Урок засвоєння нового матеріалу
Скачать 34.68 Kb.
PDF просмотр
НазваниеУрок засвоєння нового матеріалу
роману 
Дата конвертации03.10.2012
Размер34.68 Kb.
ТипУрок

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА     46  (686) грудень 2010
19
ЛЕГКІ КРИЛА: на допомогу молодому вчителю
Ж.Верн — автор роману 
«П’ятнадцятирічний капітан»
Ольга СКЛЯРЕНКО, 
учитель СЛ Балаклеївської СЗШ І—ІІІ ст. 
№ 1 ім. Євгенії Гуглі Смілянського р-ну, 
Черкаська обл.
Мета:  дати  стислі  відомості  про  життя  і  твор-
чість французького письменника Жуля Верна; розпо-
вісти  історію  створення  роману  «П’ятнадцятирічний 
капітан»;  вчити  цілісно  сприймати  великий  за  обся-
гом  текст;  розвивати  навички  роботи  в  мікрогрупах, 
зв’язне  мовлення;  поглиблювати  знання  учнів  з  тео-
рії літератури (поняття «роман»); виховувати повагу до 
наполегливої творчої праці, прагнення завжди досяга-
ти своєї мети.
Обладнання: портрет Ж.Верна, виставка його тво-
рів,  ілюстрації  до  роману  «П’ятнадцятирічний  капі-
тан», карта Франції, України, Росії, презентація.
Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.
Епіграф:
...Мої читачі... є моїми пасажирами, і мій 
Французьке видання 1879 року
обов’язок — дбати про те..., щоб вони по-
вернулися з плавання задоволеними...
 Звернення до карти Франції (Нант).
Жуль Верн
Учитель.  Північ  Франції.  Провінція  Бретань.  На 
правому березі повноводної Лаури стоїть один із най-
ХІД УРОКУ
більших портів країни — Нант. Звідси не видно моря, 
I. Повідомлення результатів тематичної атестації
але його дихання відчувається скрізь. Пройдімося його 
 Аналіз типових помилок.
набережними і помилуймося мальовничими берегами 
 Презентація найкращих робіт.
Лаури, познайомимося з мешканцями.
Ось якась крамниця. Цікаво, чим тут торгують? 
II. Мотивація навчальної діяльності
(Звернення уваги учнів до книжкової виставки.)
 Бесіда
 Діалог вчителя з продавцем.
— Як звучить назва розділу, який ми вивчаємо?
— Добрий день, мсьє Мішель.
— Які життєві випробування випали на долю Ро-
— День добрий, мадам.
бінзона?
— Мсьє, я бачу у вашому магазині безліч книжок з 
— Завдяки чому Крузо подолав ці випробування?
найрізноманітнішими назвами. У мене є багато друзів, 
— Чи доводилося вам стикатися із життєвими ви-
які мріють про пригоди, подвиги, мандрівки, мріють 
пробуваннями?
стати сильними, мужніми, розумними, чесними та по-
— Що вам допомагало їх здолати?
рядними людьми. Допоможіть, будь ласка, вибрати їм 
Учитель.  Прикладом  боротьби  із  життєви-
у подарунок книжку.
ми  випробуваннями  можуть  бути  герої  роману 
— О! Вам пощастило, мадам: адже в усіх цих книж-
«П’ятнадцятирічний капітан». Та й постать самого ав-
ках  ви  знайдете  те,  що  шукаєте.  Ось,  наприклад, 
тора твору є зразком можливостей людини у прагнен-
«П’ятнадцятирічний  капітан».  Ця  книжка  задоволь-
ні досягти мети.
нить найвибагливіший смак: в ній є і кохання, і ворож-
 Презентація портрета Жуля Верна.
неча, подвиги і мандрівки, наука та пригоди, сміх та 
сльози. Але найцікавіше те, що ці книги написала одна 
III. Робота над темою уроку
людина. Це наш уславлений земляк — Жуль Верн. 
 Презентація теми, мети уроку.
  Діалог-дискусія  між  «юними  читачами»  та  паном 
 Звернення до епіграфа.
Мішелем.

20
ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА     46  (686) грудень 2010
Читач 1. Вибачте, але ви помиляєтеся. Жуль Верн 
були в інших книжках. Так життя об’єднало трьох ві-
зовсім  не  француз.  Він  народився  у  Плоцьку,  непо-
домих письменників XIX ст. А тепер починається най-
далік від Варшави. Його справжнє ім’я — Юлій Оль-
цікавіший етап нашої подорожі, подорожі по сторін-
шевич: вільха — з рос. означає ольха, старофранцузь-
ках книги Жуля Верна. Отже, відкриємо книгу. Її при-
кою — вернь.
годи зустрічають нас вже на перших сторінках.
Мішель. А ось тут я з вами не погоджусь. Адже в 
 Повідомлення творчої групи бібліографів.
нашому місті кожна дитина знає, що саме на цій ву-
Літературна спадщина Жуля Верна налічує понад 
лиці народився та жив Жуль Верн.
1000 томів. Де тільки не побували хоробрі й благород-
Читач 2. Жуль Верн — міф. Це колективний псев-
ні його герої! Про їхні незвичайні пригоди красномов-
донім, під яким писало ціле географічне товариство.
но свідчать самі назви жульвернівських книг: «П’ять 
Читач 3. Не можу з вами погодитись. Жуль Верн 
тижнів на повітряній кулі», «Навколо світу за 80 днів», 
існував  насправді.  Це  англійський  капітан,  старий 
«Таємничий острів», «Двадцять тисяч льє під водою», 
морський  вовк,  який  командував  кораблем  «Сен-
«Із Землі до Місяця», «Подорож до центру Землі». Ге-
Мішель».
рої  його  романів  —  безстрашні  мандрівники,  вчені, 
Читач 4. Так, так! Жуль Верн — невтомний ман-
дослідники. Вони потрапляють у дивовижні й нестан-
дрівник.  Він  об’їхав  Європу,  Азію,  Африку,  обидві 
дартні ситуації: розшукують корабель, який зазнав ка-
Америки,  Австралію  і  Океанію.  У  своїх  романах  він 
тастрофи  («Діти  капітана  Гранта»),  вирушають  у  по-
зображує тільки власні пригоди та спостереження.
дорож на підводному човні морями і океанами, дослі-
Читач 5. Ви помиляєтесь, Жуль Верн ніколи й ні-
джуючи підводний світ («Двадцять тисяч льє під во-
куди не виїжджав. Він жив у провінції і писав свої ро-
дою»),  мандрують  на  повітряній  кулі  («П’ять  тижнів 
мани, не виходячи з кабінету. Всі його твори списані 
на повітряній кулі»), здійснюють експедицію в Аркти-
із книг славетних географів та мандрівників. 
ку на завоювання на той час ще недослідженого Пів-
Учитель. Мсьє Мішель, я вам дуже вдячна за по-
нічного полюсу («Пригоди капітана Гаттераса»).
ради і куплю у вас «Діти капітана Гранта». Я не ви-
 Усна подорож книжковою виставкою, на якій пред-
падково вибрала саме цю книгу. Герої роману відріз-
ставлені різні видання творів Жуля Верна.
няються  незвичайною  моральною  чистотою,  фізич-
 Бесіда.
ним  та  душевним  здоров’ям,  цілеспрямованістю,  зі-
— Які враження справив на вас твір Жуля Верна, 
браністю.  Вони  не  знають  лицемірства,  корисливос-
прочитаний вдома?
ті. Сміливцям, що вірять в успіх своєї справи,  до сна-
— Чи можна «П’ятнадцятирічного капітана» відне-
ги здолати всі випробування. Товариш рятує товариша 
сти до одного з відомих вам літературних жанрів — ро-
від біди. Сильний приходить на допомогу слабшому. 
ману?
Дружба гартується у тяжких випробуваннях. Злочин-
 Робота зі словником літературознавчих термінів.
ців викрито і покарано. Справедливість торжествує, а 
Роман  великий за обсягом і складний за будо-
мрії здійснюються. Ось, яку я вибрала книгу. Найго-
вою  твір,  часто  зі  значною  кількістю  дійових  осіб,  у 
ловніша, найцікавіша подорож, подорож до таємниць 
якому  докладно  зображено  життєві  події  чи  явища. 
книги в нас ще попереду, а зараз ще одна мандрівка.
Роман  дає  змогу  автору  показати  історію  формуван-
 Звернення до карти України.
ня того чи іншого характеру, дослідити певну пробле-
—  Чи  впізнали  ви  ці  краєвиди?  Так,  це  Україна. 
му та вільно пересуватися у просторі й часі.
Ще в XIX ст. ваші предки мали змогу познайомити-
Жанрові різновиди роману:
ся з творами Жуля Верна завдяки тому, що перші пе-
— автобіографічний;
реклади  його  книг  зробила  українська  письменниця 
— історичний;
Марко Вовчок. Жуль Верн зустрічався із цією чарів-
— пригодницький;
ною жінкою (показати портрет) в Парижі і висловив 
— географічний.
бажання, щоб перекладом його книг російською мо-
Пригодницький роман — це один із різновидів ро-
вою зайнялася саме Марко Вовчок, бо він цілком до-
ману, сповнений великої кількості пригод та надзви-
віряє цій розумній, інтелігентній, освіченій жінці, яка 
чайних подій.
тонко  відчуває  французьку  мову,  чудово  знається  на 
Географічний  роман  —  це  науково  обґрунтований 
ній.  Марко  Вовчок  переклала  понад  20  томів  творів 
роман, в основі сюжету якого лежить географічна по-
Жуля Верна. Завдяки їй твори Жуля Верна добре зна-
милка.
ли та любили в Росії. Наша наступна мандрівка до Ро-
• Робота в групах.
сії, до садиби Л.Толстого.
Група 1 — користуючись визначенням «географіч-
 Робота з картою Росії (Ясна Поляна) й ілюстра-
ний роман», довести, що твір Жуля Верна «П’ятнад- 
ціями.
цятирічний капітан» містить елементи цього жанру.
— Куди саме ми потрапили? (Ясна Поляна.)
Група  2  —  користуючись  визначенням  «пригод-
Лев  Толстой  читав  своїм  дітям  «Навколо  світу  за 
ницький роман», довести, що твір Жуля Верна «П’ят- 
80  днів»  щовечора  по  два  розділи  і  навіть  сам  ілю-
надцятирічний капітан» належить до цього жанру.
стрував  їх.  Ілля  Львович  Толстой  пригадував:  щодня 
 Творче завдання.
він готував до вечора малюнки. Вони були такі цікаві, 
Розгадавши ребус, ви дізнаєтесь назву корабля, ка-
що подобались набагато більше, ніж ті ілюстрації, які 
пітаном якого став Дік Сенд.ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА     46  (686) грудень 2010
21
ІV. Підсумок уроку
ремогу  добра.  Саме  тому  сьогоднішні  читачі  завжди 
— Що називають романом?
готові вирушити в мандрівку разом із героями Жуля 
—  Чому  твори  Даніеля  Дефо  та  Жуля  Верна  слід 
Верна  —  безстрашним  Гаттерсом,  веселим  Мішелем 
вважати романами? 
Арданом, розгубленим Паганелем чи благородним ка-
Учитель. Розвиток науки і техніки в наші дні да-
пітаном Немо.
леко  випередив  найсміливіші  фантазії  Жуля  Верна. 
Нам,  власникам  мобільних  телефонів  і  персональ-
V. Домашнє завдання
них комп’ютерів, користувачам Інтернету, сучасникам 
—  Прочитати  статтю  підручника  про  життя  та 
атомних підводних човнів, корабель капітана Немо не 
творчість Жуля Верна.
здається чудом. І про космічні польоти ми знаємо сьо-
—  Вивчити  визначення  поняття  «роман»;  підго-
годні набагато більше, ніж герої роману Жуля Верна 
тувати  переказ  ключових  епізодів  роману  «П’ятнад- 
«Із Землі до Місяця». Але книги письменника і сьо-
цятирічний капітан»; 
годні залишаються серед найулюбленіших у читачів: у 
— Мікрогрупі географів підготувати повідомлення 
них живуть і діють люди сміливого, допитливого розу-
про градусну сітку Землі, географічні координати.
му, благородного серця. Люди, які щиро вірять у пе-
ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА. БІБЛІОТЕКА
КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛЯ  
ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Реалізація на уроці
Збірка презентує найцікавіші форми і методи організації та 
проведення  сучасного  уроку  ЗЛ,  які  якнайкраще  сприяють 
розвитку професійної компетентності вчителя ЗЛ та форму-
ванню основних компетентностей учнів.  Подані неординар-
ні уроки, лабораторні роботи, теоретичні матеріали урізнома-
нітнять практичну діяльність вчителя і сприятимуть його про-
фесійному вдосконаленню.
Для вчителів зарубіжної літератури, студентів і викладачів 
вищих навчальних закладів.
Придбати книжку можна в обласних представництвах 
видавництва «Шкільний світ» або у Києві за адресою: вул. 
Бастіонна, 15. Довідки за телефоном: (044) 286-45-94.


Похожие:

Урок засвоєння нового матеріалу iconУрок вивчення нового матеріалу
У межах теми «Мова, індивід, суспільство» (4 год.): Українська мова у світі. Українська діаспора
Урок засвоєння нового матеріалу iconПроцес засвоєння східнослов’янських мов (російської та української) 

Урок засвоєння нового матеріалу iconТема урока: «Древний Египет: художественная культура, олицетворяющая вечность»
Тип уроков: урок изучения нового материала. 1-й урок по теме “Древний Египет” в 8 классе
Урок засвоєння нового матеріалу iconУрок Изучение нового материала

Урок засвоєння нового матеріалу iconУрок изучения нового материала, т к. это первый из пяти уроков по теме «Отечественная война 1812 г.»
Тип предложенного урока – урок изучения нового материала, т к это первый из пяти уроков по теме «Отечественная война 1812 г.»
Урок засвоєння нового матеріалу iconУрок изучения нового материала Форма урока: урок путешествие Оборудование: компьютер, мультимедийное оборудование, презентация Microsoft Office Power Point, учебник «Русский язык. 4 класс»
Полное название образовательного учреждения: Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа...
Урок засвоєння нового матеріалу iconТема урока, план изучения нового материала
Вводный урок. Организация работы с учебником и дополнительной литературой по предмету, постановка проблемных заданий
Урок засвоєння нового матеріалу iconТема урока, план изучения нового материала
Вводный урок. Организация работы с учебником и дополнительной литературой по предмету, постановка проблемных заданий
Урок засвоєння нового матеріалу iconУрок: геометрия + информатика по теме: "Пифагор и его знаменитая теорема"
Решение задач по готовым чертежам с целью подготовки учащихся к восприятию нового материала
Урок засвоєння нового матеріалу iconУправління культури сумської обласної державної адміністрації
Пропонуємо до вашої уваги черговий випуск матеріалу «Письменники, діячі культури – ювіляри …року»
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница