Київ національна академія наук україни національний науково-природничий музей національної академії наук україни українське герпетологічне товариство інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена нану матеріали першої конференції




PDF просмотр
НазваниеКиїв національна академія наук україни національний науково-природничий музей національної академії наук україни українське герпетологічне товариство інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена нану матеріали першої конференції
страница1/94
Дата конвертации30.09.2012
Размер0.84 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   94


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ПРИРОДНИЧИЙ МУЗЕЙ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКЕ ГЕРПЕТОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО
ІНСТИТУТ ЗООЛОГІЇ ІМ. І. І. ШМАЛЬГАУЗЕНА НАНУ
МАТЕРІАЛИ
ПЕРШОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
УКРАЇНСЬКОГО
ГЕРПЕТОЛОГІЧНОГО ТОВАРИСТВА
10–12 жовтня 2005 р.
Київ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ПРИРОДНИЧИЙ МУЗЕЙ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКЕ ГЕРПЕТОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО
ІНСТИТУТ ЗООЛОГІЇ ІМ. І. І. ШМАЛЬГАУЗЕНА НАНУ
МАТЕРІАЛИ ПЕРШОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
УКРАЇНСЬКОГО ГЕРПЕТОЛОГІЧНОГО
ТОВАРИСТВА
(10–12 жовтня 2005 р., Київ)

ISBN 966-02-37772-3
Матеріали Першої конференції Українського Герпетологічного
Товариства — К. : Зоомузей ННПМ НАН України, 2005. —
200 с.

Є. Писанець — головний редактор
Р е д а к ц і й н а   к о л е г і я:
І. Доценко, В. Маніло, С. Межжерін, С. Морозов-Лєонов
В. Пєсков, В. Радченко, В. Ремінний

Материали надруковані за фінансовою підтримкою
ООО «Біон Терраріум Центр»
Редактор Г. А. Городиська
Комп'ютерна верстка Т. Я. Кушки
Надруковано з готових діапозитивів
ТОВ «Велес», вул. Е. Потьє, 14, Київ, 03057 Україна
ISBN 966-02-37772-3
Proceeding of the 1th Conference of the Ukrainian Herpetological
Society. — Kyiv : Zoomuseum NMNH NAS of Ukraine, 2005. —
200 p.

Pisanets E., Editor
E d i t o r i a l   b o r d:
I. Dotsenko, V. Manilo, S. Mezhzherin, S. Morozov-Leonov,
V. Peskov, V. Radchenko, V. Reminnyi

Supported by OOO “Bion Terrarium Center”

NATIONAL ACADEMY OF SCINCES
NATIONAL MUSEUM OF THE NATURAL HISTORY
NATIONAL ACADEMY OF SCINCES
UKRAINIAN HERPETOLOGICAL SOCIETY
SCHMALHAUSEN INSTITUTE OF ZOOLOGY NASU
PROCEEDING OF THE 1th CONFERENCE
of the UKRAINIAN HERPETOLOGICAL SOCIETY
10–12 OCTOBER, 2005
Kyiv–2005
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНЫ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРИРОДОВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК УКРАИНЫ
УКРАИНСКОЕ ГЕРПЕТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
ИНСТИТУТ ЗООЛОГИИ им. И. И. ШМАЛЬГАУЗЕНА НАНУ
МАТЕРИАЛЫ 1-ОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
УКРАИНСКОГО
ГЕРПЕТОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
10–12 октября, 2005
Киев–2005


ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ПАМ’ЯТІ ЗАСНОВНИКА
УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ГЕРПЕТОЛОГІВ,
МИКОЛІ МИКОЛАЙОВИЧУ ЩЕРБАКУ
4

?? ????????? ?????? ???????????
???????????? ???????????????? ??????????

У вересні 1989 в Києві, на 7-й Загальносоюзній герпетологічній
конференції було розглянуто питання про необхідність створення
Герпетологічного товариства і підготовлено та cхвалено проект його Статуту.
В січні 1991 року в м. Пущіно Московської обл. відбувся установчий з’їзд
на якому було прийнято рішення про заснування Всесоюзного
Герпетологічного Товариства при Відділенні загальної біології АН СРСР.
Разом з цим, в силу різних обставин і, в першу чергу, в зв’язку з утворенням
на теренах Радянського Союзу низки незалежних країн, його подальша
діяльність і структура зазнали змін, що відбилося як в назві («Герпетологічне
товариство ім. О. М. Нікольського» при Російській Академії наук), так і в
географії об’єднання професійних герпетологів і аматорів.
Незважаючи на подальші тісні офіційні і неофіційні зв’язки українських
вчених з науковцями іншіх країн і в тому числі з Росії, останнім часом все
частіше виникала необхідність в об’єднанні герпетологів України, в першу
чергу, для коордінації і узгодження їх діяльності. Враховуючи ці обставини,
27 лютого 2003 р. ініціативною групою були проведені установчі збори на
яких була створена громадська організація «Українське Герпетологічне
Товариство», затверджено його Статут, обрано керівний склад організації
і прийнято рішення про реєстрацію у відповідності з чинним законодавством.
11 жовтня 2004 р. Міністерством юстиції України рішенням № 2161
була зареєстрована громадська організація «Українське Герпетологічне
Товариство» (скорочено — УГТ). УГТ є юридичною особою зі своєю печат-
кою і штампом та має юридичну адресу 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельниць-
кого, 15. Першим президентом на установчих зборах Українського Гер-
петологічного Товариства обрано докт. біол. наук Писанця Євгена
Максимовича, завідуючого Зоологічним музеєм Національного науково-
природничого музею НАНУ.
Як записано в статуті товариства, головними завданнями його діяль-
ності є сприяння організації досліджень земноводних та плазунів на
основі класичних методів та останніх досягнень науки і техніки, вивчен-
ня їх сучасного стану, розробка теоретичних та практичних шляхів охорони
цих тварин та середовища їх існування, сприяння видавничій діяльності,
яка стосується результатів досліджень та популяризація знань, організація
моніторингу та вивчення основних факторів середовища, які прямо чи
5
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   94

Похожие:

Київ національна академія наук україни національний науково-природничий музей національної академії наук україни українське герпетологічне товариство інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена нану матеріали першої конференції iconНаціональна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького на правах рукопису Стефанчук Руслан Олексійович
Академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки І техніки України
Київ національна академія наук україни національний науково-природничий музей національної академії наук україни українське герпетологічне товариство інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена нану матеріали першої конференції iconВ ы х о д и т   4   р а з а   в   г о д Киев Національна Академія медичних наук України Міністерство охорони здоров’я України Наукове медичне товариство геронтологів І геріатрів України
Государственное учреждение “Институт геронтологии им. Д. Ф. Чеботарева намн украины”
Київ національна академія наук україни національний науково-природничий музей національної академії наук україни українське герпетологічне товариство інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена нану матеріали першої конференції iconНаціональна  академія наук україни
Автографи на книжках з колекції рідкісних  видань Національної бібліотеки України 
Київ національна академія наук україни національний науково-природничий музей національної академії наук україни українське герпетологічне товариство інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена нану матеріали першої конференції iconНаціональна академія наук україни інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного 
Любінська Л. Г.,  кагало О. О.,  скібіцька Н. В.  Національний  природний  парк   Подільські 
Київ національна академія наук україни національний науково-природничий музей національної академії наук україни українське герпетологічне товариство інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена нану матеріали першої конференції iconНаціональна академія наук україни  інститут історії україни 
А 69           Анотований  покажчик  дисертацій,  захищених  у  спеціалізованій  вченій  раді  Інституту 
Київ національна академія наук україни національний науково-природничий музей національної академії наук україни українське герпетологічне товариство інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена нану матеріали першої конференції iconІнститут психології ім. Г. с. костюка національної академії педагогічних наук України
Кількість  користувачів  мобільних  телефонів  та  інтернету  щодня  не- впинно збільшується. Більшою їхньою частиною є молодь
Київ національна академія наук україни національний науково-природничий музей національної академії наук україни українське герпетологічне товариство інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена нану матеріали першої конференції iconНаціональна  академія  наук  україни 
Нан  України  в 2007 р.  До  Щорічника  the National Academy of Sciences of Ukraine in the 
Київ національна академія наук україни національний науково-природничий музей національної академії наук україни українське герпетологічне товариство інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена нану матеріали першої конференції icon  національна академія наук україни 
Конференція  «Лашкарьовські  читання»  проводиться  для  молодих  вчених  України  з  метою 
Київ національна академія наук україни національний науково-природничий музей національної академії наук україни українське герпетологічне товариство інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена нану матеріали першої конференції iconНаціональна академія наук україни 
...
Київ національна академія наук україни національний науково-природничий музей національної академії наук україни українське герпетологічне товариство інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена нану матеріали першої конференції iconНаціональна академія наук україни

Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница