კავკასია და მსოფლიო საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი the caucasus and world
Названиеკავკასია და მსოფლიო საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი the caucasus and world
страница1/33
Дата конвертации08.11.2012
Размер3.43 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
David Guramishvili Georgian-Ukrainian International University “Iberia” Грузино-Украинский Международный Университет “Иберия”

им. Давида Гурамишвили


კავკასია და მსოფლიო

საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი
THE CAUCASUS AND WORLD

International Scientific Journal
Кавказ и Мир

Международный научный журнал


4

Tbilisi – თბილისი - Тбилиси

2009

ISSN 1987 - 7293

მთავარი რედაქტორი გურამ მარხულია

Editor in chief Guram Markhulia

Главный редактор Гурам Мархулия
რედაქტორი შორენა ჩალაძე

Editor Shorena Chaladze

Редактор Шорена Чаладзе

პასუხისმგებელი რედაქტორი ავთანდილ ხაზალია

Executive editor Avtandil Khazalia

Ответственный редактор Автандил Хазалия
პასუხისმგებელი მდივანი მაკა კაჭარავა

Executive sekretari Maka Kacharava

Ответственный секретарь Мака Качарава

კომპიუტერული რედაქტირება მაყვალა დარსანია

Computer Editing Makvala Darsania

Компьютерное редактирование Маквала Дарсания


Editorial Board

David Chitaia (Georgia), Leonid Klimenko (Ukraine), Mykhaylo Bagmet (Ukraine), Tomas Goltz (USA), Ramaz Chanturia (Georgia), Nino Mamasakhlisi (Russian Federation),Teimuraz Papaskiri (Georgia), Kamal Makili-Aliyev (Azerbaijan Republic), Aitian Mustafaeva(Azerbaijan Republic), Musa Qasimli (Azerbaijan Republic), Araz Gurbanov (Azerbaijan Republic), Ramiz Sevdimaliev (Azerbaijan Republic), Nargiza Gamisonia (Georgia), Vesna Crinivec (Sloven), Tamila Zviadadze (Georgia), Hasan Selim Qzertem (Turkey), Kamer Kasim ( Turkey),Bezhan Khorava (Georgia), Christian Johannes Henrich (Germany), Sichan Siv (USA), Kakhaber Pipia (Georgia), Abdal Rahman Abu-Laban (Kingdom of Saudi Arabia), Dazmir Jojua (Georgia), Ekaterina Bakaradze (Georgia), Ayumi Kishigami (Japan), Edisher Gvenetadze (Georgia), Nazi (Nonna) Ushveridze.
Редколлегия

Давид Читаиа ( Грузия), Леонид Клименко (Украина), Михаило Багмет (Украина), Томас Гольтц (США), Рамаз Чантурия (Грузия), Нино Мамасахлиси (Российская Федерация), Теймураз Папаскири (Грузия), Кямал Макили-Алиев(Азербайджанская Республика), Айтян Мустафаева (Азербайджанская Республика), Мусса Гасымлы (Азербайджанская Республика), Араз Гурбанов (Азербайджанская Республика), Рамиз Севдималиев (Азербайджанская Республика), Наргиза Гамисония (Грузия), Весна Кринвич (Словения), Тамила Звиададзе (Грузия), Хасан Селим Кзертем (Турция), Камер Касим (Турция), Бежан Хорава (Грузия), Христиан Иохан Генрих (Германия), Сичан Сив (США), Кахабер Пипия (Грузия), Абдал Рахман Абу-Лабан (Королевство Саудовская Аравия), Дазмир Джоджуа (Грузия), Екатерина Бакарадзе (Грузия), Ауми Кишигами (Япония), Эдишер Гвенетадзе (Грузия), Нази (Нонна) Ушверидзе.
UDC (უაკ) 908 (479) + 908 (100)

K-126 C-35
Contents

Philology
Giorgi Kuparadze……………………………………………………………………………….

Languages or Just Other Means of Communication?(Pidgins and Creoles-history of the Concept)
Diana Alania, Giorgi Tsibakhashvili……………………………………………………

Some Aspects of transiation of Works of Art Idiom Headings
Maka Kacharava……………………………………………………………………

The Influence of Socio-Economic Processes on Lowered vocabulary Expansion in Modern Russian
Dariko Pipia………………………………………………………………………………..

In regard of two literary letters of Terenti Graneli published within the magazine “Kronos Mirror”

Phiqria Toria

Directions of studyng field in modern linguistics
Law

Avtandil Khazalia…………………………………………………………………………

Functions of State and State Ruling
Shorena Chaladze…………………………………………………………………………

Some Questions of Victimological Prophylaxis of Crimes
Shorena Chaladze…………………………………………………………………………

Referring to Prevention of Juvenile Delinquention
Rein Rovshan Oglu Aliev……………………………………………………………………..

Historical aspects of manufacturing or marketing of counterfeited money or assets (coinage offence)
Mikheil Mamniashvili……………………………………………………………………….

General regulations of the investigational actions
Teimuraz Tsurtsumia……………………………………………………………………….

To the Question of Integral Theory of the Right

History
David Chitaia……………………………………………………………………………….

The “Armenian Question” in the Past and Present Times
David Chitaia………………………………………………………………………………..

Armenian National Idea and the Policy of “Dashnaktsutun” in 1918-1920
Nargiza Gamisoniya………………………………………………………………………..

Geopolitical problems of Gulf States
Nargiza Gamisoniya...............................................................................................................

Some questions of Armenian techniques. The National Liberation Struggle in 1917
Dodo Pertaiya…………………………………………………………………………………..

Ukraine within the system of geopolitical priorities
Dodo Pertaia ………………………………………………………………………………

Questions Geostrategy United States
Medea Bendeliani…………………………………………………………………………..

Reorganization of Ukrainian Exarchate and structural formation of the Patriarchy of Kiev
Edisher Gvenetadze………………………………………………………………………………

Impartial work about the newest history of Georgia
Tamella Giasova ………………………………………………………………………………. Territorial issues within the Georgian – Armenian relations in January of 1919 year
Politology
Khayyam Ismayilzada……………………………………………………………………………

Azerbaijan-Norway: joint profitable cooperation

Dazmir Jojua……………………………………………………………………………

Urgent issues of contemporary international relations
Zahir Babayev……………………………………………………………………………………

The Integration of Ukraine and Georgia to NATO in the Time of Globalizing and some International Law Aspects of Russia–NATO Relations 

Suliko Grigalashvili……………………………………………………………………………….

Interests of the West on the South Caucasus

Edisher (Epiphan) Gvenetadze, Rezo Rukhadze ………………………………………

Reaction of the world community during the period of theRussian aggression in Georgia in August 2008.
Zaza Kalandia……………………………………………………………………………….

Sense of mass informational means within the Georgian society
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

Похожие:

კავკასია და მსოფლიო საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი the caucasus and world iconკავკასია და მსოფლიო საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი the caucasus and world
Касим (Турция), Бежан Хорава (Грузия), Христиан Иохан Генрих (Германия), Сичан Сив (сша), Кахабер Пипия (Грузия), Абдал Рахман Абу-Лабан...
კავკასია და მსოფლიო საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი the caucasus and world iconРовоззрении // Вопросы философии. 1969. №9. с. 88-98. 
«Blue~ize»;  рекламные  издания «Partner of the World», «Ceramic World»; женские 
კავკასია და მსოფლიო საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი the caucasus and world icon  Brave   New  World. 

კავკასია და მსოფლიო საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი the caucasus and world iconVI world congress ON immunopathology  

კავკასია და მსოფლიო საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი the caucasus and world iconСочинение Unit 2 Education: the World of Learning

კავკასია და მსოფლიო საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი the caucasus and world iconРассказ and one of the world’s greatest innovators of drama.   

კავკასია და მსოფლიო საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი the caucasus and world iconThe myth OF the woman warrior and world war ii  

კავკასია და მსოფლიო საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი the caucasus and world iconДорогие гости!   Мы рады вас приветствовать в нашем клубе  интернациональной дружбы “World Wide Friendship”.   
Мы рады вас приветствовать в нашем клубе  интернациональной дружбы “World Wide Friendship”. 
კავკასია და მსოფლიო საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი the caucasus and world iconThe Lost World Arthur Conan Doyle Chapter 1 There Are Heroisms All Round Us

კავკასია და მსოფლიო საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი the caucasus and world iconКонкурсе туриндустриии World Travel Awards. По результатам голосования 167
...
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница