Аспекти
PDF просмотр
НазваниеАспекти
страница145/145
Дата конвертации03.10.2012
Размер1.84 Mb.
ТипДокументы
1   ...   137   138   139   140   141   142   143   144   145

Нейронауки: теоретичні та клінічні аспекти
                               Том 1, № 1, 2005. Додаток
©  ДонДМУ
Колядко С.П.        20
Марченко Л.Н.      8
Павловский В.И.      123
Конарева И.Н.      52
Маслов В.Ю.      71
Павлюченко В.Б.      30
Коновалова Е.А.      53
Маслюков П.М.      72
Паламарчук А.И.      90
Коновальчук В.Н.      74
Матинян Л.А.      72, 73
Паламарчук И.Г.      90
Коноплянко В.А.      27, 28, 53, 61
Махин С.А.      133
Паламарчук Т.Ю.      89
Копач О.В.      54
Махонина М.М.      134
Панов Ю.Е.      91, 92
Коренюк И.И.      21, 55, 100
Меленчук Е.В.      17
Панова Л.Е.      91
Корогод С.М.      55, 105
Мельник С.И.      73
Панова Т.И.      91, 92
Костерина Н.С.      124
Мельниченко Е.В.      74
Панченко О.А.      66
Костюк О.П.      56
Мельничук О.П.      74
Пархоменко А.М.      74
Костюк П.Г.      56
Меркулова Н.А.      45
Пархоменко Н.Т.      93
Костюков О.I.      12
Метюк Я.М.      75
Пархоменко Ю.М.      93
Коцюруба А.В.      99, 121
Миллер Э.Д.      73
Пашнин А.С.      16
Кравцов П.Я.      53, 112, 136, 137
Минасян С.М.      76
Пеклун И.В.      89, 113
Кравцова С.П.      58
Минко В.А.      119
Перетягин О.А.      94
Кравченко К.А.      70, 96
Мирзоянц Ж.А.      72, 73
Петров А.М.      24, 94
Краснова Т.В.      107
Мироненко И.В.      140
Петрусенко Г.П.      84
Кривобок Г.К.      38
Мислицький В.Ф.      123
Пивнева Т.А.      130
Кривченко А.И.      98
Михайличенко В.Ю.      27, 28
Пилипчук С.Ю.      93
Крижановський С.А.      132
Михайлова Г.З.      119
Пилявский А.И.      68
Крысанова Н.В.      12
Михайлова Г.Н.      79
Побегайло Л.С.      135
Крышталь О.А.      58, 127
Мишин Н.П.      74
Поважная Е.С.      43, 113
Крюк А.Ю.      38
Мищенко В.П.      77
Погорєлов О.В.      138
Крюк Ю.Я.      38
Мищенко С.В.      77
Погуляева О.Э.      95
Ксаджикян Н.Н.      24
Мойбенко А.А.      30
Подплетняя Е.А.      70, 96
Кузик В.В.      6
Молчанов П.Г.      23
Пономарева В.П.      96, 134
Кузнецов И.Э.      59
Мороз В.М.      78
Пономарчук В.С.      94
Кузнецова О.В.      60
Морозова И.Л.      79
Попов Б.Г.      80, 112, 141
Кулагiна I.Б.      55
Москальова С.В.      34
Попов К. Е.      110
Куличенко А.М.      51, 60
Мошков Д.А.      79, 119
Попов Ю.М.      15, 16, 40
Кульчицкий В.А      23
Мулюкова Г.К.      94
Попова Л.В.      6
Кустов Д.Ю.      53, 61
Мурзiн О.Б.      125
Попова С.П.      97
Кустов М.В.      62
Мухамедзянов Р.Д.      94
Попутников Д.М.      17
Мухамедьяров М.А.      4
Посохов Е.А.      9
Л
Постникова Т.Ю.      98
Лавренова О.В.      136, 137
Н
Потанин М.Б.      98
Лавренчук В.А.      17
Нагапетян Х.О.      72, 73
Присяжная А.Д.      99
Ладария Е.Г.      85
Насоян А.М.      70
Прокофьева Н.В.      91, 92, 136, 137
Лапша В.И.      7
Насырова А.Г.      83
Прокофьева Т.И.      99
Лебедь Ю.В.      50, 87
Натрус Л.В.      80, 144
Протасова З.С.      93
Левтеров А.В.   141
Недзвецкий В.С.      81, 120
Лизун Д.В.      63
Ненова О.Н.      82
Р
Линчевская Л.П.      38
Неруш П.А.      81, 82
Раваева М.Ю.      100
Липка М.В.      81
Несин В.В.      83
Райт М.      73
Литвинова Е.В.      89
Нигматуллина Р.Р.      83
Ракша-Слюсарева Е.А.      53, 61
Лобасюк Б.А.      64
Никандров В.Н.      84
Редько А.А.      38
Лозовая Н.А.      73, 143
Николенко В.Ю.      85
Резников Г.Д.      38
Лукашенко Т.М.      79
Никоненко А.Г.      20
Ремизов И.Н.      26
Лукашов С.М.      131
Новаковская С.А.      7
Репинская Е.В.      101
Луханiна О.П.      65
Новочадов В.В.      85, 143
Родинский А.Г.      69
Луцюк Н.В.      65
Нурбекян Л.В.      72, 73
Рожманова О.М.      101
Лушникова И.В.      20
Рокунець I.Л.      78, 102
Лях Ю.Е.      27, 66, 67
О
Романенко А.В.      102, 103
Ляшенко В.П.      131
Овсянникова Н.М.      36
Романенко Л.А.      82
Льюис Д.И.      14
Оганесян Г.А.      6, 86
Романова И.Д.      103
Оганесян К.Р.      86
Рудая А.Ю.      79
М
Оганисян А.О.      86
Руденко А.I.      125
Магура И.С.      67, 101
Озерова Л.А.      74
Руденко О.В.      125
Мадяр С.А.      60
Олешко Н.Н.      87
Рустамова Т.В.      69
Мазниченко А.В.      68
Омельченко О.Д.      78
Рушкевич Ю.Е.      9
Майский В.А.      30, 68
Онушко А.Ю.      87
Макан С.Ю.      123
Опрышко В.И.      70, 96
С
Макаренко О.В.      70, 96
Орловский М.А.      50, 87
Саакян С.Г.      76
Макарчук М.Ю.      132
Осадченко I.О.      50
Савка Ю.М.      131
Макий Е.А.      69
Остапенко В.И.      67
Савро В.А.      104
Макина Д.М.      6
Островая Т.В.      88
Савустьяненко А.В.      126
Малакшанидзе З.Г.      46
Савченко И.В.      46
Мамедов З.Г.      5, 69
П
Савченко М.В.      134
Мамонтов С.М.      15
Пiлявський О.I.      12
Сагач В.Ф.      87, 99, 117, 121, 135
Мамчур В.И.      70, 96
Пiлькевич Н.А.      65
Сайфутдинова Л.Р.      42, 43
Манвелян Л.Р.      70
Пiскорська Н.Г.      132
Сакоян Г.Г.      86
Мандрык Ю.В.      108
Пiшак В.П.      123
Самарiн А.В.      105
Манукян Л.П.      105
Павленко В.Б.      65
Саркисян В.А.      105
Маньковская Е.П.      22, 23
Павленко О.М      88
Саркисян С.Г.      76
Марченко В.С.      71
Павлик Л.Л.      79
Секирин А.И.      109
149

Нейронауки: теоретичні та клінічні аспекти
                               Том 1, № 1, 2005. Додаток
©  ДонДМУ
Селезнев К.Г.      106
У
Ярошенко Ю.В.      143
Селезньова С.В.      114
Удод А.А.      126
Яценко Л.Н.      144
Семак И.В.      23
Уманский В.Я.      126
Яценко Н.М.      143
Семенова Ю.В.      64
Ушакова Г.О.      127
Семенюк Т.М.      39
Ушан Е.В.      32
A
Семик Л.И.      135
Abdrakhmanov M.M.      80
Сергеева С.С.      107
Ф
Сидоров A.В.      107
Файнерман В.Б.      99
B
Сидун  М.С.      38
Федирко Н.В.      54
Belostotskaya G.B.      112
Сидякин В.Г.      124
Федоренко А.Л.      127
Bibikova V.N.      10
Скибо Г.Г.      20, 108
Фекета В.П.      131
Bolton T. B.      25, 130
Скляров А.Я.      108
Фильчев А.      107
Скобцов Ю.А.      109
Фокина Ю.О.      52
G
Скок  М.В.     26, 137
Фролов В.И.      128
Gordienko D.V.      25
Скок В.И.      26, 71, 137
Grishin S.N.      80
Сливко Э.И.      110
Х
Gulyar S.A.      63
Слюсарев А.А.      53, 61
Хара М.Р.      128
Сметанин Б.Н.      110
Харитонова С.М.      19
H
Смирнов А.В.      111
Хархун М.И.      58
Harhun M.I.      25
Смирнова Н.Н.      132
Хоменко О.М.      125
Himmelreich N.H.      118
Сможаник К.Г.      50
Хрипаченко И.А.      126
Смоляренко И.К.      111
Хусаинов Д.Р.      55
I
Снегирь А.Г.      46
Ivanov A.      104
Снегирь М.А.      46, 112
Ц
Ivanova S.Y.      115
Сокрут В.Н.      113
Цвiловський В.В.      62
Соллертинская Т.Н.      98
Цинцадзе В.П.      73
K
Сотников О.С.      7, 107
Цинцадзе Т.Ш.      73, 127
Khomula E.V.      129
Сохiн С.О.      114
Цупиков О.М.      50, 130
Kostrzhevska O.G.      118
Статiнова О.А.      114
Цыба И.В.      109
Kostyuk E.P.      95, 115
Степаненко К.И.      6
Цяпець Г.Б.      131
Kostyuk P.G.      95, 115, 129, 139
Степаненко Л.Г.      135
Цяпець С.В.      131
Kostyukov A.I.      57
Степанова I.В.      56
Krishtal O.A.      141
Степула В.В.      60
Ч
Kruglikov I.      139
Сторожук В.М.      116
Чаланова Р.И.      31
Субботинова Ю.А.      64
Чаплинская Е.В.      47
L
Султанов      107
Чаус Т.Г.      131
Limansky Y.P.      63
Супрунов К.В.      31, 78
Чеботкова И.В.      120
Сушко Б.С.      116
Черенкевич С.Н.      23
M
Сыроватская Л.П.      125
Чернiнський А.О.      132
Makarenko A.N.      10
Сюсюк Н.В.      53
Черний В.И.      132
Medina I.      104
Черный С.В.      133
Mukhamedyarov M.A.      80
Т
Черняк А.Н.      66, 67
Талалаенко А.Н.      38
Чеховская Л.И.      93
P
Таланов С.А.      87, 117
Чечель В.В.      31, 78
Pellegrino C.      104
Тальнов А.Н.      63
Чуян Е.Н.      133, 134
Pinchenko V.O.      95
Тарапата Н.И.      46, 80
Povstyan O.V.      25
Темурьянц Н.А.      119
Ш
Rama S.      104
Теннер Дж.А.      73
Шамаев В.В.      126
Терещенко А.В.      80, 141
Шандра А.А.      134, 135
S
Терещенко И.В.      43, 113
Шаповал Л.Н.      135
Salyha Y.      104
Тетерятник Е.В.      110
Шеверьова В.М.      136
Shuba M.F.      25
Тєлєжкiн В.С.      118
Шевко А.Н.      22, 23
Shutov L.      139
Тирас Н.Р.      79, 119
Шевченко Т.А.      136, 137
Sobol C.V.      112
Тираян А.С.      47
Шепелев С.Е.      102
Sopin Y.O.      114
Титкова А.М.      19, 120
Шинкаревский П.В.      60
Stepanova I.V.      115
Титов Ю.Д.      140
Шира А.И.      113
Storozhuk M.V.      115
Тихомиров А.А.      120
Шкарбан I.А.      137
Тищенко А.В.      85
Школьник В.М.      138
T
Ткаченко В.П.      122
Шпак Г.А.      47
Tamarova Z.A.      63, 141
Ткаченко М.Н.      117
Штанчаев Р.Ш.      119
Tarasenko A.S.      118
Ткаченко М.Н.      121
Шуба М.Ф.      62
Tsvilovskyy V. V.      130
Ткаченко Т.В.      122
Шугуров О.О.      111, 139
Ткачук Н.А.      123
V
Ткачук О.В.      123
Щ
Voitenko N. V.      129, 139
Ткачук С.С.      123
Щеголева М.Г.      36
Топка Е.Г.      124
Щобак О.I.      131
Y
Торбинський А.М.      34
Щукина О.С.      46, 80, 112
Yudin Y.K.      141
Торяник Е.А.      77
Эйсмонт Е.В.      65
Третьяков С.А.      16
Энглези А.П.      140
Z
Трибрат А.Г.      124
Zefirov A.L.      80
Трикаш И.О.      125, 143
Я
Zhernosekov D.D.      114
Трушенко О.С.      125
Яковцова А.Ф.      142
Zholos A. V.      130
Тукаєв С.В.      132
Яковленко В.В.
Тымченко С.Л.      37
Ярова П.Л.      118
150

1   ...   137   138   139   140   141   142   143   144   145

Похожие:

Аспекти iconПравовий ТА культурологічний аспекти 

Аспекти iconУ Н И В Е Р С И Т Е Т   Г Р А Ж Д А Н С К О Й   З А Щ И Т Ы   У К Р А И Н Ы  
Розглядаються організаційно-технічні аспекти вдосконалення  пожежної безпеки, що відображають сучасні методи підвищення ефе
Аспекти iconУ Н И В Е Р С И Т Е Т   Г Р А Ж Д А Н С К О Й   З А Щ И Т Ы   У К Р А И Н Ы  
Розглядаються організаційно-технічні аспекти вдосконалення  пожежної безпеки, що відображають сучасні методи підвищення ефе
Аспекти icon  Some of the theoretical and practical aspects of linguistics are researched, and main attention is concentrated 
Розглядаються  деякі  теоретичні  та  практичні  аспекти  мовознавства,  головна  увага  зосереджена  на 
Аспекти iconМатеріали  Всеукраїнської  науково-практичної конференції        10 березня 2011 рік                                Красноармійськ  2011 
«Філософсько-педагогічні  аспекти  формування  свідомості  технічної  інтелігенції».  Основні  напрямки 
Аспекти iconКомпаративістські дослідження релігії Соціально-філософські аспекти релігієзнавства  выпуск 5-й одеса 2005 ббк  86. 212. 4: 2я43
Мечникова: Наук дослідн центр «Компаративістські дослідження  релігії»; Ред кол.: Е.І. Мартинюк (гол ред.), О. А. Івакін, В. А. Кравченко, ...
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница