Ului prezintă • агентство по туризм
PDF просмотр
НазваниеUlui prezintă • агентство по туризм
страница1/62
Дата конвертации10.12.2012
Размер87.4 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62
у представляет
ului prezintă • агентство по туризм
agency presents • agenția turism
tourism


Dear friends,
The Republic of Moldova attracts visitors not only 
to its picturesque landscapes and natural beauties, 
but also to the variety of tourism activities worth 
tourists’  attention.  These  include  monasteries, 
rock  caves,  historic  and  archaeological 
monuments, festivals and celebrations, museums, 
waterfal s  and  cascades,  forests,  vaults  and 
wineries and many other places of interest. Our 
country is enchanting and cognitive for people of 
diverse age and liking. Devotees of arts may take 
part in the cultural life of the country: concerts of 
classic  and  folk  music,  jazz  and  rock,  abundant 
museums and exhibitions. Hearty-eaters will be 
enthused either: our country sees vast networks 
of restaurants to offer national cuisine with high 
quality of service. Rural tourism represents a new 
yet  deploying  realm  for  our  country  to  receive 
our  guests  at  tourism  complexes  that  offer  not 
only  acquaintance  with  indigenous  folklore  and 
customs,  artisan  crafts  (visitors  can  create  by 
themselves  souvenirs  or  objects  for  household 
use),  but  also  penetration  into  the  open  and 
sincere  character  of  the  Moldovan  nation,  its 
every day living and holidays. 
Picturesque  landscapes,  sights  and  attractions, 
historic  monuments,  gastronomic  traditions, 
hospitality  of  the  Moldovan  nation—all  the 
aforementioned is going to make your sojourn in 
Moldova unforgettable!
You are welcome to Moldova!
Liudmila Dumitras,
Director General
 of Tourism Agency of Moldova
2  Moldova Turistică

Dragi prieteni!
Дорогие друзья!
Republica Moldova este atractivă pentru vizitatori 
Республика  Молдова  притягательна  для 
nu  doar  prin  locurile  pitoreşti  şi  peisajele 
гостей не только живописными пейзажами и 
încântătoare,  dar şi prin diversitatea destinaţi lor 
красивейшими местами, но и разнообразием 
şi  obiectivelor  turistice  care  prezintă  un  interes 
туристических  направлений,  заслуживающих 
deosebit.  Este  vorba  de  mănăstiri,  peşteri 
интереса туристов. Это монастыри, скальные 
rupestre,  monumente  de  istorie  şi  arheologie,  
пещеры,  исторические  и  археологические 
festivaluri şi sărbători, muzee, cascade şi praguri, 
памятники,  фестивали  и  праздники,  музеи, 
păduri,  beciuri  şi  vinării  etc.  Oaspeţii  noştri  vor 
каскады  и  пороги,  леса,  винные  погреба 
descoperi atractivităţi  pentru persoane de vârste 
и  заводы  и  многое-многое  другое.  Наша 
şi interese dintre cele mai  diferite. Cei pasionaţi  
страна  притягательна  и  интересна  для 
de  artă  vor  fi  încântaţi    să  se  familiarizeze  cu 
людей  самых  разных  возрастов  и  вкусовых 
viaţa  culturală  a  ţări .  Astfel,  ei  au  posibilitatea 
пристрастий.  Для  любителей  искусства 
să  meargă  la  concerte  de  muzică  clasică  sau 
–  обширная  творческая  жизнь  страны: 
populară,  de  jazz  şi  rock,  să  viziteze  muzee  şi 
концерты  классической  и  народной  музыки, 
expoziţi . Nu vor fi decepţionaţi nici amatorii de 
джаза  и  рока,  огромное  количество  музеев 
turism gastronomic, or  la noi în ţară s-a dezvoltat 
и  выставок.  Не  останутся  разочарованными 
o reţea vastă de restaurante  cu specific local unde 
и  любители  гастрономических  путешествий: 
clienţii beneficiază de un nivel înalt de deservire.  
в  нашей  стране  создана  широкая  сеть 
Turismul  rural,  deşi  este  un  domeniu    relativ 
ресторанов  национальной  кухни  с  высоким 
nou  pentru  ţara  noastră,    se  dezvoltă  intens.  
качеством сервиса. Сельский туризм – новая 
Obiectivele  din  domeniu  îşi  aşteaptă    vizitatorii  
область для нашей страны, но она развивается 
dornici să   cunoască   folclorul şi tradiţi le locale,  
бурными  темпами,  и  гостей  уже  ожидает 
meşteşugurile  din  zonă  (cei  mai  curioşi  chiar  se 
ряд  объектов,  в  которых  можно  не  только 
pot  implica  direct  în  fabricarea  obiectelor    de 
познакомиться  с  местными  традициями  и 
artizanat  şi  a  suvenirelor),  să  cunoască  cât  de 
фольклором,  народными  ремеслами  (можно 
sufletist şi de deschis este poporul moldovenesc,  
даже  самим  поучаствовать  в  создании 
să se familiarizeze cu viaţa de zi cu zi a băştinaşilor 
сувениров или предметов быта), но и увидеть 
şi să guste din farmecul sărbătorilor acestora.
открытую добрую душу молдавского народа, 
Potenţialul  peisagistic,  atractivităţile  turistice  şi 
его повседневную жизнь и праздники. 
vestigiile  istorice,  tradiţi le  gastronomice,  dar  şi 
Красивые  пейзажи,  достопримечательности 
ospitalitatea moldovenilor, toate acestea vor face 
и исторические места, кулинарные традиции, 
vacanşele Dvs. în Moldova de neuitat!
гостеприимство  молдаван,  -  все  это  сделает 
Vă aşteptăm cu drag în Moldova!
ваше пребывание в Молдове незабываемым!
Ждем вас в Молдове!
Ludmila DUMITRAŞ 
Людмила Думитраш 
Director general
Генеральный директор 
 al Agenţiei Turismului
Агентства по Туризму
Moldova Turistică  3 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62

Похожие:

Ului prezintă • агентство по туризм iconРоссийской Федерации Федеральное агентство по образованию Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики
Одобрено на заседании кафедры «Социально-культурный сервис и туризм», протокол №10 от 27 мая 2009 г
Ului prezintă • агентство по туризм iconПрограмма вузовского курса «экологический туризм»: 
...
Ului prezintă • агентство по туризм iconПешеходный туризм  пояснительная записка 
Пешеходный  туризм  —  самый  массовый  и  самый  доступный  вид  туризма.  На  плано
Ului prezintă • агентство по туризм iconОсновные образовательные программы Направление 080100 "Экономика" Профиль Экономика предприятий и организаций (туризм и гостинично ресторанный бизнес) Разработала кафедра
Профиль Экономика предприятий и организаций (туризм и гостинично ресторанный бизнес)
Ului prezintă • агентство по туризм icon1. Чижова В. П. Рекреационный ландшафт как объект экологического образования // Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования. Труды IV междунар. научно-практ. конференции.  Мгу, географ. ф-т. 24-25 апр. 2008 г. М.: Диалог культур, 2009. 102-106. 
Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные  исследования. Труды IV междунар. научно-практ. конференции.  
Ului prezintă • агентство по туризм iconОтчет об участии Абросимовой Н. А. в работе 5-ой Международной научно-практической конференции «Туризм и рекреация»: фундаментальные и прикладные исследования. Ленинские горы, мгу, г. Москва
Абросимовой Н. А. в работе 5-ой Международной научно-практической конференции «Туризм и рекреация»: фундаментальные и прикладные...
Ului prezintă • агентство по туризм icon    азярбайъан республикасы  мядяниййят ВЯ туризм назирлийи 

Ului prezintă • агентство по туризм iconРегламентирующие 
Выпускника  вуза  (бакалавриата)  ПО  направлению  подготовки туризм   8 
Ului prezintă • агентство по туризм iconМетодические указания по подготовке, оформлению и защите выпускной квалификационной работы специалиста для студентов специальностей  230500 «Социально-культурный сервис и туризм», 350400 «Связи с общественностью»
Выпускной квалификационной работы специалиста для студентов специальностей  230500 «Социально-культурный сервис и туризм», 350400...
Ului prezintă • агентство по туризм icon  сервисная деятельность И туризм  
Заповедники,  национальные  и  природные  парки;  перспективы  их  развития.  Мониторинг 
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница