Кубах  А.І.  Право  інтелектуальної  
PDF просмотр
Название    Кубах  А.І.  Право  інтелектуальної  
страница1/59
Дата конвертации03.10.2012
Размер0.76 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   59

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
 
А.І. Кубах 
 
 
 
ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ” 
 
Навчальний посібник 
 
 
 
 
 
 
 
 
ХАРКІВ – ХНАМГ – 2008 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
 
 
 
 
А.І. Кубах  
 
 
 
 
 
 
Навчальний посібник 
  з дисципліни 
 
ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Харків – ХНАМГ – 2008 
 


 
 
Кубах  А.І.  Право  інтелектуальної  власності:    Навч.  посібник  –  
Харків: ХНАМГ, 2008. –  149 с. 
  
 
 
 
 
       Рекомендовано 
для 
студентів 
усіх 
форм 
навчання 
усіх   
спеціальностей    Вченою  радою  Харківської  національної  академії  міського 
господарства, протокол №8 від 28.03.2008 р.  
 
 
 
 
 
 
Рецензент:    канд.  юрид.  наук,  доцент  кафедри  правового  забезпечення 
господарської діяльності Т.А. Коляда 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ЗМІСТ 
Вступ………………………………………………………………………………...6 
Розділ І. Поняття права інтелектуальної власності……………………………….8 
1.  Інтелектуальна власність та її значення……………………………..8 
2.  Місце і роль інтелектуальної власності в економічному і 
соціальному розвитку держави……………………………………...12 
Розділ ІІ. Законодавство про інтелектуальну власність…………………………16 
1.  Загальна характеристика законодавства України про 
інтелектуальну власність………………………………………….…16 
2.  Міжнародно-правова охорона права інтелектуальної власності……....21 
Розділ ІІІ. Об’єкти  права інтелектуальної власності…………………………….30 
1.  Види класифікацій об’єктів права інтелектуальної власності…….30 
2.  Об’єкти авторського права і суміжних прав…………………….....31 
3.  Інститут права інтелектуальної власності на результати науково-
технічної творчості……..………………………………………..…..34 
4.  Права  інтелектуальної власності на комерційні позначення……..37 
Розділ IV. Суб’єкти права інтелектуальної власності…………………………....39 
                1.  Класифікація суб’єктів права інтелектуальної власності……….…39 
                2. Автори – творці об’єктів інтелектуальної власності……….……….41 
                3. Заявники, правонаступники як суб’єкти права інтелектуальної 
                    власності………………………………………………….……………43 
Розділ V. Авторське право та суміжні права: поняття, зміст, особливості….…46 
1.  Поняття, зміст, особливості авторського права……………………46 
2.  Поняття, зміст, особливості суміжних прав…………………….….51 
Розділ VІ. Патентне право, його об’єкти і суб’єкти ..………………………..…..54 
1. Поняття, зміст, особливості патентного права……………………...54 
2. Патент та порядок його одержання…………………………….……64 
3. Права  інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, 
промисловий зразок……………………………………….…………..71 
 


Розділ VІІ. Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, 
товарів і послуг………………………………………………………..…75 
1.  Загальна характеристика правових засобів індивідуалізації 
учасників цивільного обороту, товарів і послуг………..………….75 
2.  Право інтелектуальної власності на комерційне(фірмове) 
найменування ……………………………..…………………………76 
3.  Право інтелектуальної власності на торгівельну марку (знак для 
товарів і послуг)…………………………………………….………..80 
4.  Право інтелектуальної власності на географічне зазначення…….88 
Розділ VІІІ. Договори у сфері інтелектуальної власності…………………….…93 
1.  Загальна характеристика договорів щодо розпорядження  
      майновими правами інтелектуальної власності……………..….…93 
2.  Ліцензія на використання об’єктів права інтелектуальної  
власності……………………………………………………………....94 
3.  Ліцензійний договір……………………………………………..…...96 
4.  Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної 
власності…………………………………………………………..…..97 
5.  Договір про створення за замовленням і використанням об’єктів 
права інтелектуальної власності………………………………….…99 
6.  Договір комерційної концесії (франчайзингу)…………………....100 
Розділ ІХ. Захист права інтелектуальної власності……………………………..106 
1.  Державна система правової охорони інтелектуальної власності в 
Україні……………………………………………………………….106 
2.  Поняття захисту  прав інтелектуальної власності………………..108 
3.  Дії, що визнаються порушеннями прав  інтелектуальної 
власності………………………………………………………….…109 
4.  Юрисдикційна форма захисту права інтелектуальної власності ……...111 
5.   Неюрисдикційна форма захисту права інтелектуальної  
власності…………………………………………………………….112 
 

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   59

Похожие:

    Кубах  А.І.  Право  інтелектуальної   iconКонкурсное право
Торговое право. Коммерческое право. Хозяйственное право. Предпринимательское право
    Кубах  А.І.  Право  інтелектуальної   iconРабочая программа дисциплины «залоговое право»
«Гражданское право, предпринимательское право, семейное право; международное частное право» по юридическим наукам, утвержденной приказом...
    Кубах  А.І.  Право  інтелектуальної   iconПрограмма кандидатского экзамена основной образовательной программы подготовки аспиранта по отрасли Юридические науки, по специальности 12. 00. 03 «гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право»
«Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право» по юридическим наукам, утвержденной приказом...
    Кубах  А.І.  Право  інтелектуальної   iconРабочая программа дисциплины «проблемы акционерного права»
«Гражданское право, предпринимательское право, семейное право; международное частное право» по юридическим наукам, утвержденной приказом...
    Кубах  А.І.  Право  інтелектуальної   iconРабочая программа дисциплины «проблемы правового положения некоммерческих организаций»
«Гражданское право, предпринимательское право, семейное право; международное частное право» по юридическим наукам, утвержденной приказом...
    Кубах  А.І.  Право  інтелектуальної   iconРабочая программа «Коммерческие договоры» од. А. 08. 2; цикл од. А. 00 «Дисциплина по выбору аспиранта»
«Гражданское право, предпринимательское право, семейное право; международное частное право» по юридическим наукам, утвержденной приказом...
    Кубах  А.І.  Право  інтелектуальної   iconРабочая программа «Аудиторская деятельность в Российской Федерации» од. А. 07. 2; цикл од. А. 00 «Дисциплина по выбору аспиранта»
«Гражданское право, предпринимательское право, семейное право; международное частное право» по юридическим наукам, утвержденной приказом...
    Кубах  А.І.  Право  інтелектуальної   iconРабочая программа «Правовое регулирование обращения ценных бумаг в Российской Федерации» од. А. 09. 2; цикл од. А. 00 «Дисциплина по выбору аспиранта»
«Гражданское право, предпринимательское право, семейное право; международное частное право» по юридическим наукам, утвержденной приказом...
    Кубах  А.І.  Право  інтелектуальної   iconФ. И. О. преподавателя
Уголовное право, уголовно-процессуальное право, криминалистика, правоведение, уголовно-исполнительное право, юридическая ответственность...
    Кубах  А.І.  Право  інтелектуальної   iconПрограмма вступительного экзамена в аспирантуру по отрасли Юридические науки, по специальности 12. 00. 03 «гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право»
Программа вступительного экзамена составлена на основании Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования...
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница