По страницам юбилейных выпусков
PDF просмотр
НазваниеПо страницам юбилейных выпусков
страница8/65
в ювілейного 
Дата конвертации12.01.2013
Размер0.55 Mb.
ТипДокументы
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   65

20
Литературным успехам Б.Горбатова сопутствовал рост его 
авторитета в союзе «Забой». Весной 1927 года бюро этого союза 
поручает ему руководство литературной консультацией, а год 
спустя он становится руководителем писательской организации 
Донбасса. Одновременно он направляет и деятельность журнала 
«Забой».
На втором Вседонецком съезде «Забоя» весной 1927 года он 
выступает от имени бюро Союза с отчетным докладом, обстоя-
тельно обрисовывает организационную и творческую деятель-
ность Союза, который в то время объединял до 50 творчески 
активных рабочих литераторов и превратился в один из самых 
крепких отрядов украинской литературы. Съезд носил характер 
делового, творческого разговора о дальнейших задачах «Забоя», 
о необходимости повышения знаний молодых писателей, усиле-
ния их творческой активности и развития в «Забое» самокритики 
и обмена мыслями.
На этом съезде Б. Горбатов был избран ответственным сек-
ретарем, то есть руководителем Союза, и одним из делегатов 2-го 
Всеукраинского съезда пролетарских писателей, который прохо-
дил в Харькове в последние дни апреля 1927 года. Борис Горбатов 
выступил на этом съезде с докладом на тему: «Творческая работа 
«Забоя».
У руководства «Забоем» Б. Горбатов оставался еще год, оста-
вался до того времени, когда Центральный Комитет комсомола 
назначил его своим представителем в Государственное издатель-
ство, и он должен был уехать в Москву. Но и переменив место 
своего постоянного жительства, он никогда не порывал связей 
с Донбассом и не изменял законам землячества и дружбы.
«Забой» перестал существовать после того, как была упразд-
нена Российская ассоциация пролетарских писателей (РАПП) 
и был учрежден единый Союз советских писателей. Кое-кто из 
бывших «забойцев» стал партийным работником, многие оста-
лись журналистами, других жизнь раскидала по белу свету. Само-
бытный поэт-шахтер, «парень с татарскими раскосыми глазами» 
Валентин Харчевников покончил жизнь самоубийством...
Алексей ИОНОВ
«Донбасс» №5, 1963 г.ЗА СТОРІНКАМИ ЮВІЛЕЙНИХ ВИПУСКІВ
Іван Ле
ПЕРШІ ЗУСТРІЧІ
Імена організаторів і активістів 
«Забою» – це імена справжніх ен-
тузіастів першої робітничої, шах-
тарської літератури того часу.
Серед них у першу чергу хо-
четься назвати Павла Безпощадного. 
Я пам’ятаю його в період найплід-
нішого творчого розквіту, пишаюся 
тим, що його «Каменную книгу», 
першу збірку натхненних поезій, 
компонував своїми руками. Як муд-
рували ми з кадровими шахтаря-
ми, щоб надати обкладинці справді 
«кам’яновугільного» вигляду! Фото-
графували пласти, окремі грудки ан-
трациту. Фотографували в сонячних 
променях і в світлі шахтарської лам-
пи...
В той час на капітанському містку літературної організації 
Донбасу стояв Олексій Селівановський. Обставини склалися 
так, що він мав переїхати до Москви. Та знайшов час побувати на 
моїй зустрічі із «забойцями» в Артемівську. Редактор газети «Ко-

22
чегарка» Михайло Семенович Тардов представляв тоді «Забой» – 
і організацію, і журнал. Там я й зустрів шахтарського поета Пав-
ла Безпощадного, навколо якого групувалися молоді літературні 
сили. З молодих мені особливо запам’яталися Григорій Баглюк та 
Борис Горбатов. Енергійний шахтаренко Гриша Баглюк, здається, 
й сам не відав, що на ньому, власне, і тримався весь організацій-
ний клопіт письменницького гурту. Навіть тоді, коли фактичним 
організатором був Олексій Селівановський.
Поруч з Баглюком бачу такого ж за віком і не менш беручко-
го й натхненного в творчих пориваннях Бориса Горбатова.
Як член правління ВУСППу, я мав очолити той бурхливий 
літературний осередок серцевини робітничої України. І вже з пер-
ших зустрічей, з запальних дискусій в редакції газети «Кочегарка» 
я відчув, що організація літераторів уже є, молода донбасівська 
порость радянської літератури буквально кипить творчою енер-
гією. Праці, звичайно, буде чимало, та головне те, що працювати 
є з ким!..
Напрямок діяльності літературної організації Донеччини 
став зрозумілим уже на цьому стихійному зльоті в Артемівську. 
Цікавими, принциповими були виступи Тардова, Селівановсь-
кого, Горбатова, Баглюка та інших. Складнішим було становище 
в журналі. Баглюк, як відповідальний секретар журналу, вів усі 
справи. Справжнього ж керівництва не було, хоч відчувалося, що 
на «керівну» роль в робітничому часописі претендували і Тардов, 
і Горбатов. Власне, редакційні справи навіть не обговорювалися 
на тім першім зльоті літераторів в Артемівську.
Такою була перша зустріч з письменниками Донбасу, з яки-
ми мені віднині належало працювати. Бо тоді ж на пропозицію 
Тардова мене одноголосно обрали керівником літературної ор-
ганізації і відповідальним редактором журналу.
Пригадую, як ця обставина порадувала Баглюка! Адже до 
цього він самотужки ніс тягар клопоту по випуску журналу. А він 
же перш за все поет, і мій приїзд вивільнив його для творчої ро-
боти.
Не можу не згадати при цьому й молодого друга Гриші Ба-
глюка – Михайла Снєжина. Їх завжди можна було бачити разом. 
Веселі, винахідливі, невтомні в роботі, справжні активісти «За-
бою»! М. Снєжин працював тоді над фантастичною повістю «Вы-
сомол» – про комсомолію майбутнього. Здається, це була його 
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   65

Похожие:

По страницам юбилейных выпусков iconУрок-экскурсия по страницам альбома «Город, в котором мы живем»
« Город, устремленный в  будущее». Мы отправляемся с вами в воображаемое путешествие по страницам 
По страницам юбилейных выпусков iconКонкурс проводится с 16 ноября 1997 г по 31 мар- определение победителей весьма конкретная: прослушать та 1998 г. Трасса проходит от микрорайона «Древ- по итогам конкурса определяются 10 лучших сту- два одинаковых юбилейных кон- лянка»
Трасса проходит от микрорайона «Древ- по итогам конкурса определяются 10 лучших сту- два одинаковых юбилейных кон- лянка» до контрольного...
По страницам юбилейных выпусков icon  2009  года  /  крдб  им.  В.  Н.  Орлова;      сост.  :  О.  В.  Чернецкая,                     
П  34                Писатели    страны    Детства  :  вернисаж  юбилейных  дат                
По страницам юбилейных выпусков iconСтатьях сохраняются старые названия. 
В  какой-то  мере  в  этом  вам  поможет  наш  ежегодный  Календарь  юбилейных  и  памятных  дат 
По страницам юбилейных выпусков iconСпоживач
Дело в том, что здесь несколько лет тому  выпусков новостей, спортивных состязаний и 
По страницам юбилейных выпусков iconСказка о козе лупленой
Афанасьевский  сборник  (8  выпусков,  1855-1863)  - выдающееся  издание  не  только  отечественной,  но  и
По страницам юбилейных выпусков iconНынешних, юбилейных, Международ- ние Петра I на ту пользу, которую могла бы извлечь 
Пленарное заседание «Диалог культур и партнерство цивилизаций: становление глобальной культуры»
По страницам юбилейных выпусков iconГосударственное образовательное   учреждение  города москвы  
С  момента  открытия  было  девять  выпусков.  За  это  время 54 учащихся  окончили 
По страницам юбилейных выпусков iconГаук то «Тобольский историко-архитектурный музей заповедник»
Настоящий «Календарь знаменательных и памятных дат города  Тобольска» не претендует на полноту отражения юбилейных дат 2011 
По страницам юбилейных выпусков icon (книга стихов)
Все двенадцать выпусков были задуманы как собрание моих стихотворений, подробно прокомментированных мною самим с точки зрения
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница