Конкурса поощрительные
Скачать 447.64 Kb.
PDF просмотр
НазваниеКонкурса поощрительные
страница1/19
Дата конвертации30.09.2012
Размер447.64 Kb.
ТипКонкурс
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


УВАГА!!! ПЕРЕДПЛАТА НА ГАЗЕТУ «МАГІСТРАЛЬ» НА 2011 РІК  Оформити передплату можна у кожному поштовому відділенні за індексом: 
для фізичних осіб — 33695,  для юридичних осіб — 30672 
№ 95 (1574) 4—10 ГРУДНЯ 2010 Р.                   САЙТ ГАЗЕТИ  WWW.MAGISTRAL-UZ.COM.UA
ЛЮДЕЙ, ЯКІ ПЕРЕТИНАЮТЬ КОРДОН 
У НОМЕРІ:
ПАСАЖИРІВ  У ПОТЯГАХ, СЕРЕД НОЧІ НЕ БУДУТЬ 
ТУРБУВАТИ КОНТРОЛЮЮЧІ СЛУЖБИ
БУДЬТЕ 
ЗДОРОВІ 
НЕ БУДИТИМУТЬ
ГРИП СПИТЬ, АЛЕ МОЖЕ 
«ПРОКИНУТИСЯ» 
Стор. 5 
ТЕЛЕГІД 
ЯКОЮ БУДЕ 
СВЯТКОВА НІЧ?
Фото Сержа ГОНЧАРОВА
Стор. 7 
ДУХОВНІСТЬ 
ВВЕДЕННЯ В ХРАМ 
ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
Стор. 15
РОЗМОВА 
В КУПЕ 
СЕМЕН ГОРОВ: «ВОКЗАЛ 
НАДИХАЄ НА КІНО»
Стор. 17
МАНДРИ 
НОКТЮРН 
УКРАЇНСЬКІ ЗАЛІЗНИЧНИКИ ПОГЛИБЛЮЮТЬ СВОЇ НАВИЧКИ ТА ЗНАННЯ ЩОДО СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗІ СЛУЖБАМИ, 
ЗІ СТА ВЕЖ
ЯКІ ЗАДІЯНІ НА ОХОРОНІ КОРДОНУ ТА ПРИКОРДОННОМУ КОНТРОЛІ. ТАКА ВЗАЄМОДІЯ СПРИЯТИМЕ ПОКРАЩЕННЮ 
Стор. 18
ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАСАЖИРІВ, ЯКІ ПЕРЕТИНАЮТЬ КОРДОН ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ.
СТОР. 3
Безопасность глазами детей
Кредити
ОСТАНОВИТЕСЬ, ЖИЗНЬ ДОРОЖЕ!
ТАКОВ ЛЕЙТМОТИВ ВЫСТАВКИ ДЕТСКОГО РИСУНКА, 
ВАЛЮТИ НЕ БУДЕ?
ЭКСПОНИРУЮЩЕЙСЯ В ХОЛЛЕ ЗДАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
У НАЦІОНАЛЬНОМУ БАНКУ 
ПРИДНЕПРОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ.
УКРАЇНИ ВВАЖАЮТЬ, ЩО 
ВАЛЮТНЕ КРЕДИТУВАННЯ – 

— В тематическом конкурсе «Безопасность движения на переездах 
ЦЕ ДОДАТКОВІ РИЗИКИ ДЛЯ 
глазами детей», объявленном руководством магистрали, — рассказал в 
частности начальник технической службы Александр Бабенко, — приняли 
ЕКОНОМІКИ. 
участие более 400 детей и внуков работников Приднепровской. Самому 
Про це заявив перший заступ-
юному художнику, крымчанину Артему Шапке, три года, а старшим — 14. 
ник голови НБУ Сергій Арбузов, 
Поэтому комиссия под председательством начальника дорожного цен-
інформує УНІАН.
тра научно-технической информации и библиотечно-библиографического 
Нині установа розробляє від-
обслуживания Виктора Тесленко определила победителей и призеров в 
повідні законодавчі норми з при-
трех возрастных группах. Наиболее удачными признаны работы Ксении 
воду валютного кредитування 
Ярмолюк, Алены Калашник (обе из Запорожья) и Валерии Лохтенко из 
і веде відповідні консультації з 
Севастополя. Эти девочки получат ценные призы, а остальные участники 
міжнародними фінансовими орга-
конкурса — поощрительные.
нізаціями. Тобто може бути забо-
В заключение добавим, что из управления дороги выставка отправится 
ронене валютне кредитування 
«в турне» на Днепропетровскую и Запорожскую детские железные дороги, 
для фізичних осіб і обмежене для 
а также по самым крупным вокзалам Приднепровской.
юридичних осіб, а саме тих, які не 
мають експортної виручки. Також 
Юрий ШВАЙКО,
Нацбанк розробить рекомендації 
«Магістраль».
для банків, як працювати з такими 
Фото автора
позичальниками.

№ 95
2
В УКРАЇНІ
4—10 грудня 2010 р.
Столиця
Армія
Земля
ЩО «ГРАТИ-
ВИКОНУВАТИ ОБОВ’ЯЗОК 
СПАДЩИНУ 
МУТЬ» КИЇВ-
ОФОРМЛЯТЬ 
СЬКІ КУРАНТИ?
У Києві почалася реконструкція 
ЗМУСЯТЬ ШТРАФИ
БЕЗ ДЕРЖАКТА
Держкомзем встановив 
годинника, встановленого на даху 
оформлення права спадщини на 
Будинку профспілок. Зовні він не 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГРО-
земельну ділянку без наявного 
зміниться. Замінять лише екрани 
МАДЯН УКРАЇНИ ЗА НЕВИ-
державного акта спадкодавця. 
і звукову систему: куранти тепер 
Нововведення здійснюється в 
«битимуть» у цифровому режимі. 
КОНАННЯ ВІЙСЬКОВОГО 
рамках проекту Світового банку 
На оновлених екранах можна 
ОБОВ’ЯЗКУ В ЗАПАСІ ПО-
«Видача державних актів на 
буде побачити час, календар, про-
СИЛЯТЬ. 
право власності на землю в сіль-
гноз погоди, курси валют і рекла-
ській місцевості та розвиток сис-
му — логотипи компаній і реклам-
теми кадастру», інформує прес-
ні ролики. На табло планується 
Зокрема внесено зміни до 
служба відомства.
також транслювати новини.
Кодексу про адміністративні право-
Відтепер новий державний 
Нині вибирають музику, яку 
порушення щодо підвищення роз-
акт (на ім’я спадкодавця) замість 
гратиме годинник. Швидше за 
міру штрафів за вчинення такого 
втраченого, зіпсованого або 
все, окрім Гімну України, київ-
правопорушення.
пошкодженого видається спад-
ський «Біг-Бен» співатиме пісню 
Розробка цього законопроек-
коємцю на запит нотаріуса, 
Дмитра Луценка й Ігоря Шамо 
ту обумовлена поступовим зрос-
який може витребувати його як 
«Як тебе не любити, Києве мій». 
танням протягом 2005—2008 рр. 
документ, необхідний для вчи-
Другий варіант — пісня Платона 
кількості порушень військового 
нення нотаріальних дій. Видача 
Майбороди й Андрія Малишка 
обов’язку військовозобов’язаними. 
нового акта здійснюється про-
«Київський вальс» («Знову цві-
За це передбачено збільшити роз-
тягом 15 робочих днів з дня отри-
туть каштани»).
мір штрафів, оскільки їхні діючі 
мання територіальним органом 
розміри, порівняно з середньою 
Держкомзему запиту нотаріуса та 

заробітною платою, в регіонах 
відповідних матеріалів.
Торгівля
України незначні і не є стримуючим 
обліку тягне за собою накладен-
року вчинення порушення накла-
Треба написати заяву до відпо-
чинником.
ня штрафу від п’яти до семи не-
датиметься штраф від 10 до 15 не-
відного територіального органу 
ТРЕБА МАТИ 
Згідно з новим законом, пору-
оподатковуваних мінімумів дохо-
оподатковуваних мінімумів (рані-
Держкомзему про втрату чи 
шення військовозобов’язаними чи 
дів громадян (раніше — від одного 
ше – від трьох до семи).
пошкодження акта. До заяви 
ОФІС І СКЛАД
призовниками правил військового 
до трьох). За повторне протягом 
треба долучити копію документа, 
на підставі якого набуто право на 
Дистанційну торгівлю, в тому 
землю, копію акта приймання-
числі через мережу Інтернет, 
передавання межових знаків на 
зможуть здійснювати лише ті 
Здоров’я
зберігання, а також копію акта 
підприємці, які мають офісне 
перенесення на місцевість меж 
і складське приміщення. Така 
ЕПІДЕМІЯ — В НАСТУПНОМУ РОЦІ
охоронних та санітарно-захисних 
норма запропонована в законо-
зон. Також землевласник (зем-
проекті «Про внутрішню торгів-
ОСТАННІМ ЧАСОМ ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НА 
лекористувач) повинен розміс-
лю», текст якого розміщений на 
ГРИП ТА ГРВІ ЗРОСЛА, ОДНАК НА БІЛЬ-
тити в місцевих друкованих ЗМІ 
сайті Державного комітету під-
ШОСТІ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ПОКАЗНИКИ 
повідомлення про втрату акта та 
приємництва.
чекати протягом місяця від дня 
Вислів «дистанційна торгівля» 
ЗНАХОДЯТЬСЯ НИЖЧЕ ЕПІДЕМІЧНИХ 
публікації, чи не надійдуть пові-
визначений у проекті як продаж 
ПОРОГІВ. 
домлення.
товарів поза торговельними або 
іншими приміщеннями за допомо-
Про це сказав заступник директора Департаменту 
гою засобів зв’язку (в тому числі 
організації санітарно-епідеміологічного нагляду 
через мережу Інтернет), коли 
Міністерства охорони здоров’я України Антон Парусов.
Відпочинок
вибір товару та його замовлення 
Трапляються й окремі випадки підвищення захворю-
не збігаються у часі з безпосеред-
ваності, але локального характеру. Незначне (до 20 %) 
ТУРИСТИ 
нім його отриманням спожива-
перевищення епідемічного порога відзначається у дея-
чем. 
ких областях країни, зокрема у Донецькій, Полтавській, 
ЗНАТИМУТЬ 
Таким чином, дистанційну 
Чернівецькій і Тернопільській. Жодного летального 
УСІ ПОДРОБИЦІ
торгівлю владні структури хочуть 
випадку серед хворих на грип не зареєстровано.
дозволити здійснювати лише 
Наразі в Україні зареєстровано 55 тис. хворих, 70 % 
Протягом наступних тижнів лікарі чекають на подаль-
Чинну редакцію закону «Про 
суб’єктам господарювання за 
з них — діти. Загалом рівень захворюваності на грип 
ший сезонний підйом показників захворюваності на 
туризм» передбачається допов-
умови наявності офісного та 
поточного року значно нижчий, ніж у попередньому. 
гострі респіраторні інфекції як у окремих регіонах, так 
нити статтею, яка визначатиме 
складського приміщення стаціо-
Експерт також зазначив, що жодних атипових, муто-
і загалом по Україні. А розвитку епідемії – на початку 
порядок інформування клієнтів 
нарного типу.
ваних, генетично модифікованих чи будь-яких інших 
наступного року, адже погодні умови сприятимуть 
туристичних фірм про надавані 
станів грипу в Україні не зареєстровано.
активізації епідемічного процесу.
послуги. Відповідний проект зако-
ну ухвалено Верховною Радою, 

передає Укрінформ.
Екологія
Соцзахист
Ще до укладання договору 
туристична фірма змушена нада-
ЄС ДОПОМОЖЕ ЗАПОВІДНИКАМ
ГРОШІ — ДЛЯ ІНВАЛІДІВ 
ти клієнтам повну інформацію 
про тур: готелі, транспорті засо-
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИ-
І МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ
би, харчування, правила в’їзду в 
країну, умови скасування туру, 
РОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ СПОДІВАЄТЬСЯ 
ціну послуг, розмір завдатку і тер-
ОТРИМАТИ 35 МЛН ЄВРО ПІДТРИМКИ ВІД ЄС НА ВИ-
Законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
мін остаточного розрахунку.
надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та інвалідам 
Туроператор повинен також у 
КОНАННЯ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ СТРАТЕГІЇ НАЦІО-
ухвалено за основу, передає Укрінформ.
письмовій формі надати інфор-
НАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ. 
Змінами пропонується заборонити обмежувати розрахунковий розмір держав-
мацію про керівника туристичної 
ної соціальної допомоги сумою, еквівалентною 75 % рівня забезпечення прожит-
групи, місце і час можливих зупи-
Про це повідомив перший заступ-
кового мінімуму для сім’ї; поширити на дітей-інвалідів норму щодо збільшення 
нок під час поїздки, деталі екс-
ник очільника відомства Микола 
на 20 % рівня забезпечення прожиткового мінімуму, яка, відповідно до чинної 
курсій, інформацію про місцеві 
Романов.
редакції закону, застосовується при розра-
звичаї, медичні протипоказання 
Уже у другому кварталі наступно-
хунках розмірів допомоги сім’ям, в якій один 
для поїздки в ту чи іншу країну. 
го року Міністерство має отримати 
або обоє батьків є інвалідами І чи ІІ групи.
Також фірма не може «здорож-
15 млн євро. Відповідну угоду 
Окрім того, при визначенні права мало-
чувати» путівку пізніше, ніж за 
планують підписати незабаром 
забезпеченої сім’ї на допомогу пропонується 
20 днів до початку її дії, та більше 
Мінекономіки та ЄС.
ввести до складу родини дітей, які навча-
ніж на 5 %.
До кінця поточного року має бути 
ються за денною формою навчання у вищих 
затверджена Стратегія національної екологічної політики на пері-
навчальних закладах І—IV рівнів акредитації 
од до 2020 р., яка сприятиме покращенню екологічної ситуації в 
та професійно-технічних навчальних закла-
Сторінку підготувала 
країні та забезпеченню збалансованого використання природних 
дах до досягнення 23 років і не мають влас-
Ірина ДАНИЛЕНКО, 
ресурсів. Після затвердження цього важливого документа буде 
них сімей, незалежно від місця проживання 
«Магістраль».
розроблено Національний план дій, до якого увійдуть програми 
(перебування) або реєстрації, а також жінку 
Фото komionline.ru, 
розвитку областей щодо охорони навколишнього природного 
та чоловіка, які проживають однією сім’єю, 
kp.by, podrobnosti.ua 
середовища. Це, зокрема, стосується території заповідності, яку 
не перебувають у шлюбі, але мають спільних 
та e-crimea.info
планують збільшити.
дітей.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Похожие:

Конкурса поощрительные iconМетодические разработки (работа воскресных школ, клуба сеньоров, женских клубов и т п.) Итоги конкурса будут подведены по результатам первого полугодия 2004 г. и опубликованы в журнале «Gemeinschaft»
Премии I, II и III степени, а также поощрительные премии будут присуждаться по двум номинациям
Конкурса поощрительные iconПоложение проведения конкурса "Лучший ученик года" Цель конкурса
Цель конкурса: создание условий для раскрытия способностей учащихся и реализации их творческого потенциала
Конкурса поощрительные iconКонкурса.  
Рейтинг  реализуется  с  целью  проведения  Национального  конкурса  инновационных 
Конкурса поощрительные iconМеждународного конкурса
Цель конкурса: внедрение идей и методов энергосбережения в обществе, создание у де
Конкурса поощрительные iconКонкурса научных проектов по информационному поиску
Интернет-математика 2007: Сборник работ участников конкурса. – Екатеринбург: Изд
Конкурса поощрительные iconКонкурса
...
Конкурса поощрительные iconСценарий конкурса к 8 марта
Звучит музыка. В зал входят участницы конкурса в сопровождении кавалеров, на груди у девочек таблички с именами
Конкурса поощрительные iconПоложение о конкурсе «Лучший бухгалтер района» Цели и основные принципы Конкурса
В целях организации и проведения Конкурса создана экспертная группа, наделенная полномочиями жюри
Конкурса поощрительные iconКонкурса-18. 00 Место проведения
Всеукраинского шоу-конкурса «Мисс Bellydance – Украина», отборочном на «Miss Bellydance- europe»
Конкурса поощрительные iconПоложение о творческом конкурсе
Руководство, подготовку и проведение Конкурса осуществляет Организационный комитет Конкурса, состав которого утверждается приказом...
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница