Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PDF просмотр
НазваниеAzərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
страница33/113
Дата конвертации20.01.2013
Размер1.01 Mb.
ТипДокументы
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   113

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
P R E Z İ D E N T  K İ T A B X A N A S I
общественным наукам РАН. - М.: РОССПЭН, 2009. - 2009
с.: 24 вкл. л., фото; - (История сталинизма)  2000 экз.
Аннотация: В книге анализируются исторические реалии,
приведшие  к  катынскому  злодеянию, - ликвидация
Польского государства и его армии как одно из следствий
подписания  советско-германских  договоров 1939 г. В
центре  исследования - многотрудная история  Катынского
дела, борьбы  против  замалчивания  и  фальсификации
обстоятельств, причин и мотивов преступления, усилий по
установлению лживости заключения комиссии Бурденко и
всей  советской "официальной  версии", представленной  в
Нюрнберге. Обстоятельно  показаны  значение  и  роль
Катыни  как  в  советско-польских, так  и  в  российско-
польских отношениях.
Xarici dildə
161. 63.3(4Вел)-8
Paterson, Michael.
P 32
Winston Churchill: the photobiography / M. Paterson; ed.
A. Verso.- Devon: David & Charles Limited, 2006.- 208 p.:
photo.
Annotasiya: Michael Paterson is a military historian, author,
recearcher and illustrator who has had a lifelong interest in the
life and work of Winston Churchill. He is the owner of an
extensive archive of historic photographs and documents,
which includes many items relating to Churchill.
63.3(5) Asiya tarixi
Azərbaycan dilində
162. 63.3(53)
İsmayılov, Əjdər Tağı oğlu.
İ 82
Qədim  Ön  Asiya  və  Ön  Qafqaz  türk  tayfaları:  2  cilddə  /
Ə. T. İsmayılov;  red.  heyəti: V. Əliyev [et  al.];  elmi red.:
T. Məmmədov,  K. Əliyev;  AMEA  A. A. Bakıxanov  adına
Tarix İnstitutu
II cild: Ermənilər və gürcülər Qafqaz Oğuz Albaniyası
ərazisində.- Əlavələrlə təkmilləşdirilmiş nəşr.- Bakı: Nurlan,
2008.- 800,[3] s.: xəritə, il.- Biblioqr.: s. 791-798; 500 nüs.
73

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
P R E Z İ D E N T  K İ T A B X A N A S I
Annotasiya: Bu cilddə işğalçı rusiyanın zəhərli metodologiyasında
saxtalaşdırılmış Azərbaycan türklərinin qədim dövrdən başlayan
Qafqaz tarixi geniş araşdırmaya cəlb edilmiş, kifayət sayda qədim
müəlliflərə, mötəbər qaynaqlara, linqvistik materiallara, etnoqrafik
abidələrə, daşüstü və arxeoloji yazılara, kilsə  ədəbiyyatına, rus,
erməni və gürcü arxeoloqlarının aşkarladıqları zəngin maddi-
mədəniyyət nümunələrinə və s. dəlillərə söykənərək Azərbaycan
tarixşünaslığında ilk dəfə ümumtürk tarixi zəminində yeni
konsepsiya işığı altında aydınlaşdırılır.
163. 63.3(5Гру)64-
Шеин, Олег.
6
Разгром грузинских захватчиков под Цхинвали / О. Шеин.
Ш 39
- М.: Яуза: Эксмо, 2009. - 288 с.: фото; - (Войны ХХI века)
5000 экз.
Аннотация: Впервые  в  России!  Первая  книга  о
"пятидневной  войне"! Подробная  хроника "кровавого
августа" 2008 года! Глубокий анализ причин конфликта и
хода  боевых  действий. Неизвестные  подробности  взятия
Гори, Поти 
и 
Сенаки. Оценка 
эффективности
вооруженных  сил и пропагандистских кампаний. Выводы
и уроки на будущее.
Rus dilində
63.3(5)6
Арабо-израильские  войны:  арабский  взгляд.-  М.:  Яуза:
А 79
Эксмо, 2008.- 480 с.: карты, табл., фото.- (Рассекреченная
история).- (Неизвестные войны XX века); 4000 экз.
Аннотация: Арабо-израильский  конфликт, затянувшийся
на две трети века и постоянно провоцирующий открытые
вооруженные  столкновения, до  сих  пор  остается  во
многом  неизвестной  войной. Данная  книга  представляет
арабскую  точку  зрения. Это  уникальное  исследование,
прежде  хранившееся  под  грифом  ДСП, составлено  по
свидетельствам 
арабских 
генералов 
и 
офицеров,
проходивших обучение в советских военных академиях.
74
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   113

Похожие:

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin iconAzərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin iconAzərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin iconAzərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin iconAzərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
Рос  Rusiya tarixi  28
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin iconAzərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər İdarəsinin

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin icon  Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər İdarəsinin 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin icon  Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər İdarəsinin 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin icon  Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər İdarəsinin 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin iconAzərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi Prezident Kitabxanası, 2007

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin iconAzərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi Prezident Kitabxanası, 2007

Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница