Л. Л. Товажнянського   і доктора педагогічних наук, професора  О. Г. Романовського              харків нту «хпі» 2010     ббк 74в7  П78 
PDF просмотр
НазваниеЛ. Л. Товажнянського   і доктора педагогічних наук, професора  О. Г. Романовського              харків нту «хпі» 2010     ббк 74в7  П78 
страница1/165
Дата конвертации03.10.2012
Размер2.15 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   165
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
“ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕЛІТИ 
 
 

 
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
 
 
Випуск 26 (30) 
 
 
 
За редакцією  
доктора технічних наук, професора 
Л.Л. ТОВАЖНЯНСЬКОГО 
 і доктора педагогічних наук, професора 
О.Г. РОМАНОВСЬКОГО 
 
 
 
 
 
 
ХАРКІВ НТУ «ХПІ» 2010


 
 
ББК 74в7 
П78 
УДК 378:37.03+316.344.42 
 
Рецензенти: 
Сущенко Т.І., доктор педагогічних наук, професор 
Андрущенко В.П., доктор філософських наук, професор 
Бал Г.О., доктор психологічних наук, професор 
 
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №7762 від 21.08.2003 р. 
 
 
Друкується за рішенням Вченої ради Національного технічного університету ―Харківський 
політехнічний інститут‖ (протокол № 2 від 05 березня 2010) 
 
Редакційна колегія: 
В. Г. Кремень, д-р. філос. н, професор, академік НАН України і АПН України (голова) 
Л. Л. Товажнянський, д-р. техн. н., професор, почесний академік АПН України  (співголова) 
І. А. Зязюн, д-р. філос. н., професор, академік АПН України (заступник голови) 
О. Г. Романовський, д-р. пед. н., професор (заступник голови) 
В. М. Бабаєв, д-р. держ. упр, професор  
В. П. Андрущенко, д-р. філос. н., професор, академік АПН України 
Н. Г. Ничкало, д-р. пед. н., професор, академік АПН України 
І. Д. Бех, д-р. психол. н., професор, академік АПН України 
С. У. Гончаренко, д-р. пед. н., професор, академік АПН України 
В. І. Луговий, д-р. пед. н., професор, академік АПН України 
В. Ю. Биков, д-р. техн. н., професор, член-кор. АПН України 
С. О. Сисоєва, д-р. пед. н., професор, член-кор. АПН України 
Г. О. Балл, д-р. психол. н., професор, член-кор. АПН України 
В. М. Князєв, д-р. філос. н., професор  
П. І. Надолішний,
 д-р. держ. упр., професор 
В. П. Тронь, д-р. держ. упр., професор 
Р. С. Гуревич, д-р. пед. н., професор 
В. В. Рибалка, д-р. психол. н., професор 
Т. І. Сушенко, д-р. пед. н., професор 
М. П. Лещенко, 
д-р. пед. н., професор 
В. О. Моляко, д-р. психол. н., професор 
Н. А. Побірченко, д-р. психол. н., професор 
Л.
 П. Пуховська, д-р. пед. н., професор 
О. МПєхота, д-р. пед. н., професор 
В. В. Корженко, д-р. філос. н., професор 
А. ІГрабченко, д-р. техн. н., професор 
Є. Є. Александров, д-р. техн. н., професор 
М. Д. Годлевський, д-р. техн. н., професор 
Е. Г. Братута, д-р. техн. н., професор 
О. С. Куценко, д-р. техн. н., професор 
В. Б. Самородов, д-р. техн. н., професор 
О. С. Пономарьов, професор  
С. М. Пазинич,  д-р філософії, професор 
А. О. Мамалуй, 
д-р. фіз.-мат. н., професор 
О. І. Ільїнський, д-р. фіз.-мат. н., професор 
О. А. Ігнатюк, к. техн. н, доцент 
Н. В. Підбуцька , к.пед. н. (відповідальний секретар) 
 
 
Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: П78 
  зб. наук. праць / за ред. Л.Л. Товажнянського, О.Г. Романовського. – Вип. 26 (30). – 
Харків: 
НТУ ―ХПІ‖, 2010. – 324 с.  
 
Розглянуто теоретико-методичні аспекти проблем нової філософії  професійної освіти, феноменів 
еліти і лідерства, виховання керівників-лідерів, формування гуманітарно-технічної еліти. Проаналізо-
вано акмеологічні підходи до підготовки еліти, аспекти психології управління та виховання керівни-
ків -лідерів. 
Адресовано науковим працівникам, педагогам, аспірантам, тим хто займається дослідженням про-
блем педагогіки еліти і лідерства. 
 
ISSN 2078-7812   
© Національний технічний університет ―Харківський політехнічний інститут‖, 2010/
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   165

Похожие:

Л. Л. Товажнянського   і доктора педагогічних наук, професора  О. Г. Романовського              харків нту «хпі» 2010     ббк 74в7  П78  iconВидається з 2008 року  Випуск 6  Edition №6        харків нту «хпі» - 2011 - kharkiv ntu «khpi»  ббк 34. 63  С 56 
Збірник містить наукові статті відомих вчених України і закордонних країн з актуаль
Л. Л. Товажнянського   і доктора педагогічних наук, професора  О. Г. Романовського              харків нту «хпі» 2010     ббк 74в7  П78  iconНародного лікаря СРСР олександра Романовича Довженка 8   9 квітня 2008 р. Під загальною редакцією Заслуженого діяча науки, професора П. В. Волошина Харків 1 ббк 56. 14
Из поколения в поколение передаются факты, свидетельствующие об их необыкновенном таланте, творческих
Л. Л. Товажнянського   і доктора педагогічних наук, професора  О. Г. Романовського              харків нту «хпі» 2010     ббк 74в7  П78  iconКнига  професора  Горемичкіна  А.І.  спрямована  на  рі
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України  для вищих педагогічних навчальних закладів
Л. Л. Товажнянського   і доктора педагогічних наук, професора  О. Г. Романовського              харків нту «хпі» 2010     ббк 74в7  П78  iconБбк ч216(4Ук)я10
...
Л. Л. Товажнянського   і доктора педагогічних наук, професора  О. Г. Романовського              харків нту «хпі» 2010     ббк 74в7  П78  iconЫта мониторингового исследования = Под научной редакцией доктора педагогических наук, профессора В. И. Байденко и доктора технических наук, профессора Н. А. Селезневой москва 2009
Авт сост.: В. И. Байденко, О. Л. Ворожейкина, Е. Н. Карачарова, Н. А. Селезнева, Л. Н. Тарасюк / Под науч ред д-ра пед наук, профессора...
Л. Л. Товажнянського   і доктора педагогічних наук, професора  О. Г. Романовського              харків нту «хпі» 2010     ббк 74в7  П78  iconРабочая программа по курсу «История»
Рао, доктора педагогических наук Загладина Н. В., а также доктора исторических наук А. А. Улуняна Рабочая программа конкретизирует...
Л. Л. Товажнянського   і доктора педагогічних наук, професора  О. Г. Романовського              харків нту «хпі» 2010     ббк 74в7  П78  icon№ 4                   Харків – 2005 удк 930. 1 Ббк 63  
Харківській області  5 
Л. Л. Товажнянського   і доктора педагогічних наук, професора  О. Г. Романовського              харків нту «хпі» 2010     ббк 74в7  П78  iconПод редакцией доктора филологических наук профессора К. Э. Штайн 2 0 0 8 И з д а т е л ь с т в о   С т а в р о п о л ь с к о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о   у н и в е р с и т е т а
Ходус В. П. Метапоэтика драматического текста А. П. Чехова: Моногра- фия / Под редакцией доктора филологических наук профессора К....
Л. Л. Товажнянського   і доктора педагогічних наук, професора  О. Г. Романовського              харків нту «хпі» 2010     ббк 74в7  П78  icon№633 історія випуск 36 Засновано у 1964 р. Харків
Україна, 61077 Харків, пл. Свободи, 4, Харківський національний універси тет ім. В. Н. Каразіна, історичний факультет
Л. Л. Товажнянського   і доктора педагогічних наук, професора  О. Г. Романовського              харків нту «хпі» 2010     ббк 74в7  П78  icon№701 історія випуск 37 Засновано у 1964 р. Харків
Україна, 61077 Харків, пл. Свободи, 4, Харківський національний універси тет ім. В. Н. Каразіна, історичний факульте\т
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница