Ихологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання І спорту харкiв 1999 2 ббк                                                                                                   
Скачать 372.51 Kb.
PDF просмотр
НазваниеИхологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання І спорту харкiв 1999 2 ббк                                                                                                   
страница1/19
Дата конвертации03.10.2012
Размер372.51 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
1
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ ХУДОЖНЬО-ПРОМИСЛОВИЙ ІНСТИТУТ
№21
ПЕДАГОГІКА, ПСИХОЛОГIЯ ТА
МЕДИКО-БIОЛОГIЧНI ПРОБЛЕМИ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ
ХАРКIВ 1999

2
ББК                                                                                                   УДК 796.072.2
75.0+75.1
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного
виховання і спорту: Зб. наук. пр. під ред. Єрмакова С.С.. - Харків: ХХПІ, 1999.
- №21. - 60 с.
(Укр., рос. мов.)
У збірку вміщено статті, що висвітлюють нові технології фізичного
виховання молоді і підготовки спортсменів.
Збірник розрахований на вчителів і викладачів фізичного виховання,
тренерів і спортсменів.
Рецензенти:  кандидат  педагогічних  наук,  доцент  Федоров  О.М.,  кандидат
педагогічних наук, доцент Грінченко І.Б.
Видається  за  рішенням  Вченої  ради  Харківського  художньо-промислового
інституту  (протокол  №  4    від    27.12.1996  р.,  протокол  №  7    від    23.04.1999  р.)  при
підтримці фонду “Сприяння освітянським, творчим і спортивним пошукам”.
Збірка затверджена ВАК України і входить до переліку №1 наукових видань, в
яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт (Постанова ВАК
України від 09.06.1999 р. №1-05/7. Див. Бюл. ВАК України, 1999. - №4. - С. 59).
Редакційна колегія:
1. Єрмаков С.С. (головний редактор) - доктор педагогічних наук, професор;
2. Бізін В.П. - доктор педагогічних наук, професор;
3. Веріч Г.Є.. - доктор медичних наук, професор;
4. Друзь В.А. - доктор біологічних наук, професор;
5. Клименко А.І. - доктор біологічних наук, професор;
6. Ложкін Г.В. - доктор психологічних наук, професор;
7. Сак Н.М. - доктор медичних наук, професор.
©Харківський художньо-
промисловий інститут, 1999

3
РЕЖИМИ ЧЕРГУВАННЯ ПРАЦІ З ВІДПОЧИНКОМ І ЗАВДАННЯ ДІЇ
ЯК ПЕДАГОГІЧНІ КЕРУЮЧІ ВПЛИВИ НА БІОДИНАМІЧНУ
СТРУКТУРУ РУХОВОЇ ДІЇ
Пеньковець В.І.
Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка
В  процесі  фізичного  виховання,  особливо  при  підготовці  високо-
кваліфікованих спортсменів, максимум зусиль і часу витрачається на розвиток
рухових навиків. Тепер, у зв’язку з загостренням спортивного суперництва, все
більш гостро відчувається потреба у виборі оптимальних варіантів формування
рухових  навиків  у  спорті.  Вибір  найкращого  варіанту  створюється  шляхом
порівняння значень деякого показника, характеризуючого цінність того чи іншого
варіанту. Такі показники називаються критеріями. Знаючи ці критерії можна
встановити ті параметри системи які підлягають оптимізації. При вирішенні
проблеми оптимальності формування рухового навичка в спорті виникають три
завдання: вибір і визначення мети; узгодження мети з існуючими можливостями;
реалізація способу досягнення мети [Цыпкин Л.З.,1976]. Рухові навики людини
характеризуються тим, що в них поєднуються два роди умовних реакцій. З однієї
сторони,  через  першу  і  другу  сигнальні  системи  встановлюються тимчасові
зв’язки між ранніми і індиферентними для спортсмена подразниками і наступною
діяльністю (сенсорні умовні реакції), а з другої сторони – виробляються нові
(яких не було до цього часу у руховому фонді людини). При створенні спортивних
і інших рухових навиків у людині, особливо велике значення мають тимчасові
зв’язки вищих порядків. Наявність міцно закріплених навиків в деяких випадках
не тільки не сприяє, а навіть перешкоджає формуванню рухового навику. Це
спостерігається тоді, коли структура нового рухового акту пов’язана з переробкою
міцно закріпленого старого навику.
Під час вироблення нових рухових навиків у учня необхідно викликати
інтерес до виконання даного руху. Якщо він відноситься до цього без інтересу,
виконує потрібні рухи часто механічно, не прагнучи досягти високого результату,
то необхідний руховий навик виробляється з трудом і дуже повільно. І навпаки,
якщо у учня вчитель викликав інтерес до заняття, наприклад, шляхом включення
ігрових елементів, елементів змагань, чи ставлячи перед учнем конкретну мету,
то вироблення потрібного рухового навику проходить на багато швидше. Із цих
прикладів видно, що умовою вироблення умовних рефлексів, а значить і рухового
навику,  являється    достатній  рівень  збуджуваності  тих  відділів  центральної
нервової  системи,  які  приймають  участь  у  виконанні  даної  рухової  дії.
Необхідність достатнього рівня збуджуваності нервової системи підтверджується
тим, що вранці, коли ще не повністю пройшло сонне гальмування, створення
нових рухових навиків і удосконалення спортивної техніки даються дуже важко.
Тому кваліфіковані спортсмени важливе тренування проводять не рано вранці,
а ближче до обіду. Фактором який підвищує збудливість центральної нервової
системи, являється також включення розминки в підготовчій частині уроку. Лише
тоді, коли організм добре втягнеться в роботу, формування нових рухових навиків
і удосконалення спортивної техніки здійснюється з великою легкістю [1].
Утворення рухового навику  можна  умовно розділити на кілька  фаз,
умовно  тому,  що  не  можна  точно  визначити  де  закінчується  одна  фаза  і
починається друга. Самий початок утворення рухового навику характеризується
явищем генералізації (узагальнення). Це можна спостерігати на самому початку
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Похожие:

Ихологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання І спорту харкiв 1999 2 ббк                                                                                                    iconПедагогіка,  психологія  та  медико-біологічні  проблеми  фізичного  виховання  і
Ббк 75. 0+75. 1                                                                                                  удк 796. 072. 2
Ихологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання І спорту харкiв 1999 2 ббк                                                                                                    iconМедико-бiологiчнi проблеми

Ихологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання І спорту харкiв 1999 2 ббк                                                                                                    iconБаламутова  Н.  М.,  Положій  В.  М.,  Шейко  Л.  В.,  Олійников  І.  П. 
Аналіз дисертаційних робіт з фізичного  виховання та спорту за період з 1998 по 2008 роки 
Ихологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання І спорту харкiв 1999 2 ббк                                                                                                    iconДонецький національний медичний університет  
...
Ихологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання І спорту харкiв 1999 2 ббк                                                                                                    icon«молода наука-2010» Збірник матеріалів університетської науково-практичної конференції студентів та молодих учених
Богдановська Н. В., заступник декана з наукової роботи факультету фізичного виховання
Ихологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання І спорту харкiв 1999 2 ббк                                                                                                    iconУкраїни, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби
В. Г. Руденко ( заступник головного редактора ), Н. А. Мацегора (відповідальний секретар), О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов, В....
Ихологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання І спорту харкiв 1999 2 ббк                                                                                                    iconУкраїни, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби
В. Г. Руденко ( заступник головного редактора ), Н. А. Мацегора (відповідальний секретар), О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов, В....
Ихологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання І спорту харкiв 1999 2 ббк                                                                                                    iconУкраїни, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби
В. Г. Руденко ( заступник головного редактора ), Н. А. Мацегора (відповідальний секретар), О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов, В....
Ихологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання І спорту харкiв 1999 2 ббк                                                                                                    icon№12 Частина 2 харкiв 2009 ббк 85я73                                                          удк 01. 006. 3(477. 54)        Н34                  Н34         Молода  мистецька  наука  України.  
Ббк 85я73                                                          удк 01. 006. 3(477. 54)
Ихологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання І спорту харкiв 1999 2 ббк                                                                                                    icon№12 Частина 1 харкiв 2009 1 ббк 85я73                                                          удк 01. 006. 3 (477. 54)            Н34                                                                Н34 Молода мистецька наука України. 
Ббк 85я73                                                          удк 01. 006. 3 (477. 54)
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница