Правовий ТА культурологічний аспекти 
PDF просмотр
НазваниеПравовий ТА культурологічний аспекти 
страница1/194
в  які несуть відповідальність за 
Дата конвертации02.10.2012
Размер2.75 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   194
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ 
НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА МІГРАЦІЇ 
ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИХ І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ 
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДЕРЖАВНА ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА: 
ПРАВОВИЙ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ 
В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ 
 
Збірник наукових праць 
VI Всеукраїнської науково-практичної конференції 
6–8 жовтня 2005 року, м. Запоріжжя 
 
Під загальною редакцією М. В. Дєдкова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Запоріжжя 
2005 

ББК 63.5 
(4 
Укр) 
 
Д 36 
УДК 94 
(477.7) 
«1801/2004» 
 
 
Рекомендовано  до  видання  Вченою  радою  Запорізького  національного 
технічного університету (протокол № 3 від 05.12.2005 р.) 
 
 
 
Упорядники Дєдков М. В., Спудка І. М. 
 
Редакційна колегія: 
Дєдков М. В., канд. іст. наук, доцент, декан гуманітарного факультету, зав. 
кафедри українознавства Запорізького національного 
технічного університету (голова) 
Іващенко Ю. В., канд. іст. наук, професор кафедри українознавства 
Запорізького національного технічного університету 
Котигоренко В. О., д-р. політ. наук, головний науковий співробітник 
Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН 
України 
Кудряченко А. І., д-р. іст. наук, професор, декан факультету ІПК Державної 
служби зайнятості 
Шаповалов Г. І., д-р. іст. наук, професор кафедри українознавства 
Запорізького національного технічного університету 
 
 
 
Тези доповідей опубліковані в редакції авторів, які несуть відповідальність за 
його форму і зміст. 
 
Д 36 
Державна  етнонаціональна  політика:  правовий  та  культурологічний 
аспекти  в  умовах  Півдня  України.  Збірник  наукових  праць VI Всеукраїнської 
науково-практичної  конференції 6–8 жовтня 2005 року / Під  заг.  ред. 
М. В. Дєдкова. – Запоріжжя: Облдержадміністрація, ЗНТУ, 2005. – 284с. 
ISBN 966-7809-58-7 
Збірник  наукових  праць  містить  статті  та  повідомлення  науковців  з 
теоретичних  проблем  етнокультурознавства,  правових  аспектів  державної 
етнополітики,  історії  та  сучасності  етнічних  груп  регіону,  мовної  політики  і 
освіти, інтернаціонального та національного в умовах Півдня України. 
Видання розраховане на вчених, викладачів вищих навчальних закладів, 
аспірантів і студентів. 
ББК 63.5 (4 Укр) 
ISBN 966-7809-58-7 
©  Запорізький національний 
      технічний університет (ЗНТУ), 
      2005 
2   

ЗМІСТ 
 
 
О. А. Зайковська 
Вітальне слово заступника голови облдержадміністрації на відкритті VI Всеукраїнської 
науково-практичної конференції «Державна етнонаціональна політика: правовий та 
культурологічний аспекти в умовах Півдня України»..............................................................8 
 
С. Б. Бєліков 
Вітальне слово ректора Запорізького національного технічного університету, академіка 
Академії наук Вищої школи України, доктора технічних наук, професора, заслуженого 
працівника освіти України ...........................................................................................................9 
 
І. А. Панькіна 
Вітальне слово в. о. начальника управління культури і туризму облдержадміністрації на 
відкритті VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Державна етнонаціональ- 
на політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України».................12 
 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 
В. О. Котигоренко 
Психологічні контексти етнонаціональних відносин в Україні.............................................14 
А. І. Кудряченко19 
Вихідці з німецьких земель на теренах сучасної України ......................................................19 
М. В. Дєдков 
Сучасна історіографія етноконфліктології: деякі аспекти аналізу.........................................22 
А. О. Чепцова 
Міграції з країн, що розвиваються, та їх вплив на формування етнічної 
структури Півдня України..........................................................................................................26 
В. Г. Космина 
Етнос і цивілізація в органіцистській трактовці М. Данилевського ......................................30 
В. В. Дубінін 
Місце і роль народу в етнічній структурі суспільства ............................................................33 
В. В. Пухир 
Культурний розвиток національних меншин Півдня України ...............................................35 
Л. М. Архіпова, Г. І. Шаповалов 
Етнографічні скарби Запоріжжя: з досвіду виставкової діяльності 
обласного краєзнавчого музею ..................................................................................................39 
 
СЕКЦІЯ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕТНОКУЛЬТУРОЗНАВСТВА 
 
О. В. Бондаренко 
Феномен національного в аспекті національної економічної ментальності України ..........41 
Л. В. Головко 
Проблеми співвідношення релігійного i національного в українському суспільстві ..........44 
В. П. Катрич 
Вплив московського народу на український етногенез ..........................................................47 
Г. Л. Кладова 
Фрідріх Фальц-Фейн: людина та вчений ..................................................................................49 
Ю. В. Кушнир 
Этнокультурные особенности межнациональных отношений в школьной среде: 
теоретические подходы ..............................................................................................................52 
 

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   194

Похожие:

Правовий ТА культурологічний аспекти  iconАспекти
В. М. Єльський, І. А. Зайцев, Б. Б.Івнєв, А. М. Кардаш, І. В. Комісаров,  П. Я. Кравцов
Правовий ТА культурологічний аспекти  iconДонецький
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка т. 11 – Донецьк: Український культурологічний центр. – 2006. – 252 с
Правовий ТА культурологічний аспекти  iconУ Н И В Е Р С И Т Е Т   Г Р А Ж Д А Н С К О Й   З А Щ И Т Ы   У К Р А И Н Ы  
Розглядаються організаційно-технічні аспекти вдосконалення  пожежної безпеки, що відображають сучасні методи підвищення ефе
Правовий ТА культурологічний аспекти  iconУ Н И В Е Р С И Т Е Т   Г Р А Ж Д А Н С К О Й   З А Щ И Т Ы   У К Р А И Н Ы  
Розглядаються організаційно-технічні аспекти вдосконалення  пожежної безпеки, що відображають сучасні методи підвищення ефе
Правовий ТА культурологічний аспекти  icon  Some of the theoretical and practical aspects of linguistics are researched, and main attention is concentrated 
Розглядаються  деякі  теоретичні  та  практичні  аспекти  мовознавства,  головна  увага  зосереджена  на 
Правовий ТА культурологічний аспекти  iconЛевко лук'яненко  київ  видавничо-культурологічний центр «софія» 
А в нас знаходяться люди,  для яких немовби краще жити в чужій хаті, ніж у своїй, краще бути в наймах, 
Правовий ТА культурологічний аспекти  iconМатеріали  Всеукраїнської  науково-практичної конференції        10 березня 2011 рік                                Красноармійськ  2011 
«Філософсько-педагогічні  аспекти  формування  свідомості  технічної  інтелігенції».  Основні  напрямки 
Правовий ТА культурологічний аспекти  icon  Вісник  містить  матеріали  березневої 2010 року  наукової  конференції  Донецького  відділення  нтш.  Доповіді  і  повідомлення присвячені проблемам мовознавства. Секція конференції працювала у Донецьку.   
Т. 28. Донецьк : Український  культурологічний  центр,  Східний  видавничий дім, 2010. 350 с.  
Правовий ТА культурологічний аспекти  iconКомпаративістські дослідження релігії Соціально-філософські аспекти релігієзнавства  выпуск 5-й одеса 2005 ббк  86. 212. 4: 2я43
Мечникова: Наук дослідн центр «Компаративістські дослідження  релігії»; Ред кол.: Е.І. Мартинюк (гол ред.), О. А. Івакін, В. А. Кравченко, ...
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница