Та  педагогічним  кадрам  освіти  області.  Видання  містить рекомендації  щодо  організації  навчально-виховного  процесу  в дошкільних  навчальних  закладах,  початковій  школі,  вивчення  в 2011-2012 
PDF просмотр
НазваниеТа  педагогічним  кадрам  освіти  області.  Видання  містить рекомендації  щодо  організації  навчально-виховного  процесу  в дошкільних  навчальних  закладах,  початковій  школі,  вивчення  в 2011-2012 
страница1/76
Дата конвертации03.10.2012
Размер1.08 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   76
Методичні  рекомендації  призначені  методичним,  керівним 
та  педагогічним  кадрам  освіти  області.  Видання  містить 
рекомендації  щодо  організації  навчально-виховного  процесу  в 
дошкільних  навчальних  закладах,  початковій  школі,  вивчення  в 
2011-2012 

н.р. 
предметів 
природничо-математичного, 
технологічного, 
суспільно-гуманітарного, 
художньо-
естетичного  циклів  навчальних  дисциплін  та  поліпшення 
управлінської, 

психологічної, 
виховної 
тощо 
діяльності 
працівників  освіти.  Зміст  збірки  рекомендовано  обговорити 
напередодні  навчального  року,  під  час  проведення  конференцій, 
семінарів, засідань методичних об’єднань.  

 
Хмельницький, 2011 
 
 
Галкін Д.В.,
 методист географії та 
економіки  
Методичні рекомендації щодо вивчення географії  
в  2011-2012 н.р. 
 
КУРС „Географія України” 
Під  час  вивчення  курсу  «Географія  України»  учні  8-9  класів 
ознайомлюються з природою та господарством своєї Батьківщини. Від змісту 
навчання, який би забезпечив соціальну і культурну грамотність особистості, 
озброїв  її  соціокультурними  знаннями,  залежить  подальший  розвиток 
особистості школяра, формування його національної свідомості, патріотизму 
та  громадянськості.  Соціокультурні  знання  про  Україну  допоможуть  учневі 
засвоїти цінності суспільства, в якому йому доведеться реалізуватись, знати 
норми,  правила,  взірці  соціально  схваленої  поведінки.  Ці  знання  є  важелем 
забезпечення  гармонії  в  його  стосунках  з  навколишнім  світом,  що  охоплює 
послідовно:  людину  –  родину  –  громаду  –  націю(державу)  –  людство  в 
цілому  та  природне  довкілля.  Така  система  соціокультурних  відносин  у 
результаті становитиме соціальну основу особистості. 
Розвивальна  роль  курсу  географії  України  пов'язана  і  з  генетичною 
близькістю  всього,  що  вивчається,  що  відомо  кожному  українцю:  знайомі 
географічні  назви,  природні  об'єкти,  галузі  господарства,  стан  економіки, 
соціальний  стан  громадян.  Навчальний  матеріал  допомагає  учням  осягнути 
просторову орієнтацію в межах своєї держави. Ці прагматичні знання стануть 
у  пригоді  водію,  геологу,  військовому,  агроному,  економісту,  журналісту, 
туристу, управлінцю. 

У  процесі  вивчення  комплексного  курсу  «Географія  України»  школярі 
можуть поєднати фізико-географічні та економіко-географічні знання. Це дає 
можливість  не  теоретично,  а  на  практиці  втілити  в  життя  ідею  органічної 
єдності  географічної  науки,  взаємозалежності  природи,  людини  і 
господарства.  Курс  має  величезний  потенціал  екологічного  виховання  на 
конкретних знайомих прикладах наслідків нераціональної взаємодії людини з 
природою.  У  процесі  навчання  школярі  поглиблюватимуть  уже  сформовані 
географічні поняття, вивчатимуть географічні закономірності на конкретних 
прикладах,  знайомих  фактах,  і  формуватимуть  ряд  нових  загально 
географічних  понять.  Значно  урізноманітнюється,    розширюється  і 
поглиблюється  робота  з  картографічними  джерелами.  Учням  необхідно 
одночасно  використовувати  карти,  дуже  відмінні  за  змістом,  масштабом, 
формою. 
Курс «Географія України» завершує географічну освіту учнів в основній 
школі. Він містить основну кількість інформації, що перевіряється в рамках 
зовнішнього тестування. 
 Основне  завдання  курсу  «Фізична  географія  України»  (8  клас  -  52 
год)  -  сформувати  в  учнів  уявлення  про  рідну  країну,  підвести  їх  до 
розуміння  свого  місця  в  країні  і  в  світі.  Образ  України,  що  формується  у 
школярів, повинен бути, з одного боку, цілісним, а з іншого  - територіально 
диференційованим,  різноманітним.  Україна  розглядається  як  єдність  у 
розмаїтті. Важливим у вивченні курсу є орієнтація в українському просторі, 
формування  вміння  адаптуватися  до  навколишнього  середовища,  в  тому 
числі економічного, соціального, культурного.  
Зміст фізичної географії України має великі можливості для професійної 
орієнтації  школярів.  Тому  варто  під  час  вивчення  кожної  теми,  звертати 
увагу  восьмикласників  на  те,  людям  яких  професій  найбільше  потрібні 
знання  про  природні  умови  і  ресурси  своєї  країни.  Акцент  на  практичному 
значенні  знань  з  фізичної  географії  сприятиме  формуванню  у  школярів 
дбайливого  ставлення  до  природи  рідного  краю,  бажання  зберігати  й 
поліпшувати її. 
МОНМС  України  рекомендує  у  8  класі  започаткувати  вивчення  17-
годинного  курсу  на  вибір  (за  рахунок  годин  варіативної  складової 
навчального  плану)  «Фізична  географія  своєї  місцевості».  Спираючись  на 
краєзнавчий принцип, учитель ознайомлює учнів з науковими географічними 
поняттями  на  основі  вивчення  своєї  місцевості  та  надає  можливість  дитині 
зримо  пізнавати  природні  явища  і  процеси.  Вивчення  такого  курсу  має 
здійснюватися відповідно до програми «Рідний край». 
Програмою  передбачені  практичні  роботи.  Вони  є  обов'язковими  для 
виконання  всіма  учнями,  а  їх  перевірка  та  оцінювання  здійснюється  на 
розсуд вчителя – у всіх учнів чи вибірково. Обов'язковими для оцінювання є 
2 практичні роботи на семестр, що заздалегідь визначаються вчителем. 
Основним  завданням  при  вивченні  курсу  «Економічна  і  соціальна 
географія світу» (9 клас – 52 год.) є формування в учнів системи знань про 
населення,  тенденції  розвитку  українського  господарства,  географії  галузей 
господарства,  особливості  зовнішньоекономічних  зв'язків  України.  Курс 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   76

Похожие:

Та  педагогічним  кадрам  освіти  області.  Видання  містить рекомендації  щодо  організації  навчально-виховного  процесу  в дошкільних  навчальних  закладах,  початковій  школі,  вивчення  в 2011-2012  iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу з дисципліни «Етика ділового спілкування»
...
Та  педагогічним  кадрам  освіти  області.  Видання  містить рекомендації  щодо  організації  навчально-виховного  процесу  в дошкільних  навчальних  закладах,  початковій  школі,  вивчення  в 2011-2012  iconОтношения,  внутренняя  мотивация  и  саморегуляция. // Вопросы психологии. - 1997. - №3. - С. 102-111. 
Гуманізація навчально-виховного процесу                                            Спецвипуск 9 
Та  педагогічним  кадрам  освіти  області.  Видання  містить рекомендації  щодо  організації  навчально-виховного  процесу  в дошкільних  навчальних  закладах,  початковій  школі,  вивчення  в 2011-2012  iconМетодичні рекомендації щодо організації самоосвіти учнів у літній період з географії

Та  педагогічним  кадрам  освіти  області.  Видання  містить рекомендації  щодо  організації  навчально-виховного  процесу  в дошкільних  навчальних  закладах,  початковій  школі,  вивчення  в 2011-2012  iconРекомендації щодо практичного застосування swot-аналізу 16 Висновки 19
Для своєчасної оцінки поточної ситуації, прийняття збалансованих рішень, для управління доходами І прибутком організації як основними...
Та  педагогічним  кадрам  освіти  області.  Видання  містить рекомендації  щодо  організації  навчально-виховного  процесу  в дошкільних  навчальних  закладах,  початковій  школі,  вивчення  в 2011-2012  icon  міністерство освіти І науки україни 
Запропоноване  видання  є  першим  досвідом  навчально-методичної  розробки  для 
Та  педагогічним  кадрам  освіти  області.  Видання  містить рекомендації  щодо  організації  навчально-виховного  процесу  в дошкільних  навчальних  закладах,  початковій  школі,  вивчення  в 2011-2012  iconШвидкість  розробки  та  орієнтація  на 
Для  моделювання  проблемної  області  процесу  оптимізації  схем  водного  господарства  запропоновано 
Та  педагогічним  кадрам  освіти  області.  Видання  містить рекомендації  щодо  організації  навчально-виховного  процесу  в дошкільних  навчальних  закладах,  початковій  школі,  вивчення  в 2011-2012  iconГроші та кредит (Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу)
Рекомендовано до друку Вченою Радою Київського інституту інвестиційного менеджменту
Та  педагогічним  кадрам  освіти  області.  Видання  містить рекомендації  щодо  організації  навчально-виховного  процесу  в дошкільних  навчальних  закладах,  початковій  школі,  вивчення  в 2011-2012  iconЕкономічна історія Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу 11
Рекомендовано до друку Вченою Радою Київського інституту інвестиційного менеджменту
Та  педагогічним  кадрам  освіти  області.  Видання  містить рекомендації  щодо  організації  навчально-виховного  процесу  в дошкільних  навчальних  закладах,  початковій  школі,  вивчення  в 2011-2012  iconЦя книга розміщена на сайті
Висловлюємо щиру подяку Організації "Реновабіс" за допомогу у здійсненні цього видання
Та  педагогічним  кадрам  освіти  області.  Видання  містить рекомендації  щодо  організації  навчально-виховного  процесу  в дошкільних  навчальних  закладах,  початковій  школі,  вивчення  в 2011-2012  iconПометун О. П5 5 Методика навчання історії в школі / О.І. Пометун, Г. О. Фрей-ман
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (лист №1/11-5869 від 11. 10. 2005р.)
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница