Книга перша
PDF просмотр
НазваниеКнига перша
страница1/202
Дата конвертации03.10.2012
Размер2.09 Mb.
ТипКнига
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   202
Інститут історії України
Національної Академії наук України
ІСТОРІЯ МІСТА КИЄВА
З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ
ДО 2000 РОКУ
Том перший

National Academy of Science of Ukrainian
Institute of History of Ukraine
HISTORY OF KYIV
FROM ARCIENT TIMES
TO 2000 YEAR
Scientific bibliographical index of the editions
since XVII century to 2000 year
in 3 volumes, 14 books
Vol. I.
Chronogical annals of Kyiv
Book 1
HISTORYOF KYIV
FROM ANCIENT TIMES
TO 1861 YEAR
Kyiv 2009

Інститут історії України
Національної Академії наук України
ІСТОРІЯ МІСТА КИЄВА
З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ
ДО 2000 РОКУ
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик
у виданнях від ХVІІ ст. до 2000 року
У 3-х томах, 14-ти книгах
Том перший
Хронологічний літопис міста Києва
Книга перша
ІСТОРІЯ КИЄВА
З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ
ДО 1861 РОКУ
Київ-2009

UDK 019.912.:[94+908](477-25)
УДК 019.912.:[94+908](477-25)
LBK 91.9:63.3(4УКР-2К)+63юЗ(4УКР-2К)я1
ББК 91.9:63.3(4УКР-2К)+63юЗ(4УКР-2К)я1
І-90
Editorial board: V. A.Smolyi
Редакційна колегія: В. А. Смолій
(chairman of the editorial board),
(голова редколегії),
O. I. Hurzhyi, L. Ye. Demyanova,
О. І. Гуржій, Л. Є. Дем'янова,
N. A.Dehtyarova,
Н. А. Дехтярьова,
S. V. Kulchitskyi, L. Ya. Muha.
С. В. Кульчицький, Л. Я. Муха
Compiler: N. A. Dehtyarova
Укладач: Н. А. Дехтярьова
History of Kyiv from ancient times to
Історія міста Києва з найдавніших
1861 year: Scientifis-auxiliary biblio-
часів до 1861 року. Наук.-допом. біблі-
graphical index of the editions since
огр. покажчик у виданнях XVII ст.—
XVII century to 2000 year: Vol. I, book
2000 р.: Т. І. Кн. 1. — К.: Інститут істо-
1. —K.: Institute of History of Ukraine of
рії України. — 2007. —412 c.
National Academy of Sciense of Ukraine,
2005. — 412 p.
ISBN 966-647-057-8
966-647-058-6
The index contains poly-lingual bibli-
ographical information about books and
Покажчик вміщує полімовні біб-
periodicals published both in Ukraine
ліографічні відомості про книжкові
and abroad, which elucidate Kiev history
та періодичні видання, що вийшли
from from ancient times to 1861 year
на терені України і за її межами та
The edition is addressed to scientists,
висвітлюють історію міста Києва з
religious figures of different denomina-
найдавніших часів до 1861 року.
tions, historians, architects, students of
Видання адресовано науковцям,
local lore, teachers, students and to all,
релігіознавцям, служителям храмів
who is interested in Kiev history and
різних конфесій, історикам та усім,
culture.
хто цікавиться проблемами історії
та культури міста Києва.
ISBN 966-647-057-8
966-647-058-6
УДК 019.912.:[94+908](477-25)
UDK 019.912.:[94+908](477-25)
ББК
91.9:63.3(4УКР-
LBK91.9:63.3(4УКР-2К)+63юЗ(4УКР-
2К)+63юЗ(4УКР-2К)я1
2К)я1
ISBN 966-647-057-8
966-647-058-6
ISBN 966-647-057-8
Institute of History of Ukraine, 2007
Інститут історії України, 2009
966-647-058-6

ПЕРЕДМОВА
Друковане слово – нащадкам
Новий бібліографічний покажчик про Київ:
Від Кирилівської археологічної стоянки до сьогодення
Знання полягає не стільки в запасі відомостей,
скільки в умінні знайти потрібні відомості у книжках
В. Я. Брюсов
Ретроспективний бібліографічний покажчик "Історія Києва з
найдавніших часів до 2000 р. (у виданнях ХУІІ ст. до 2000 р.).", під-
готовлений Інститутом історії України, служитиме не лише для до-
відок, а й становитиме літопис джерел історії та культури столиці
України з різних країн. Образна, насичена емоціями пам'ять поко-
лінь жителів давнього міста знайде відбиття в зібраних рідкісних ви-
даннях, які часто не потрапляли в поле зору фахівців.
Бібліографічна енциклопедія буде вміщувати полімовні бібліог-
рафічні відомості про книжкові та періодичні видання, що вийшли
на терені України і за її межами та висвітлюють історію та культу-
ру міста Києва.
Ідея створення такого посібника народилася наприкінці 80-х років
минулого століття у зв'язку із всенародною підготовкою до святку-
вання 1500-ліття Києва. До ювілейної дати (1982 р.) з'явилася велика
кількість публікацій, основаних на нових дослідженнях археологів
та істориків, перевидання матеріалів кінці ХУІІ—ХІХ ст., а також
публікацій архівних документів. Серед бібліографічних покажчиків,
опублікованих в Україні, значну цінність має науково-допоміжний
посібник "Історія Києва: Бібліогр. покажчик: в 2-х т., 4 вип. / Держ.
іст. б-ка УРСР. – 1958—1963", який став бібліографічною рідкістю.
На жаль, ідеологічний тиск з боку владних органів не дав можли-
вості укладачам виявити весь обсяг існуючих джерел, включаючи
фонд спецсхову. З 1963 до 2000 р. виходили друком бібліографічні
покажчики про Київ обмеженої тематики та з невеликим хроноло-
гічним періодом.
Пропоноване видання сприятиме піднесенню престижу Києва у
світовій спільноті, служитиме довідником урядовцям і діловим лю-
дям, ученим-дослідникам, історикам, педагогам, студентам, учителям
та учням, працівникам засобів масової інформації, працівникам на-
ціональних культурних товариств, усім тим, хто цікавиться історію
та культурою Києва.
Культурні запасники міста надзвичайно багаті. Для того, щоб опра-
цювати таке розмаїття джерел, знадобилося 25 років копіткої праці,
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   202

Похожие:

Книга перша icon«Книга беседует. Книга наставляет. Книга рассказывает. Книга должна быть дорога»
Родом — с Адмиралтейского канала   4
Книга перша icon  Книга издана при содействии и финансовой поддержке 
Книга  - память  "Несломленные  духом  ленинградцы"   и  книга  воспоминаний  "Ленинградская   блокада  в  нашей  
Книга перша iconКнига,  которая  экономит  время, -  это  книга 
Самая  полезная  и  увлекательная  книга  об  управлении  временем.  Глеб  Архангельский  -  инициатор  российского  ТМ
Книга перша iconКак построена книга
Прежде всего, с чего начинается книга? Книга начинается с обложки. Обложка сделана из плотной бумаги. С помощью обложки скрепляют...
Книга перша iconКнига вторая модерн –  БУРЯ И НАТИСК книга третья великое  объединение
Квинтэссенция. Трилогия. Книга Модерн буря и натиск. Книга Великое объединение. М.: Оао «Мос- ковские учебники и Картолитография»,...
Книга перша iconКнига Иова Псалтирь Книга Притчей Книга Екклесиаста 
Книги пророков Осии, Амоса, Иоиля, Михея, Авдия и Софонии Книги пророков Захарии и 
Книга перша iconГде и когда издано Университетская книга Москва Санкт-Петербург 2001 ббк 87. 3
А ?? Кассирер Эрнст. Философия символических форм. Том Мифологическое мышление. М.; Спб.: Университетская книга, 2001. 280 с. — (Книга...
Книга перша iconКнига 2 воспитание детей -  спасение страны и нации из неоконченной книги «Книга в жизни маленьких детей»
«Что читать вашему ре бенку от года до десяти», ставшей сегодня классическим руководством для специалистов по чтению. А к концу 2008...
Книга перша iconКнига - больше, чем книга
«Сии 4 лѣта»: когда они наступили?  
Книга перша icon  книга  - 
Эта книга – о связях языков и древнейших религий мира  ведическая религия, иудаизм, 
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница