Ministry OF health service OF ukraine
PDF просмотр
НазваниеMinistry OF health service OF ukraine
страница1/57
Дата конвертации01.10.2012
Размер2.18 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57
F1G1KL?JKLHJH<’YMDJ:2GB
>HG?PVDBC>?J@:BQGBCMG1 G:MDHHKE1>GBC1GKLBLMLLJ:12
MINISTRY OF HEALTH SERVICE OF UKRAINE
DONETSK STATE MEDICAL UNIVERSITY named after M.GORKY
RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE OF TRAUMATOLOGY AND
ORTHOPEDY
>HJ1QQYG?A:E?@GHKL1MDJ:2GB
LJ: TRAUMA
LJ: GZmdh\hijZdlbqgbc`mjgZe
AZkgh\Zgbcmjhp
Lhf2‹2, 2001
Sci entifi c and pra ctic a l jou rn al
Fo und ed in  20 00  year
Volu me 2,  ‹
J_^Zdpcgh\b^Z\gbqbc\^^e
>hg_pvdh]h^_j`Z\gh]hf_^bqgh]hmg\_jkbl_lmfF=hjvdh]h
Editori al  and Publishi ng Departm ent of
Donets k St at e M edi cal Uni versi t y nam ed aft er M .Gork y

J?>:DP1CG: DHE?=1Y
=heh\gbc j_^Zdlhj <=DEBFH <H;:;HR: ?N;:J1GH< H<;MJ'YGH< :<ABFBJKVDBC  \^ih\^Zevgbc k_dj_lZj ,
=<=:CDH <D=MK:D <F/EVKVDBC <FD:A:DH< FHDHJ@ :IDJBKVIM=:Q
<FE? :/EHKDMLH<
1GF:LJHKL:J:G?PV
<AFHKD:E?GDH
<FI:KL?JG:D
aZklmigbd
]heh\gh]h
j_^ZdlhjZ ,  X<IHEYQ?GDH
H1JB;:QMD,
<YMF:GKVDBC F1OH;1G  \^ih\^Zevgbc k_dj_lZj  <1Q?JG1C
J?>:DP1CG: J:>:
EF:GD1G  Db€\  >>;1LQMD  OZjd\  B.BRISMAR   OZ^^bg] R\_py  T.BULLARD  HjeZg^h
KR:  FD=HEH;HJH>VDH  OZjd\  E>=HGQ:JH<:  >hg_pvd , H:/I1N:GP?<  >hg_pvd 
<D1hg_pvd), HHDHJ@  OZjd\  KIF1JHGH<  Fhkd\Z 
HFHJ>:  >hg_pvd  <:IHIH<  Db€\  <HJ:>Q?GDH  OZjd\  1FJM;E?GBD  Q_jg\p 
:DJMR:C  >hg_pvd  <IL:GPXJ:  >hg_pvd  <:N1E1I?GDH  OZjd\  WYN1KL:EV  >h-
g_pvd  :1Q?F?J1K  AZihj``y  :1R EDITORIAL BOARD:
Main Editor: V.G.KLYMOVYTSKYY
V.O.BABOSHA, E.F.BARINOV, O.A.BURYANOV, V.I.CHERNIY, G.V.GAYKO, V.K.GUSAK,
V.M.ELSKYY, V.N.KAZAKOV, M.O.KORJ, A.P.KRIS-PUGACH, M.I.KHVYSUK, V.YU.KHUDOBIN
(Responsible Secretary), V.M.LEVENETS, E.LOSKUTOV, I.N.MATROS-TARANETS,
V.Z.MOSKALENKO, V.M.PASTERNAK (Deputy Main Editor), YU.V.POLYACHENKO,
O.I.RIBACHUK, V.YA. UMANSKYY, A.V.VLADZYMYRSKYY (Responsible Secretary)
EDITORIAL COUNCIL
L.M.ANKIN (Kiev), B.BRISMAR (Huddinge, Sweden), D.D.BYTCHUK (Kharkiv), T.BULLARD (Or-
lando,USA), A.I.CHEMERYS (Zaporizja), M.K.GOLOBORODKO (Kharkiv), L.D.GONCHAROVA
(Donetsk), A.A.EPYPHANTSEV (Donetsk), V.K.IVCHENKO (Lugansk), O.G.KALINKIN (Donetsk),
O.O.KORJ (Kharkiv), S.P.MYRONOV (Moscow), A.M.ORDA (Donetsk), V.A.POPOV (Kiev),
V.O.RADCHENKO (Kharkiv), I.M.RUBLENIK (Chernivtsi), A.K.RUSHAI (Donetsk), V.P.TANTSURA
(Donetsk),  V.A.PHILIPENKO (Kharkiv), A.I.SHVETS (Lugansk), E.Ya.FISTAL (Donetsk)
J_dhf_g^h\Zgh^h\b^Zggyhg_pvdh]h^_j`Z\gh]hf_^bqgh]hmg\_jkbl_lm
fF=hjvdh]hjhdmijhlhdhe‹
K\^hpl\hijh^_j`Z\gmj_}kljZpxk_j>P‹\^\b^Zgh>hg_pvdbfh[eZk-
gbfdhfl_lhfagnhjfZp€
@mjgZe©LjZ\fZª\oh^blv^hi_j_edmgZmdh\bo\b^Zgv\bsh€Zl_klZpcgh€dhfk€\
ydbofh`mlvim[edm\Zlbkyhkgh\gj_amevlZlb^bk_jlZpcgbojh[l ^h^Zlhd^hih-
klZgh\bIj_ab^€<:DMdjZ€gb\^‹i_j_ed‹
:
>HG?PVDBC >?J@:BQGBC MG1 G:MDHHKE1>GBC 1GKL1LML LJ:12
JOURNAL'S PUBLISHERS:
DONETSK STATE MEDICAL UNIVERSITY named after M.GORKY
R&D INSTITUTE OF TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDY
:>J?K: J?>:DP12 \me :jl_fZ   >hg_pvd MdjZ€gZ
L_e 8-062-335-14-61, 8-0622-55-11-41;  E-mail: trauma@dniito.org.ua
JOURNAL'S ADDRESS: Artyoma str, 106, 83048 Donetsk, Ukraine
Tel. 038-062-335-14-61, 038-0622-55-11-41; E-mail: trauma@dniito.org.ua
© LjZ\fZ ISSN 1608-1706)
A^Zgh ^h gZ[hjm  I^ibkZgh ^h ^jmdm  LbjZ`  ijbf NhjfZl o  H[ky]
mfh\g^jmdZjd  >jmd eZa_jgbc .
: (0622) 342-14-82
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57

Похожие:

Ministry OF health service OF ukraine iconMinistry of education and science of ukraine

Ministry OF health service OF ukraine iconMinistry of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine
Станжицкий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ministry OF health service OF ukraine icon  internet  information  service  (iis)   36

Ministry OF health service OF ukraine iconE-mail: V сайт: nv-kolos ru r01-service ru

Ministry OF health service OF ukraine iconMinistry of Education and Science of Russian Federation 

Ministry OF health service OF ukraine icon   Child  Health  in  Complex

Ministry OF health service OF ukraine iconAmerican International Health Alliance

Ministry OF health service OF ukraine icon        E N S U R I N G   A C C E S S   T O   Q U A L I T Y  health care IN central asia      
Резюме  
Ministry OF health service OF ukraine icon  ministry of natural resources  
«The problems of preservation of Wetlands of international meaning: Khanka Lake». In 
Ministry OF health service OF ukraine icon        E N S U R I N G   A C C E S S   T O   Q U A L I T Y    health care IN central asia       
Краткое содержание исследования  
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница