Верховной рады украины
Скачать 392.56 Kb.
PDF просмотр
НазваниеВерховной рады украины
страница14/16
Дата конвертации09.12.2012
Размер392.56 Kb.
ТипДокументы
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

ГОЛОС УКРАИНЫ  № 61 (5061)  
ВТОРНИК, 5 АПРЕЛЯ 2011 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Постановою господарського
Звіт
суду Харківської області (61022,
про доходи та видатки 
м. Харків, пл. Свободи, 5,
Соціалістичної партії України за 2010 рік
Держпром, 8-й під.) від
24.03.2011 р. по справі № Б-
№ п/п НАЗВА
Сума (тис. грн.)
5023/1395/11 ТОВ "Інноваційна
Надійшло коштів 
компанія "Енергомонтаж" (код
у 2010 році всього:
7121,2
33901591, м. Харків, Пушкін-
в т. ч.
ський в'їзд, 7) визнано банкру-
1.
Безповоротна фінансова 
том, розпочато ліквідаційну
допомога та добровільні 
процедуру.
пожертвування від членів 
Ліквідатором призначено ар-
бітражного керуючого Докашен-
та прихильників СПУ - 
ка Дмитра  Віталійовича (ліц. АВ
громадян України
7121,2
№ 499002 від 17.11.09 р.; 62439,
2.
Пасивні доходи
0
м. Люботин, вул. Одринська, 2,
3.
Інші доходи
0
кв. 2). Заяви кредиторів прийма-
Профінансовані видатки СПУ 
ються протягом місяця від публі-
у 2010 році всього:
7186,1
кації цього оголошення.
в т. ч.
1.
Витрати на утримання СПУ
5094,9
Господарський суд Харківської
2.
Проведення благодійної діяльності
0
області (61022, м. Харків, пл. Сво-
3.
Проведення просвітньої діяльності
761,3
боди, 5, Держпром, 8 під.) поста-
4.
Витрати на інші потреби , 
новою від 15.03.2011 р. по справі
що передбачені 
№ 5023/1104/11 визнав банкрутом
установчими документами
1329,9
фізичну особу - підприємця Писа-
5.
Інші витрати
0
ренко Наталію Вікторівну (адреса
реєстрації: 63601, Харківська обл.,
Звіт
Шевченківський район, смт. Шев-
Соціалістичної партії України
ченкове, вул. Піонерська, буд. 25,
про наявність майна станом на 01.01.2011 року
кв. 14, код 3064114261) та відкрив
ліквідаційну процедуру. Ліквідато-
№ п/п НАЗВА
Вартість (тис. грн.)
ром банкрута призначено арбіт-
ражного керуючого Фоміна Гранта
1.
Будівлі
4904,1
Валерійовича (61058, Україна, м.
2.
Транспорт
1614,2
Харків, а/с 8901, ліцензія АВ №
456379 від 26.02.2009 р.). Заяви
3.
Офісна техніка
717,7
кредиторів приймаються протягом
4.
Меблі
197,2
одного місяця з моменту публіка-
5.
Інше майно
765,4
ції цього оголошення.
Всього на суму:
8198,6
17.02.11 р. господарським судом Вінницької області (м. Вінниця, вул.
Постановою господарського суду Харківської обл. (Держпром, 8-й
Южноукраїнський міський
Хмельницьке шосе, 7) порушено провадження у справі № 10/7/2011
під., м-н Свободи, Харків, 61022) від 30 березня 2011 р. по справі
суд Миколаївської області вик-
5023/1789/11 ФОП Лазуренка Олександра Васильовича, (ідент. №
/5003 про визнання банкрутом ДП «Вінницький авіаційний завод - 
ликає відповідача Денісенка Єв-
2257414277, адреса: 63450, Харківська обл., Зміївський р-н, с.
ВІАЗ» ( м. Вінниця, вул. Чехова, 7, код 01128475, р/р № 26005279872001
гена Володимировича в судове
Таранівка, вул. 40 Років Жовтня, буд. 80) визнано банкрутом та
ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 302689).
засідання по цивільній справі за
відкрито ліквідаційну процедуру.
Розпорядником майна призначено - арбітражного керуючого
позовною заявою Денісенко Ві-
Ліквідатором призначено арбітражного керуючого Клочка
Кравченко Анастасію Ігорівну (м. Запоріжжя, вул. 40 років Рад.
Олександра Миколайовича (ліцензія Держдепартаменту з питань
ри Юхимівни до Денісенка Єв-
України, 39-А).
банкрутства АВ № 470222 від 27.02.2010 р., код 2047500893, м. Харків,
гена Володимировича про виз-
пр. Перемоги, 46, кв. 72).
нання права приватної власнос-
Господарським судом Волинської області (м. Луцьк, пр. Волі, 54) по
Вимоги кредиторів приймаються протягом 40 календарних днів від
ті. Засідання відбудеться 13
справі № 5004/453/11 від 30.03.2011 р. про порушення справи про бан-
опублікування оголошення.
квітня 2011 року о 09 годині 30
крутство ТзОВ «Плюспідшипник», м. Луцьк, вул. Шота Руставелі,
13а/31, код 33075130.
хвилин за адресою: м. Южноук-
Ліквідатором ТзОВ «Плюспідшипник» призначити Іщука Олексан-
раїнськ, вул. Дружби народів, б.
Постановою Господарського суду Запорізької області (69001,
дра Валерійовича (с. Зміїнець, вул. Вишнева, 20, ліцензія Державного
3-А, зал судових засідань № 2.
м. Запоріжжя, вул. Тюленіна, 21/Шаумяна, 4) від 10.03.2011 р. у
Департаменту з питань банкрутства від 09.10.07 р. № 216-50-17/2963, се-
У разі неявки в судове засі-
справі № 26/248/10 визнано банкрутом Відкрите акціонерне
рія АВ № 347250).
дання відповідача справа роз-
товариство "Автотранспортне підприємство № 12357" (71100,
Претензії кредиторів приймаються протягом 30 днів з дня оголошен-
глядатиметься за його відсут-
Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Приазовська, 114, код
ня.
ності на підставі наявних мате-
ЄДРПОУ  03116915). Ліквідатором банкрута призначено
ріалів.
арбітражного керуючого Смирнову Світлану Геннадіївну
Ухвалою Господарського суду Житомирської області (10002, 
(ліцензія АВ № 499070 від 18.12.2009 р., 71112, Запорізька
м. Житомир, м-н Путятинський, 3/65) від 21.12.2010 р. порушено
Господарський суд Волин-
область, м. Бердянськ, вул. Червона, б. 44, кв. 1).
провадження у справі № 3/63-Б про банкрутство Сільськогоспо-
ської області (м. Луцьк, пр. Во-
дарського приватного підприємства «Оріон» (12452, Житомирська
лі, 54-а) постановою від
Відкрите акціонерне товариство «Український науково-дос-
область, Житомирський район, с. Кодня, вул. Калініна; код ЄД-
14.03.2011 р. по справі №
лідний інститут швейної промисловості» (код за ЄДРПОУ:
РПОУ 31106287; п/р 26009000014040, ПАТ «Індекс-Банк», м. Жи-
5004/364/11 визнав банкрутом
00311450, місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Панаса Люб-
томир, МФО 300614).
приватне підприємство «Тех-
ченка, 15) повідомляє про своє припинення шляхом перетво-
Розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Стефа-
нополіс» (45000, Волинська
рення у товариство з додатковою відповідальністю. Вимоги
нюка Миколу Степановича (ліцензія серія АВ № 521533 від 06.07.2010
обл., м. Ковель, вул. Грушев-
кредиторів приймаються за місцезнаходженням Товариства до
року), проживаючого: м. Житомир, пр-т Миру, б. 9, кв. 152.
ського, 100, код ЄДРПОУ
05 червня 2011 року.
Заяви кредиторів з вимогами до боржника приймаються протя-
2716614799). Ліквідатором
гом тридцяти днів з дня опублікування оголошення.
призначено Василюка Ігоря
Постановами Господарського суду Львівської області 
Миколайовича (ліцензія Дер-
(м. Львів вул. Личаківська 128): 
Господарським судом Запорізької області (69001, м. Запоріжжя,
жавного департаменту з питань
Від 14.02.2011 р. по справі №5015/367/11 визнано банкрутом
вул. Шаумяна, 4) постановою від 15.03.2011 року по справі №
банкрутства АВ № 347333 від
приватне підприємство "Шаріте - Броди" (ЄДРПОУ- 34311639,
26/5009/1004/11 Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтер-
19.12.2007 р.). Претензії креди-
80600, Львівська область, м. Броди вул.. Калліра, 1/22 ) та
Строй Плюс» (ЄДРПОУ 34068014, 69071, м. Запоріжжя, вул. Чарів-
торів приймаються протягом
відкрито ліквідаційну процедуру ліквідатором призначено
на, б. 127, прим. 111, р/р в Філії ЗРУ АТ «Банк «Фінанси та кре-
тридцяти днів з дати опубліку-
арбітражного керуючого Сибаля Андрія Михайловича (ліцензія
дит» м. Запоріжжя, МФО 313731) визнано банкрутом та відкрита
вання цього оголошення.
серії АБ №271779 від 14.04.2006 року адреса проживання 
ліквідаційна процедура.
м. Львів, вул. Садова 27/119.)
Ліквідатором призначено Мартиненко Наталію Михайлівну
Господарський суд
Від 22.02.2011 р. по справі №5015/368/11 визнано банкрутом
(Поштова адреса: 69006, п/в № 6, а/с № 3962, м. Запоріжжя).
Харківської області (61022, м.
Бродівський районний інформаційно-правовий центр
Претензії кредиторів і заяви приймаються протягом тридцяти
Харків, пл. Свободи, 5,
неповносправних  "Інфоцентр" (ЄДРПОУ- 33928328, 80600,
днів з дня публікації оголошення.
Держпром, 8 під.) постановою
Львівська область, м. Броди вул.. Калліра, 1/22 ) та відкрито
ліквідаційну процедуру ліквідатором призначено арбітражного
від 17.01.2011 р. по справі №
Постановою Господарського суду Вінницької області (21036, м.
керуючого Качмарика Ярослава Михайловича (ліцензія серії АВ
Вінниця Хмельницьке шосе, 7) від 1.03.2011 року по справі №
Б-39/159-10 визнав банкрутом
№547885 від 19.11.2010 року адреса проживання м. Львів, вул.
10/162-09 визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру
фізичну особу - підприємця
Садова 23/20 кім. 1-3-4.)
щодо Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідаль-
Омелянову Ірину
ністю «Світанок» (22436, Вінницька область, Калинівський район,
Вимоги кредиторів приймаються протягом місяця з дня
Володимирівну (адреса
с. Павлівка, вулиця Леніна, код ЄДРПОУ 03732376, розрахунковий
опублікування оголошення.
реєстрації: 61089, м. Харків,
рахунок 26001151183, МФО 380805, ВОД «Райффайзен Банк
вул. Щербакова, буд. 159, код
АВАЛЬ», м. Київ. Ліквідатором СТОВ «Світанок» призначено Ба-
2560601064) та відкрив
Ухвалою Господарського суду Автономної Республіки Крим
хура Руслана Миколайовича, м. Вінниця, вул. Келецька, 106/70, лі-
цензія АВ № 347348 від 27.12.2007 року.
ліквідаційну процедуру.
(95003, м. Сімферополь, вул. Р. Люксембург /Річна, 29/11) від
Письмові заяви кредиторів приймаються протягом 30 днів з дня
Ліквідатором банкрута
01.03.2011 р. у справі № 5002-3/121-2011 відносно боржника Каш-
опублікування оголошення.
призначено арбітражного
тановського державного комунального госпрозрахункового під-
керуючого Фоміна Гранта
приємства ЖКГ Перовської сільської ради (юридична адреса:
Валерійовича (61058, Україна,
97566, АР Крим, Сімферопольський район, с. Партизанське, вул.
Постановою Господарського суду Львівської області по справі
№ 28/49 від 01.03.2011 року Фермерське господарство «Федис»,
м. Харків, а/с 8901, ліцензія
Ленінського Комсомолу, 1-Б; код ЄДРПОУ: 30535157) застосова-
81100, м. Пустомити, вул. Сонячна, 15, Львівської області, код
АВ № 456379 від 26.02.2009 р.).
но судову процедуру банкрутства — розпорядження майном.
ЄДРПОУ № 20808164, визнано банкрутом відкрито ліквідаційну
Заяви кредиторів приймаються
Розпорядником майна призначено арбітражного керуючого
процедуру - ліквідатором призначено Марка А. Т. (ліцензія серія
протягом 60 днів з моменту
Куц Ігоря Ярославовича, який має ліцензію арбітражного керу-
АВ № 158397 від 15.11.2006 року, 81100, Львівська обл., м. Пус-
публікації цього оголошення.
ючого серії АВ № 307457 від 07.05.2007 р. та мешкає за адресою:
95494, м. Сімферополь, с. Комсомольське, вул. Советська, 10,
томити, вул. Грушевського, 37/1).
Постановою Господарського суду Львівської області по справі
Господарським судом Донець-
кв. 69. Вимоги кредиторів приймаються протягом 30 днів з дня
кої області (вул. Артема, 157, м.
публікації даного оголошення.
№ 5015/856/11 від 15.03.2011 року Товариство з обмеженою відпо-
Донецьк, 83048) постановою від
відальністю «Лев Діджітел Консалтинг», 79026, м. Львів, вул. Саха-
24.03.2011 р. у справі № 42/152Б
рова, 43, Львівської області, код ЄДРПОУ № 35444536, визнано
Ухвалою господарського суду Київської області (01032, м. Київ-
визнано банкрутом боржника
банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру - ліквідатором приз-
32, вул. Комінтерну, 16) від 28.08.2009 р. порушено провадження у
Приватне підприємство «КОКС»
начено Марка А. Т. (ліцензія серія АВ № 158397 від 15.11.2006 ро-
справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю
(юридична адреса: 84100, Донець-
ку, 81100, Львівська обл., м. Пустомити, вул. Грушевського, 37/1).
«Рокитнянська паперова фабрика» та введено процедуру розпоряд-
ка область, м. Слов’янськ, вул.
Вимоги кредиторів приймаються протягом 30 днів.
ження майном боржника.
Жовтневої Революції, буд. 16, код
Ухвалою господарського суду Київської області (01032, м. Київ-32,
ЄДРПОУ 13515237, р/р №
вул. Комінтерну, 16) від 21.10.2010 р. у справі № Б18/188-09/22 пору-
Рішенням позачергових Загальних зборів учасників Товарис-
26007301660200/980 у філії «Від-
шено провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою
тва з обмеженою відповідальністю «Агрос, лтд» (Протокол №
ділення ПАТ Промінвестбанк м.
Слов’янськ Донецької області,
відповідальністю «Рокитнянська паперова фабрика» (09600, Київська
24/03-11 від 24.03.2011 р.) вирішено припинити діяльність юри-
МФО 334561) та відкрито лікві-
область, смт. Рокитне, вул. Окружна, 4, ідентифікаційний код
дичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрос,
даційну процедуру.
35913542, поточний рахунок 26001300004072 в ЧФ ПАТ КБ «Проме-
лтд» (ідентифікаційний код 13469945; адреса місцезнаходження:
Ліквідатором призначено арбіт-
кономбанк», МФО 354875, код ЄДРПОУ 35013542).
49000, м. Дніпропетровськ, вул. Рогальова, буд. 15А, офіс № 8)
ражного керуючого Пашкову Тетя-
Розпорядником майна боржника призначено арбітражного керу-
шляхом його ліквідації.
ну Юріївну (ліцензія серія АВ  ючого Борєйко Олену Миколаївну (18000, м. Черкаси, вул. Хомен-
Ліквідатором ТОВ «Агрос, лтд» призначено Шевцова С. Л.
№ 456350 від 05.02.2009 р., пош-
ка, б. 22, кв. 63, ідентифікаційний номер 2539002142, (Ліцензія се-
Претензії та вимоги кредиторів ТОВ «Агрос, лтд» приймати-
това адреса для кореспонденції:
рії 347229, видана Державним департаментом з питань банкрутства
муться ліквідатором протягом двох місяців з дня публікації да-
вул. Куйбишева, буд. 240, кв. 50,
03.10.2007 р., телефон (067) 992-55-94).
ного оголошення в порядку встановленому ст. 112 Цивільного
м. Донецьк, 83122).
Конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушен-
кодексу України, ст.61 Господарського кодексу України з ура-
Претензії кредиторів прийма-
ня провадження у справі про банкрутство, протягом тридцяти днів
хуванням вимог Закону України «Про господарські товариства»
ються протягом 30 (тридцяти)
від дня опублікування оголошення зобов’язані подати до господар-
за поштовою адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Рогаль-
днів з дня опублікування оголо-
ського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також доку-
ова, буд. 15А, офіс 8 (місцезнаходження ліквідатора).
шення.
менти, що їх підтверджують.
14
Реклама в газете «Голос Украины» — тел. 453-44-56, факс 449-85-62
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Похожие:

Верховной рады украины iconВерховной рады украины
Верховной Рады. О причинах но имя «Геннадий Савельев». Ублокирования свидетельствова
Верховной рады украины iconВерховной рады украины
С егодня, в годовщину Голодомора, по всем городам Украины центрах нашей страны и во многих городах зарубежья. Ведь в то
Верховной рады украины iconВерховной рады
«Но для меня воскресенье. «Какую бы партию вы ни поддерживали, ваше участие Председатель Верховной Рады лично важны не результаты...
Верховной рады украины iconВерховной рады украины
ВУкраине начинаются официальные мероприятия в связи с двадцать пятой годовщиной Чернобыльской
Верховной рады украины iconВерховной рады украины
Нужно помнить, что максимальный возраст, до которого ре- ляла 10,27 гривни за литр
Верховной рады украины iconВерховной рады украины
Афинами. Группа анархистов, участвовавших в манифес- напомним, парламент Греции принял законопроект о
Верховной рады украины iconВерховной рады украины
Донецкой области. В целом, во всех категориях хозяйств собран хлеб на площади 616,6 тысячи
Верховной рады украины iconВерховной рады украины
Янукович в понедельник отпра- вился в Сеул (Южная Корея) для участия в саммите по вопросам
Верховной рады украины iconГазета верховной рады украины
Янукович в понедельник отпра- вился в Сеул (Южная Корея) для участия в саммите по вопросам
Верховной рады украины iconМолодая Пацан «Это же как Галичина»
В коллаже использован снимок: 16 июля 1990 г. — митинг у Верховной Рады Украины во время принятия Декларации 
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница