Ихологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання І спорту харкiв 1999 2 ббк                                                                                                   
Скачать 372.51 Kb.
PDF просмотр
НазваниеИхологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання І спорту харкiв 1999 2 ббк                                                                                                   
страница5/19
Дата конвертации03.10.2012
Размер372.51 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

10
Підтвердженням того є поширення “Пласту” серед ремісничої і сільської молоді,
“починали поставати перші полки ремісничої молоді і Селопласту” [3, с. 35].
Слід зауважити, що організатори “Пласту” робили все, щоби створити один
пластовий центр [4, с. 122].
Важливо  підкреслити,  що  Пластова  організація  була  не  тільки
патріотичною, виховною, а передовсім організацією фізичного виховання юнаків
і дівчат [1, с. 125]. У “Пласті” застосовувалися різноманітні засоби фізичної
підготовки. Спортивні та рухливі ігри посідали одне з перших місць у всебічній
підготовці. Пластовий статут передбачав нарахування балі у 19 ділянках фізичної
справності. Для заохочення молоді й старших підтримувати вправність свого
тіла з ініціативи Українського Спортового Союзу впроваджено так звані “проби
фізичної вправності”. Усі ці тести були підготовлені для різних вікових груп.
Система фізичного виховання в “Пласті” передбачала свою “відзнаку фізичної
вправності”, здобути яку можна було беручи участь у спортивних змаганнях
різного  рівня.  Пластова  “проба  фізичної  вправності”  вважалася  дійсною
впродовж  двох  років  і  складалася  з  п’яти  груп  вправ.  Кожна  група  мала
альтернативні вправи. Перед проходженням тестувань, кандидат на відзнаку мав
право  вибирати  з  кожної  групи  одну  вправу  з  метою  досягти  задовільних
результатів. П’ять груп нормативів “фізичної вправності” включали основні види
рухів: стрибки, метання, біг на швидкість, плавання, лещетарство, біг на ковзанах,
легкоатлетичні кроси, туристичні походи. Це вимагало всебічного гармонійного
розвитку усіх частин тіла й усіх рухових якостей [1, с. 125]. “Проба фізичної
вправності” передбачала різні вікові групи із врахуванням статі: 13-14 років,
15-16 років, 17-18 років. Система пластового виховання, завдяки О. Тисовському
була практично безперервна: від 8 років і до старості для тих, хто пов’язав свою
долю з “Пластом”.
Можна з упевненістю стверджувати, що в “Пласті” була відпрацьована
система фізичного виховання, яка забезпечувала всебічний гармонійний розвиток
людини. Велика заслуга в цьому організаторів “Пласту”, зокрема О. Тисовського,
який розумів значення тіловиховання, тому воно стало фундаментом молодіжної
організації.
Професор О. Тисовський - педагог-новатор за покликанням. В роботі з
дітьми застосовував індивідуальний підхід. Вважав, що вони мають розвивати
свої природні таланти, а дорослі, вчителі - лише сприяти цьому, вчасно даючи
розумну пораду.
На цей час школа цього не забезпечувала, в ній панували застарілі методи
навчання  і  підходу  до  учнів,  які  спрямовувались  на  засвоєння  навчального
матеріалу і мали менший вплив на виховання особистості. Заслуга О. Тисовського
в тому, що він недоліки навчально-виховного процесу тодішньої школи побачив,
заговорив про них публічно і сам вжив заходів для виправлення становища у
навчальному закладі де працював. Це було на той час “малою революцією” в
освіті. Слід підкреслити, що педагог розуміючи низькі можливості школи,
знаючи,  що  немає змоги  на  реформування  освіти,  взявся  реалізовувати  свої
новаторські погляди через позашкільну роботу з молоддю. “Пласт”, за замислом
професора, мав дати учням те, чого не давала школа. Ця мета була досягнута в
короткі  терміни,  що  визнавала  шкільна  влада.  Не  вина  О.  Тисовського,  що
чиновники не хотіли зробити висновки з його діяльності, не вміли використати
досвід роботи молодіжної організації як форму співпраці вчителів та учнів в

11
педагогічному процесі. Не зважаючи на це, його починання можна вважати не
лише новаторством у педагогічному досвіді галицького шкільництва, а й внеском
у світову педагогічну думку. Творчий доробок О. Тисовського на “пластову”
тему  свідчить  про  високий  професійний  рівень  знань  у  навчально-виховній
роботі, які грунтується на нових, прогресивних морально-етичних принципах
та методах.
Педагогічні  ідеї  О.  Тисовського  можна  використати  у  навчально-
виховній, організаційній, пошуковій роботі з сучасними школярами. Спираючись
на  Пластову  Гру,  основою  якої  є  продумана  система  тіловиховання  на
національній основі, можна виховувати “здорове, міцне покоління української
молоді, яке добре розумітиме свої обов’язки супроти Бога, власного громадянства
й цілого людства, вмітиме бачити й передбачати небезпеки й боротися з ними
...” [6, с. 5]. Досвід роботи  професора стає в пригоді вчителям-інноваторам,
виховникам,  організаторам,  особливо  тим,  хто  працює  для  відродження
молодіжних організацій, реорганізації системи фізичного виховання України.
Література
1.
Вацеба  О.  М.  Нариси  з  історії  спортивного  руху  в  Західній  Україні.  -  Івано-
Франківськ: Лілея - НВ, 1997. - 232 с.
2.
Ващенко Г. Вибрані педагогічні твори. - Дрогобич: Відродження, 1997. - 214 с.
3.
Данилів Т. Основоположник Пласту (до 80 річчя з дня народження професора д -
ра О. Тисовського). - Мюнхен: Молоде життя, 1966. - 46 с.
4.
Леник В. Українська організована молодь (молодечі організації від початків до
1914 року). - Мюнхен - Львів: Фенікс, 1994. - 181 с.
5.
Тисовський О. Життя в Пласті: посібник для українського пластового юнацтва.
Третє, виправлене видання. - Нью-Йорк - Торонто: видання Головної Пластової
Булави, 1969. 551 с.
6.
Життя в Пласті. Вибране із однойменного підручника О. Тисовського. Упорядник
С. Корчинський. - Івано-Франківськ: МП “Галицький комерсант”, 1992. - 79 с.
ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ ПРОФІЛАКТИКИ ТРАВМАТИЗМУ
В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО  ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Конох А.П.
Запорізький державний університет
          Рівень  дитячого травматизму досить високий, причому як у країні в цілому,
так  і  в Запорізькій області.В нашій області,  тільки в 1998 році внаслідок
травм, загинуло 134 і отримали пошкодження  більш  27 тисяч дітей віком до 14
років і  тенденції до його зниження не спостерігається [1,2].
        Аналіз  дитячого травматизму  показав, що особливо підлягають цим явищам
діти молодшого шкільного віку, на який припадає понад  40% усіх травм, у
структурі яких більше половини ушкоджень становлять різні види падінь [3].
         Техніці падінь спеціально навчають спортсменів, в таких видах спорту, які
відносяться до найбільш  травмобезпечних.   Між тим, цей аспект навчання
практично  відсутній  на  уроках  фізичної  культури,  де  рівень  травматизму  у
молодших школярів, як при проходженні рухливих та спортивних ігор, так і
інших розділів шкільної програми, особливо гімнастики,  досить великий [3].
         У зв’язку з цим, важливе значення має розробка методики з практичної
реалізації профілактики дитячого травматизму засобами фізичної культури, так
як в теперішній час ця робота не регламентована в шкільних програмах та у
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Похожие:

Ихологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання І спорту харкiв 1999 2 ббк                                                                                                    iconПедагогіка,  психологія  та  медико-біологічні  проблеми  фізичного  виховання  і
Ббк 75. 0+75. 1                                                                                                  удк 796. 072. 2
Ихологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання І спорту харкiв 1999 2 ббк                                                                                                    iconМедико-бiологiчнi проблеми

Ихологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання І спорту харкiв 1999 2 ббк                                                                                                    iconБаламутова  Н.  М.,  Положій  В.  М.,  Шейко  Л.  В.,  Олійников  І.  П. 
Аналіз дисертаційних робіт з фізичного  виховання та спорту за період з 1998 по 2008 роки 
Ихологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання І спорту харкiв 1999 2 ббк                                                                                                    iconДонецький національний медичний університет  
...
Ихологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання І спорту харкiв 1999 2 ббк                                                                                                    icon«молода наука-2010» Збірник матеріалів університетської науково-практичної конференції студентів та молодих учених
Богдановська Н. В., заступник декана з наукової роботи факультету фізичного виховання
Ихологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання І спорту харкiв 1999 2 ббк                                                                                                    iconУкраїни, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби
В. Г. Руденко ( заступник головного редактора ), Н. А. Мацегора (відповідальний секретар), О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов, В....
Ихологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання І спорту харкiв 1999 2 ббк                                                                                                    iconУкраїни, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби
В. Г. Руденко ( заступник головного редактора ), Н. А. Мацегора (відповідальний секретар), О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов, В....
Ихологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання І спорту харкiв 1999 2 ббк                                                                                                    iconУкраїни, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби
В. Г. Руденко ( заступник головного редактора ), Н. А. Мацегора (відповідальний секретар), О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов, В....
Ихологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання І спорту харкiв 1999 2 ббк                                                                                                    icon№12 Частина 2 харкiв 2009 ббк 85я73                                                          удк 01. 006. 3(477. 54)        Н34                  Н34         Молода  мистецька  наука  України.  
Ббк 85я73                                                          удк 01. 006. 3(477. 54)
Ихологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання І спорту харкiв 1999 2 ббк                                                                                                    icon№12 Частина 1 харкiв 2009 1 ббк 85я73                                                          удк 01. 006. 3 (477. 54)            Н34                                                                Н34 Молода мистецька наука України. 
Ббк 85я73                                                          удк 01. 006. 3 (477. 54)
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница