№37, середа, 10 вересня 2008р. Сенсації, про рама та ре лама
PDF просмотр
Название№37, середа, 10 вересня 2008р. Сенсації, про рама та ре лама
страница1/15
Дата конвертации09.12.2012
Размер886 b.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

ÒÅËÅÑÅÍÑÀÖ²ß
№37, СЕРЕДА, 10 ВЕРЕСНЯ 2008р.
Сенсації, про рама та ре лама
• Áåçêîøòîâíî äëÿ ÷èòà÷³â «RIA», «RIA ïëþñ», «”20 õâèëèí” Æèòîìèð», «ÂѲ̻, «RIA Êîçÿòèí», «RIA Øàðãîðîä»     • Âñ³ òåëåïðîãðàìè   åô³ðíîãî, êàáåëüíîãî òà ñóïóòíèêîâîãî ÒÁ      • ³ä 65 êîï.    ÿê îêðåìà ãàçåòà!
ÏÐÎ ËÞÁÎÂ
² ÁÐÓÒÀËÜͲÑÒÜ
 ñòîð. 13
2
ÏÎÍÅIJËÎÊ
15 ÂÅÐÅÑÍß
08.20 Рейтингова панорама
самобутнiй американець”
22.35 Паралiмпiада 2008. Щоденник
23.30, 02.30, 04.30 eMOneNews
08.30 Банкiвська панорама
16.10 Iндиго
22.55 Трiйка, Кено
08.50 Ласкаво Ходимо
08.45 Ранковi поради
16.35, 20.55 М/с “Легенди України”
23.00 Гарячi версiї
10.00, 19.40, 01.00 М2О
06.00 “Доброго ранку, Україно!”
09.15, 19.20, 21.25 Дiловий свiт
16.45 Нацiональний вiдбiр дитячого
23.10 Здоровий погляд
06.10 Т/с “Моя американська нянька”
11.00, 12.05, 12.40, 13.05, 13.35, 14.05,
06.00 Ранкова молитва
09.25 Аграрна країна
пiсенного конкурсу Євробачення
00.10 DW. Новини Європи
06.30 М/с “Годзила”
16.10, 17.05, 17.35, 18.40, 19.30,
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00,
09.40 Д/ф “Версiя 2” Ф. 1,2
2008. Чвертьфiнал.1ч
00.40 Вiд першої особи
06.55, 07.30, 08.35 “Пiдйом”
22.00, 22.40, 22.55, 23.40, 02.00,
18.00, 21.00 Новини
10.40 “3 x 4”
18.25 Український вимiр
01.30 ПРОФIЛАКТИКА ПЕРЕДАВАЧА
07.00 М/с “Ульотнi сновиди”
02.40, 04.40, 05.35 Хiти Non Stop
06.10, 06.55, 07.55, 00.00 Спорт
11.50, 14.50, 17.50 Ситуацiя
19.00 Точка зору
ПЕРШОГО КАНАЛУ
07.20, 08.30, 19.20, 02.15 Погода
12.00, 13.00, 14.00, 17.30, 21.55, 22.50
06.25, 08.35 Православний календар
12.25 Здоров’я
19.35, 21.30 Свiт спорту
08.00 Т/с “Триматися до кiнця”
TwistЧиBlaсk?
06.50, 07.50, 08.25, 09.30, 12.10, 15.15,
13.15 Муз. ua
19.45 Громадська варта
09.00 Фабрика зiрок 
13.30, 17.00, 18.55, 05.30 Web.сam
18.15, 19.40, 00.05 Погода
13.45 Вiкно в Америку
20.00 “Попередження” з М. Вереснем
11.05
Х/ф “Чорний лицар”
15.30, 06.30 C.C musiс
07.10 Ера бiзнесу
14.15 Д/с “Гармонiї”, 10 с.
21.15 Новини мiжнароднi
19.00 Хiт Готов
06.05 Т/с “Мiс Офiс   4”, 71 с.
13.30, 19.00, 01.55 Репортер
07.30 Ера здоров’я
15.20 Т/с “Генiї очима дiтей. Вiнзлоу Гомер
21.45 Ток шоу “Спокуса владою”
20.30, 00.30 V.I.P
06.30 Т/с “Мiс Офiс   4”, 72 с.
13.35 М/с “Дак Доджерс”
21.30 Фабрика Зiрок 2
07.00 Т/с “Фiл з майбутнього”, 17 с.
13.55 М/с “Полiцейська академiя”
00.00 Козирний people
07.25 “Снiданок з “1+1”
14.20, 00.20 Щоденник Фабрики зiрок 
09.30 Т/с “Палаючий лiд”, 15 с.
15.00, 15.55 Teen Time
10.20 “Караоке на майданi”, 61 с.
15.05 Т/с “Плетуха”
11.20 “Судовi справи. Злочин i кара”, 14 с.
16.00 Т/с “Друзi”
12.15 Т/с “Судова колонка”, 10 с.
17.55, 21.20 Т/с “Щасливi разом”
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
13.20 Т/с “Дочки матерi”, 67 с.
19.15, 02.10 Спортрепортер
09.30, 18.35, 19.55, 21.45, 00.05, 01.00
14.30, 17.00 ТСН
19.25 Т/с “Дембельский альбом”
Мегафон. Спортивнi новини
15.00 Т/с “5 хвилин до метро”, 15 с.
20.20 Т/с “Ранетки”
10.10 Професiйний бокс. KOTV Classiсs
16.00 Т/с “Так нiхто не кохав”, 13 с.
22.20
Х/ф “Найманцi”
11.15 Боулiнг. Кубок Вебера
17.20 “Судовi справи. Злочин i кара”, 15 с.
00.55 Комедi клаб. Україна
12.15 Спортфайли
18.20 Т/с “Ворожка”, 1 с.
02.20 Служба розшуку дiтей
13.00 ТВчат
19.25 “Погода”
02.25 Студiя Зона ночi
15.00 ПАСпорт
19.30, 22.30, 05.00 “ТСН
02.30 Невiдома Україна
15.35 Пляжний волейбол. Свiтовий тур. Етап
20.10 Т/с “Палаючий лiд”, 16 с.
03.25, 04.25 Студiя Зона ночi Культура
у Норвегiї. Пiвфiнал
21.15 Т/с “Монтекрiсто”, 14 с.
03.30 Джерела Вiтчизни
16.35 Пул. World Cup of Pool
23.00 “Проспорт”
03.40 Браття i дружино
18.55, 05.00 Red Bull X Fighters. Етап у США
23.05
Х/ф “Вiдьма”
03.55 За литовської доби
20.15, 00.25 Футбол. Чемпiонат Росiї. Огляд
05.25 Т/с “Днi нашого життя   2”, 404 с.
04.10 Дике поле
матчiв туру
04.30 Перемога над сонлцем. Епiлог
20.45 Вiдверто про футбол
04.55 Зона ночi
22.05 Футбол. Чемпiонат Росiї. ФК”Моск
ва”   “Спартак”
01.30 ПРОФIЛАКТИКА
06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 17.00 Новини
06.10 “Гiд країнами свiту 2” Англiя та Уельс
07.10, 08.10 Ранок з Iнтером
06.30, 11.30, 23.00 “Дивись!”
08.50 “Модний вирок”
07.00 Ранковий мультик
09.45, 20.30 Т/с “I все таки я кохаю...”
07.30, 19.30 “Дом 2”
06.00, 10.00, 01.10 “Полюби ворога свого”
10.55, 19.00 Т/с “Вогонь кохання”
08.30 М/с “Кордони свiту Дiгiмонiв”
06.45, 10.45 Ранковий фiтнес
12.15 Творчий вечiр О.Пахмутової
09.00 М/с “Школа Бромвел”, 15 с.
07.00 Переможний голос вiруючого
14.55
Х/ф “Неiдеальна жiнка”
09.30, 21.00 “Звана вечеря”
07.30 Провiнцiйнi вiстi. Тиждень
17.15 “Жди меня”
10.30 Т/с “Приватний детектив Магнум”
08.00 Тернопiльська погода
20.00 “Подробицi”
12.00, 18.30 “Таємнi знаки”
08.05, 18.50, 20.55, 22.35, 01.05 Оголошен
21.35 Т/с Прем’єра. “Полювання на Берiю”
13.00 М/с “Мона вампiр”, 40 с.
ня. Бюро знахiдок
22.40 “Кремлiвськi дiти” “Дiти Берiї: Серго i
13.30 М/с “Бешкетник Деннiс”, 10 с.
08.10 Вiкно в Америку
Марта”
14.30 М/с “Все для дiвчат та хлопчикiв”, 20 с.
08.30 “Справжня цiна”
23.55
Х/ф “Пасажир 57”
15.00 М/с “Зоряний собака”, 21 с.
08.45 “Таїна сузiр’їв”, гороскоп вiд Iвана
01.30 ПРОФIЛАКТИКА
15.30 М/с “Лабораторiя Декстера”, 71 с.
Круп’яка
16.00 Т/с “Своя команда” 83 с.
09.00, 17.30 “Гал клiп”
16.30 “Єралаш”
09.30 Дитяча програма “Чарiвний ключик”
17.00 Т/с “Тримай мене мiцнiше” 16 с.
11.00 “Оркестра Волi”, концерт в Тернополi
18.00 “33 квадратних метри”
12.20 TV 4 анонс
05.40 Служба розшуку дiтей
20.30 Вечiрнiй мультик
12.25 Д/ф “Культура i мистецтво”
05.45 Факти тижня з Оксаною Соколовою
22.00 “Вiкна”
13.30 “Сiм’я вiд А до Я”
06.15, 07.50 Дiловi факти
23.30 “Дом 2”. Спецвипуск
14.00
Х/ф “Повiтрянi пiрати”
06.20, 08.00, 09.00, 01.35 Погода
00.00 “Дивись, хто прийшов!”
15.45, 05.30 Музика на каналi
06.25, 08.35 300 сек/год
00.30 М/с “Король гори”, 16 с.
16.00, 19.00, 22.00, 00.30 Провiнцiйнi вiстi
06.35 М/ф “Екшн мен”
16.10 М/с “СуперКнига”
07.00 Т/с “Леся+Рома”
17.00 Д/с “П’ятий вимiр”
07.45, 08.45 Факти. Ранок
19.30, 22.30, 01.00 Точка зору
07.55, 08.55, 12.55, 19.05, 01.25 Спорт
19.35 “Замки Тернопiлля”, 1 ч.
08.05, 12.35 Каламбур
06.00 Переможний голос вiруючого
20.00 Нашi вiтання
09.05
Х/ф “Антикiлер 2:
06.30
Х/ф “Бармен iз “Золотого
21.00, 02.30 Ледi SP+
Антитерор”
якоря”
21.30, 02.00 Лiгумiн, марципан
12.00, 15.50 Про Ziкаве.ua
08.00 М/ф “Джим i Джем”
22.40, 04.00
Х/ф “Мер”
12.45 Факти. День
08.15 М/ф “Iвон iз Юкона”
00.15 Час Tайм
13.00 Т/с “Анатомiя Грей 3”
08.45, 19.00, 21.30, 00.00 Свiдок
03.00 Хiт парад
13.55
Х/ф “Лицарi”
09.20, 22.00 Т/с “CSI: Маямi”
16.30 Т/с “Бандитський Петербург 9:
10.20, 23.00 Т/с “Закон i порядок: злочиннi
Голандський пасаж”
намiри”
17.30 Т/с “Агент нацiональної безпеки”
11.25
Х/ф “Моя бойова група”
18.45 Факти. Вечiр
13.55 Т/с “Суто англiйськi вбивства”
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 15.00, 17.00 “Вiд
19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм
16.20 Т/с “Закон i порядок: вiддiл особли
вуха до вуха”
19.35 Максимум щодня
вих справ”
07.05, 08.05, 10.05, 11.05, 15.05, 17.05
19.50 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 6”
17.20 Проект Леонiда Парфьонова “Росiйська
“Сiнема”
21.00 Т/с “Диверсант: Кiнець вiйни”
Iмперiя”. Микола I. Фiльм перший
07.10, 08.10, 18.25, 20.25 “Хронограф”
22.25, 23.00, 04.00 Свобода слова з Андрiєм
18.30, 01.10 “Речовий доказ”
07.15, 08.15 Новини. Пост скриптум,
Куликовим
19.25
Х/ф “Вихор   2”
прогноз погоди, гороскоп, афiша
22.45 Факти. Пiдсумок дня
00.40 “Маски шоу”
07.40, 08.40, 16.00 “Мультсалон Котигорошко”
01.10 Факти
02.30 “Особистий погляд”
09.00, 13.00, 19.30 Хiт парад “Смайл Топ 20”
01.40 “Нiчна спокуса”. Iнтерактив
04.05 “Iноземцi”
10.10, 11.10, 17.10 “Хронограф”. Бiзнес
03.10 Т/с “Очi Анжели”
04.40 “Нашi”
новини, прогноз погоди, гороскоп,
афiша
10.20, 21.30 “Твоя оселя”
11.20, 15.20 “Шерше ля фам” з Руженою
Волянською
06.00 “Програма передач”
06.00 Клуб 700
11.50, 15.50, 19.00 Смайл хiти
06.10, 18.45, 03.50 “Київський час”
06.25, 11.25, 04.10 Спецпроект
14.00, 17.20 Український хiт
06.15, 07.10, 08.10, 22.45, 00.15 “Час спорту”
06.50, 00.25, 02.20, 05.20 “Банкнота”
15.10 “Хронограф”. Бiзнес новини, прогноз
06.25, 07.45, 11.20, 14.20, 17.50, 23.50, 03.25
07.00 Створення досконалостi
погоди, афiша
“Погода в Українi”
08.00, 19.00 Зелена варта
18.30, 20.30 Новини, новини з павутини.
06.30, 08.30, 23.30 “Час Тайм”
09.00 Маленька людина
Бiзнес новини, прогноз погоди,
06.45, 08.20, 12.25, 16.20, 00.25 “Погода у свiтi”
10.00, 23.05 Шоу Опри Уiнфрi
гороскоп, афiша
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
10.55 Жити смачно з Джеймi Олiвером
21.00 Шерше ля фам з Руженою Волянською
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
11.55, 22.30, 01.30, 04.35 “Свiтськi хронiки”
22.00 Новини, новини з павутини. Бiзнес
20.30, 23.00, 00.00, 03.00 “Час новин”
12.25, 01.20 Сильнi свiту сього
новини, прогноз погоди, гороскоп,
07.20, 10.20, 13.20, 17.15, 18.35, 22.55, 02.50
12.45 Школа ремонту
хронограф, афiша
“Погода на курортах”
14.00 Українська революцiя
22.30 ТЕРЕВЕНЬКИ
07.40, 08.45, 22.10, 23.25, 04.10 “Бiзнес час”
15.00 Друзi тварин
00.00 До пiвночi далеко
07.50 “Автопiлот новини”
15.30 Пiдводна одiсея Кусто
01.00 Електростанцiя
08.25, 00.30, 04.55 “Огляд преси”
16.30 Вулиця Лемурiв
02.00 Рок н рол до рання
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30 Спiльний
17.00 Експедицiя навколо свiту
05.00 Смайл чiл аут
проект 5 каналу та iнформацiйного
18.00 Хiт парад диких тварин
агентства УНIАН “Прес конференцiї
20.00, 22.15, 00.00, 01.50, 04.50 “24 години”
у прямому ефiрi”
20.15 Сто найбiльших вiдкриттiв
14.30 “5 елемент”
21.15 Т/с “Проклятi королi”
15.20, 16.30 Соцiально полiтичне ток шоу
00.15, 02.05, 05.05 “24 години. Життя”
07.00 Гiмн України
“Майдан”
00.20, 02.10, 05.15 “24 години. Спорт”
07.05 “Джерело духовностi”
17.30, 03.30 “Територiя закону”
00.35, 02.25, 05.30 “Погода”
07.15, 10.30, 11.20, 19.10, 20.20, 21.30, 22.20
18.20, 03.10 “Час економiки”
00.50, 05.35 Найсмiшнiша реклама
Погода
19.00, 22.00, 04.00 “Час новин” (росiйською)
02.30 Iншi землi
07.20, 19.20 Програма для iменинникiв
19.15, 01.00 “Новий час”
“Пiсня в дарунок”
21.00, 02.00, 05.10 “Час”
07.30 “Вiдгук Кобзаревої струни”
22.25, 04.30 “Народний контроль”
07.45, 11.00 М/ф
00.35 “Рестораннi новини”
05.45, 06.50 Прокидайся з “Україною”
08.00 Ранок з ТТБ
06.30, 16.30, 19.00 Подiї
10.00 “Вiдвертi дiалоги”
06.40, 16.50, 19.20 Спортивнi подiї
10.35, 11.25, 20.25, 21.35, 22.25 “На
06.45, 16.55, 19.25 Погода
музичнiй хвилi”
10.40 “Подорожнi замальовки”
06.00 “Сучасна медицина: Дива та сенсацiї”
07.30 Срiбний апельсин
10.50, 19.15 “Мальовниче Тернопiлля”
06.50, 08.00, 18.00, 22.00 Вiкна Новини
08.30, 17.30 Зiрки гумору
11.30 “Лiтературна вiтальня”
07.00, 08.10 “Бiзнес+”
09.00, 18.00 Т/с “Рiднi люди”
12.00 “Дзвенить пiснями рiдний край”. Гурт
07.05 “У пошуках пригод”
10.00 Життєвi сенсацiї
“Ходаки”
08.15
Х/ф “Випадок в квадратi
11.00 Грошовi хвилинi
14.00 “У свiтi незвичайного”
36 80”
12.00 Т/с “Жiнка без минулого”
14.15 “Забутi пiснi”
10.30 “Вусолапохвiст”
13.00 Т/с “Спецназ”
14.20 Мульткалейдоскоп
11.00
Х/ф “Пригоди Шерлока
15.30 Федеральний суддя
15.00, 19.00, 20.00, 22.00 “Вiстi ТТБ”
Холмса i доктора Ватсона”
17.00 Критична точка
15.10 Передачi ДТРК “Всесвiтня служба УТР”
14.05
Х/ф “Учитель в законi”
19.30 Шустер Live
17.00 Україна: час мiсцевий. Мовлення
16.10 Х/ф “Кохання пiд наглядом”
20.30 Т/с “Жiнка без минулого”, 156 с.
територiальних громад
18.10 “Звана вечеря”
21.30
Х/ф “Поганi хлопцi”
19.30 “Я хочу сказати”
19.30
Х/ф “Офiцери”
00.00 Концерт
19.45 “Освiта i суспiльство”
21.30 Т/с “Кулагiн та Партнери”
01.30 Профiлактика устаткування
20.30 “Час країни”
22.25 “Нез’ясовно, але факт”
21.00 Поза часом
23.25 Т/с “Секретнi матерiали”
21.05 Служба розшуку дiтей
00.45 Вiкна Спорт
21.10 “Вечiрня казка”
00.55 “Документальний детектив. Посланцi
07.00 Guten Morgen!
21.40 “Пам’ятки природи України”
зла”
07.30, 21.00 Сiмпсони
22.30 “Велети духу i слави. Українська мiсiя”
01.25 “Золотий сундучок”
08.30, 09.30, 12.30, 16.00, 18.30, 22.30,
22.35 Т/с “Донька садiвника”, 170 с.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Похожие:

№37, середа, 10 вересня 2008р. Сенсації, про рама та ре лама icon№39, середа, 24 вересня 2008р. Сенсації, про рама та ре лама
«Ria», «ria ïëþñ», «”20 õâèëèí” Æèòîìèð», «ÂѲ̻, «ria êîçÿòèí», «ria øàðãîðîä»     • Âñ³ òåëåïðîãðàìè   åô³ðíîãî, êàáåëüíîãî òà...
№37, середа, 10 вересня 2008р. Сенсації, про рама та ре лама icon№33, середа, 13 серпня 2008р. Сенсації, про рама та ре лама
«Ria», «ria ïëþñ», «”20 õâèëèí” Æèòîìèð», «ÂѲ̻, «ria êîçÿòèí», «ria øàðãîðîä»     • Âñ³ òåëåïðîãðàìè   åô³ðíîãî, êàáåëüíîãî òà...
№37, середа, 10 вересня 2008р. Сенсації, про рама та ре лама iconВ вашем в
...
№37, середа, 10 вересня 2008р. Сенсації, про рама та ре лама iconП р о ч и т а й !   П е р е д а й   д а л і !   Р о з в и в а й   с е б е   і   У к р а ї н у ! Газета видається з вересня 2003 року
П р о ч и т а й !   П е р е д а й   д а л і !   Р о з в и в а й   с е б е   і   У к р а ї н у !
№37, середа, 10 вересня 2008р. Сенсації, про рама та ре лама iconКнига,  как  источник  
...
№37, середа, 10 вересня 2008р. Сенсації, про рама та ре лама iconН е й р о х і р у р г і ч н и й
Редакційної колегії  «Українського нейрохірургічного жур- налу» 11 вересня 2000 року, протокол №12
№37, середа, 10 вересня 2008р. Сенсації, про рама та ре лама iconРедактор, автор свiтлин храмiв I будинкiв, що збереглися, -  
Ніни Молєвої «Гоголь  в Москве»1 читаємо таке: «Як мало ми знаємо про Москву Гого- в ля, про людей, з якими він тут зустрічався, про місця, де лю-...
№37, середа, 10 вересня 2008р. Сенсації, про рама та ре лама iconФедеральное агентство железнодорожного транспорта РФ
Автор:                                          Н. Н. Середа, преподаватель естественных дисциплин 
№37, середа, 10 вересня 2008р. Сенсації, про рама та ре лама iconА. А. Бизюков, К. Н. Середа, А. Е. Кашаба, Е. В. Ромащенко
Исследуются сильноточные импульсные режимы работы планарной магнетронной распылительной си
№37, середа, 10 вересня 2008р. Сенсації, про рама та ре лама iconЗаменить политработников?
В космос ИЗ саратова  священни , но и м лла, раввин, лама  Любое, даже самое бла ое дело, в том числе и
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница