Луганського національного  університету  імені тараса шевченка 
PDF просмотр
НазваниеЛуганського національного  університету  імені тараса шевченка 
страница2/132
Дата конвертации03.12.2012
Размер1.87 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   132

ЗМІСТ 
 
 
 
 
ДИСКУРСНИЙ АНАЛІЗ 
1.  Акуленко Я. Г. К вопросу об оптимизации самостоятельной 
 
познавательной  деятельности  студентов  по  иностранному 
 
языку в рамках рейтинговой системы обучения в неязыковом 
 
вузе……………………………………………………………….. 

2.  Грищенко Е. В. 
Гендерный 
аспект 
современного 
 
политического МЫ-дискурса…………………………………... 
10 
3.  Кіреєнко К. В. 
Українські 
замовляння 
як 
витвір 
 
колективного позасвідомого етносу…………………………… 
17 
4.  Русанова О. О.,  Гого В. Б.  Розвиток  систем  і  методик 
 
навчання  іноземних  мов  у  освітніх  закладах  США: 
 
Позитивний досвід……...……………………………………..... 
24 
5.  Фисенко В. В.  Использование  эвфемизмов  как  способ 
 
манипуляции в политическом дискурсе………………………. 
36 
6.  Шовкопляс О. І.  Формування  безперервної  освіти  як 
 
важливий  фактор  розвитку  європейської  інтеграції  у  сфері 
 
вищої освіти країн європейського союзу………..…………….. 
41 
 
 
 
КОНЦЕПТОЛОГІЯ 
7.  Климова Н. І.  Роль  епіграфу  у  вираженні  концепту 
 
художнього твору……………………..…………………………  50 
8.  Тараненко О. Г. 
Співвідношення 
денотативного 
та 
 
конотативного  компонентів  лексичного  значення  концепту 
 
«мудрість» у французьких фразеологічних одиницях……….. 
56 
9.  Цюх О. К.  Основные  логемы,  выражающие  концепт 
 
«любовь» в английской паремиологии………...……………… 
62 
 
 
 
ЛІНГВІСТИЧНА ТЕОРІЯ 
10.  Barishnikova T. O., Shevchuk O. D. La expression excrita y su 
 
repercussion en la interlingua..........................................................  70 
11.  Vozniuk M. Y.  Les  exercices  formant  les  traducteurs  et  les 
 
interpretes........................................................................................  74 
12.  Иваньшина Н. Н., Руденко Т. Н. Художественная культура 
 
как  особая  форма  эстетического  и  художественного 
 
воспитания личности………………………………………….... 
81 
13.  Мигович І. В.  До  питання  про  функціонування  категорії 
 
емотивності у когнітивній парадигмі мовознавства…………..  87 
14.  Пільтенко О. Ю.  Образ  вампира  Лестата  в  произведениях 
 
Энн Райс (на примере романа «The vampire Lestat»)…………. 
92 
15.  Рачинская Т. В.  Александрийский  грамматический  канон 
 
как основа современных грамматических построений…….… 
98 
 
 


16.  Руденко Т. М.,  Сура Л. Г.  Педагогічний  аспект  проблеми 
 
формування 
ціннісних 
орієнтацій 
та 
ціннісного 
 
світовідношення студентської молоді………………………….  107 
17.  Иваньшина Н. Н., Руденко Т. Н. Модальный глагол MUST  
как способ выражения предположения в английском языке…  115 
18.  Ступак І. В.  Похідні  атрибутивні  каузативні  дієслова  в 
 
німецькій та українських мовах………………………………...  119 
19.  Хомяк Н. В. Роль агглютинации в словообразовании языков 
 
различных структурных типов………………………………….  129 
20.  Shekhavtsova S. O.  Understanding  the  structure  of  English 
 
blends and their development……………………………………..  138 
 
 
 
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ 
21.  Акуленко Я. Г.  Мотивация  познавательной  деятельности 
 
студентов  при  обучении  иностранному  языку  в  неязыковом 
 
вузе………………………………………………………………..  143 
22.  Бєкрєшева Л. О. 
Психолого-педагогічний 
супровід 
 
підготовки  наукового  дослідження  члена  секції  англійської 
 
мови МАН………………………………………………………..  147 
23.  Burdina S. V.  Combining  teaching  and  research  in  a  foreign 
 
language classroom……………………………………………….  153 
24.  Вжещ Я. Л.  Використання прислів’їв  а  приказок  у  вивченні 
 
англійської мови як другої іноземної…………………………..  157 
25.  Галушка Г. М.  Способи  оцінювання  рівня  сформованості 
 
іншомовної  соціокультурної  компетенції  у  початковій 
 
школі……………………………………………………………...  165 
26.  Губаренко Е. Н.  Формирование  языковой  компетенции  в 
 
рамках работы внешкольного лингвистического лагеря……..  172 
27.  Демідов Д. В.  Сутність  культурологічного  підходу  у 
 
навчанні 
студентів 
вищих 
навчальних 
закладів 
 
країнознавству англомовних країн……………………………..  178 
28.  Житная Л. А.  Использование  пословиц  и  поговорок  при 
 
изучении  лексико-грамматического  материала  на  занятиях 
 
английского языка……………………………………………….  183 
29.  Ісаніна С. О.,  Сура Л. Г.  Деякі  аспекти  організації  та 
 
застосування  дистанційного  курсу  у  вищому  навчальному 
 
закладі…………………………………………………………….  189 
30.  Марченко Ю. Г. 
Використання 
методу 
проектів 
у 
 
формуванні  соціокультурної  компетенції  учнів  у  процесі 
 
вивчення англійської мови……………………………………...  196 
31.  Мацько Д. С.  Навчання  студентів  заочних  відділень 
 
університетів ступенів порівняння прикметників англійської 
 
мови………………………………………………………………  201 
32.  Пономарьова Г. М.  Використання  гумору  на  уроках 
 
англійської мови в школі………………………………………..  205 
 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   132

Похожие:

Луганського національного  університету  імені тараса шевченка  icon            луганського національного  університету  імені тараса шевченка 
Редколегія “Вісника” приймає статті обсягом 4 – 5 сторінок через 1 інтервал, повністю підготовлених до 
Луганського національного  університету  імені тараса шевченка  icon          луганського національного  університету  імені тараса шевченка
Редколегія “Вісника” приймає статті обсягом 4 – 5 сторінок через 1 інтервал, повністю підготовлених до 
Луганського національного  університету  імені тараса шевченка  icon           луганського національного  університету  імені тараса шевченка
Редколегія “Вісника” приймає статті обсягом 4 – 5 сторінок через 1 інтервал, повністю підготовлених до 
Луганського національного  університету  імені тараса шевченка  icon              луганського національного  університету  імені тараса шевченка 
Редколегія “Вісника” приймає статті обсягом 4 – 5 сторінок через 1 інтервал, повністю підготовлених до 
Луганського національного  університету  імені тараса шевченка  iconА. В. Фоменко Основи web програмування
Могильний Г. А.– кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій та систем Луганського національного...
Луганського національного  університету  імені тараса шевченка  iconВ І С Н И К  Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Еще  одной  интересной  особенностью  оформления  венным  и  земным  мирами.  Исходя  из  вышесказанного, 
Луганського національного  університету  імені тараса шевченка  iconДругого модерну: проблема перевизначення понять суспільствознавчого дискурсу Збірник наукових праць Луганськ дз „лну імені Тараса Шевченка” 2009
Рущенко І. П. – доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології Харківського національного університету внутрішніх...
Луганського національного  університету  імені тараса шевченка  iconКурсы  были 
Неофіційна Газета Радіофізичного Факультету Київського Національного Університету ім. Тараса Шевченка 
Луганського національного  університету  імені тараса шевченка  iconКиївський національний університет імені Тараса Шевченка 
Рекомендовано    вченою  радою  Інституту  журналістики  Київського  національного 
Луганського національного  університету  імені тараса шевченка  iconВісник лну імені Тараса Шевченка № 5 (240), Ч. ІІ, 2012 

Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница