Ихологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання І спорту харкiв 1999 2 ббк                                                                                                   
Скачать 372.51 Kb.
PDF просмотр
НазваниеИхологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання І спорту харкiв 1999 2 ббк                                                                                                   
страница3/19
Дата конвертации03.10.2012
Размер372.51 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

6
и практика физ.культ. 1972, № 11 с. 13-17.
5. 5.Огиенко Н.Н., Петровский В.В. – Влияние чередования упражнений с отдыхом
на изменение некоторых биокинематических параметров последних шагов разбега
в тренировочном уроке прыгунов в высоту. – В кн.: Основы и методы спортивной
ориентации и отбора в отдельных видах спорта. Тезисы докладов Всесоюзного
симпозиума. Ч- 2 ВНИИФК, М., Комитет по физ.культ. и спорту при СМ СССР,
1978, с. 234-241.
РУХЛИВІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ ТАКТИКО-ТЕХНІЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ ЮНИХ БОРЦІВ
Огарь Г.О., Альохін В.В., Ласиця В.І.
Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди
Спортивна    боротьба  -  вид  спорту  з  стрімкими  та
складнокоординаційними  діями.  На  протязі  сутички  постійно  дуже  швидко
змінюється  ситуація  на  килимі,  на  яку  спортсмен  повинен  не  вагаючись
реагувати. Все це ускладнюється тим, що технічні дії  потрібно  провести  в
умовах  взаємного  опіру борців, вимагаючи від них високих фізичних кондицій.
В тренуванні борців широко використовуються різноманітні вправи для
розвитку фізичних якостей: гнучкості, спритності, сили, швидкості, витривалості,
їх вдосконалення починається в молодшому віці з перших тренувань в секції
боротьби.  Більшість  дітей  важко  адаптується  до  фізичних  навантажень
традиційним способом, бо для цього потрібен тривалий період часу.
В дитячих групах початкової підготовки замість традиційних вправ для
розвитку фізичних якостей використовують рухливі ігри, або ігри в комплексі з
традиційними вправами (Балдаєв К.В., Коротков І.М.). Більшість з них мають
комплексний  вплив  на  розвиток  фізичних  якостей.  Гра  також  підвищує
емоційність тренувального процесу, знімає психологічне напруження, сприяє
рішенню  деяких  специфічних  задач  тренування,  в  тому  числі  і  розвиток
оперативного мислення.
Сьогодні тренери багато уваги приділяють рухливим іграм в тренуванні
борців  різного  віку, майже на всіх етапах багаторічної підготовки. В початкових
групах ігри (завдяки емоційності) допомагають навіть невпевненим в собі дітям
реалізувати  свій  потенціал.  Ігри  сприяють зміцненню зв’язкового апарату і
виступають як профілактичний захід травмування опорно-рухового апарату. Для
профілактики травм суглобів ніг використовують такі ігри як «квач на колінах»,
«регбі на колінах», різні ігри зі стрибками та ін.
На наступних етапах зі зростанням спортивної кваліфікації все частіше
використовують рухливі ігри з елементами боротьби. Існує класифікація цих
ігор, за якою вони поділяються на ігри: в дебюти, в захисні захвати, в атакуючі
захвати, в торкання, в тиснення (Туманян Г.С., Рибалко Б.М., Крепчук І.Н.).
Вони спрямовані не тільки на розвиток фізичних кондицій і вольових
якостей  спортсмена,  але  також  мають  тренувальний  ефект  в  плані  тактико-
технічної підготовки. За допомогою ігор з елементами боротьби розвиваються
такі важливі для борця якості, як м’язова чутливість та відчуття рівноваги. Для
ефективного впровадження їх необхідно досконале вивчення рухів і  прийомів,
які  використовуються  в  іграх.  Таким  чином,  використання  їх  в  тренуванні
початківців можливо лише у найпростішій формі.
За  останній  час  була  опрацьована  велика  кількість тренувальних

7
занять  з застосуванням  в основній  частині переважно  рухливих  ігор.  Основу
такої  форми  тренування складають 3-хвилинні завдання у вигляді різноманітних
ігор з елементами боротьби.
Результати  проведених  нами  досліджень  доводять,   що застосування
цієї    форми    занять,    порівняно    з    традиційним  тренуванням,    підвищує
інтенсивність    тренувального    процесу,  збільшує  загальне  навантаження.  За
функціональним та частково психологічним  впливом  на  організм  спортсмена
такі  заняття нагадують змагальну сутичку.
Застосування    рухливих    ігор    у    спортивній    підготовці  дозволяє
створити   рухову   основу  для  перспективного вдосконалення  координаційних
здібностей,   необхідних   для формування спортивної техніки.
Систематичне проведення різних ігор дозволяє створити у спортсменів
(особливо  у  початківців)  визначений  запас  рухів.  На    основі  цього    легше
формується  нова  навичка.   Слід підкреслити,   що   навичка,   яка   формується
у   спорті, реалізується,  як правило,  без гри,  без участі емоцій. Більш того,
емоції можуть  тільки порушити навичку  і перешкодити досягненню мети.  Гра
приходить на допомогу тоді,  коли рухи автоматизуються та увага зосереджується
не стільки на руховому акті,   скільки  на  результаті  дій  та  ситуації,   в  яких
виконуються  (спочатку  розучуються прийом  гри,  передача естафети, стрибок
з місця тощо, потім ці елементи включаються в гру) . Гра виступає як засіб
вдосконалення навички. Навичка, яка використовується в умовах гри, стає не
тільки стабільною, але й варіативною.  Це може привести до виникнення нового,
більш   досконалого   вміння.   Спортсмен   придбає   здібність застосовувати
засвоєну навичку у цілісній діяльності, вибирати для кожного випадку найкращій
варіант виконання дії.
У  грі  можливо  побудувати  не  тільки  емоційну,  але  й практичну
модель  поведінки,  що  є  важливим  для  наступної спортивної практики.
Виходячи з цього можна зробити висновок, що застосовуючи ігри  з
елементами  боротьби  в тренуванні  можна  не  тільки підвищити  інтенсивність
процесу    тренування    та    збільшити  загальне    навантаження,      але    й
вдосконалювати  технічну    і  тактичну  майстерність  борця  в  наближених  до
змагальних  умовах.  Ніякими    іншими    засобами  не  можна    так  повно,    як
рухливими  іграми,    змоделювати    динаміку    рухливої    діяльності    на    фоні
ситуацій,   що   постійно   змінюються,   і   емоційного   стану спортсмена на
килимі. Отже, рухливі ігри, ігрові вправи,  ігрові прийоми мають змогу  знайти
широке    використання    в    фізичній,    тактико-технічній,  інтелектуальній  та
вольовій підготовці борця.
НОВАТОРСЬКЕ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ РОБОТІ
ПРОФЕСОРА О. ТИСОВСЬКОГО
Андрій Окопний
Львівський державний інститут фізичної культури
Процеси оновлення, переосмислення, що відбуваються в різних сферах
культурного життя України, сприяють творчому пошуку у виявленні яскравих
особистостей історії фізичної культури, вивченню та адаптації їх спадщини до
умов сьогодення.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Похожие:

Ихологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання І спорту харкiв 1999 2 ббк                                                                                                    iconПедагогіка,  психологія  та  медико-біологічні  проблеми  фізичного  виховання  і
Ббк 75. 0+75. 1                                                                                                  удк 796. 072. 2
Ихологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання І спорту харкiв 1999 2 ббк                                                                                                    iconМедико-бiологiчнi проблеми

Ихологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання І спорту харкiв 1999 2 ббк                                                                                                    iconБаламутова  Н.  М.,  Положій  В.  М.,  Шейко  Л.  В.,  Олійников  І.  П. 
Аналіз дисертаційних робіт з фізичного  виховання та спорту за період з 1998 по 2008 роки 
Ихологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання І спорту харкiв 1999 2 ббк                                                                                                    iconДонецький національний медичний університет  
...
Ихологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання І спорту харкiв 1999 2 ббк                                                                                                    icon«молода наука-2010» Збірник матеріалів університетської науково-практичної конференції студентів та молодих учених
Богдановська Н. В., заступник декана з наукової роботи факультету фізичного виховання
Ихологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання І спорту харкiв 1999 2 ббк                                                                                                    iconУкраїни, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби
В. Г. Руденко ( заступник головного редактора ), Н. А. Мацегора (відповідальний секретар), О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов, В....
Ихологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання І спорту харкiв 1999 2 ббк                                                                                                    iconУкраїни, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби
В. Г. Руденко ( заступник головного редактора ), Н. А. Мацегора (відповідальний секретар), О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов, В....
Ихологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання І спорту харкiв 1999 2 ббк                                                                                                    iconУкраїни, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби
В. Г. Руденко ( заступник головного редактора ), Н. А. Мацегора (відповідальний секретар), О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов, В....
Ихологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання І спорту харкiв 1999 2 ббк                                                                                                    icon№12 Частина 2 харкiв 2009 ббк 85я73                                                          удк 01. 006. 3(477. 54)        Н34                  Н34         Молода  мистецька  наука  України.  
Ббк 85я73                                                          удк 01. 006. 3(477. 54)
Ихологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання І спорту харкiв 1999 2 ббк                                                                                                    icon№12 Частина 1 харкiв 2009 1 ббк 85я73                                                          удк 01. 006. 3 (477. 54)            Н34                                                                Н34 Молода мистецька наука України. 
Ббк 85я73                                                          удк 01. 006. 3 (477. 54)
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница