Луганського національного  університету  імені тараса шевченка 
PDF просмотр
НазваниеЛуганського національного  університету  імені тараса шевченка 
страница132/132
Дата конвертации03.12.2012
Размер1.87 Mb.
ТипДокументы
1   ...   124   125   126   127   128   129   130   131   132

 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 20 (207),Ч. І, 2010 

 
Літвінова М.М., 
Літвінов О.І. 
Особливості 
відтворення 
емотивності при перекладі оказіональних фразеологізмів. 
У статті розглядається відтворення емотивності фразеологізмів як 
один  з  важливих  чинників,  що  впливають  на  адекватність  перекладу 
німецьких оказіональних фразеологізмів на українську мову. 
Ключові слова: фразеологізм, емотивність, переклад. 
 
Litvinova M.M.,  Litvinov O.I.  The  peculiarities  of  emotive 
reproduction at translation occasional phraseological units. 
The article deals with presentation of emotive phraseological units as a 
main  factor,  which  influences  the  preciseness  of  translation  of  German 
occasional phraseological units into Ukrainian. 
Key words: phraseological unit, emotional evaluation, translation. 
 
 
264

 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 20 (207),Ч. І, 2010 

 
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ 
 
Акуленко  Яніна  Георгіївна
,  викладач  кафедри  іноземних  мов 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 
 
Ананьян  Еліна  Львівна,  
кандидат  педагогічних  наук,  доцент  кафедри 
іноземних мов Слов`янського державного педагогічного університету. 
 
Баришнікова Тетяна Олександрівна, 
викладач кафедри іноземних мов 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 
 
Бєкрєшева  Лариса  Олексіївна
,  старший  викладач  кафедри  іноземних 
мов  Східноукраїнського  національного  університету  імені  Володимира 
Даля. 
 
Бурдіна  Світлана  Василівна,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент 
кафедри  англійської  філології  Луганського  національного  університету 
імені Тараса Шевченка. 
 
Васильєва  Людмила  Георгіївна,  викладач  кафедри  іноземних  мов 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 
 
Вжещ  Яна  Леонідівна,  викладач  кафедри  теорії  і  практики  перекладу 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 
 
Вознюк  Михайло  Юхимович,  старший  викладач  кафедри  теорії  і 
практики  перекладу  Східноукраїнського  національного  університету 
імені Володимира Даля. 
Галушка  Галина  Михайлівна,  аспірант  кафедри  англійської  філології 
Харківського 
національного 
педагогічного 
університет 
імені 
Г.С.Сковороди. 
Гого  Володимир  Бейлович,  доктор  технічних  наук,  доцент,  завідувач 
кафедри  природничих  наук  Донецького  національного  технічного 
університету. 
 
Грицьких  Людмила  Богданівна,  викладач  кафедри  англійської 
філології  Луганського  національного  університету  імені  Тараса 
Шевченка. 
 
Грищенко  Олена  Володимирівна,  викладач  кафедри  англійської 
філології  Луганського  національного  університету  імені  Тараса 
Шевченка. 
 
265

 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 20 (207),Ч. І, 2010 

 
 
Губаренко Олена Миколаївна, викладач кафедри англійської філології 
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 
 
Демідов  Денис  Валерійович,  кандидат  педагогічних  наук,  асистент 
кафедри  англійської  філології  Луганського  національного  університету 
імені Тараса Шевченка. 
 
Житна Людмила Андріївна, старший викладач кафедри іноземних мов 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 
 
Іваньшина  Наталія  Миколаївна,  викладач  кафедри  іноземних  мов 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 
 
Ісаніна  Світлана  Олександрівна,  викладач  кафедри  іноземних  мов 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 
 
Калуга  Тетяна  Олександрівна,  викладач  кафедри  іноземних  мов 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 
 
Кіреєнко  Катерина  Володимирівна,  викладач  кафедри  англійської 
філології  Луганського  національного  університету  імені  Тараса 
Шевченка. 
 
Кислухіна  Марина  Вікторівна,  старший  викладач  кафедри  іноземних 
мов Тавріческого національного університету ім. В.І.Вернадського. 
 
Климова  Наталія  Іванівна,  старший  викладач  кафедри  теорії  і 
практики  перекладу  Східноукраїнського  національного  університету 
імені Володимира Даля. 
 
Крамаренко Маргарита Леонівна, кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри  іноземних  мов  Східноукраїнського  національного  університету 
імені Володимира Даля. 
 
Лебеденко  Тетяна  Олександрівна,  викладач  кафедри  англійської 
філології  Луганського  національного  університету  імені  Тараса 
Шевченка. 
 
Літвінов  Олександр  Іванович,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент 
кафедри  практики  мовлення  Східноукраїнського  національного 
університету імені Володимира Даля. 
 
 
266

 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 20 (207),Ч. І, 2010 

 
Літвінова  Марина  Михайлівна,  кандидат  філологічних  наук,  доцент 
кафедри  теорії  і  практики  перекладу  Східноукраїнського  національного 
університету імені Володимира Даля. 
 
Марченко  Юлія  Григорівна,  магістрант  спеціальності  „Мова  та 
література (англійська)”. 
 
Мацько  Дмитро  Сергійович,  кандидат  педагогічних  наук,  старший 
викладач  кафедри  практики  мовлення  Луганського  національного 
університету імені Тараса Шевченка. 
 
Мигович  Ірина  Вікторівна,  викладач  кафедри  англійської  філології 
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 
 
Павлова  Олена  Станіславівна,  викладач  кафедри  іноземних  мов 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 
 
Пільтенко  Ольга  Юріївна,  викладач  кафедри  англійської  філології 
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 
 
Пономарьова  Галина  Миколаївна,  викладач  кафедри  англійської 
філології  Луганського  національного  університету  імені  Тараса 
Шевченка. 
 
Прасолова  Надія  Петрівна,  старший  викладач  кафедри  української 
мови та літератури Східноукраїнського національного університету імені 
Володимира Даля. 
 
Рачинська Тетяна Вікторівна, викладач кафедри англійської філології 
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 
 
Руденко  Тетяна  Миколаївна,  викладач  кафедри  іноземних  мов 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 
 
Русанова  Олена  Олександрівна
,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент, 
завідувач  кафедри  іноземних  мов  Донецького  інституту  соціальної 
освіти. 
 
Ступак  Інна  Валер’янівна,  кандидат  філологічних  наук,  доцент, 
докторант  кафедри  германської  філології  Донецького  національного 
університету. 
 
Сура  Лариса  Геннадіївна,  викладач  кафедри  іноземних  мов 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 
 
 
267

 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 20 (207),Ч. І, 2010 

 
Тараненко Ольга Геннадіївна, викладач кафедри англійської філології 
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 
 
Хомяк  Ніна  Володимирівна,  кандидат  філологічних  наук,  доцент 
кафедри  теорії  і  практики  перекладу  Східноукраїнського  національного 
університету імені Володимира Даля. 
 
Цюх  Оксана  Костянтинівна,  викладач  кафедри  англійської  філології 
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 
 
Шевчук  Ольга  Дмитрівна,  викладач  кафедри  іноземних  мов 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.  
 
Шехавцова  Світлана  Олександрівна,  кандидат  педагогічних  наук, 
доцент,  завідувач  кафедри  англійської  філології  Луганського 
національного університету імені Тараса Шевченка. 
 
 
 
268

 
 
 

Наукове видання 
 
 
 

ВІСНИК  
Луганського національного університету 
імені Тараса Шевченка 
(філологічні науки) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відповідальний за випуск:  
к. п. н., доц. Шехавцова С. О. 
 
 
 
 
Коректор: Демідов Д. В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Здано до склад. 29.09.2010 р. Підп. до друку 29.10.2010 р. Формат 60х84 1/8. 
Папір офсет. Гарнітура Times New Roman. Друк ризографічний. 
Ум. друк. арк. 30,23. Наклад 200 прим. Зам. № 138. 
 
 
Видавець і виготовлювач 
Видавництво Державного закладу 
«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 
вул. Оборонна, 2, м. Луганськ, 91011. Тел./факс: (0642) 58-03-20. 
e-mail: alma-mater@list.ru 
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3459 від 09.04.2009 р. 
 

1   ...   124   125   126   127   128   129   130   131   132

Похожие:

Луганського національного  університету  імені тараса шевченка  icon            луганського національного  університету  імені тараса шевченка 
Редколегія “Вісника” приймає статті обсягом 4 – 5 сторінок через 1 інтервал, повністю підготовлених до 
Луганського національного  університету  імені тараса шевченка  icon          луганського національного  університету  імені тараса шевченка
Редколегія “Вісника” приймає статті обсягом 4 – 5 сторінок через 1 інтервал, повністю підготовлених до 
Луганського національного  університету  імені тараса шевченка  icon           луганського національного  університету  імені тараса шевченка
Редколегія “Вісника” приймає статті обсягом 4 – 5 сторінок через 1 інтервал, повністю підготовлених до 
Луганського національного  університету  імені тараса шевченка  icon              луганського національного  університету  імені тараса шевченка 
Редколегія “Вісника” приймає статті обсягом 4 – 5 сторінок через 1 інтервал, повністю підготовлених до 
Луганського національного  університету  імені тараса шевченка  iconА. В. Фоменко Основи web програмування
Могильний Г. А.– кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій та систем Луганського національного...
Луганського національного  університету  імені тараса шевченка  iconВ І С Н И К  Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Еще  одной  интересной  особенностью  оформления  венным  и  земным  мирами.  Исходя  из  вышесказанного, 
Луганського національного  університету  імені тараса шевченка  iconДругого модерну: проблема перевизначення понять суспільствознавчого дискурсу Збірник наукових праць Луганськ дз „лну імені Тараса Шевченка” 2009
Рущенко І. П. – доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології Харківського національного університету внутрішніх...
Луганського національного  університету  імені тараса шевченка  iconКурсы  были 
Неофіційна Газета Радіофізичного Факультету Київського Національного Університету ім. Тараса Шевченка 
Луганського національного  університету  імені тараса шевченка  iconКиївський національний університет імені Тараса Шевченка 
Рекомендовано    вченою  радою  Інституту  журналістики  Київського  національного 
Луганського національного  університету  імені тараса шевченка  iconВісник лну імені Тараса Шевченка № 5 (240), Ч. ІІ, 2012 

Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница