С. С. Смола, В. К. Витульская, Н. В. Русакова, Ю. В. Коровин
PDF просмотр
НазваниеС. С. Смола, В. К. Витульская, Н. В. Русакова, Ю. В. Коровин
страница1/59
Дата конвертации01.10.2012
Размер0.52 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   59
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 
Odesa National University Herald
Вестник Одесского 
национального университета
ВІСНИК 
ОДЕСЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ 
Том 14. Випуск 3–4
Хімія
(Випуск 3, стор. 3–64
Випуск 4, стор. 65–139)
2009 

Редакційна колегія журналу: В. А. Сминтина (головний редактор)О. В. Запо-
рожченко (заступник головного редактора), Є. А. Стрельцов (заступник головного 
редактора)
, С. М. Андріїв ський, Ю. Ф. Ваксман, Л. М. Голубенко, В. В. За моров, 
І. М. Коваль, В. Є. Круглов, В. Г. Кушнір, В. В. Менчук, В. І. Труба, О. В. Тюрін, 
Є. А. Черкез, Є. М. Черно іваненко 
Редакційна колегія випусків: С. А. Андронаті, акад. НАН України, д-р хім. наук; 
В. Ф. Анікін, д-р хім. наук, професор; І. С. Волошановський, д-р хім. наук, професор; 
Б. М. Галкін, д-р біол. наук, професор; Г. Л. Камалов, чл.-кор. НАН України, д-р 
хім. наук, професор; Т. Л. Ракитська, д-р хім. наук, професор (науковий редактор)
В. Ф. Сазонова, д-р хім. наук, професор; І. Й. Сейфулліна, д-р хім. наук, професор 
(науковий редактор)
; О. О. Стрельцова, д-р хім. наук, професор; М. І. Гаврилен-
ко, канд. техн. наук, доцент (відповідальний секретар); Р. Є. Хома, канд. хім. наук 
(технічний секретар)
Мова видання: українська, російська, англійська
(Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу
масової інформації: серія КВ №11461 від 7.07.2006 р.)
Адреса редколегії: 65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2, Одеський національни
університет; e-mail: heraldchem@onu.edu.ua; матеріали збірника знаходяться на офіційном
web-сайті: http://www.onu.edu.ua/ru/pub/press.htm/
Рекомендовано до друку вченою радою Одеського національного університету 
імені І. І. Мечникова. Протокол № 8 від 28 квітня 2009 р.
©  Одеський національний університет 
імені І. І. Мечникова, 2009

ЗМІСТ
В. О. Гельмбольдт
Взаємозв’язок будови і деяких властивостей гексафторосилікатів 
піридинію  .................................................................................... 5
С. С. Смола, В. К. Витульская, Н. В. Русакова, Ю. В. Коровин ............. 21
Гетероядерні амінополікарбоксилати лантанідів (III) та вісмуту (III) . 11
A. I. Грень, О. В. Мазепа, І. М. Ракіпов
Фрагментація RGD-пептидоміметиків, які містять фрагмент 
піперазіну, в умовах мac-спектрометрії БПА .................................. 22
О. В. Севастьянов
Властивості тирозинази грибів Agaricus bisporus і її застосування 
для елімінування хлорзаміщених фенолів  ..................................... 28
В. В. Кутаров, Р. М. Длубовський, В. М. Шевченко
Деякі адсорбційні аспекти гідратації катіонітів .............................. 36
К. О. Семенішина, В. І. Павловський, С. А. Андронаті, Ю. О. Симонов,
І. Г. Филиппова, Г. І. Сивко, І. А. Кравченко, Г. В. Мальцев, 
О. В. Мазепа, М. Гданець

Синтез, структура, протисудомні властивості 3-ацилокси-7-бром-
5-(2’-хлор)феніл-1,2-дигідро-3Н-1,4-бенздіазепін-2-онів ................... 44
Г. М. Хитрич, О. Ю. Лебедєва, І. Й. Сейфулліна, Ю. М. Пушкарьов
Вплив бромідних комплексів кобальту(II) та цинку(II) з N-заміщеними 
тіокарбамоїл-N’-пентаметиленсульфенамідами на термоокиснювальну 
структуризацію олігобутадієна ...................................................... 57
3

СОДЕРЖАНИЕ
В. O. Гельмбольдт.
Взаимосвязь строения и некоторых свойств гексафторосиликатов 
пиридиния .................................................................................... 5
С. С. Смола, В. К. Витульская, Н. В. Русакова, Ю. В. Коровин ............. 11
Гетероядерные аминополикарбоксилаты лантанидов (III) 
и висмута (III) ............................................................................. 11
А. И. Грень, А. В. Мазепа, И. М. Ракипов
Фрагментация RGD-пептидомиметиков, содержащих фрагмент 
пиперазина, в условиях масс-спектрометрии ББА ........................... 22
О. В. Севастьянов
Свойства тирозиназы грибов Agaricus bisporus и ее использование 
для элиминирования хлорзамещенных фенолов  ............................. 28
В. В. Кутаров, Р. М. Длубовский, В. Н. Шевченко
Некоторые адсорбционные аспекты гидратации катионитов ............. 36
Е. А. Семенишина, В. И. Павловский, С. А. Андронати, Ю. А. Симонов, 
И. Г. Филиппова, А. И. Сивко, И. А. Кравченко, Г. В. Мальцев, 
А. В. Мазепа, М. Гданец

Синтез, структура, противосудорожные свойства 3-ацилокси-7-бром-
5-(2’-хлор)фенил-1,2-дигидро-3Н-1,4-бенздиазепин-2-онов ................ 44
Г. Н. Хитрич, Е. Ю. Лебедева, И. И. Сейфуллина, Ю. Н. Пушкарев
Влияние бромидных комплексов кобальта(II) и цинка(II) 
с n-замещенными тиокарбамоил-N’-пентаметиленсульфенамидами 
на термоокислительное структурирование олигобутадиена ............... 57
4
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   59

Похожие:

С. С. Смола, В. К. Витульская, Н. В. Русакова, Ю. В. Коровин iconСеместровый комплексный план
Начальник учебного управления Е. Н. Русакова график выполнения домашних заданий (Х), контрольных работ (К), деловых игр (Д) и курсовых...
С. С. Смола, В. К. Витульская, Н. В. Русакова, Ю. В. Коровин iconКоровин Артем Портфолио / Portfolio
Дипломант архитектурного конкурса студенческих проектов ”Ордер воплощения” 2009г
С. С. Смола, В. К. Витульская, Н. В. Русакова, Ю. В. Коровин iconКнига посвящена исследованию поэтики «Слова о полку Игореве»
Слово о полку Игореве / Вступительная статья Д. С. Лихачева;  Стихотворный перевод, комментированный прозаический перевод  и послесловие...
С. С. Смола, В. К. Витульская, Н. В. Русакова, Ю. В. Коровин iconРассмотрена и одобрена на 
...
С. С. Смола, В. К. Витульская, Н. В. Русакова, Ю. В. Коровин iconРабочая программа по учебному предмету  «физика» (базо- вый уровень)
Астрономия.   7-11   кл.   /сост.   В. А. Коровин,   В. А. Орлов.   –   2-е   издание, 
С. С. Смола, В. К. Витульская, Н. В. Русакова, Ю. В. Коровин iconРусакова Е. 401А
Этот город манит своей мощью, энергетикой, и даже шум и вечная суета не отпугивают меня. Нью-Йорк – это мегаполис, город, который...
С. С. Смола, В. К. Витульская, Н. В. Русакова, Ю. В. Коровин iconПлан-конспект урока в. М. Гаршин. Человек обостренной совести. Сказка
Коровина В. Я. Литература. 5 класс. Учеб для общеобразоват учреждений. В. 2 ч. Ч. 1/ В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин....
С. С. Смола, В. К. Витульская, Н. В. Русакова, Ю. В. Коровин iconПояснительная записка Уровень рабочей программы базовый
Программы по литературе для 5-11 классов (авторы В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин, И. С. Збарский, В. П. Полухина; под...
С. С. Смола, В. К. Витульская, Н. В. Русакова, Ю. В. Коровин iconПрофильное обучение
Программы элективных курсов. Физика. 9—11 клас-П78 сы. Профильное обучение / сост. В. А. Коровин. — М.: Дрофа, 2005. 125, [3] с....
С. С. Смола, В. К. Витульская, Н. В. Русакова, Ю. В. Коровин iconКалендарно-тематическое планирование по физике в 7 классе
Планирование составлено на основе программы авторов Е. М. Гутника и А. В. Перышкина «Программы для общеобразовательных учреждений»,...
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница