Головне управління державної служби України
Скачать 36.09 Kb.
PDF просмотр
НазваниеГоловне управління державної служби України
страница1/214
Дата конвертации01.10.2012
Размер36.09 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   214
Головне управління державної служби України
Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу
Школа вищого корпусу державної служби
ok`m lndepmPg`0PЇ
ok`m lndepmPg`0P  
Ї
depf`bmncn rop`bkPmm“
depf`bmncn rop`bkPmm“
Пропозиції щод
Пропозиції що о приведення 
до приведення 
держ
дер авного 
авног управ лін ня 
 лін ня 
та 
т держ
а дер авної с
авної слу
л жби 
ж
України 
би У
у відповідніс
у відповідність 
т із принципами 
ь із принципами 
і прак
і практик
т ами демократ
ами демокра и
т чног
и
о 
чног
урядування
урядування
Київ
Центр адаптації державної служби 
до стандартів Європейського Союзу
2010

ББК 35.01(4УКР)
 П 
37
За загальною редакцією Тимофія МОТРЕНКА
Авторський колектив: Андрій ВИШНЕВСЬКИЙ (керівник авторського колективу), 
Валентина АФАНАСЬЄВА, Роман ГЕКАЛЮК, Володимир ДУНАЄВ, Дмитро ЗЕМЦЕВ, 
Софія КАЧУР, Валентина КОВАЛЬЧУК, Тетяна КОВТУН, Фаїна КОЗИРЄВА, Андрій 
КОЗЛОВСЬКИЙ, Микола КУЧЕРОВ, Сергій КУЧЕРУК, Наталія МОРДАВЕЦЬ, Лю бов 
ОЛІЙНИК, Анна РУДА, Леся САВЧУК, Олександр САЄНКО, Ліна СЕРГІЄВА, Ма рія 
СТЕЦЮК, Олена ТЕРТИШНА, Володимир ТКАЧ, Ольга ЮХНОВСЬКА, Олена ЯЛОВА 
План модернізації державного управління: пропозиції щодо 
П 37
приведення дер жав  ного управління та державної служби України 
у відповідність із принци па ми і практиками демократичного уряду-
ван 
ня / [А. Вишневський (кер. авт. колективу), В. Афанасьєва, 
Р.  Ге калюк та ін.; за заг. ред. Т.  Мот ренка.] — К.  : Центр адаптації 
дер жавної служби до стандартів Європейського Союзу, 2010. — 
396 c.
ISBN 978-966-8918-26-1
Зосереджується увага на низці завдань у реалізації ідеї сервісної держави в 
Україні та пропонуються механізми реформування ключових сфер державного 
управління та державної служби з метою їх приведення у відповідність із 
принципами і практиками демократичного урядування.
Стане у нагоді вищим посадовим особам держави, а також буде цікавим 
широкому колу державних службовців та експертів у сфері публічної ад-
міністрації.
ББК 35.01(4УКР)
ISBN 978-966-8918-26-1 
©  Т. Мотренко, загальна редакція, 2010
 
©  А. Вишневський та ін., текст, 2010
 
©  Ф. Козирєва, Д. Чуприна, оригінал-макет, 2010
 
©  Центр адаптації державної служби до 
стандартів Європейського Союзу, 2010

ПОРЯД
ПОРЯДОК
ОК ДЕННИЙ
 ДЕННИЙ
адмініс
адміністрат
т
ивної 
рат
реформи
ивної реформи
МОДЕРНІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ  с. 7
як оптимізувати державне управління
як уникнути дублювання функцій
як забезпечити дієвий контроль
КАДРОВА ПОЛІТИКА:
МОДЕРНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ  с. 49
чому чинний закон стримує розвиток
чому професійність залежить від політичної нейтральності
як зробити державу привабливим роботодавцем
 
КАДРОВА ПОЛІТИКА:
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК  с. 113
яких реформ потребує система професійного навчання
як забезпечити підготовку кваліфікованих фахівців
якою має стати система підвищення кваліфікації
 
КАДРОВА ПОЛІТИКА: ВРЕГУЛЮВАННЯ 
КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ ТА ЗАПОБІГАННЯ 
ПРОЯВАМ КОРУПЦІЇ с. 185
як очистити державу від корупції
які механізми є дієвими
чому потрібен окремий закон
Детально проаналізовані ос-
новні  причини  недос тат  ньої 
як розвивати професіоналів
ефективності  клю чо  вих  сфер 
де взяти лідерів для державного управління
державного  управ  лін ня
навчання як постійний процес
КАДРОВА ПОЛІТИКА: РОЗВИТОК ВИЩОГО 
Пропонуються європейські 
КОРПУСУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ  с. 229
ме ханізми та кращі прак тики 
розв’язання проблем у зазна-
чених сферах
як наблизити державу до громадянина
Акцентується увага на суті 
технології на службі майбутнього
змін, істотних деталях і тон-
наскільки це вигідно
ЕЛЕКТРОННА ДЕРЖАВНА СЛУЖБА  с. 281
кощах
 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   214

Похожие:

Головне управління державної служби України iconНаціональна академія державної прикордонної служби
Державна  прикордонна  служба  України,  Національна  академія  Державної  прикордонної  служби 
Головне управління державної служби України iconОлександр Іщук, Наталія Ніколаєва
Руслан Забілий; акад. Нан україни Ярослав Ісаєвич; проф. Володимир  архіву Служби безпеки України   5
Головне управління державної служби України iconГоловне управління освіти і науки
В. Н. Каразіна, доктор соціологічних наук, професор Безумовно, якість деяких тез не відповідає рівню вимог до нау
Головне управління державної служби України iconГоловне управління освіти і науки
В. Н. Каразіна, доктор соціологічних наук, професор Безумовно, якість деяких тез не відповідає рівню вимог до нау
Головне управління державної служби України iconГоловне управління освіти і науки
В. Н. Каразіна, доктор соціологічних наук, професор Безумовно, якість деяких тез не відповідає рівню вимог до нау
Головне управління державної служби України iconУправління культури сумської обласної державної адміністрації
Пропонуємо до вашої уваги черговий випуск матеріалу «Письменники, діячі культури – ювіляри …року»
Головне управління державної служби України iconУкраїни, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби
В. Г. Руденко ( заступник головного редактора ), Н. А. Мацегора (відповідальний секретар), О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов, В....
Головне управління державної служби України iconУкраїни, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби
В. Г. Руденко ( заступник головного редактора ), Н. А. Мацегора (відповідальний секретар), О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов, В....
Головне управління державної служби України iconУкраїни, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби
В. Г. Руденко ( заступник головного редактора ), Н. А. Мацегора (відповідальний секретар), О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов, В....
Головне управління державної служби України iconМіністерство освіти І науки україни 
«управління розвитком      соціально-економічних    систем: теорія ТА    практика» 
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница