Тест ІЗ фізики зовнішнього незалежного оцінювання 2008 року 
Скачать 32.78 Kb.
PDF просмотр
НазваниеТест ІЗ фізики зовнішнього незалежного оцінювання 2008 року 
Дата конвертации03.10.2012
Размер32.78 Kb.
ТипДокументы

ТЕСТ ІЗ ФІЗИКИ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 2008 РОКУ 
№ 
Зміст завдання 
Правильна відповідь 
Посилання на підручники 
п/п 
 
 
 

Фізика, 9 кл.: Підручник для  
Установіть, який із графіків залежності прискорення тіла від 
загальноосвіт. навч. закл. / 
1.  часу, що рухається прямолінійно, відповідає 
Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, 
рівноприскореному руху. 
В.Ф.Савченко. – К.; Ірпінь: ВТФ 
 
0
«Перун», 2004. – С. 29-43. 
t
 
Під час ремонту будинку шматки штукатурки падають з 
Фізика, 9 кл.: Підручник для  
третього поверху. Визначте, з якого поверху шматки 
загальноосвіт. навч. закл. / 
2.  штукатурки падають удвічі довше. Висота, з якої падають 
З дев’ятого 
Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, 
шматки, визначається кількістю нижніх поверхів, під тим, з 
В.Ф.Савченко. – К.; Ірпінь: ВТФ 
якого вони впали. Опором повітря знехтуйте. 
«Перун», 2004. – С. 43-48. 
Визначте масу бруска, що висить на нитці. Вважайте, що 
g =10 м/с2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фізика, 7 кл.: Підручник для серед. 
 
загальноосвіт. шк. / Є.В.Коршак, 
3.   
90 г 
О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко. – Київ; 
 
Ірпінь: ВТФ «Перун», 2000. – С. 86-
 
88. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

Фізика, 9 кл.: Підручник для  
Визначте, як зміниться гравітаційна сила взаємодії двох тіл 
загальноосвіт. навч. закл. / 
Зменшиться 
4.  однакової маси, якщо половину маси першого тіла перенести 
Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, 
на 25% 
на друге. 
В.Ф.Савченко. – К.; Ірпінь: ВТФ 
«Перун», 2004. – С. 79-82. 
Фізика, 7 кл.: Підручник для серед. 
На коротке плече важеля довжиною 16 см діє сила 100 Н. Щоб 
загальноосвіт. шк. / Є.В.Коршак, 
5.  підняти вантаж, до довгого плеча довжиною 80 см було 
80 % 
О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко. – Київ; 
прикладено силу 25 Н. Визначте ККД важеля. 
Ірпінь: ВТФ «Перун», 2000. – С. 
142-145. 
Фізика, 10 кл.: Підручник для  
усі параметри системи за 
загальноосвіт. навч. закл. / 
Тепловою рівновагою називають такий стан системи, при 
відсутності зовнішніх 
6. 
Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, 
якому: 
впливів залишаються 
В.Ф.Савченко. – К.; Ірпінь: ВТФ 
незмінними 
«Перун», 2002. – С. 12-14. 
На рисунку в системі координат V, T зображено замкнутий 
 
цикл 1231, здійснений газом сталої маси. Визначте, який вигляд 
має графік цього циклу в системі координат рV

Фізика, 10 кл.: Підручник для  

1
2
загальноосвіт. навч. закл. / 
7. 
Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, 

2
В.Ф.Савченко. – К.; Ірпінь: ВТФ 
3
«Перун», 2002. – С. 15-20, 27-28.  

Т
Визначте, яку швидкість повинна мати свинцева куля, щоб 
Фізика, 8 кл.: Підручник для 
унаслідок удару в сталеву плиту куля нагрілась до температури 
загальноосвіт. навч. закл. / 
плавлення. Температура кулі до удару дорівнює 127 ºС, 
Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, 
8. 
220 м/с 
температура плавлення свинцю дорівнює 327 ºС. Питома 
В.Ф.Савченко. – 2-ге вид., перероб. 
теплоємність свинцю дорівнює 121 Дж/(кг·К). Вважайте, що 
Та доп. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 
вся кінетична енергія витрачається на нагрівання кулі. 
2005. – С. 23-28. 
 
 
 
 
 
 
 
2

На рисунку зображено робочий цикл теплового двигуна. 
Визначте корисну роботу, яку здійснює двигун за один цикл. 
 
р, МПа 
2
Фізика, 10 кл.: Підручник для  

загальноосвіт. навч. закл. / 
9. 
20 Дж 
Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, 

В.Ф.Савченко. – К.; Ірпінь: ВТФ 

«Перун», 2002. – С. 45-47. 

3
0 5 10 15 
20  25
V, см3
У електронагрівачі, через який тече постійний струм, за певний 
Фізика, 8 кл.: Підручник для 
час виділяється кількість теплоти, що дорівнює Q. Визначте 
загальноосвіт. навч. закл. / 
кількість теплоти, що виділиться за вдвічі більший час у 
Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, 
10. 
4Q 
електронагрівачі з удвічі більшим опором за умови, що 
В.Ф.Савченко. – 2-ге вид., перероб. 
величина струму залишається тією самою, що і в першому 
Та доп. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 
випадку. 
2005. – С. 125-126. 
Фізика, 10 кл.: Підручник для  
При електролізі ZnSO4 виділилося 68 г цинку. Визначте 
загальноосвіт. навч. закл. / 
затрачену при цьому енергію, якщо напруга на затискачах 
11. 
2 МДж 
Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, 
електролітичної ванни становить 10 В. Електрохімічний 
В.Ф.Савченко. – К.; Ірпінь: ВТФ 
еквівалент цинку дорівнює 34·10– 8кг/Кл. 
«Перун», 2002. – С. 253-258. 
Фізика, 11 кл.: Підручник для  
Магнітний потік усередині контуру з площею поперечного 
загальноосвіт. навч. закл. / 
перерізу 10 см2 становить 0,2 мВб. Визначте перпендикулярну 
12. 
0,2 Тл 
Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, 
складову індукції магнітного поля всередині контуру. Поле 
В.Ф.Савченко. – К.; Ірпінь: ВТФ 
вважайте однорідним. 
«Перун», 2004. – С. 15-18. 
Фізика, 10 кл.: Підручник для  
загальноосвіт. навч. закл. / 
У магнітне поле зі сталою магнітною індукцією влітає 
13. 
Сила Лоренца 
Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, 
електрон. Визначте, яка сила діє на електрон. 
В.Ф.Савченко. – К.; Ірпінь: ВТФ 
«Перун», 2002. – С. 224-228. 
Взаємодію магнітної стрілки  Фізика, 10 кл.: Підручник для  
Установіть, взаємодію чого спостерігав Ерстед у своєму 
з магнітним полем 
загальноосвіт. навч. закл. / Є.В.Коршак, 
14. 
О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко. – К.; 
фундаментальному досліді. 
провідника, по якому тече 
Ірпінь: ВТФ «Перун», 2002. – С. 207-
струм. 
209. 
 
3


Поряд з котушкою, намотаною алюмінієвим дротом на 
немагнітному каркасі, підвішені на нитках два магніти (1 і 2). 
Визначте, що відбуватиметься з магнітами після замикання 
вимикача в електричному колі. 
 
Фізика, 8 кл.: Підручник для 
загальноосвіт. навч. закл. / 
Обидва магніти 
Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, 
15. 
притягнуться до котушки. 
В.Ф.Савченко. – 2-ге вид., перероб. 
Та доп. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 
2005. – С. 136-139. 
 
Фізика, 10 кл.: Підручник для  
Провідник, кожен метр якого має масу 10 г, завис в 
загальноосвіт. навч. закл. / 
однорідному магнітному полі перпендикулярно до його 
16. 
0,01 Тл 
Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, 
силових ліній. Визначте індукцію магнітного поля, коли сила 
В.Ф.Савченко. – К.; Ірпінь: ВТФ 
струму в провіднику дорівнює 10 А. Вважайте, що g =10 м/с2. 
«Перун», 2002. – С. 219-222. 
Фізика, 9 кл.: Підручник для  
Плавучий буй за 45 с піднявся на гребенях хвиль 15 разів. 
загальноосвіт. навч. закл. / 
17.  Визначте швидкість хвиль, якщо відстань між їхніми гребенями 
1 м/с 
Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, 
дорівнює 3 м. 
В.Ф.Савченко. – К.; Ірпінь: ВТФ 
«Перун», 2004. – С. 210-213. 
Фізика, 11 кл.: Підручник для  
Частота вільних електромагнітних коливань у контурі дорівнює 
загальноосвіт. навч. закл. / 
18.  20 кГц. Визначте частоту, якщо конденсатор ємністю 0,2 мкФ 
4 кГц 
Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, 
замінити конденсатором ємністю 5 мкФ. 
В.Ф.Савченко. – К.; Ірпінь: ВТФ 
«Перун», 2004. – С. 81-89. 
Фізика, 11 кл.: Підручник для  
Електромагнітна хвиля поширюється у просторі. Виберіть 
Електромагнітна хвиля є 
загальноосвіт. навч. закл. / Є.В.Коршак, 
19. 
О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко. – К.; 
правильне твердження. 
поперечною хвилею. 
Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004. – С. 121-
124. 
 
4


Фізика, 11 кл.: Підручник для  
загальноосвіт. навч. закл. / 
Відомо, що трансформатор під навантаженням гуде. Причиною  коливання пластинок осердя 
20. 
Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, 
виникнення звуку є: 
при перемагнічуванні 
В.Ф.Савченко. – К.; Ірпінь: ВТФ 
«Перун», 2004. – С. 110-112. 
Фізика, 11 кл.: Підручник для  
загальноосвіт. навч. закл. / 
Взаємне посилення чи послаблення двох когерентних світлових 
21. 
інтерференцією світла 
Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, 
хвиль називається: 
В.Ф.Савченко. – К.; Ірпінь: ВТФ 
«Перун», 2004. – С. 164-167. 
Максимальна відстань виявлення об’єкта локатором становить 
Фізика, 11 кл.: Підручник для  
150 км. Визначте частоту випромінювання високочастотних 
загальноосвіт. навч. закл. / 
22.  імпульсів цим радіолокатором. Максимальна відстань 
1000 імпульсів за секунду 
Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, 
виявлення не залежить від потужності радіолокатора. 
В.Ф.Савченко. – К.; Ірпінь: ВТФ 
Швидкість світла дорівнює 3·108 м/с. 
«Перун», 2004. – С. 143-146. 
Світловий промінь переходить із середовища 1 в середовище 2 
Фізика, 8 кл.: Підручник для 
(див. рисунок). Виберіть правильне твердження. 
загальноосвіт. навч. закл. / 
Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, 
В.Ф.Савченко. – 2-ге вид., перероб. 
 
Швидкість світла в 
Та доп. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 
23. 
середовищі 1 менша, ніж у 
2005. – С.162-165. 
середовищі 2. 
Фізика, 11 кл.: Підручник для  
загальноосвіт. навч. закл. / 
Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, 
В.Ф.Савченко. – К.; Ірпінь: ВТФ 
«Перун», 2004. – С. 147-154. 
Фізика, 11 кл.: Підручник для  
Ядро  59 Fe випроменило нейтрон. Укажіть число нуклонів у 
загальноосвіт. навч. закл. / 
24. 
26
58 
Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, 
новому ядрі. 
В.Ф.Савченко. – К.; Ірпінь: ВТФ 
«Перун», 2004. – С. 254-257. 
Фізика, 11 кл.: Підручник для  
Ізотоп якого елемента утворюється при електронному β-розпаді 
загальноосвіт. навч. закл. / 
25. 
239
239
Pu 
Np. 
Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, 
94
93
В.Ф.Савченко. – К.; Ірпінь: ВТФ 
«Перун», 2004. – С. 260-263. 
 
 
5

Закон збереження імпульсу 
ρ
ρ
ρ
ρ
mυ + υ = m u m u 
1 1
2 2
1 1
2 2
другий закон динаміки 
ρ
ρ F
Фізика, 9 кл.: Підручник для  
Ньютона  =

загальноосвіт. навч. закл. / 
Установіть відповідність між фізичним законом та формулою, 
m
26. 
Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, 
що його описує: 
третій закон динаміки 
ρ
ρ
В.Ф.Савченко. – К.; Ірпінь: ВТФ 
Ньютона  = −
12
1
2
«Перун», 2004. – С. 74-82, 141-144. 
закон всесвітнього тяжіння 
m m
1
2
G

2
r
Лічильник Гейгера-Мюллера 
- газовий розряд, що виник 
унаслідок іонізації молекул 
Фізика, 11 кл.: Підручник для  
газу; 
загальноосвіт. навч. закл. / 
бульбашкова камера - 
Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, 
Установіть відповідність між назвами приладів для реєстрації 
іонізація молекул рідини; 
В.Ф.Савченко. – К.; Ірпінь: ВТФ 
27.  радіоактивного випромінювання та фізичними процесами, на 
камера Вільсона - утворення  «Перун», 2004. – С.264-268. 
яких ґрунтується робота цих приладів: 
центрів конденсації пари за 
Гончаренко С.У. Фізика: Підручник 
рахунок іонізації молекул 
для 11 кл. серед. загальноосвіт. шк – 
газу; 
К.: Освіта, 2002. – С. 227-229. 
фотоемульсійний лічильник 
- іонізація молекул 
фотоемульсії. 
Фізика, 8 кл.: Підручник для 
загальноосвіт. навч. закл. / 
Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, 
В.Ф.Савченко. – 2-ге вид., перероб. 
Електроємність – фарад; 
Та доп. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 
Установіть відповідність між назвами одиниць фізичних 
магнітна індукція – тесла; 
2005. – С. 94-98. 
28.  величин і фізичними величинами, для вимірювання яких вони 
електричний заряд - кулон; 
Фізика, 10 кл.: Підручник для  
використовуються: 
сила струму – ампер. 
загальноосвіт. навч. закл. / 
Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, 
В.Ф.Савченко. – К.; Ірпінь: ВТФ 
«Перун», 2002. – С. 148-151, 209-
216. 
 
 
6

Фізика, 9 кл.: Підручник для  
Рух тіла описується рівнянням x = – 5 + 2t + 9t2, де всі величини 
загальноосвіт. навч. закл. / 
29.  виражені в одиницях СІ. Визначте (у м/с2) прискорення, з яким 
18 м/с2 
Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, 
рухається тіло. 
В.Ф.Савченко. – К.; Ірпінь: ВТФ 
«Перун», 2004. – С. 29-32. 
Фізика, 9 кл.: Підручник для  
Два хлопці розтягують гумовий джгут у протилежні боки, 
загальноосвіт. навч. закл. / 
прикріпивши до його кінців динамометри. Визначте (у 
30. 
10 Н 
Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, 
ньютонах) силу пружності, що виникає в джгуті, коли обидва 
В.Ф.Савченко. – К.; Ірпінь: ВТФ 
динамометри показують 10 Н. 
«Перун», 2004. – С. 83-86. 
Фізика, 10 кл.: Підручник для  
Температура в нагрівачі теплового двигуна дорівнює 227 °С, 
загальноосвіт. навч. закл. / 
температура холодильника дорівнює 27 °С. Визначте (у 
31. 
40 % 
Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, 
відсотках) максимально можливе значення ККД теплового 
В.Ф.Савченко. – К.; Ірпінь: ВТФ 
двигуна. 
«Перун», 2002. – С. 54-58. 
Фізика, 10 кл.: Підручник для  
У капілярі, зануреному одним кінцем у воду, вода піднімається 
загальноосвіт. навч. закл. / 
на висоту 10 мм. Визначте (в міліметрах), якої максимальної 
32. 
20 мм 
Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, 
довжини (висоти) стовпчик води може втримати вертикальний 
В.Ф.Савченко. – К.; Ірпінь: ВТФ 
капіляр з двома відкритими в повітрі кінцями. 
«Перун», 2002. – С. 72-75. 
Фізика, 10 кл.: Підручник для  
Два конденсатори з’єднані послідовно. На одному з них 
загальноосвіт. навч. закл. / 
написано “1 мкФ, 6 В”, на другому написано “2 мкФ, 6 В”. 
33. 
9 В 
Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, 
Визначте (у вольтах), яку максимально допустиму напругу 
В.Ф.Савченко. – К.; Ірпінь: ВТФ 
можна прикласти до цієї ділянки кола. 
«Перун», 2002. – С. 159-162. 
Фізика, 11 кл.: Підручник для  
Період вертикальних коливань тягаря на пружині дорівнює 
загальноосвіт. навч. закл. / 
3,6 с. Визначте (у секундах), яким буде період коливань, якщо 
34. 
7,2 с 
Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, 
масу тягаря збільшити у 8 разів, а жорсткість пружини 
В.Ф.Савченко. – К.; Ірпінь: ВТФ 
збільшити в 2 рази. 
«Перун», 2004. – С. 53-55. 
Фізика, 11 кл.: Підручник для  
загальноосвіт. навч. закл. / 
Укажіть період піврозпаду радіоактивного елементу (у добах), 
35. 
5 діб 
Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, 
якщо кількість його атомів зменшилась у 8 разів за 15 діб. 
В.Ф.Савченко. – К.; Ірпінь: ВТФ 
«Перун», 2004. – С. 260-263. 
 
 
7


Похожие:

Тест ІЗ фізики зовнішнього незалежного оцінювання 2008 року  iconІ закономірностей 
Програму зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури 2009 року (далі – програма зно) 
Тест ІЗ фізики зовнішнього незалежного оцінювання 2008 року  iconЭкзаменационный тест дисциплина «Русский язык» 2008-2009 учебный год

Тест ІЗ фізики зовнішнього незалежного оцінювання 2008 року  iconВидається з 2008 року  Випуск 6  Edition №6        харків нту «хпі» - 2011 - kharkiv ntu «khpi»  ббк 34. 63  С 56 
Збірник містить наукові статті відомих вчених України і закордонних країн з актуаль
Тест ІЗ фізики зовнішнього незалежного оцінювання 2008 року  iconТест-системы для индикации ионов тяжёлых металлов в объектах окружающей среды
Характеристика, классификация и химические основы тест-систем
Тест ІЗ фізики зовнішнього незалежного оцінювання 2008 року  icon  Вісник  містить  матеріали  березневої 2008 року  наукової  конференції  Донецького відділення нтш. Доповіді і повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку.    
Світі „пражан  
Тест ІЗ фізики зовнішнього незалежного оцінювання 2008 року  iconТиповой тест по русскому языку как иностранному II сертификационный уровень. Общее владение субтест 1
Вы получаете тест. Он состоит из трех текстов, тестовых заданий, инструкции к ним в письменной форме и матрицы. На листе с матрицей...
Тест ІЗ фізики зовнішнього незалежного оцінювання 2008 року  iconТест голланда (холланда) Цель самотестирования: Определение Вашего типа личности и соответствующих ей профессий. Если Вы уже размышляете о выборе профессии или о ее смене, то данный тест поможет Вам обосновать свои решения
Если Вы уже размышляете о выборе профессии или о ее смене, то данный тест поможет Вам обосновать свои решения
Тест ІЗ фізики зовнішнього незалежного оцінювання 2008 року  iconОсвітні портали міністерство освіти І науки України
Новини. Внз. Тестування. Школа: школа сьогодні, управління, технології навчання, виховання школярів, психологія, позашкільна робота,...
Тест ІЗ фізики зовнішнього незалежного оцінювання 2008 року  iconП р о ч и т а й !   П е р е д а й   д а л і !   Р о з в и в а й   с е б е   і   У к р а ї н у ! Газета видається з вересня 2003 року
П р о ч и т а й !   П е р е д а й   д а л і !   Р о з в и в а й   с е б е   і   У к р а ї н у !
Тест ІЗ фізики зовнішнього незалежного оцінювання 2008 року  iconКонтрольная работа (тест) контрольная работа (тест) вариант 1

Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница