Книга 1: Центральний державний архів громадських об’єднань України
PDF просмотр
НазваниеКнига 1: Центральний державний архів громадських об’єднань України
страница126/145
Дата конвертации03.10.2012
Размер1.84 Mb.
ТипКнига
1   ...   122   123   124   125   126   127   128   129   ...   145

Армії. Працював у Будинку-музеї Т.Г. Шевченка (1944–1952), вчителював у київських школах. У 1952–1974 рр.
був також відповідальним секретарем журналу “Література і мова в школі”. Опублікував книжки “Літопис життя і
творчості Т. Г. Шевченка” (1959), “Від підмайстра до академіка” (1967, обидві – у співавторстві з Є. Середою),
статті з питань шевченкознавства.
4. 1 справа 
5. 1948  р.  
6. 1990 р.
7.   Стаття   В.   Анісова   “Прапороносці   миру,   оборонці   справедливості”   (про   творчість   молодих   письменників   –
лауреатів Сталінської премії А. Малишка, В. Некрасова, О. Гончара).
507. 1. Ф. 1318  
2.  Басс Іван Іванович  (14. [27]. 05. 1907, с. Березань, тепер смт Баришівського р-ну Київської обл. – 05.10. 1984,
Київ), літературознавець
3.  У  1921  р.   закінчив   семирічку   у   с.   Білоусівці,   у  1925  р.   –   Золотоніську   агрошколу.   Працював   інструктором
Держінспекції при Золотоніському комітеті заготівель. У 1940 р. закінчив філологічний факультет Харківського
університету. У 1941–1944 рр. – на партійній роботі, у 1945–1949 рр. – заступник редактора журналу “Україна”. У
1951–1975 рр. – старший науковий співробітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. Доктор філологічних
наук   (з  1966).  Автор   монографій,   досліджень,   статей   з   питань   історії   української   літератури,   франкознавець.
Опублікував праці: “Іван  Франко. Життя  і творчість”  (1956),  “В. Г.  Бєлінський  і українська  література 30–
40 років 19 ст.” (1963), “Художня проза Івана Франка” (1965), “Іван Франко. Життєвий і творчий шлях” (1983).
Редактор і один з упорядників збірника “Літературна спадщина Івана Франка” (т. 2–4), один з авторів “Історії
української літератури” у 8-ми томах (т. 4, кн. 1). Брав участь у підготовці зібрання творів І. Франка у 50-ти томах.
Писав також вірші (під псевдонімом Іван Майовий), окремі з них покладено на музику.
4. 1 справа 
5. б/д  р. 
6. 1990 р.
7.  Виписки з виступів українських письменників на пленумі Спілки письменників України.
508. 1. Ф. 1327   
2. Кузякіна Наталія Борисівна (05.09. 1928, Київ), літературознавецьтеатрознавець,  доктор  мистецтвознавства
(з 1971), професор (з 1972)
3. У 1948 р. закінчила Київський університет. У 1962–1968 рр. – співробітник ІМФЕ, у 1969–1972 рр. – викладач
Київського   театрального   інституту.   З  1972  р.   –   викладач   Ленінградського   інституту   театру,   музики   та
кінематографії.   Твори:   “Нариси   української   радянської   драматургії   (ч.  1–2,  1958–1963),  “Драматург   Микола
Куліш”  (1962),  “Драматург   Іван   Кочерга.   Життя,   п’єси,   вистави”  (1968),  “Українська   драматургія   початку  
ХХ   століття.   Шляхи   оновлення”  (1979),  “Леся   Українка   і   Олександр   Блок”  (1980),  “Становлення   української
радянської режисури (1920 – початок 30-х рр.” (1984). Статті, зокрема “За Соловецькою межею”, “Лесь Курбас”
(обидві – 1988), “Олександр Довженко і Лесь Курбас” (1989).
4. 1 справа 
5. 1960  р.  
6. 1989 р.
7. План Соловецького монастиря. Рукопис В. О.  Мисика з помітками Н. Б. Кузякіної. 
509. 1. Ф. 1328   
2. Куриленко Йосип Максимович (?), літературознавецьтеатрознавець, етнограф
3.  В   справі   фонду   відомості   про   фондоутворювача   відсутні.   Документи   були   передані   в   архів-музей   особисто  
Й.М. Кириленком. 
4. 1 справа 
5. б/д  
6. 1990 р.
7. Документи-спогади про зустрічі з відомими діячами літератури і мистецтва.
147

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ CЛОВНИК МАЛОВЖИВАНИХ 
І ЗАСТАРІЛИХ ПОНЯТЬ
_____________________________________________________________________

архівар  – те саме, що архіваріус 
архидієцезія – крупна адміністративно-територіальна одиниця в католицькій церкві, поділяється на дієцезії, те саме, що
єпархія у православній церкві
боївка  – невеликий бойовий підрозділ, загін (зазвичай УПА)
вікарій  –  єпископ,   який   є  помічником   або   заступником   архієрея   (у   православній   церкві);    заступник   єпископа   або
парафіяльного священика (в католицькій церкві)
горожанський – громадянський
деканат – 1) структурний підрозділ ВНЗ; 2) дрібна церковно-адміністративна одиниця греко-католицької церкви 
делегатура – 1) уряд УНРади; 2) церковне (римо-католицьке) представництво; 3) цивільне представництво уряду Речі
Посполитої у краї
екзиль – те саме, що вигнання, еміграція
здвиг  – скупчення, натовп, юрба
інтерпеляція – звернення депутата(ів) парламенту до уряду або його представника з певним питанням, після обговорення
якого приймається відповідна ухвала
капітул –  1)  духовна   колегія   при   католицькому   або   англіканському   єпископі;   2)   збори   членів   чернецького   або
рицарського ордену, а також його керівний орган
коморник – 1) безземельний селянин, що знімав житло за відробіток; 2) судовий урядовець Речі Посполитої
консисторія – 1) установа з церковно-адміністративними й судовими функціями, що підлягала єпархіальному архієреєві
(в Росії); 2) нарада кардиналів з участю папи, церковні збори за участю митрополита (в католицькій церкві)
лічниця – те саме, що лікувальна установа
меморіал – 1) монументальна споруда з метою увічнення якоїсь визначної події чи особи (осіб); 2) головна бухгалтерська
книга для щоденного запису господарських операцій; 3) письмова вимога, підписана представниками громадськості,
те саме, що петиція
митрополія – церковно-адміністративний округ, яким відає митрополит
обіжник – те саме, що циркуляр
ординаріат – адміністративно-територіальна одиниця в римо-католицькій церкві, те саме, що єпископат  
ординарій – чиновницька посада в римо-католицькій церкві
пацифікація – (від лат.: pacificato – умиротворення, замирення, успокоєння) – офіційна назва масових репресій щодо
українського населення Галичини, проведених урядом Польщі восени 1930 р.
постерунок  –  1)  відділок   поліції   в   Західній   Україні   за   часів   міжвоєнної   Польщі;   2)   місце,   де   розташовується
жандармський пост, варта тощо
протопресвітеріат – крупна церковно-адміністративна одиниця у складі єпархії (в католицькій церкві) 
реєстрант – служитель церковного архіву
реферат – 1) стислий усний або письмовий виклад наукової праці, змісту книги, результатів наукової праці тощо;  
2) відділ, структурний підрозділ державного органу ІІ Речі Посполитої
харитативний – те саме, що добродійний, опікунський, доглядальний  
чотар – командир роти
щадниця – те саме, що ощадна каса, каса взаємодопомоги 
148
1   ...   122   123   124   125   126   127   128   129   ...   145

Похожие:

Книга 1: Центральний державний архів громадських об’єднань України iconЦентральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
...
Книга 1: Центральний державний архів громадських об’єднань України iconМіністерство освіти та науки України  Донецький національний університет  Єреванський державний університет  Тбіліський державний університет  Філіал рдгу, м. Домодедово  Ростовський державний економічний університет  
Праці  Одинадцятої  міжнародної  наукової  конференції  студентів  та  молодих  учених  
Книга 1: Центральний державний архів громадських об’єднань України iconКнига «Культурний центр України в Москві» виходить до 15-річчя постанови Кабінету Міністрів України «Про створення Культурного центру України у м. Москві»
...
Книга 1: Центральний державний архів громадських об’єднань України iconДержавний архів Запорізької області Запорізький національний університет Запорізький національний технічний університет Запорізьке міське відділення товариства
Бондар  В. О., головний  спеціаліст-керівник  кадрової  та  режимно-секретної  служби
Книга 1: Центральний державний архів громадських об’єднань України iconМіністерство освіти і науки України  Державний заклад  
Свідоцтво  про  державну  реєстрацію  КВ  № 14444–3415 ПР  Міністерством  юстиції 
Книга 1: Центральний державний архів громадських об’єднань України iconДержавний комітет архівів україни
У довіднику репрезентовано загальні відомості про особові архівні фонди діячів науки, освіти, культури
Книга 1: Центральний державний архів громадських об’єднань України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України  Державний заклад  
П. Ю. Гриценко,  доктор  філологічних  наук,  професор,  директор  Інституту  української 
Книга 1: Центральний державний архів громадських об’єднань України iconМетодические указания   К дипломному проектированию    2010    міністерство освіти І науки україни  державний вищий навчальний заклад  «донецький національний технічний університет»
Введение    5 
Книга 1: Центральний державний архів громадських об’єднань України iconУкраїнський науково­дослідний інститут соціальної І судової психіатрії ТА наркології міністерства охорони здоров’Я україни архів  психіатрії • архив  психиатрии • archives of psychiatry науково-практичний журнал
Л. О. Булахова, Г. Ю. Васильєва, В. Р. Ілейко, Є. Г. Гриневич, Н. О. Дзеружинська
Книга 1: Центральний державний архів громадських об’єднань України iconПраць  (будівництво)  / Державне  підприємство  «Державний  науково-дослідний інститут  будівельних  конструкцій»  Міністерства  регіонального  розвитку  та  будівництва України. Вип. 72. – Київ, ДП ндібк, 2009. 
...
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница