Журнал для українських дітей Румунії березень, 2012 рік
Скачать 129.08 Kb.
PDF просмотр
НазваниеЖурнал для українських дітей Румунії березень, 2012 рік
страница10/10
Дата конвертации06.01.2013
Размер129.08 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10дзвоник
число 60
Çðîáè âëàñíèìè ðóêàìè!
Курочка-коробочка 
Ось  і  не  за  горами  вже  Великдень,
всього  декілька  днів  залишилося,  щоб
підготуватися до свята. 
у цьому числі пропонуємо вам зроби-
ти  курочку-коробочку  з  курчатками.  Її
легко  зробити  і  виглядає  вона  просто
чудово. Нею можна прикрасити не тіль-
ки  святковий  стіл,  а  й  шкільний  клас,
групову кімнату з дитячого садочка. 
Спочатку  роздрукуйте  і  виріжте  заго-
товку курочки-коробочки. Зігніть заго-
товку у тих місцях, де показує пунктир-
на лінія. Виріжте з кольорового паперу
та  наклейте  курчаток,  як  на  малюнку.
Із зеленого паперу наріжте тонкі смуж-
ки  і  злегка  пожмакайте  їх  –  це
трава.  ку роч ка-коробка  готова,
тепер вам не залишається нічо-
го  іншого,  як  поскладати  в  неї
крашанки і прикрасити святко-
вий стіл.
А  от  великодні  варені  яйця
мож на використовувати як тіло
для  виробів  тварин.  З них
можна зробити ось такі кумедні
великодні  вироби,  як  на  ма -
люнку. Але
не 
об ме -
ж у й  т е с я
тільки  цим
–  проявіть
свою  фан-
тазію, і ваш
святковий
світ  стане
у н і к а л ь -
ним  та  не -
переверше-
ним.
Переклала й підготувала Л. Дорош
15

дзвоник
число 60
Ö³êàâî çíàòè!
Винахідливі тварини 
Грифова черепаха
Мешкає  в  прісних  водах  Північної
Америки. Користуючись своєю схожістю з
безневинним  камінням,  черепаха  нерухо-
мо влаштовується у водоймі, широко від-
криває рот і чекає на здобич. Шанси пообі-
дати  збільшуються  за  рахунок  яскраво
червоного  язика,  схожого  на  соковитого
черв'яка,  який  і  служить  приманкою  для
пропливаючих поблизу риб.
Маргі
Що робити, якщо природа не наділила
тебе  швидкими  і  витривалими  ногами,
щоб  в  рівній  гонитві  наздогнати  жертву?
Коаті
Або сильними чіпкими лапами, щоб пере-
Щоб поласувати своїм улюбленим блю-
слідувати здобич у кроні дерев?
дом – зеленою ігуаною, цим найближчим
родичам єнота доводиться йти на хитрість.
Знаючи  про  надмірну  лякливість  ігуан  і
про  їх  звичку  при  найменшій  небезпеці
відразу ж звалюватися з дерева на землю,
коаті, або носухи, розробили власну такти-
ку полювання, яка дозволяє їм без особли-
вих зусиль отримати на обід бажаний делі-
катес.
Для цього достатньо розділитися на дві
групи, одна з яких забирається на дерево і
сповнює  здобич  жахом,  а  друга  чекає
жертву на землі. Задачу носухи полегшує
той  факт,  що  зелена  ігуана  готова  звали-
Невеликий деревний представник котя-
тись  на  землю  навіть  при  мінімальній
чих – маргі, який мешкає в тропічних лісах
загрозі.
Південної  Америки,  вирішив  цю  задачу
по-своєму.
Щоб  полегшити  собі  пошуки  обіду,
маргі навчився наслідувати голоси дитин-
чат  мавп,  які  кличуть  на  допомогу  своїх
дорослих  побратимів.  Почувши  плач
потрапившої в біду дитини, мавпи миттю
кидаються  їй  на  допомогу,  але  потрап-
ляють в засідку. Навіть бувалих дослідни-
ків тропічної фауни такі таланти не змогли
залишити  байдужими.  Ходять  чутки,  що
маргі здатний наслідувати не лише голоси
мавп, а й інших тварин, в тому числі птахів
та гризунів.
16

дзвоник
число 60
Слова М.Ясакової  весняні котикиМузика О.Янушкевич 
Пожвавлено
Сі - рі- сі - рі      ко   - ти - ки,  сі - рі,    на - че   дим,             по - сі - да - ли 
ко  -     ти - ки     у  ря - док о   - дин.        Роз -  пу - ши - лись    ко -   ти -   ки,
вже  їм  не    до   сну,                        зу -  стрі - ча - ють  ко    -   ти -  ки
мо - ло  - ду  вес - ну.                         Ко -      ти -   ки,    ко -      ти -  ки,
хто вас  так  наз  - вав?            Мо -же, ми-лі  ко-ти- ки,     ви ска-за-ли:
«Няв»?         Мо -    же,    ми -   лі       ко - ти - ки,        ви  ска - за   - ли: 
«Мур»?        То   при-знай-тесь,  ко-ти-ки,        хто ко  - ли  це   чув?
1. Сірі-сірі котики,
Вітер лоскотав,
Сірі, наче дим,
І струмочок дзвінко їм
Посідали котики
Пісеньку співав.
У рядок один.
Розпушились котики,

Приспів:
Вже їм не до сну,
Котики, котики,
Зустрічають котики
Хто вас так назвав?
Молоду весну.
Може, милі котики,
Ви сказали: «Няв»?

2. Пахнуть, пахнуть котики
Може, милі котики,
Теплим вітерцем.
Ви сказали: «Мур»?
Пахнуть, пахнуть котики
То признайтесь, котики,
Ніжним деревцем.
Хто коли це чув?
Пестило їх сонечко,
17
дзвоник
число 60
Рî ç ì à ë þ é
ñòîðiíêó
18дзвоник
число 60
Ñòîð³íêà íàðîäîçíàâñòâà
Сім тижнів Великого посту
Перед  Великоднем  українці  впродовж
народним повір'ям, уночі з середи на четвер
семи тижнів тримали піст, який сприймався
«переломлювався»  піст  на  дві  половини.
як один з найважливіших засобів духовного
Почути  хрускіт  від  цього  могли  тільки  пра-
очищення  і  підготовки  до  величного  свята
ведні люди. У цей день пекли з пшеничного
всіх християн – Воскресіння Ісуса.
борошна  хлібці  у  формі  хрестиків.  Частину
Кожен з цих семи тижнів мав свою назву і
ритуального  печива  з'їдали  в  той  же  день,
свої  звичаї.  Так,  гуцули  перший  тиждень
частину – заривали в зерно, призначене для
Великого посту називали Федоровицею, або
весняної сівби. Під час сівби брали «хрест-
Федоровим тижнем. Упродовж нього катего-
ці»  у  поле:  частину  з'їдали,  частину  закопу-
рично  заборонялося  прясти  чи  виконувати
вали – «щоб нива краще родила».
інші традиційні жіночі роботи. При порушен-
П'ятий тиждень Великого посту називали
ні цього звичаю людині загрожувала небез-
похвальним.  Якщо  він  припадав  після
пека,  навіть  смерть.  Перший  день  Фе до -
Благовіщення,  то,  за  народним  повір'ям,
рового  тижня  в  Україні  називали
протягом цього тижня добре засівати
Жилавим 
понеділком, 
або
ниву – все ростиме «на похвалу».
Чистим,  оскільки  цього  дня
Шостий  тиждень  –  вербний,
жодних  страв  не  готували.  їли
шутковий,  квітний.  Протягом
лише  тертий  хрін  з  буряковим
цього тижня уникали сіяти льон,
квасом та житні коржі – «жиля-
коноплі, городину, бо все «буде
ники».  У  деяких  місцевостях
ликовате,  як  верба».  У  неділю,
старші  намагались  взагалі  утри-
яку  називали  «Вербною»,  «Квіт -
муватися від будь-якої їжі, окрім піс-
ною»,  «Бечковою»,  «Шут ковою», в
них  страв  на  вечерю.  За  гуцульським
церквах  святили  вербові  гілки  –  «шутку»,
повір'ям  тільки  ті  матимуть  достаток  у  гос-
«вербу», «бечку». Повернувшись зі свячени-
подарстві,  хто,  пропостивши  цілий  день,
ми гілками додому, вдаряли ними усіх, при-
найшвидше приготує вечерю у Федоровицю.
мовляючи:
Перша  субота  Великого  посту  присвячу-
Не я б'ю – верба б'є, 
валася  церковному  поминанню  покійних.  В
За тиждень Великдень.
західних областях України священику в цей
Освячені  гілки  зберігали  за  образами  до
день  давали  «пом'яники»  –  листки  із
наступної  Вербної  неділі,  а  подекуди  –  і  по
зазначеними іменами покійних родичів, яких
декілька років. їх ніколи не викидали, а спа-
споминали під час спеціальних відправ про-
лювали в печі, коли пекли великодні паски.
тягом Великого посту.
Ними виганяли вперше на пасовисько худо-
Першу  неділю  Великого  посту  називали
бу, вживали як лікувальний засіб чи для від-
Збірною. Від  цього  дня  молодь  починала
вернення грози.
«збиратися  на  вулиці».  Перша  така  збірка
Сьомий  тиждень,  яким  закінчувався
супроводжувалась цікавим звичаєм: дівчата
Великий  піст,  називали  в  народі  чистим,
варили  кашу  з  маком  у  шкаралупі  з  яйця,
білим, страсним або живним. Так само нази-
закопували  її  на  місце,  де  відбувалось  вес-
вали і четвер на цьому тижні, з яким пов'яза-
няне дозвілля,– аби «недоля пропала», аби
но найбільше звичаїв, характерних для вес-
«вулиця крутилася».
няної  обрядовості  українців.  Чистий  четвер
Четвертий тиждень Великого посту нази-
був  своєрідним  прологом  до  Великодніх
вали  хрестопоклінним. Цікавий  звичай
свят, які разом з Благовіщенням є кульміна-
закріпився за середою цього тижня, її нази-
цією весняного святкового циклу.
вали  середопістям,  або  хрестцями.  За
Джерело: Веб-сторінка «про Україну»
19

Ïèøàºìîñÿ íàøèìè ä³òüìè!
Любі діти!
Ось нарешті настала довгоочікувана весна. Почувся голосний пта-
шиний спів, весело задзюрчали потоки, земля прогрівається, щоб
прийняти у своє лоно зерно на плідний урожай. І ви відновлюєте
свою снагу, як і вся природа. Наче усміхається. І сонце веселіє. І всі
ми радієм йому. А незабаром Вербова Неділя, Великдень. Христове
воскресіння. Писанки, галунки, паска.
Зі святом вас! Хай вам щастить! Міцного вам здоров’я, наснаги і
радості. І пишіть до нас. Раді будемо.
Іоана-Луіза Процюк, 10 років,
Аліна Смокот, 8 років,
с. Марицея
с. Марицея
Марінел курелюк, 10 років,
учениці з села Мілішеуць
с. Марицея

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

Журнал для українських дітей Румунії березень, 2012 рік iconПлан роботи методичного кабінету відділу освіти артемівської міської ради на 2012 рік м. Артемівськ
Аналіз діяльності методичного кабінету за 2011 рік, перспективні напрямки на 2012 рік
Журнал для українських дітей Румунії березень, 2012 рік iconАрт-пресс
А. Н. Столяров До  нової  книги  режисера,  сценариста,  поета  Олександра  Столярова   ввійшли оповідання й повісті для дорослих...
Журнал для українських дітей Румунії березень, 2012 рік iconКровообіг та гемостаз  Кровообращение и гемостаз  Circulation and haemostasis Періодичність: 6 разів на рік Заснований в 2003 році Науково практичний журнал
Київ, вул. Вишгородська, 67 Українська асоціація «Мікроциркуляція, Н. М. Кіпшидзе  (Грузія) гемореологія, тромбоутворення»
Журнал для українських дітей Румунії березень, 2012 рік iconПерелік бібліотек-учасниць Газети Журнали
Ви тримаєте в руках черговий „Зведений каталог періодичних видань, передплачених головними бібліотеками м. Дніпропетровська на 2012...
Журнал для українських дітей Румунії березень, 2012 рік iconУвага!!! Передплата на газету «магістраль» на 2011 рік  Оформити передплату можна у кожному поштовому відділенні за індексом:  для фізичних осіб 33695,  для
Увага!!! Передплата на газету «магістраль» на 2011 рік  Оформити передплату можна у кожному поштовому відділенні за індексом:  для...
Журнал для українських дітей Румунії березень, 2012 рік icon   № 2 (43) лютий - березень 2011 р.                        спецвипуск № 1   
Мета  проекту:   поширити  досвід  координації  діѐльності  та  мережуваннѐ  в  інформаційному 
Журнал для українських дітей Румунії березень, 2012 рік iconЕкхард Шнайдер, Бйорн Гельдхоф
Напрочуд  вдалий  рік  для  PinchukArtCentre:  по-перше  повне  програмне  моделювання  ідеї  майбутнього
Журнал для українських дітей Румунії березень, 2012 рік iconКонкурса поощрительные
Увага!!! Передплата НА газету «магістраль» НА 2011 рік  Оформити передплату можна у кожному поштовому відділенні за індексом:  для фізичних осіб -...
Журнал для українських дітей Румунії березень, 2012 рік iconУроків образотворчого мистецтва та
В її складі — живопис, графіка, скульптура видатних українських митців кінця ХІХ та ХХ
Журнал для українських дітей Румунії березень, 2012 рік iconНоземна філологія inozemna philologia 2007. Вип. 119(2). С. 3-9 2007. Issue 119(2). Р. 3-9
У статті зроблено спробу дослідити своєрідності перекладної дитячої літератури, розглянути стислу історію українського художнього...
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница