2    Наукові  записки. – Випуск  89 (3)
PDF просмотр
Название2    Наукові  записки. – Випуск  89 (3)
страница403/408
Дата конвертации03.10.2012
Размер6.56 Kb.
ТипДокументы
1   ...   400   401   402   403   404   405   406   407   408

 НАУКОВI ЗАПИСКИ  
Серія: філологічні науки   
Випуск 89(3) 
СКОРОЧЕННЯ ДО ЦИТОВАНОЇ ІЛЮСТРАТИВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
BD. LMS. – Barker D.L.A. Law Made Simple. Twelfth edition. – Oxford: Elsevier Ltd., 2007. – 408p.   
GEEL1. – Gale Encyclopedia  of Everyday Law.  Volume 1,  second edition / [ed.  by J. Wilson]. – Detroit: Thomson Gale, 2006. – 
842p. 
LP. CP. – Loughlin P. Civil Procedure. 2-nd edition / P. Loughlin, S. Gerlis. – London: Cavendish Publishing Limited, 2004. – 679p. 
OR. ETL. – Owen R. Essentail Tort Law. Third edition. –  London: Cavendish Publishing Limited, 2000. – 201p. 
 
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА  
Олександр  Минзак  –  асистент  кафедри  теорії  та  практики  перекладу  Чернівецького  національного  університету  
імені Юрія Федьковича. 
Наукові інтереси: лексична семантика, термінологія,  технічний переклад. 
 
НЕОФІЦІЙНА АНТРОПОНІМІЯ СУЧАСНОГО СЕЛА 
Марія НАЛИВАЙКО (Тернопіль, Україна) 
У  статті  досліджено  неофіційну  антропонімію  сучасного  села  (прізвиська  і  сімейно-родові 
іменування жителів сіл Велика Вільшаниця і Кругів Золочівського району Львівської області). 
The non-official antroponymia of the modern village (the nicknames and the family names of the inhabitants 
of  Velyka Vilshanytsia and Kruhiv villages of the Zolochiv district in the Lviv region) is in the focus of this paper.  
Вивчення  українських  прізвиськ  розпочалося  із  праць    М.Сумцова,  В.Охримовича, 
І.Франка,  В.Ястребова,  І.Крип’якевича,  І.Сухомлина.  Здебільшого  окремі  питання  народно-
побутової  антропонімії  розглядаються  у  статтях  Б.Близнюк,  Г.Бучко,  М.Лесюка, 
В.Чабаненка, Є.Черняхівської, П.Чучки,  і лише неофіційні іменування Закарпаття вичерпно 
проаналізовані  в  докторській  дисертації  П.Чучки.  Неофіційна  антропонімія  сучасного 
українського  села  включає  декілька  видів    іменувань:  1)  демінутивно-гіпокористичні 
варіанти  імен;    2)  неофіційні  присвійні  деривати  від  імен  та  прізвищ;  3)  індивідуальні 
прізвиська  найрізноманітнішого  походження  та  мотивації;  4)  сімейно-родові  спадкові 
вуличні  назви.  Вказані  назви  вживаються  як  однолексемні,  а  також  поєднуються  в  певних 
комбінаціях,  утворюючи  полілексемні  формули  іменувань.  Усі  вони  як  компоненти 
локальних 
антропонімійних 
мікросистем 
співіснують 
паралельно 
з 
офіційними 
антропонімами. 
Мета  статті  –  дослідити  неофіційну  антропонімію  сіл  Велика  Вільшаниця  і  Кругів 
Золочівського району Львівської  області. Об’єктом дослідження стали прізвиська і сімейно-
родові  іменування,  зібрані  експедиційним  шляхом.  Нами  проаналізовано  185  неофіційних 
іменувань.  На  території  Львівщини  на  позначення  неофіційних  іменувань  найчастіше 
вживають  такі  терміни:  прізвисько,  назвисько,  кличка,  назвище,  прозвище,  назва  по-
вуличному,  вуличне  прізвисько.  Самі  жителі  поділяють  їх  на  індивідуальні  та  сімейно-
родові.  До  індивідуальних  зараховуємо  відапелятивні  та  відантропонімні  прізвиська. 
Сімейно-родові іменування відрізняються від індивідуальних прізвиськ тим, що передаються 
в спадок і не характеризують денотата за якимись ознаками. Серед індивідуальних прізвиськ 
побутують  вмотивовані,  причини  виникнення  яких  ще  зберігаються  в  пам’яті  людей,  та 
невмотивовані  прізвиська,  які  вже  втратили  властивість  характеризувати  носія  [6:  236].  У 
наших матеріалах переважають вмотивовані прізвиська, оскільки інформація почерпнута від 
самих  іменованих  та  іменовувачів.  О.Суперанська  вважає  найцікавішим  розділом 
неофіційної  сфери  іменувань  індивідуальні  прізвиська,  адже  в  них  відбита  жива  народна 
традиція  іменувань,  яка  збереглася  з  найдавніших  часів.  Вона  лише  поповнилась  і 
збагатилась завдяки різним офіційним нововведенням, не міняючись  у своїй основі [4: 188]. 
Як зазначають дослідники, у говорах української мови лексика, яка характеризує властивості 
людей,  „становить  значну  частку  народного  лексичного  багатства”.  І  в  минулому  вона  була 
різноманітною в  семантичному і  словотвірному планах, про що свідчать  пам’ятки ділового 
письменства  ХVІ  і  наступних  століть  [2:  201].  Ономасти    стверджують:  аналіз  сучасних 
прізвиськ  показав,  що  зараз    найголовнішими  розрізнювальними  критеріями  при  уточненні 
особистості  є  вказівка  на  рід  заняття,  місце  проживання  чи  місце  праці,  на  ім’я,  прізвисько 
батьків, а основною мотивацією при творенні  індивідуальних прізвиськ були і залишаються 
фізичні, моральні якості і можливості людини [5: 62].  
Відапелятивні прізвиська. Прізвиська за зовнішніми ознаками носія. Для утворення 
 
415 
1   ...   400   401   402   403   404   405   406   407   408

Похожие:

2    Наукові  записки. – Випуск  89 (3) iconНаукові  записки.  –  Випуск  75  (1)
До  наукових  записок  увійшли  статті,  присвячені  дослідженню  актуальних  питань 
2    Наукові  записки. – Випуск  89 (3) icon доктор філософських наук, професор.   Житков О. А. 
Наукові  записки.  –  Випуск  11.  –  Серія:  Історичні  науки.  –  Кіровоград:  рвв 
2    Наукові  записки. – Випуск  89 (3) iconЗаписки
...
2    Наукові  записки. – Випуск  89 (3) iconЗаписки
...
2    Наукові  записки. – Випуск  89 (3) iconЗаписки
...
2    Наукові  записки. – Випуск  89 (3) icon    наукові записки  київського університету  туризму, економіки  

2    Наукові  записки. – Випуск  89 (3) iconНаукові  праці  укрндмі  нан  україни.  Випуск 5 (частина II) / Під  заг. 
Адреса  редакційної  колегії: 83121, Україна,  м.  Донецьк,  вул.  Челюскінців, 291, 
2    Наукові  записки. – Випуск  89 (3) iconВидається з 2008 року  Випуск 6  Edition №6        харків нту «хпі» - 2011 - kharkiv ntu «khpi»  ббк 34. 63  С 56 
Збірник містить наукові статті відомих вчених України і закордонних країн з актуаль
2    Наукові  записки. – Випуск  89 (3) iconНаукові записки основи методологічних знань  вчителя семен  гончаренко  (Київ),  Василь  кушнір,    Григорій  кушнір  (Кіровоград)
Здійснюється  спроба  розкрити  зміст  методологічних в процесі їх досягнення змінюватися в плані уточнення
2    Наукові  записки. – Випуск  89 (3) icon  Иван Иванович Пущин Записки о Пушкине. Письма
И. Пушин «Записки о Пушкине. Письма»: Государственное издательство художественной литературы; Москва; 1956
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница