Материалы международной научно-практической конференции 30 сентября 2 октября 2008 г. Николаев, 2008
НазваниеМатериалы международной научно-практической конференции 30 сентября 2 октября 2008 г. Николаев, 2008
страница10/17
Дата конвертации30.09.2012
Размер2.28 Mb.
ТипДокументы
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17

Бібліотека ЗНЗ №57 м. Миколаєва - джерело інформаційного супроводу освітнього процесу.


Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті визначила, що головною метою української системи освіти є створення умов для розвитку і реалізації кожної особистості.

Сьогодні сучасна школа покликана виховувати соціально активну людину, здатну до саморозвитку, самовиховання та самоосвіти. У нинішніх умовах інформатизації суспільства виникає потреба у формуванні інформаційної культури особистості. Інформаційна культура особистості розглядається нині не тільки як невід'ємне право кожної людини, але як і важлива умова її розвитку і розвитку нації в цілому.

Оновлюється освіта, вводяться нові програми, технології навчання, але головним залишається – вміння учнів вчитися.

Складно передбачити, чим займатимуться учні через десяток років після закінчення школи, які навички та знання їм знадобляться найбільше. Однак, можна передбачити, що вміння критично мислити й ефективно здобувати знання буде актуальним для них усе життя.

Формування інформаційної культури людини триває упродовж всього життя, і особливу роль у цьому відіграють бібліотеки. Саме вони повинні стати посередниками між джерелами інформації та користувачами, забезпечуючи інформаційну підтримку освіти, незалежність у користуванні документами. Шкільна бібліотека в цих умовах стає тією ланкою, яка поєднує науковий потенціал учителя у вихованні соціально активної людини і пізнавальну активність учня.

Бібліотека ЗОШ №57 функціонує з 1992 року. Нашій бібліотеці всього 15 років.

7 лютого 2007 року бібліотека святкувала своє друге народження. Тепер її не впізнати - простора і світла читальна зала, нові меблі: зручні і гарні, а головне - бібліотека оснащена 14 сучасними комп'ютерами, підключеними до мережі Інтернет.

І все це завдяки турботі дивовижної людини О.О. Вадатурського, генерального директора СП «Нібулон». Ми щиро вдячні Олексію Опанасовичу за його допомогу у розбудові нашої бібліотеки, за створення максимальних умов для праці наших читачів, адже читач - головна людина в бібліотеці, і ми щасливі, що нашим читачам у нас затишно і комфортно. Відкриття нової сучасної бібліотеки - це приклад доброчинності, людяності, благородства людини, яка чимало досягла в своєму житті, але продовжує піклуватися про покращення умов навчання наших учнів. Послугами бібліотеки користуються як учні, так і вчителі. Щороку обслуговується 1000 - 1100 читачів. Книжковий фонд бібліотеки - всього 7000 примірників; фонд підручників - 21 тис. примірників; назв періодичних видань - 61 (фахових газет і журналів - 42, дитячих газет і журналів - 19).

Шкільна бібліотека планує свою роботу за 2 основними напрямками:

- на допомогу педагогічному колективу школи;

- на допомогу учням в оволодінні основами наук та організації дозвілля.

На даному етапі є підстави та можливості для переорієнтації шкільної бібліотеки в інформаційний центр із забезпечення навчально-виховного процесу.

Бібліотечний інформаційний центр - це комплексна установа, що раціонально поєднує традиційні бібліотечні функції і надання різної інформації на базі сучасних комунікаційних технологій.)

Орієнтуючись на це, функціонування шкільної бібліотеки як інформаційного центру підпорядковано розв'язанню таких завдань:

- формування інформаційного ресурсу;

- удосконалення довідково-бібліографічного апарату для багатоаспектного розкриття фондів;

- інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу в школі;

- виховання в користувачів інформаційної культури, сталого прагнення до пошуку джерел інформації;

- тісна співпраця з бібліотеками різних відомств в реалізації різних функцій.

Інформаційна культура – це вміння правильно формулювати свої запити; ефективно відшукувати необхідні джерела інформації; уміння відбирати; оцінювати інформацію; створювати якісно нову.

Підвищити якість навчально-виховного процесу не можна без підвищення професійної, загальнокультурної, теоретичної підготовки всіх педагогів. Це здійснюється через розробку, нагромадження та організацію інформаційних ресурсів та технологій, які б сприяли професійному зростанню педагогів. Бібліотечно-інформаційні заняття для вчителя - це пропаганда книги і методичних систем роботи з нею; освоєння різних форм самоаналізу і самооцінки своєї бібліотечно-інформаційної грамотності і підготовленості до передачі її учням. Для вчителів школи володіння бібліотечно-інформаційними вміннями входить в задачі самовиховання та самоосвіти. Шкільний бібліотекар Сочинська О.П. при проведенні бібліотечно-бібліографічних занять використовує різноманітні форми роботи, бере активну участь в організації методичних семінарів, відкритих уроків, збирає і зберігає матеріали педагогічної майстерності та технологій.

Інформування педагогічного колективу здійснюється бібліотекарем Сичинською Ольгою Павлівною з допомогою індивідуальної, групової та масової форм роботи.

Індивідуальне інформування готує Ольга Павлівна для директора школи, інших членів адміністрації, а також для шкільного психолога, керівників методичних об'єднань, для вчителів, що атестуються: «Збереження здоров'я дітей через навчально-виховний процес», «Лабораторно-практичні роботи по історії України», «Формування екологічної культури на уроках математики», «Формування життєвої компетентності випускників», «Тренінг у системі модульно - розливального навчання».

Серед форм групового інформування слід відзначити:

  • інформаційні списки “Готуємося до педради”, “Мотивація навчальної діяльності учнів”;

  • експрес-повідомлення “У новому номері журналу”;

  • інформаційні хвилинки “Сторінками газет та журналів”;

  • тематичні огляди літератури “Я іду на урок”, “Матеріали журналу – в практику кожного педагога”, “Використайте в своїй роботі”;

  • дні інформації “Зовнішнє незалежне тестування”, “Профільне навчання – веління часу”;

  • тематичні картотеки: “Керівні і нормативні документи”, “Педагогічні технології”, «Управління школою”.

До послуг вчителів-предметників, класних керівників: картотека сценаріїв масових заходів, картотеки матеріалів із періодичних видань: “Виховна діяльність”, “Правове виховання», «Вивчення класного колективу», «Педагогічний всеобуч батьків», що активно використовуються. Оформляються виставки із циклу «На допомогу вчителю»: «Велетні педагогічної думки», «Школа: проблеми, пошуки, рішення», «Сучасний урок: інтерактивні технології навчання».

Бібліотека спільно з вчителем-предметником виступає основною ланкою у формуванні інформаційної компетентності школяра. Розуміючи актуальність даної проблеми пропонуємо вашій увазі систему формування основ інформаційної культури учнів нашої школи. Успішно досягти поставленої мети можна лише при умові, коли бібліотекар разом із педагогічним колективом будуть спільно вирішувати завдання:

- вивчення інформаційних потреб та запитів читачів;

- повноцінне інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу;

- формування в учнів основ інформаційної культури.

Виконання цих завдань залежить насамперед від правильної організації бібліотечного фонду, роботи з його комплектування традиційними і нетрадиційними носіями інформації, які повинні задовольнити потреби читачів. Адміністрація школи сприяє пошуку альтернативних джерел і коштів на придбання літератури.

Комплектування фонду бібліотеки ведеться з різних джерел:

  • поточне комплектування за рахунок державного бюджету; за цей період навчального року бібліотека отримала всього 34 книги;

  • подарована література ( завдяки доброчинній акції «Книга - в дарунок шкільній бібліотеці» (від учнів початкової та середньої школи, випускників 9-11-х класів, батьків - за цей період отримали 240 книг; 82 підручника від миколаївських меценатів);

  • передплата на періодичні видання (в цьому році бібліотека може запропонувати своїм читачам 61 назву періодичних видань).

Інформацію про нову літературу, придбану завдяки доброчинній акції, наші читачі отримали познайомившись із рекомендаційними списками «Читати – це класно»; переглянувши книжкову виставку «Зупинись на хвилинку - подивись на новинки», «Найкращі книги - для найкращих читачів».

Бібліотечний фонд розміщений згідно з ББК і має вільний доступ для користувачів.

Важливим є вміння школярів користуватись книжковим фондом за умов вільного доступу. Це одна з ефективних форм керівництва читанням, опосередкований вплив на формування читацьких інтересів, на розвиток навичок і вмінь самостійно знаходити потрібну книгу.

Змістовному розкриттю книжкового фонду допомагають постійно діючі тематичні полички: «Для мене в світі ти одна, моя чарівна Україно», «Золотий дзвін імен», «Література рідного краю», «Повернені із забуття», «Перлини світової класики», «Ми чуємо тебе, Тарасе, крізь століття».

Фонд шкільної бібліотеки розкриває система каталогів і картотек: алфавітний каталог, систематична картотека статей, тематичні картотеки: «Передаймо нащадкам наш скарб - рідну мову», «Екологія», «Здоров'я дітей - здоров'я нації», «Тепло своїх долонь і розуму і серця я Україні милій віддаю», алфавітна картотека «Українська література від А до Я», картотека персоналій «Портретна галерея», «Письменники України», «Життя і творчість Тараса Шевченка».

Інформаційно-бібліографічна робота у шкільній бібліотеці покликана не лише інформувати читачів про книжковий фонд, але й відповідати на запити читачів, які виникають. Якість цієї роботи, її ефективність залежить у першу чергу від того, наскільки бібліотекар знає своїх читачів, їхні запити, потреби.

У цьому напрямі бібліотека проводить:

- індивідуальні бесіди з учнями для виявлення їхніх інтересів та інформаційних потреб;

- анкетування учнів для виявлення читацьких потреб, ставлення дітей до книги та читання.

Інформаційне анкетування дає змогу бібліотекареві вчасно виявити інтереси і уподобання учнів, допомагає у доборі матеріалу для індивідуальних бесід. Результати анкетування узагальнюємо у вигляді діаграм. Вони наочно відображають кількісні та якісні показники з досліджуваних питань.

Діаграми демонструємо на засіданнях педагогічних рад, нарадах при директорові, що дозволяє також і педагогічному колективу побачити суть проблем та шукати шляхи їх ефективного вирішення.

Важливим засобом формування інформаційної культури школяра є бібліотечні уроки.

На початку навчального року складено графік проведення бібліотечно-бібліографічних занять спільно з дитячою бібліотекою - філією №6. Складаючи програму бібліотечно-бібліографічної освіти, намагаємося забезпечити поступове набуття та поглиблення знань учнями, дати їм поняття про книгу і бібліотеку: від загального ознайомлення в молодших класах до знання змісту окремих розділів книжкового фонду; до впевненого використання каталогів і картотек, бібліографічних посібників у старших класах.

Вчителі початкових класів, класні керівники включають теми цих занять до своїх планів роботи. Для проведення бібліотечних занять використовуються уроки позакласного читання та години, відведені для позакласної роботи (виховні години).

Особливою ланкою в роботі бібліотеки є співпраця з учителями початкових класів, яка спрямована на те, щоб допомогти учням якнайшвидше й найкраще оволодіти навичками читання, роботи з книгою, елементарним прийомам пошуку потрібної інформації.

Пропонуємо вашій увазі тематику бібліотечних уроків.

Тематичні плани бібліотечно-бібліографічних занять:

1 клас

1. Ознайомлення з бібліотекою

2. Як читати та берегти книги

3. Лялькова вистава «Мандрівка в Читай-місто» (бібліотека-філія №6)

4. Театралізоване свято «Посвячення в читачі»

2 клас

1. «Подорож до країни Читландії»

2. Як створюється книга

3. Вікторина «Похвала книгам»

3 клас

1. Вересневі зустрічі в шкільній бібліотеці

2. Періодичні видання для молодших школярів

3. Як книжка прийшла до людей

4. Підсумкова гра «Бібліотека - книжчин дім»

4 клас

1. Вересневі зустрічі в шкільній бібліотеці

2. Ерудит-ринг «Перевір себе та інших»

3. Свято «Книжчині іменини»

5 клас

1. Вересневі зустрічі в шкільній бібліотеці

2. Книга - твій друг і порадник

6 клас

1. Довідкова література. Методика пошуку інформації

2. Гра «Книга - бібліотека - читач»

7 клас

1. Вибір книг у бібліотеці. Систематичний каталог

2. Літературна година «Відлуння давнини»

8 клас

1. Періодичні видання. Робота з СКС

2. Історія літературної пам'ятки «Пересопницьке Євангеліє»

9 клас

1. «З інформацією на ти»

2. Читацька конференція «Велесова книга», як пам'ять праслав'янського письма.»

10 клас

1. Доля книги: її минуле та сьогодення

2. Бібліографія і анотація

Традиційно для учнів 2-х класів ми проводимо бібліотечний урок «Подорож до країни Читландії». З інших бібліотечних уроків хотілось би виділити такі: «Вересневі зустрічі в шкільній бібліотеці», «Як книжка приходить до людей», «Як створюється книга», «Періодичні видання для молодших школярів».

Під час проведення бібліотечних уроків використання мультимедійних презентацій зробить «сухий» матеріал цікавим та захоплюючим.

Щоб учні 3-4-х класів не розгубилися серед безлічі книг, проводимо бібліотечні уроки за темами: «Як користуватися каталогом?», «Як побудована книга». Учнів навчаємо роботі з книгою: привчаємо починати читати з обкладинки і титульної сторінки, звертаємо їх увагу на те, хто створив для них ці книги, тобто розгляду прізвищ автора і художника, вихідних даних книги. А це вже перші інформаційні відомості. Без цих елементарних умінь неможлива самостійна робота учнів із книгою.

У 4-му класі вчитель просить сильніших учнів підготувати повідомлення і, звичайно, для такої роботи потрібна допомога бібліотекаря.

Завдання бібліотекаря - допомогти дітям у самостійному підборі матеріалу, навчити орієнтуватися у різноманітних джерелах інформації, зокрема, користуватися енциклопедіями, вчити їх читати і вибирати з них необхідні знання при підготовці до уроків. Головне, щоб корисні бібліографічні відомості учні сприймали з інтересом. Для молодших школярів найефективнішими є заняття, що проходять у формі гри. Адже вчитися граючись - завжди цікаво.

Ефективними формами пропаганди бібліотечно-бібліографічних знань в шкільній бібліотеці є:

- творчі конкурси: конкурс серед учнів 1-2-х класів на кращу книжкову закладинку; конкурс-виставка серед учнів 3-х класів на кращу обкладинку «Мій улюблений підручник», учні 4-х класів взяли участь у конкурсі цікавинок «Усе про книгу»;учні 5-7-х класів - у конкурсі саморобок «Моя улюблена книга»;

- мандрівки літературними стежками: «Пересопницьке Євангеліє: Історія відкриття пам'ятки» (для учнів 8-х класів), читацька конференція «Велесова книга як пам'ятка праслов'янського письма»( для учнів 9-х класів), театралізовані свята «Посвячення в читачі», «Книжчині іменини».

Важливою є співпраця педагогів і бібліотекаря в середній і старшій школі. Виходячи з того, що середня школа повинна забезпечити завершення в цілому формування інформаційної культури учня, на вчителя-предметника і бібліотекаря покладаються досить серйозні функції, а саме: навчити школяра вміло використовувати найрізноманітніші джерела інформації для задоволення його освітніх потреб. Особливо важливо чітко визначити і спланувати тематику бібліотечних занять із кожного предмета і найперше - організувати вступні уроки в бібліотеці з метою розширення освітнього інформаційного середовища. У бібліотеці є розробки уроків для учнів середнього шкільного віку з таких тем: «Твій друг - словник» «Структура книги», «Бібліотечні каталоги та картотеки, Методика пошуку інформації, користуючись ними».

Особливо складно прищеплювати учням навички користування довідковою літературою. Тому вчителі-предметники активно сприяють формуванню цих навичок: завдання з будь-якого предмета подаються так, що учні змушені звертатися до словників і довідників. Спільна робота з вчителями-предметниками передбачає також застосування на заняттях практичних знань, набутих на бібліотечних уроках. Інтерес до довідкової та науково-популярної літератури допомагають викликати такі форми позакласної роботи, як олімпіади, участь у МАН, тематичні вечори, брейн-ринги, інтелектуальні ігри: «Ваше слово, ерудити», «Що? Де? Коли?». Учням 8-9-х класів подобаються заняття в бібліотеці, якщо вони включають елементи змагання. Це, насамперед, конкурси, турніри, вікторини з конкретної теми уроку. При проведенні бібліотечних уроків використовуємо матеріали, представлені в бібліографічному куточку «Рятувальне коло в океані шкільних наук». Для тих, хто бажає оволодіти бібліотечно-бібліографічними знаннями, в бібліотеці створено добірку матеріалів, які сприяють формуванню бібліотечно-інформаційних вмінь, це тематичні папки: «Довідкове бюро учня», «Про книгу, бібліотеку та читання», «Корисні поради учням», де учні можуть одержати інформацію про правила конспектування, написання рефератів, роботи зі словниками, тематичні картотеки матеріалів із періодичних видань: «Бібліотечно-бібліографічні знання - школярам», «Книга на межі тисячоліть», «Шкільна бібліотека: минуле і сьогодення”.

Враховуючи особливості навчання в старшій школі, для учнів 10-11-х класів доцільно запровадити курс «Основи інформаційної культури», спрямований на підготовку учнів до повноцінного життя в інформаційному суспільстві.

Сьогодні вже кожному зрозуміло, що використання комп'ютера та Інтернету, уміння знаходити і добирати важливу інформацію, навички її цілеспрямованого застосування - це вимога часу.

Які ж перспективи відкриває перед бібліотекарем та читачами використання телекомунікаційних і комп'ютерних технологій в бібліотеці. Без сумніву -грандіозні.

Інформатизація бібліотеки:

- підвищує ефективність пошуку необхідної інформації;

- відкриває ширші можливості для самостійної творчої роботи учнів;

- підвищує відсоток якісної підготовки домашніх завдань;

- робить доступ практично до будь-якої інформації відкритим.

У бібліотеку прийшло нове покоління користувачів, добре обізнаних із комп'ютерною технікою, роботою в Інтернеті. Тому роль бібліотекаря як консультанта, інформаційного посередника між користувачем і різноманітними базами даних набула особливого значення. Передусім зауважу: розвиток інформаційних ресурсів всесвітньої мережі, відкриваючи перед нами якісно нові шляхи роботи, приховує і суттєву небезпеку. Серед великої кількості інформації в Інтернеті є чимало негативної для морального, культурного, духовного розвитку особистості. Пам'ятаймо, що нерозважливе використання школярами мережі може завдати шкоди, викликати байдуже ставлення до книги.

Доступ до мережі Інтернет у нас необмежений, але учні попереджені, що Інтернет - не місце для ігор, а серйозна інформаційна система. Сьогодні за допомогою Інтернету ми можемо задовольнити найрізноманітніші запити учнів і вчителів, що було раніше досить проблематично. Мережа Інтернет має різні пошукові системи, за допомогою яких користувачі знаходять ту чи іншу інформацію ,зокрема готові реферати, творчі роботи. Вчитель має знати також і ці ресурси Інтернету, щоб якомога об'єктивніше оцінити реальний рівень знань учнів. Однак величезна кількість готових шпаргалок не повинна відлякувати або давати підстави заборонити користуватися ними. Тому й важливо навчитися грамотно застосовувати наявне інформаційне поле.

Вміння вибирати книгу чи знаходити інформацію за допомогою комп'ютера - це справжнє мистецтво. І завдання бібліотекаря - допомогти учням оволодіти ним.

Для читачів нашої бібліотеки створено «Путівник по Інтернету»- це анотований огляд інформації, яку можна знайти на різних серверах Інтернету (у тому числі і на освітніх):

Ці системи надають можливість пошуку необхідної інформації за ключовими словами, сполученнями слів і відкривають доступ до практично необмеженої кількості різних джерел. Однак, не знаючи конкретної інтернет-адреси, доводиться витрачати багато часу, щоб знайти необхідне, тому пропонуємо деякі веб-сторінки, які можуть стати в пригоді і вчителям, і учням.

В процесі вивчення української літератури вчителі і учні активно використовують можливості Інтернету, де представлено чимало сайтів наповнених зразками класичної та сучасної української літератури, наприклад:

«Бібліотека Кошового писаря» - http://pysar.tripod.com/ класична українська література;

«Поетика» - http://poetry.uazone.net/ - українська поезія та фольклор, тексти сучасних пісень, переклади світової поетичної класики;

«Бібліотека української літератури» - http://books.ms.km.ua/ -твори репресованих українських письменників;

«Українська класика, рукописи, стародруки» - http://www.nbuv.gov.ua/ - зібрання творів українського письменства від найдавніших часів до початку 20 століття;

Сьогодні нашим вчителям можуть позаздрити багато колег. Адже вони мають можливість супроводжувати свої уроки наочністю, яка на кілька порядків вища від традиційної. Використання мультимедійних презентацій у навчальному процесі дає змогу представити дані з мультимедійних енциклопедій і довідкових бібліотек, записаних на компакт - дисках і атласах і розташованих в Інтернеті; поглибити знання учнів можна, давши їм можливість використовувати Інтернет для отримання потрібної інформації та її аналізу, здійснення досліджень, участі у веб-проектах та публікації самостійно розроблених матеріалів.

Нині вже важко й уявити сучасний урок без залучення потужних можливостей Інтернет-ресурсів.

Хочу ще раз наголосити, що ми ні в якому разі не хочемо замінити книгу, читання газет і журналів електронною інформацією. Але всім відомо, яка бідність книжкових фондів, тому радикально змінити ситуацію на краще здатні нові інформаційні технології. І тут потрібна ініціатива Міністерства освіти і науки України, оскільки, ніхто, крім нього не може взяти на себе сміливість визначити обов'язковий електронний набір навчальної та художньої літератури, репродукції шедеврів живопису, який повинен бути в кожній школі. Мріємо ми, щоб наповнити свою медіатеку: енциклопедією Кирила та Мефодія, великим енциклопедичним довідником школяра, енциклопедіями: «Всесвітня історія», «Математика», «Біологія», «Хімія», «Фізика». Не маємо ми медіовидань, які створені спеціально для учнів початкової школи. Комп'ютерних програм вивчення шкільних предметів недостатньо, та й не всі вони досконалі.

До речі, це засвідчує практика тільки знання учнями комп'ютерних технологій не навчить їх користуватися різними видами інформації. Учні, навіть старшокласники, часто не вміють ставити запити для пошуку інформації, не знають як правильно написати про книгу.

Тому, враховуючи особливості навчання в старшій школі, для учнів 10-11-х класів доцільно запровадити курс «Основи інформаційної культури», спрямований на підготовку учнів до повноцінного життя в інформаційному суспільстві.
ГОРШКОВА О.А.

г.Вологда, Россия

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17

Похожие:

Материалы международной научно-практической конференции 30 сентября 2 октября 2008 г. Николаев, 2008 iconМатериалы Пятой Международной научно-практической конференции 16 18 октября 2008 г. Казань Казанский государственный университет 2008
Информационное поле современной России: практики и эффекты: Материалы Пятой Международной научно-практической конференции
Материалы международной научно-практической конференции 30 сентября 2 октября 2008 г. Николаев, 2008 iconМеждународной научно-практической   конференции    16 - 18 октября 2008 г.                                 Казань  Казанский государственный университет  2008 
В  сборнике  материалов  научно-практической  конференции,  посвященной  90-летию 
Материалы международной научно-практической конференции 30 сентября 2 октября 2008 г. Николаев, 2008 iconМатериалы Шестой Международной научно-практической конференции 22 24 октября 2009 г. Казань Казанский государственный университет 2009
Информационное поле современной России: практики и эффекты: Материалы Шестой Международной научно-практической конференции
Материалы международной научно-практической конференции 30 сентября 2 октября 2008 г. Николаев, 2008 iconПроблемы развития системы образования Российской Федерации
Культура. Образование. Право: Материалы Международной заочной научно-практической конференции (г. Екатеринбург, гоу впо «Российский...
Материалы международной научно-практической конференции 30 сентября 2 октября 2008 г. Николаев, 2008 iconМатериалы международной научно-практической конференции 1 декабря 2008 г., Хабаровск Хабаровск Издательство тогу 2008
России и ближнего зарубежья в области современных коммуникативных технологий в языковом образовании. В научных публикациях представлен...
Материалы международной научно-практической конференции 30 сентября 2 октября 2008 г. Николаев, 2008 iconАктуальные  проблемы  исследования  этноэкологических  и  этнокультурных  традиций  народов  Саяно-Алтая.  Материалы  I-ой  международной  научно-практической  конференции  молодых ученых, аспирантов и студентов. – Кызыл, 2012 г. – 303 с.      
Народов  Саяно-Алтая.  Материалы  I-ой  международной  научно-практической  конференции 
Материалы международной научно-практической конференции 30 сентября 2 октября 2008 г. Николаев, 2008 iconФгбоу впо «Пятигорский государственный   лингвистический университет» Материалы IV международной  научно-практической 
Международной научно-практической конференции «Информацион- ные технологии в гуманитарном образовании» имени Т. П. Сарана. 
Материалы международной научно-практической конференции 30 сентября 2 октября 2008 г. Николаев, 2008 iconИнновационные технологии в языковом образовании Материалы Всероссийской научно-практической конференции 15 мая 2008 года, Хабаровск Хабаровск Издательство тогу 2008
Подписано в печать 05. 05. 08. Формат 60×84 1/16. Бумага писчая. Гарнитура «Таймс»
Материалы международной научно-практической конференции 30 сентября 2 октября 2008 г. Николаев, 2008 iconМ учреждении         Материалы международной научно-практической   конференции 20-21 октября 2011 года                            Пенза - Шадринск - Ереван  2011  1   
Основные потребители образовательного процесса   12 
Материалы международной научно-практической конференции 30 сентября 2 октября 2008 г. Николаев, 2008 iconАно «Центр социально-политических исследований и проектов»
Международной научно-практической Интернет-конференции 1 апреля – 15 июня 2008 года
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница