Національна академія наук України
PDF просмотр
НазваниеНаціональна академія наук України
страница8/128
Дата конвертации03.10.2012
Размер1.59 Mb.
ТипДокументы
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   128

республікам. На Ялтинській конференції пропозиція прийняти Українську
й Білоруську РСР як співзасновників нової міжнародної організації про-
звучала вже у вигляді вимоги. На перший погляд, вона сприймалася як
спроба отримати додаткові голоси в ООН. Трохи згодом союзники зрозу-
міли мотивацію радянського керівника. Е. Стеттініус у своїх мемуарах
трактує це так: «Розглядаючи питання встановлення додаткових місць в
ООН для Радянського Союзу, президент Рузвельт у приватній розмові
сьогодні ввечері 7 лютого 1945 р.) сказав мені, що Сталін відчуває своє
становищі в Україні дуже важким і непевним. Голос для України, сказав
Сталін Рузвельтові приватно, є для нього необхідною умовою збереження
єдності СРСР»54. Цей факт переконливо вказує на труднощі, які мали біль-
шовики під час радянізації Західної України. Сталін змушений був комбі-
нувати усі форми й методи впливу на ситуацію, не покладаючись лише на
грубу силу. Втім, саме остання стала головним засобом досягнення по-
ставленої мети. Фізична ліквідація всіх, хто насмілився виступити проти
комуністичної колоніальної системи, видавалася найбільш надійним засо-
бом опанування регіону.
* * *
Для українського самостійницького руху 1944 рік став рубіжним. Лінія
німецько-радянського фронту невпинно відкочувалась на захід, що вима-
гало суттєвих коректив у стратегію і тактику боротьби за суверенну націо-
нальну державність. У низці документів керівництва ОУН і командування
УПА зафіксовані підходи до вироблення нових орієнтирів у ситуації, що
швидко змінювалась. В одному з них – «Інструкції провідника ОУН (С. Бан-
дери) «Матвія» політичним референтам надрайонів щодо діяльності ОУН і
УПА в умовах відступу німецьких військ» від 8 січня 1944 р. (док. № 2) –
наголошувалося: «Відступаючі німецькі імперіалісти хочуть скомпромету-
вати українську визвольну боротьбу і ще раз спробувати заставити україн-
ський народ битися за нього. В тій цілі організують т.зв. Українське
Визвольне військо (УВВ), куди стягають різну збіраницю … Крім того,
змагають до творення українських шуцманшафтів (жандармерії). До цих і
подібних німецьких труків ставимось як до підступу і тому:
До УВВ як і до різного роду жандармерій український народ не іде.
В будь-які формі з німцями не в’яжемося. З ними існує лише боротьба. Всіх
тих, що ідуть до німецьких рядків, осуджуємо як зрадників і вислужників».
В якості головного завдання ставилося здобування зброї та амуніції. Для
цього рекомендувалося вести розкладову роботу серед німецьких вояків,
яких належало переконувати в тому числі, що зі зброєю західноукраїнські
та польські терени вони подолати не зможуть, оскільки повстанці-парти-
зани вважають їх ворогами і знищать. Необхідно було донести до німецьких
солдатів думку, що «вони зброю мусять здати українському народові і УПА,
бо в разі спротиву їх чекає смерть». Натомість за здану зброю гарантувався
17

«вільний перехід додому», харчові продукти і т.д. В разі відмови скласти
зброю добровільно окремі особи й невеликі підрозділи наказувалися безо-
глядно роззброювати.
З угорськими та румунськими військовослужбовцями пропонувалося до-
мовлятися про взаємний нейтралітет (ненапад) і добровільну передачу
зброї.
Окремим пунктом проходило завдання, що стосувалося оволодіння ма-
теріальними ресурсами, залишеними німцями (друкарськими машинами,
папером, фарбою, радіоапаратурою, телефонами, складами промислових
товарів та харчових продуктів, мотоциклами й автомобілями, кіньми,
упряжжу, літературою і документами тощо).
Очікуючи приходу Червоної армії, військовослужбовці якої були мало
обізнані з особливостями і характером боротьби ОУН і УПА, автор доку-
мента визначив такі завдання: «1) Кожний член (зокрема, районові провід-
ники) мусять дістати насамперед конкретні завдання … Робити так, щоб на
випадок порвання зв’язку – а в час переходу фронту це цілком можливо –
праця не переставала, і люди знали та мали що робити …
2) Політичний напрямок нашої робота зараз спочатку буде протире-
жимний. Всю пропаганду спрямовуємо проти Сталіна і НКВД – проти ре-
жиму. Завданням цього моменту буде включити до боротьби з
більшовизмом російський елемент. Робимо це шляхом популяризації нашої
ідеї «воля народам і людині». Голосимо і ведемо боротьбу з більшовицьким
імперіалізмом, а не з російським народом. Російському народові признаємо
право на національну державу на його території …
3) Проти жидів не виступаємо.
4) Ведучи боротьбу серед армії, доказувати бійцям шкідливість цієї
імперіалістичної війни для народу, доказувати, що вони воюють не за свої
інтереси, а за інтереси кліки московських імперіалістів. Копати прірву
між армією-масою з більшовицькою клікою – це наше завдання в тій
ділянці …
Рівночасно голосимо боротьбу за національні держави, за перетворення
імперіалістичної війни [в] національні революції, за особисте вільне життя.
Наша ціль – розложити Червону армію».
Насамкінець ставилися завдання перед пропагандистськими службами,
а також рекомендувалося заздалегідь змінити псевда, усталити клички,
«мертві пункти», підготувати таємні схованки («скритки») для осередків та
людей, відсепарувати зайвий і випадковий елемент, перевівши терен до
«твердого підпільного життя».
В «Інструкції ОУН про ведення організаційної, політичної і військової
роботи у зв’язку з відступом німецьких військ і наступом Червоної армії»
(док. № 6) поряд з аналогічними вказівками містився наказ зберегти ОУН
від знищення, до мінімуму обмежити зв’язки по лініях і пунктах, у якості
зв’язкових використовувати найменш підозрілі категорії населення (дітей,
18
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   128

Похожие:

Національна академія наук України iconНаціональна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького на правах рукопису Стефанчук Руслан Олексійович
Академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки І техніки України
Національна академія наук України iconНаціональна  академія  наук  україни 
Нан  України  в 2007 р.  До  Щорічника  the National Academy of Sciences of Ukraine in the 
Національна академія наук України iconНаціональна  академія наук україни
Автографи на книжках з колекції рідкісних  видань Національної бібліотеки України 
Національна академія наук України icon  національна академія наук україни 
Конференція  «Лашкарьовські  читання»  проводиться  для  молодих  вчених  України  з  метою 
Національна академія наук України iconКиїв національна академія наук україни національний науково-природничий музей національної академії наук україни українське герпетологічне товариство інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена нану матеріали першої конференції

Національна академія наук України iconНаціональна академія наук україни

Національна академія наук України iconВ ы х о д и т   4   р а з а   в   г о д Киев Національна Академія медичних наук України Міністерство охорони здоров’я України Наукове медичне товариство геронтологів І геріатрів України
Государственное учреждение “Институт геронтологии им. Д. Ф. Чеботарева намн украины”
Національна академія наук України iconНаціональна академія наук україни  інститут історії україни 
А 69           Анотований  покажчик  дисертацій,  захищених  у  спеціалізованій  вченій  раді  Інституту 
Національна академія наук України iconНаціональна академія наук україни
Софійського собору в ХІ ст.  
Національна академія наук України iconНаціональна академія наук україни
Из наблюдений над текстом Киевской летописи  по Ипатьевскому списку 
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница