Праць  (будівництво)  / Державне  підприємство  «Державний  науково-дослідний інститут  будівельних  конструкцій»  Міністерства  регіонального  розвитку  та  будівництва України. Вип. 72. – Київ, ДП ндібк, 2009. 
PDF просмотр
НазваниеПраць  (будівництво)  / Державне  підприємство  «Державний  науково-дослідний інститут  будівельних  конструкцій»  Міністерства  регіонального  розвитку  та  будівництва України. Вип. 72. – Київ, ДП ндібк, 2009. 
страница1/272
Дата конвертации03.10.2012
Размер3.32 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   272

УДК 666.965 
 
Будівельні конструкції: Міжвідомчий науково-технічний збірник наукових 
праць  (будівництво)  / Державне  підприємство  «Державний  науково-дослідний 
інститут  будівельних  конструкцій»  Міністерства  регіонального  розвитку  та  
будівництва України. - Вип. 72. – Київ, ДП НДІБК, 2009. 

Свідоцтво про державну реєстрацію: cерія КВ № 8159 
 
В збірнику розміщені статті, що присвячені розробленню нових видів бетонів та 
технологій  їх  отримання.  Містяться  результати  досліджень    ремонтних  технологій 
залізобетонних  конструкцій  із  застосуванням  спеціальних  рецептур.  Наведені 
результати  визначення  фізико-механічних  властивостей  бетонів  і  матеріалів  для 
ремонту.  Статті    можуть    бути  корисними  науковим  співробітникам,  інженерно-
технічному персоналу, студентам  та іншим зацікавленим особам. 
 
 
 
 
 

Збірник  наукових  праць  рекомендовано  до  опублікування  науково-технічною 
радою Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій (протокол  
від  11.03.09, № 3). 

Збірник  включено  до  переліку  наукових  фахових  видань,  в  яких  можуть 
публікуватися результати дисертаційних робіт (Бюлетень ВАК України, 1999, №4). 
 
 
Редакційна колегія: 
Головний редактор Кривошеєв П.І., канд. техн. наук, проф. 

 
Бамбура А.М., д-р техн. наук 
Клованіч С.Ф., д-р техн. наук, проф. 
Барашиков А.Я., д-р техн. наук, проф. 
Корнієнко М.В., канд. техн. наук, проф. 
Буракас А.Й., канд. техн. наук            
Крітов В.О. канд. техн. наук   
Голишев О.Б., д-р техн. наук, проф. 
Матвєєв І.В., канд. техн. наук     
Давиденко О.І., д-р техн. наук, проф. 
Немчинов Ю.І., д-р техн. наук, проф. 
Друкований М.Ф., д-р техн. наук, проф. 
Слюсаренко Ю.С., канд. техн. наук   
Зоценко М.Л., д-р техн. наук, проф. 
Шейніч Л.О., д-р техн. наук, проф. 
Калюх Ю.І., д-р техн. наук, проф. 
Шокарев В.С., канд. техн. наук    
 
 
 
Адреса редколегії: 03680, Київ, вул. Івана Клименка, 5/2, ДП НДІБК 
Телефони: 249–37–01,   249–37–03, Факс: 248–89–09 
e-mail: adm-inst@ndibk.kiev.ua 
 
ISВN  978-966-2283-01-3                    ©                     
Державне підприємство «Державний 
науково-дослідний інститут 
 
будівельних конструкцій» 
 2009 
 

УДК 691.3 
 
ТЕНДЕНЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕДРЕНИЯ БЕТОНОВ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ В УКРАИНЕ 
 
 
Немчинов Ю.И., Попруга П.В., Шейнич Л.А., Гирштель Г.Б. 
 
Государственное предприятие «Государственный научно-
исследовательский институт строительных конструкций» 
г. Киев, Украина 
 
 
АНОТАЦІЯ:  Наведено  відомості  щодо    отримання  бетонів  нового 
покоління у світі, а також по розробці таких бетонів в Україні. 
 
АННОТАЦИЯ:  Приведены  данные  по  получению  бетонов  нового 
поколения в мире, а также по разработке таких бетонов в Украине. 
 
ABSTRACT: Data on production of new generation concretes in the world and 
data on desingning such concretes in Ukraine are presented in paper. 
 
 
В  октябре 2008 г.  в  Токио  прошел  международный  симпозиум  на 
тему  «Высокопрочные  бетоны (HSC) и  бетоны  с  высокими 
эксплуатационными  свойствами (HPC)». На  симпозиуме  представители 
Европы,  Америки  и  Азии  доложили  о  реальных  достижениях  и  объектах 
построенных  с  применением  этих  бетонов.  Значительное  место  заняли 
доклады  по самоуплатняющимся  бетонам  и  бетонам  с  фиброй различных 
видов – металлической, полимерной и целлюлозной. 
Из  приведенных  на  симпозиуме  данных  выстраивается  четкая 
картина  систематического роста прочности бетонов на протяжении второй 
половины  двадцатого  века  и  начала  двадцать  первого.  Так,  передовыми 
строительными фирмами использовались бетоны с прочностью на сжатие: 
1950  г. – 35; 1960 г. – 40…50; 1970 г. – 55…60; 2007 г. – 125 МПа. 
Достижение  в  области  применения  высокоэффективных  бетонов (HSC и 
HPC)  заметно  отличаются  для  различных  стран  и  континентов.  Так, 
наиболее интересные объекты в Европе построены в начале этого века из 
бетонов    прочностью  на  сжатие 70…80 МПа,  в  США – 120…130 МПа,  в 
странах  Азиатского  региона 70…90 МПа.  В  Японии  построен  мост  из 
бетона с прочностью 200 МПа, 59-этажное здание из бетона прочностью на 
3
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   272

Похожие:

Праць  (будівництво)  / Державне  підприємство  «Державний  науково-дослідний інститут  будівельних  конструкцій»  Міністерства  регіонального  розвитку  та  будівництва України. Вип. 72. – Київ, ДП ндібк, 2009.  iconПрофесійна спілка робітників морського транспорту України
Державне підприємство “Український науково-дослідний інститут медицини транспорту”
Праць  (будівництво)  / Державне  підприємство  «Державний  науково-дослідний інститут  будівельних  конструкцій»  Міністерства  регіонального  розвитку  та  будівництва України. Вип. 72. – Київ, ДП ндібк, 2009.  icon”український науково-дослідний І проектно-конструкторський інститут 
Державне підприємство “Український науково-дослідний І проектно-конструкторський 
Праць  (будівництво)  / Державне  підприємство  «Державний  науково-дослідний інститут  будівельних  конструкцій»  Міністерства  регіонального  розвитку  та  будівництва України. Вип. 72. – Київ, ДП ндібк, 2009.  icon”український науково-дослідний І проектно-конструкторський інститут 
Державне підприємство “Український науково-дослідний І проектно-конструкторський 
Праць  (будівництво)  / Державне  підприємство  «Державний  науково-дослідний інститут  будівельних  конструкцій»  Міністерства  регіонального  розвитку  та  будівництва України. Вип. 72. – Київ, ДП ндібк, 2009.  iconУкраїнський науково­дослідний інститут соціальної І судової психіатрії ТА наркології міністерства охорони здоров’Я україни архів  психіатрії • архив  психиатрии • archives of psychiatry науково-практичний журнал
Л. О. Булахова, Г. Ю. Васильєва, В. Р. Ілейко, Є. Г. Гриневич, Н. О. Дзеружинська
Праць  (будівництво)  / Державне  підприємство  «Державний  науково-дослідний інститут  будівельних  конструкцій»  Міністерства  регіонального  розвитку  та  будівництва України. Вип. 72. – Київ, ДП ндібк, 2009.  iconУкраїнський державний науково-дослідний інститут
Дубровіна Л. А., Калакура Я. С., Кулешов С. Г., Ларін М. В. (Росія), Німчук В. В
Праць  (будівництво)  / Державне  підприємство  «Державний  науково-дослідний інститут  будівельних  конструкцій»  Міністерства  регіонального  розвитку  та  будівництва України. Вип. 72. – Київ, ДП ндібк, 2009.  iconКиїв національна академія наук україни національний науково-природничий музей національної академії наук україни українське герпетологічне товариство інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена нану матеріали першої конференції

Праць  (будівництво)  / Державне  підприємство  «Державний  науково-дослідний інститут  будівельних  конструкцій»  Міністерства  регіонального  розвитку  та  будівництва України. Вип. 72. – Київ, ДП ндібк, 2009.  iconРозведення тварин актуальні проблеми та шляхи їх вирішення збірник науково-реферативних праць студентів та магістрів Випуск 3 Харків, 2009
Розведення тварин – актуальні проблеми І шляхи їх вирішення: 36. науково-реферативних праць студентів та магістрів / Харк держ зоовет...
Праць  (будівництво)  / Державне  підприємство  «Державний  науково-дослідний інститут  будівельних  конструкцій»  Міністерства  регіонального  розвитку  та  будівництва України. Вип. 72. – Київ, ДП ндібк, 2009.  iconЗагальнi збори академiї медичних наук україни “нагальнi питання розвитку охорони здоров’Я В українi” Київ, 25 лютого 2005 р
Вступне слово Президента амн України академiка О. Ф. Возiанова 
Праць  (будівництво)  / Державне  підприємство  «Державний  науково-дослідний інститут  будівельних  конструкцій»  Міністерства  регіонального  розвитку  та  будівництва України. Вип. 72. – Київ, ДП ндібк, 2009.  iconУкраїнський вісник психоневрології — том 16, вип.  2 (55) —  2008 
Рекомендовано до друку Вченою Радою ду «Інститут невро- психіатрів  та  наркологів  України,  до  медичних  біб- логії, психіатрії...
Праць  (будівництво)  / Державне  підприємство  «Державний  науково-дослідний інститут  будівельних  конструкцій»  Міністерства  регіонального  розвитку  та  будівництва України. Вип. 72. – Київ, ДП ндібк, 2009.  iconНауково-практичний медичний журнал
Рекомендовано до друку Вченою Радою ду «Інститут невро- психіатрів  та  наркологів  України,  до  медичних  логії, психіатрії та наркології...
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница