3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця
PDF просмотр
Название3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця
страница2/274
Дата конвертации03.10.2012
Размер3.68 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   274

Валентина Саєнко.  Траєкторія духовного злету науковця
5
сприйматимуться новими поколіннями як наукові відкриття, до яких 
варто прислухатися  і пізнати. 
***
Наукова зрілість прийшла до Наталі Кузякіної дуже рано. І не тому 
тільки, що у 18 років закінчила екстерном з відзнакою Київський уні-
верситет, а у 23 завідувала кафедрою. Хоч і не в столичному вузі, на 
працю в якому могла розраховувати за своїм талантом і походженням 
(корінна киянка, батьки якої задовго до її народження переїхали з Кур-
щини),  але  наділеної  хистом  повної  самовіддачі  людини,  сповненої 
творчою енергією і ладної віддавати її іншим без розрахунку й еконо-
мії натхнення. Зовнішня неприступність і критична непоступливість, 
які справляли  враження  при першому  знайомстві  з новою  викладач-
кою, що з’явилася в аудиторіях Одеського державного (тепер – націо-
нального) університету ім. І.І. Мечникова, не лякала тих студентів, які 
її ближче знали ще з Ізмаїльського педінституту, цінуючи за лектор-
ську майстерність, широту і глибину знань, за вміння тверезо мислити 
й оцінювати особливості українського культурного розвитку без спро-
щень  й  утилітарних  підходів,  без  вульгарно-соціологічних  інкруста-
цій, щедро розсипаних у кондовому радянському літературознавстві. 
Вона в ту пору любила повторювати думку, що ген поезії, як і ген ма-
тематичних осяянь, пробуджується рано. І наводила приклади Михай-
ла  Лермонтова й Олександра  Пушкіна, вже тоді добре усвідомлюючи, 
що сприйняття класики вдумливим читачем, а тим більше інтерпрета-
тором, залежить од вікових дистанцій, від зміни поглядів, які даються 
досвідом і поглибленням знань.
Вже тоді Наталя Борисівна Кузякіна, за всієї різкості суджень, вра-
жала своєю жіночністю, що, здається, випадала з чоловічого складу її 
розуму,  завдяки  якому  не  сприймала  на  віру  усталені  форми  аналізу 
тексту і цілих явищ культурного життя. Через те дослідниця не тіль-
ки ретельно добирала і прискіпливо вивчала факти, що розкривали не-
видимий бік їхньої сутності і вписаності у літературний процес, але 
сформувала характер своєї творчої діяльності, наближений до приро-
дознавчих наук. І це був характер систематика, який за фрагментом чи 
розрізненим фактом бачив логіку розвитку явища в усій його повно-
ті і єдності різноманітностей, у діалектиці руху чи гальмування. Саме 
ця здатність до пошуку закономірностей в осмисленні фактажу і прав-
ди документу як підґрунтя аналітичних дій по вивченню текстової тка-

6
Наталя Кузякіна 
нини  зразків  драматургії  ХХ  ст.  й  визначала  високий  тонус  систем-
них студій Н.Б. Кузякіної, присвячених геніальному драматургові Ми-
колі  Кулішеві, унікально обдарованому режисерові Лесю  Курбасу, як 
і важливим аспектам україністики першої третини ХХ в., 30-50 рр. та 
знаковим постатям літератури пізніших десятиліть і інших культурно-
історичних епох (як, наприклад, раннього модернізму).
Як  людина  широких  інтелектуальних  можливостей  і  вмінь,  здат-
на до наполегливої праці, Наталя Кузякіна в коло своєї наукової обсер-
вації  включила  широкий  спектр  новаторських  проблем  з  україністи-
ки, русистики, компаративістики, ніколи не залишаючись на рівні до-
сягнутого чи то нею самою, чи то сучасних їй досліджень. Їй був при-
таманний тверезий погляд на долю української літератури в стані со-
цреалістичної заблокованості, зумовленої видимістю автономних на-
ціональних прав, у стані меншовартісного існування. Щоправда, як ет-
нічна росіянка, людина російської культури, вона знала ціну таким ри-
сам української ментальності, як покірність долі, принцип «моя хата 
скраю», занадто висока мовна лабільність, невміння шанувати власні 
пріоритети, але вміння жити за чужими правилами, що багато в чому 
зумовили національну інертність у частини інтеліґенції, в часи відли-
ги зокрема. 
Через те вона як філолог (і мистецтвознавець, передусім театрозна-
вець) високої наукової кваліфікації у величезному за обсягом корпусі 
мистецьких явищ і письменницьких імен та діячів з царини театру від-
шукувала лицарів духу, вірних своєму покликанню, не здатних мімі-
крувати під тиском обставин чи заради престижного місця у суспіль-
ній ієрархії. Через те не сповільнювався науковий інтерес дослідниці 
до творчості Миколи Куліша і модерного театру Леся Курбаса, до п’єс 
Володимира Винниченка і його мистецької лабораторії. 
Уже в перших трьох книгах, надрукованих невдовзі після захисту 
кандидатської дисертації – двочастинних «Нарисах української радян-
ської драматургії» (ч.І, 1958 р.;  ч.II, 1963 р.) та монографічного дослі-
дження «Драматург Микола Куліш» (1962 р.), – чітко визначилася до-
мінанта наукового пошуку: творчість Миколи Куліша як вершинного 
явища української драматургії ХХ ст. І ця любов до письменника за-
лишилася на все життя. І зростав дослідницький інтерес до митця не 
тільки за рахунок відкриття нових фактів його біографії та еволюцій-
ного розвитку естетичних надбань, не лишень унаслідок вивчення ар-
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   274

Похожие:

3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця iconПоздравляю еще раз всех с днем Святого Валентина. Хоть праз- учитель географии
Святого Валентина покрыта тайной. Однако мы знаем, что февраль довольно  Владимировна – учитель 
3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця icon«величие   нации  И  степень  ее  духовного развития  можно  определить  по   тому,   как  эта  нация  обращается  С  животными»    (Ìàõàòìà Ãàíäè)
Величие   нации  И  степень  ее  духовного развития  можно  определить  по   тому,  
3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця icon     Они стали первопроходцами космических далей, открыв для человечества путь к звездам: Юрий Гагарин, Герман Титов, Валентина Терешкова, Алексей Леонов
Юрий Гагарин, Герман Титов, Валентина Терешкова, Алексей Леонов, Светлана Савицкая, Нейл Армстронг Список героев космоса за последние...
3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця iconВарчук Валентина. Василь Стефаник. 

3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця iconЭто не только отсутствие болезней, но и состояние полного физического, духовного и социального благополучия. В большей степени здоровье человека зависит от
Здоровье – это не только отсутствие болезней, но и состояние полного физического, духовного и социального благополучия. В большей...
3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця iconОтвечает адвокат
Дыру в потолке на кухне от  на оплаченные счета. – Ежемесячно  – возражает Валентина Маркеловна. 
3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця iconВалентина ХолопоВа Но и мелодия - лЮБоВЬ  владимир спиваков москва Альтекс 2010
Вступление: Сердце Музыканта   6
3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця iconНовости школы 
От лица всей нашей редакции хотим поздравить вас с Днѐм Святого Валентина и пожелать 
3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця iconПарящие квадрациклы захватывают дух!
Собираетесь ли Вы праздновать День святого Валентина и какие подарки  подготовили любимым?
3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця iconРуководство для терапевтов 
Исцеление от культов: Помощь жертвам психологического и духовного насилия. /Под ред. 
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница