Вісник  містить  матеріали  березневої 2008 року  наукової  конференції  Донецького відділення нтш. Доповіді і повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку.    
PDF просмотр
Название  Вісник  містить  матеріали  березневої 2008 року  наукової  конференції  Донецького відділення нтш. Доповіді і повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку.    
страница1/135
Дата конвертации03.10.2012
Размер1.63 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   135
ДОНЕЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА 
DONETSK COMPARTMENT of SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY 
 
 
 
 
ДОНЕЦЬКИЙ 
 
ВІСНИК 
 
НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА 
ім. ШЕВЧЕНКА 
 
 
 
 
 
ЛІТЕРАТУРА 
 
Т. 23 
 
 
 
 
 
 
Донецьк 
Східний видавничий дім  
2008 
 Засновано в 2001 р. 
Д-67  
Донецький  вісник  Наукового  товариства  ім.  Шевченка.  т. 23 – 
Донецьк:  Український  культурологічний  центр,  Східний  видавничий  дім. – 
2008. – 292 с.  
 
Вісник  містить  матеріали  березневої 2008 року  наукової  конференції 
Донецького відділення НТШ. Доповіді і повідомлення присвячені проблемам 
літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку. 
 
 

Редакційна колегія: 
д.філол.н., проф. В. Просалова (головний редактор т. 23). 
 
Відповідальний за випуск – д.т.н., проф. В. Білецький  
 
Члени редакційної колегії:  
д.філол.н., проф. В. Соболь; д.філол.н., проф. М. Ткачук; 
д.філол.н., проф. В. Федоров; д.філол.н., проф. О. Галич; 
д.філол.н., проф.Н. Заверталюк. 
 
 
© Донецьке відділення НТШ, 2008 
© Український культурологічний центр, 2008 
 
 
Це видання виходить завдяки фінансуванню  
Наукового Товариства ім. Шевченка в Америці  
з Фонду ім. Дмитра Бобеляка 
 
Наукове видання 
 
ДОНЕЦЬКИЙ ВІСНИК НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА (Т. 23) 
 
Комп’ютерна верстка   
 
 
І. Венгренюк 
Коректор і редактор   
 
 
Г. Сімченко 
 
Відповідальність за зміст матеріалів несуть їх автори. 
 
Підп. до друку 25.07.2008. Формат 60х84 1/16. Папір офсетний.  
Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк різографний. Ум. друк. арк. 15,6. 
Обл.-вид. арк. 12,8. Наклад 200 прим. Зам. 07-08. 
 
Східний видавничий дім  
83086, м. Донецьк, вул. Артема, 45 
тел/факс (062) 338-06-97, 337-04-80 
e-mail: svd@stels.net 
  2   

ЗМІСТ 
 
ПРОБЛЕМИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 
ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ 
 
Лідія Кавун.  
СИНКРЕТИЗМ ХУДОЖНЬОГО МИСЛЕННЯ  
В УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ 20-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ ............... 6 
 
Віра Просалова.  
АРХЕТИПНІ ОБРАЗИ В ХУДОЖНЬОМУ  
СВІТІ „ПРАЖАН»....................................................................20 
 
Феня Пустова. 
ЕСТЕТИЧНА ФУНКЦІЯ МІФОЛОГІЧНИХ  
ОБРАЗІВ У ТВОРІ «МЕРЕХТЛИВІ ЗОРІ»  
В. ГАЙВОРОНСЬКОГО.... ........................................................... 38 
 
Світлана Кочерга. 
ФАУСТІВСЬКІ ІНТЕНЦІЇ В ХУДОЖНЬОМУ  
СВІТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ...........................................................45 
 
Ольга Хамедова. 
РЕЦИДИВИ ПРОПАГАНДИСТСЬКОГО ДИСКУРСУ В  
РОМАНІ Б. АНТОНЕНКА-ДАВИДОВИЧА «ЗА ШИРМОЮ»......55 
 
Максим Нестелєєв. 
ПАРАСУЇЦИДАЛЬНА ПАРАДИГМА КОМПЛЕКСУ 
БЕЗҐРУНТЯНСТВА У СТРУКТУРІ ЦЕНТРАЛЬНОГО / 
МАРГІНАЛЬНОГО (НА ПРИКЛАДІ ПСИХОБІОГРАФІЇ  
ТА ПОВІСТІ «БЕЗ ҐРУНТУ» (1928) Г. ЕПІКА).......................67 
 
Ольга Калашник. 
ВИДІННЯ ЯК ОДКРОВЕННЯ  
У ВІЗІОНЕРСЬКІЙ ПОЕЗІЇ.......................................................... 76 
 
Феня Пустова. 
СТРУКТУРА ТВОРУ «НЕПРОШЕНИЙ ГІСТЬ» ВАСИЛЯ 
ГАЙВОРОНСЬКОГО.................................................................... 84 
 


Надія Тендітна. 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОХОВАЛЬНИХ РИТУАЛІВ ТА 
ЗАБОБОНІВ У ТВОРЧОСТІ Є.ПАШКОВСЬКОГО ТА  
О.УЛЬЯНЕНКА............................................................................. 92 
 
МЕТОДОЛОГІЯ. МЕТОДИКА. КРИТИКА 
 
Богдан Якимович. 
ІВАН ФРАНКО ЯК КНИГОЗНАВЕЦЬ І ВИДАВЕЦЬ ............ 101 
 
Сергій Цікавий. 
ПРОБЛЕМА ЖАНРОВОЇ ТРАНСМІСІЇ ДУМИ: 
ВІД ПІДРОБОК ДО ЖАНРОТВОРЕННЯ ................................ 124 
 
Віталій Радчук. 
РУДИЙ ПАНЬКО М. ГОГОЛЯ В ДІВЧАЧОМУ  
ЛЮСТЕРКУ ЛЕСІ УКРАЇНКИ: КОНГЕНІАЛЬНІСТЬ 
ТЛУМАЧКИ І ЗВІТНІСТЬ РЕПОРТЕРІВ .................................133 
 
Неля Лисенко. 
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЯВИЩ БАРОКО І 
МОДЕРНІЗМУ У ПРАЦІ Д. ЧИЖЕВСЬКОГО  
«МАЯКОВСЬКИЙ І КАЛЬДЕРОН» ......................................... 160 

Віра ПРОСАЛОВА 
Є. МАЛАНЮК – ПОЕТ МИСТЕЦЬКИХ РЕФЛЕКСІЙ: 
ШТРИХИ ДО ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ В ШКОЛІ ................164 
 
Валерій Романько. 
ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ШКІЛЬНОГО КУРСУ 
«ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ» ............................................173 
 
Олена Задоєнко. 
ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ  
ЛІТЕРАТУРИ РІДНОГО КРАЮ У ШКОЛІ............................183 
 
Вадим Оліфіренко. 
НАВЧАЛЬНА КНИЖКА З УКРАЇНСЬКОЇ  
ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ПОВОЛЖЯ.............................................190 
 
4   
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   135

Похожие:

  Вісник  містить  матеріали  березневої 2008 року  наукової  конференції  Донецького відділення нтш. Доповіді і повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку.     icon  Вісник  містить  матеріали  березневої 2010 року  наукової  конференції  Донецького  відділення  нтш.  Доповіді  і  повідомлення присвячені проблемам мовознавства. Секція конференції працювала у Донецьку.   
Т. 28. Донецьк : Український  культурологічний  центр,  Східний  видавничий дім, 2010. 350 с.  
  Вісник  містить  матеріали  березневої 2008 року  наукової  конференції  Донецького відділення нтш. Доповіді і повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку.     iconКиївський національний університет ім. Тараса Шевченка
ТЯ:  Матеріали  наукової  конференції,  присвяченої  75-річчю  Канівського  природного  заповідника
  Вісник  містить  матеріали  березневої 2008 року  наукової  конференції  Донецького відділення нтш. Доповіді і повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку.     iconЗаписки
...
  Вісник  містить  матеріали  березневої 2008 року  наукової  конференції  Донецького відділення нтш. Доповіді і повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку.     iconЗаписки
...
  Вісник  містить  матеріали  березневої 2008 року  наукової  конференції  Донецького відділення нтш. Доповіді і повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку.     iconЗаписки
...
  Вісник  містить  матеріали  березневої 2008 року  наукової  конференції  Донецького відділення нтш. Доповіді і повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку.     iconНауково-дослідна робота  молодих учених:  стан, проблеми, перспективи
Збірник містить матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції “ Науково
  Вісник  містить  матеріали  березневої 2008 року  наукової  конференції  Донецького відділення нтш. Доповіді і повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку.     icon  ііi-ої  всеукраїнської науково-технічної конференції 
...
  Вісник  містить  матеріали  березневої 2008 року  наукової  конференції  Донецького відділення нтш. Доповіді і повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку.     iconЗапорізький навчально-виховний комплекс № 19 
...
  Вісник  містить  матеріали  березневої 2008 року  наукової  конференції  Донецького відділення нтш. Доповіді і повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку.     icon  науково-технічної конференції викладачів, 
Програма  і  завдання  конференції.    Розповсюдження  тез  доповідей  по секціях. 
  Вісник  містить  матеріали  березневої 2008 року  наукової  конференції  Донецького відділення нтш. Доповіді і повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку.     iconМатеріали VІІІ науково-практичної конференції молодих учених «Методологія сучасних наукових досліджень»
Матеріали VІІІ науково-практичної конференції молодих учених «Методологія сучасних наукових досліджень» (17-18 жовтня 2011 р., м. Харків)...
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница