Національна академія наук України
PDF просмотр
НазваниеНаціональна академія наук України
страница9/128
Дата конвертации03.10.2012
Размер1.59 Mb.
ТипДокументы
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   128

жінок, старців), змінити місцезнаходження керівних органів, розміщуючи
їх подалі від шляхів, вузлових станцій, міст, обмежити рух зв’язкових біля
осередків.
На час переходу фронту військові відділи мали діяти тільки невеликими
групами, переодягненими у радянську військову форму, проводити бойові
акції подалі від місць постою, не дозволяти масової еміграції чи евакуації.
Всі члени ОУН зобов’язувалися залишатися на терені і далі продовжу-
вати революційну боротьбу. Вказувалось на необхідність чистки терену «від
вислужницького й ворожого українській революції елементу. Всі державні
склади й господарства, землю й реманент слід було роздати селянам.
Заборонялося підтримувати радянську мобілізацію і зачіпні бої з части-
нами Червоної армії. До окремих червоноармійців пропонувалося стави-
тися прихильно, а пораненими – дбайливо опікуватися.
У пропагандистській роботі словосполучення «український націоналізм»
підлягав заміні на «Українську революцію» задля «окреслення концепції
перебудови світу і внутрішньонаціональних відносин за думкою лозунгів:
«Воля народам і людині» у систему вільних, самостійних національних
держав».
У документі значна увага приділяється питанням безпеки, ретельній пе-
ревірці тих, хто прибував до лав УПА, зокрема тих, хто вже мав контакт з
радянськими спецслужбами, був арештований чи затриманий, а потім від-
пущений. Члени ОУН та бійці УПА застерігалися від роботи в радянських
інституціях, оскільки це реально наражатиме їх на ризик бути демаскова-
ними, звинувачуваними й покараними.
В інструкції ОУН(Б) з аналізом становища в місцевостях, зайнятих Чер-
воною армією від 11 лютого 1944 р. (док. № 9), окрім характеристики
радянських військовослужбовців розкривається їхнє ставлення до україн-
ського самостійницького руху, заходи, що вживаються для його поборення,
зокрема терор. Спочатку такі акції вживалися радянськими військовими і
партизанами проти бойовиків, зловлених зі зброєю. Пізніше фіксувалися
випадки каральних дій проти політичних, господарських й адміністратив-
них працівників, членів родин упівців та діячів ОУН. Повідомлялося, що
на Кременеччині розстріляли 13 дівчат за те, що вони в’язали рукавиці й
шили білизну для повстанців.
Інструкція № 7/44 референтури Крайового проводу ОУН(Б) (док. № 12)
на західноукраїнських землях містив приписи щодо ставлення до дивізії СС
«Галичина» й засекречення організаційних архівів. Наголошувалося на не-
обхідності налагодити стійкий зв’язок з частинами дивізії, не допустити
«дезерції під загрозою цілковитого роззброєння і замкнення усіх відділів у
таборах», використовувати ї для боротьби з більшовицькою і польською
партизанкою. У разі відсутності німців з українських земель чи загрози
роззброєння і вивезення з’єднання, належало всі частини вивести в ліс і
долучити до УНС та УПА.
19

В березневій інструкції ОУН щодо політико-організаційних завдань під-
пільної діяльності тогочасна тактика визначалась як «самооборона» й поді-
лялася на три періоди: а) піднімецький, б) фронтовий, в) підрадянський. Під
час першого наказувалося здійснювати самооборону населення співвід-
носно з посиленням німецького терору й вести терор у відповідь. Кожен на-
селений пункт і район мали бути готовими обороняти себе від нападів
німців та «інших банд». З цією метою необхідно було організувати систему
зв’язку, спорудити сховища для людей і склади для майна, створити в кож-
ному селі самооборонні збройні відділи, які у випадку небезпеки мали за-
хищати мешканців. Одним з головних завдань вважалося не допустити
вивезення населення й відправлення майна з української території. За мож-
ливості рекомендувалось уникати боїв з німецькими та союзними їм вій-
ськами. Натомість червоних партизанів необхідно було поборювати.
Фронтовим періодом вважався час від моменту евакуації німецької
адміністрації до встановлення радянської влади. На цей час основна мета
полягала у збереженні ОУН від знищення, посиленні пропагандистської
роботи в лавах червоноармійців, ліквідації ворожих елементів.
У підрадянський період підпільна мережа скеровувалася на вивчення ситу-
ації, адаптацію і вироблення відповідних методів роботи. Поповнення лав ОУН
припинялося, а наявні члени мали продовжувати роботу як нелегали. У від-
криту боротьбу з більшовиками наказувалося не вступати, за винятком поси-
лення терору НКВС, не вести записів, не зберігати жодних архівних документів.
У сфері політичної роботи рекомендувалося широко пояснювати й про-
пагувати постанови ІІІ Великого збору ОУН та І конференції поневолених
народів Східної Європи. В ідеологічній роботі словосполучення «україн-
ський націоналізм» мала заступити «українська революція». Проголошува-
лося гасло боротьби проти націонал-соціалізму (гітлеризму) і фашизму
нарівні з більшовизмом (сталінізмом) як антинародними імперіалістичними
силами, що розв’язали Другу світову війну.
Оскільки головним резервом революційних сил вважалися широкі народні
верстви, завданням ОУН ставилося «політичне, пропагандистське оволодіння
воєнними масами та їхнє приєднання на бік української революції».
Крім того, рекомендувалося поширити політичну і пропагандистську
роботу на всі пригноблені імперіалістами народи, активно втягуючи їх у
спільну боротьбу за визволення.
Наголошувалося на тяглості й наступності українського національного
року й органічного зв’язку самостійницького руху з «революцією Богдана
Хмельницького і революцією 1917–1920 рр.».
В організаційній роботі наказувалось не збільшувати чисельність ОУН,
переорієнтувати всіх членів Організації та бійців УПА на «обов’язкове
збройне підпільне життя», не допустити широкомасштабної мобілізації до
Червоної армії місцевого населення, яке має навчитися захищатися за
допомогою формувань самооборони.
20
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   128

Похожие:

Національна академія наук України iconНаціональна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького на правах рукопису Стефанчук Руслан Олексійович
Академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки І техніки України
Національна академія наук України iconНаціональна  академія  наук  україни 
Нан  України  в 2007 р.  До  Щорічника  the National Academy of Sciences of Ukraine in the 
Національна академія наук України iconНаціональна  академія наук україни
Автографи на книжках з колекції рідкісних  видань Національної бібліотеки України 
Національна академія наук України icon  національна академія наук україни 
Конференція  «Лашкарьовські  читання»  проводиться  для  молодих  вчених  України  з  метою 
Національна академія наук України iconКиїв національна академія наук україни національний науково-природничий музей національної академії наук україни українське герпетологічне товариство інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена нану матеріали першої конференції

Національна академія наук України iconНаціональна академія наук україни

Національна академія наук України iconВ ы х о д и т   4   р а з а   в   г о д Киев Національна Академія медичних наук України Міністерство охорони здоров’я України Наукове медичне товариство геронтологів І геріатрів України
Государственное учреждение “Институт геронтологии им. Д. Ф. Чеботарева намн украины”
Національна академія наук України iconНаціональна академія наук україни  інститут історії україни 
А 69           Анотований  покажчик  дисертацій,  захищених  у  спеціалізованій  вченій  раді  Інституту 
Національна академія наук України iconНаціональна академія наук україни
Софійського собору в ХІ ст.  
Національна академія наук України iconНаціональна академія наук україни
Из наблюдений над текстом Киевской летописи  по Ипатьевскому списку 
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница