Ului prezintă • агентство по туризм
PDF просмотр
НазваниеUlui prezintă • агентство по туризм
страница2/62
Дата конвертации10.12.2012
Размер87.4 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62CONTENT CUPRINS СОДЕРЖАНИЕ 
Overview 
Health resorts
of Moldova
6
38Staţiuni balneare și sanatorii 
Informaţii succinte 
Курорты и санатории
despre Moldova
Краткая информация 
Museums
о Молдове
42Muzee  
Музеи
Roadmap
Harta drumurilor
7
Ecotourism
Карта дорог
48Ecoturism  
Экотуризм
About Tourism 
Agency activity
8
Outdoor activity   
Despre activitatea 
54Odihnă activă   
Agenţiei Turismului  
Активный отдых
О деятельности 
Агентства по туризму
58Festivals and holidays  
Festivaluri şi sărbători  
Sights and attractions
Фестивали и праздники 
Atracţii turistice  
10Достопримечательности   62Exibitions  
Expoziţi
Cloisters  
Выставки
Mănăstiri 
20Монастыри
64Diplomatic missions   
Misiuni  diplomatice  
Wine tourism
Дипломатические миссии 
Turismul vinicol  
26Винный туризм
68Culture  
Cultura
Rural tourism   
Культура
Turismul rural   
32Сельский туризмCONTENT CUPRINS СОДЕРЖАНИЕ 
70Transport  
Tourism complexes  
Transportul  
Complexe turistice
Транспорт
90Туристические комплексы
76Customs rules, visa  
Moldovan cuisine
Regulile vamale, vize
Bucătăria moldovenească   
Таможенные правила, визы  
92Молдавская кухня
77Banks services  
Useful directory, links  
Servicii bancare
Telefoane utile, lincuri  
Банковские услуги
96Полезные номера 
78
телефонов и ссылки
Travel Agencies
Agenţii de turism   
Туристические агентства 
84HotelsHoteluri  
Гостиницы
Ordered by/La comanda/По заказу:
Association of  Female Journalists of Moldova “New Vision” 
© Tourism Agency of Republic of Moldova
Asociaţia ziaristelor din Moldova  „Viziunea Nouă”
© Agenţia Turismului a Republicii Moldova
Ассоциация женщин-журналистов Молдовы «Новый Взгляд»
© Агентство по Туризму Республики Молдова 
Address: 53 Hancesti str., Chisinau mun.
Editor-in-Chief /Redactor-şef/ Редактор выпуска 
Tel./fax: (+373 22 ) 22  66 34.
– Natalia Sineavscaia, sinnat9@gmail.com.
e-mail: info@turism.gov.md
Design/дизайн – Nicolai Verbitki .
Web: www.turism.gov.md
Translators/Traducători/Переводчики 
- Alla Abramova, Lilia Botnariuc.
Printed by/Tipărit la/Отпечатано в 
Proof-readers/Corectura/Корректура 
ÎS «Tipografia Centrală»
– Lilia Botnariuc, Alla Abramova.INFORMATION 
INFORMATIE
ИНФОРМАЦИЯ
The  Republic  of  Moldova  is  a  smal , 
Republica  Moldova  este  o  ţară  mică,  cu 
Республика  Молдова  -  небольшая,  гу-
densely  populated  country  in  South-
populaţie  densă.  E  situată  în  Sud-Estul 
стонаселенная  страна  в  Юго-Восточной 
Eastern Europe. 
Europei.
Европе. 
The area – 33.8 thousand km2
Suprafaţa – 33,8 mii km2
Площадь – 33.8 тыс.км2
Moldova neighbors Ukraine to the north, 
La nord, la est şi la sud se învecinează cu 
На  севере,  востоке  и  юге  граничит  с 
east and south, and Romania to the west. 
Ucraina, iar la vest – cu România
Украиной, а на западе - с Румынией. 
Moldova’s territory is 350 km long from 
Teritoriul R. Moldova are o întindere de la 
Территория  Молдовы  имеет  протяжен-
the north to the south and 150 km from 
nord la sud de 350 de km, iar de la vest la 
ность с севера на юг 350 км и с запада на 
the west to the east.
est – 150 km.
восток - 150 км.
Population – about 3.5 mln. people
Populaţia – circa 3,5 milioane de oameni.
Население  –  около  3,5  миллиона  чело-
Capital  –  Chisinau,  over  800  thousand 
Capitala – Chişinău, peste 800 mii de lo-
век.
residents.
cuitori.
Столица – Кишинев, более 800 тысяч жи-
National currency – Leu (1 USD = about 
Valuta  naţională  –  leul  (1  dolar  SUA  – 
телей.  
13 MDL), 1 leu equals to 100 bani (coins). 
aproximativ 13 lei), 1 leu este echivalent 
Национальная  валюта  –  лей  (1  доллар 
The  state  language  –  Moldovan 
cu 100 de bani (monede).
США – примерно 13 леев), 1 лей равен 
(Romanian),  the  inter-ethnic  language 
Limba  de  stat  –  moldoveneasca  (româ-
100 банам (монеты). 
of  communication  –  Russian,  in  some 
nă),  limba  de  comunicare  dintre  repre-
Государственный  язык  –  молдавский 
regions  Gagauzian,  Ukrainian,  Bulgarian 
zentanţii etni lor – rusa, în unele regiuni 
(идентичен  с  румынским,  язык  межна-
along with Moldovan and Russian. 
alături de moldoveneasca şi rusă – găgă-
ционального  общения  –  русский,  в  не-
Internet zone - .md
uza, ucraineana, bulgara.
которых регионах наряду с молдавским 
Telephone code - 373
Zona-Internet - .md;
и русским - гагаузский, украинский, бол-
Religion – Orthodoxy – 98.5% of popula-
Codul telefonic – 373;
гарский).
tion.
Religia – 98,5% din populaţie sunt 
Интернет-зона - .md
Moldova  (also  cal ed  Moldavia)  pro-
creştini-ortodocşi.
Телефонный код – 373
claimed  independence  on  August  27, 
R. Moldova şi-a proclamat independenţa 
Вероисповедание:  православие  -  98,5% 
1991. Moldova is a member of the United 
la 27 august 1991, devenind apoi membru 
населения.
Nations and the CIS.
ONU şi CSI.
Молдова (называемая также Молдавия) 
провозгласила независимость 27 августа 
OffICIal hOlIdayS
SăRbăTORI OfICIalE
1991 года. Является членом ООН и СНГ.
January 1 – the New Year
1 ianuarie – Revelionul
January 7 – Christmas
7  ianuarie  –  Naşterea  Domnului  nostru 
ОфИцИАльНыЕ пРАзДНИкИ:
March 8 – the International Women’s Day
Iisus Hristos
1 января – Новый Год.
Easter (Sunday, Monday)
8 martie – Ziua Internaţională a Femei
7 января – Рождество Христово. 
May  1  –  the  International  Spring  and 
Paştele (duminică, luni, marţi)
8  марта  –    Международный  Женский 
Labor Day
Paştele Blajinilor (morţilor) – la o săptă-
День. 
August 27 – Independence Day
mână de la Paşti
Пасха (воскресенье, понедельник) 
August  31  -  «Limba  Noastra»  (State 
1 mai – Ziua Internaţională a Primăverii 
Радуница (Родительский День, через не-
Language Day)
şi Munci
делю после Пасхи)
27 august – Ziua Independenţei
1 мая – Международный День Весны и 
*Chisinau’s Day is celebrated on October 
31 august – „Limba Noastră” (Ziua Limbii 
Труда. 
14. 
Nationale)
27 августа – День Независимости. 
Each populated locality has its own holi-
31  августа  –    «Limba  Noastra»  (День 
day on the day of the Saint in honor of 
* La 14 octombrie este sărbătorit Hramul 
Национального Языка). 
which  the  locality’s  church  was  conse-
Chişinăului (Ziua oraşului). În toate locali-
crated. It is a cheerful holiday with fairs 
tăţile, de ziua sfinţilor ale căror nume le 
*14 октября отмечается Храм Кишинева 
and festivals.  
poartă  bisericile  centrale,  se  prăznuiesc 
(День  города).  В  каждом  населенном 
hramurile  –  sărbători  vesele,  cu  iarma-
пункте в день Святого, в честь которого 
*The  second  Saturday  of  October  –  the 
roace şi petreceri populare.   
освящена  церковь,  отмечается  Храм  – 
Wine Day.
веселый праздник с ярмарками и народ-
*A  doua  sâmbăta  din  luna  octombrie  – 
ными гуляниями. 
The  marked  holidays  (*)  are  not  official 
Ziua Vinului.
national ones but are widely celebrated. 
*Вторая суббота октября – День вина. 
Sărbătorile marcate cu steluţă * nu sunt 
oficiale. 
Праздники, помеченные *, не являются 
официальными  национальными,  но  от-
мечаются широко. 
6  Moldova Turistică
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62

Похожие:

Ului prezintă • агентство по туризм iconРоссийской Федерации Федеральное агентство по образованию Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики
Одобрено на заседании кафедры «Социально-культурный сервис и туризм», протокол №10 от 27 мая 2009 г
Ului prezintă • агентство по туризм iconПрограмма вузовского курса «экологический туризм»: 
...
Ului prezintă • агентство по туризм iconПешеходный туризм  пояснительная записка 
Пешеходный  туризм  —  самый  массовый  и  самый  доступный  вид  туризма.  На  плано
Ului prezintă • агентство по туризм iconОсновные образовательные программы Направление 080100 "Экономика" Профиль Экономика предприятий и организаций (туризм и гостинично ресторанный бизнес) Разработала кафедра
Профиль Экономика предприятий и организаций (туризм и гостинично ресторанный бизнес)
Ului prezintă • агентство по туризм icon1. Чижова В. П. Рекреационный ландшафт как объект экологического образования // Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования. Труды IV междунар. научно-практ. конференции.  Мгу, географ. ф-т. 24-25 апр. 2008 г. М.: Диалог культур, 2009. 102-106. 
Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные  исследования. Труды IV междунар. научно-практ. конференции.  
Ului prezintă • агентство по туризм iconОтчет об участии Абросимовой Н. А. в работе 5-ой Международной научно-практической конференции «Туризм и рекреация»: фундаментальные и прикладные исследования. Ленинские горы, мгу, г. Москва
Абросимовой Н. А. в работе 5-ой Международной научно-практической конференции «Туризм и рекреация»: фундаментальные и прикладные...
Ului prezintă • агентство по туризм icon    азярбайъан республикасы  мядяниййят ВЯ туризм назирлийи 

Ului prezintă • агентство по туризм iconРегламентирующие 
Выпускника  вуза  (бакалавриата)  ПО  направлению  подготовки туризм   8 
Ului prezintă • агентство по туризм iconМетодические указания по подготовке, оформлению и защите выпускной квалификационной работы специалиста для студентов специальностей  230500 «Социально-культурный сервис и туризм», 350400 «Связи с общественностью»
Выпускной квалификационной работы специалиста для студентов специальностей  230500 «Социально-культурный сервис и туризм», 350400...
Ului prezintă • агентство по туризм icon  сервисная деятельность И туризм  
Заповедники,  национальные  и  природные  парки;  перспективы  их  развития.  Мониторинг 
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница