Луганського національного  університету  імені тараса шевченка 
PDF просмотр
НазваниеЛуганського національного  університету  імені тараса шевченка 
страница14/132
Дата конвертации03.12.2012
Размер1.87 Mb.
ТипДокументы
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   132

 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 20 (207),Ч. І, 2010 

 
«Коротке  керівництво  до  практичного  вивчення  мов»  та  опубліковано 
книгу  Б.  Блоку  й  Л.  Трейджера  «Основи  лінгвістичного  аналізу»  [1,  с. 
299]  і  почався  випуск  підручників  Чарльза  Фриза  –  одного  з  видних 
теоретиків  концепції  нової  школи  в  американській  методиці  навчання 
іноземних мов. 
Чарльз Фриз написав цілий ряд великих теоретичних досліджень в 
галузі структурної лінгвістики, крім того, він є визнаним авторитетом і в 
області  методики,  тому  що  сам  викладав  англійську  мову  іноземцям. 
Його основними роботами є  «Teaching and  Learning English as  a Foreign 
Language» і «Foundations for English Teaching» [1, с. 227]. 
Уперше ці принципи знайшли своє практичне застосування й були 
використані  для  того,  щоб  у  найкоротший  термін  навчити  певні  групи 
військовослужбовців  пояснюватися  на  найрізноманітніших  мовах.  Нові 
методи  навчання  іноземним  мовам  різко  відрізнялися  від  тих,  які 
застосовувалися у США раніше. 
По-перше, усіляка увага приділялася розвитку навичок іноземного 
усного  мовлення.  Для  досягнення  цієї  мети  учням  були  створено 
спеціальні  умови.  Число  учнів  у  групі,  як  правило,  не  перевищувало 
п'яти-шести  чоловік,  число  навчальних  годин,  відведених  для 
проходження  курсу,  було  значно  збільшено.  Успішному  оволодінню 
мовою  сприяло  максимальне  занурення  учнів  у  середовище 
досліджуваної  культури  даного  народу,  що  у  великій  мері  досягалося 
широким  застосуванням  технічних  засобів,  зокрема  показом  фільмів. 
Протягом  усього  дня  спілкування  учнів  відбувалось  тільки  мовою  що 
вивчалась.  Навчальним  матеріалом  для  занять  слугували  діалоги,  які 
вивчались  напам’ять  та  багато  разів  використовувалися  в  нових 
ситуаціях.  Виконувалася  величезна  кількість  вправ  (Drills),  що 
забезпечувало  міцне  й  упевнене  володіння  навичками  мовлення. 
Ефективні  методи  викладання,  напружена  навчальна  робота  учнів, 
значний  обсяг  аудиторних  занять  і  нечисленність  груп  давали  можли-
вість учням опановувати навичками усного мовлення в стислий термін. 
Оскільки застосування цієї системи викладання дало, безсумнівно, 
позитивні  результати,  навколо  неї  піднявся  галас,  як  нерідко  бувало  у 
США з іншими організаційними формами навчання. 
Дійсно, ця система мала відоме значення для подальшої розробки 
методик  навчання  іноземних  мов.  Але  треба,  однак,  підкреслити,  що 
результативність  цієї  системи  та  її  методик  значною  мірою  пов’язана  із 
чисто  організаційними  перевагами:  велика  кількість  годин,  мале  число 
учнів у групах, використання двох викладачів для навчання однієї й тої ж 
групи,  тобто  однієї  людини,  для  якої  мова  була  рідною  (informant),  і 
викладача-фахівця з методики навчання. 
Застосувати набутий «армійський досвід» у викладанні іноземних 
мов у навчальних закладах США виявилося організаційно та економічно 
дуже складно. 
 
27

 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 20 (207),Ч. І, 2010 

 
Таким  чином,  експериментальна  система  за  «армійським 
методом» стала лише епізодом, що не зробив скільки-небудь відчутного 
впливу  на  практику  викладання  іноземних  мов  у  середній  та  вищій 
школах США. 
Новим  поштовхом,  що  став  початком  широкої  кампанії  за 
поліпшення системи викладання іноземних мов у США, з’явився запуск 
Радянським  Союзом  першого  штучного  супутника  Землі.  Американські 
вчені  були  змушені  визнати  факт  загального  відставання  США  у  галузі 
освіти  й  призвали  уряд  до  проведення  термінових  заходів  з  її 
поліпшення. 
У  вересні  1958  р.  конгрес  США  прийняв  так  званий  «Закон  про 
розвиток  освіти  в  інтересах  оборони»,  відповідно  до  якого  всіляко 
заохочувалося  вивчення  математики,  фізики  та  іноземних  мов.  У  законі 
викладалася  офіційна  точка  зору  на  викладання  іноземних  мов,  що 
повністю  підтримувала  нові  методи,  розроблені  лінгвістами-структура-
лістами, а також підкреслювалася необхідність тісного зв’язку лінгвістів-
теоретиків  з  викладачами-практиками.  У  законі  рекомендувалося 
використання  всіх  наукових  досягнень  в  області  практичного  навчання 
мов [1, с. 197]. 
Досить  показовим  є  й  той  факт,  що  в  1959  р.  учителі  іноземних 
мов  середніх  шкіл,  що  проходили  курси  підвищення  кваліфікації, 
навчалися  лінгвістичному  аналізу  в  застосуванні  до  викладання 
іноземних  мов,  а  в  1959-1960  н.р.  знання  прикладної  лінгвістики  було 
включено  як  вимогу  щодо  отримання  диплома  на  право  викладання 
іноземних мов у США. 
Треба  підкреслити,  що  закон,  прийнятий  конгресом,  став 
відповіддю США не тільки на успіхи СРСР у галузі науки, але був також 
і  реакцією  уряду  на  ріст  престижу  СРСР  в  країнах  Сходу  та  Африки. 
Необхідність 
широкого 
вивчення 
іноземних 
мов 
обумовлена 
політичними  міркуваннями,  тією  роллю,  на  яку  США  претендувала  на 
світовій  арені.  Провал  всіх  спроб  завоювати  повагу  в  країнах  Європи, 
Азії  й  Південної  Америки,  яким  США  робили  військову  й  економічну 
допомогу, украй турбував уряд США. 
Вільям  Р.  Паркер,  автор  доповіді  з  огляду  систем  викладання 
іноземних мов у США, підготовленого за завданням ЮНЕСКО у 1964 р., 
заявляв:  «Вивчення  іноземних  мов  сприяє  розширенню  й  зміцненню 
розуміння  між  народами.  Знання  іноземних  мов  часто  запобігає 
непорозуміння між ними»Далі Вільям Р. Паркер зауважує: «Якщо США 
хочуть завоювати дружбу й престиж серед народів, що населяють країни, 
які  вони  прагнуть  прилучити  до  волі,  не  можна  більше  ставитися 
спокійно до недооцінки ролі іноземних мов у нашій країні» [1, с. 302]. 
Таким  чином,  під  впливом  змін  у  загальному  напрямку  роботи 
освітніх  закладів,  а  також  через  зростаюче  прагнення  уряду  у  США 
відбулися  значні  зрушення  в  області  теорії  й  практики  навчання 
 
28
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   132

Похожие:

Луганського національного  університету  імені тараса шевченка  icon            луганського національного  університету  імені тараса шевченка 
Редколегія “Вісника” приймає статті обсягом 4 – 5 сторінок через 1 інтервал, повністю підготовлених до 
Луганського національного  університету  імені тараса шевченка  icon          луганського національного  університету  імені тараса шевченка
Редколегія “Вісника” приймає статті обсягом 4 – 5 сторінок через 1 інтервал, повністю підготовлених до 
Луганського національного  університету  імені тараса шевченка  icon           луганського національного  університету  імені тараса шевченка
Редколегія “Вісника” приймає статті обсягом 4 – 5 сторінок через 1 інтервал, повністю підготовлених до 
Луганського національного  університету  імені тараса шевченка  icon              луганського національного  університету  імені тараса шевченка 
Редколегія “Вісника” приймає статті обсягом 4 – 5 сторінок через 1 інтервал, повністю підготовлених до 
Луганського національного  університету  імені тараса шевченка  iconА. В. Фоменко Основи web програмування
Могильний Г. А.– кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій та систем Луганського національного...
Луганського національного  університету  імені тараса шевченка  iconВ І С Н И К  Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Еще  одной  интересной  особенностью  оформления  венным  и  земным  мирами.  Исходя  из  вышесказанного, 
Луганського національного  університету  імені тараса шевченка  iconДругого модерну: проблема перевизначення понять суспільствознавчого дискурсу Збірник наукових праць Луганськ дз „лну імені Тараса Шевченка” 2009
Рущенко І. П. – доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології Харківського національного університету внутрішніх...
Луганського національного  університету  імені тараса шевченка  iconКурсы  были 
Неофіційна Газета Радіофізичного Факультету Київського Національного Університету ім. Тараса Шевченка 
Луганського національного  університету  імені тараса шевченка  iconКиївський національний університет імені Тараса Шевченка 
Рекомендовано    вченою  радою  Інституту  журналістики  Київського  національного 
Луганського національного  університету  імені тараса шевченка  iconВісник лну імені Тараса Шевченка № 5 (240), Ч. ІІ, 2012 

Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница