3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця
PDF просмотр
Название3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця
страница3/274
Дата конвертации03.10.2012
Размер3.68 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   274

Валентина Саєнко.  Траєкторія духовного злету науковця
7
хівів КДБ, на сторінках яких закарбувався профіль Миколи  Куліша як 
мудреця і філософа, незламної людини, що добре розумілася на тому, 
в якому становищі опинилася українська культура і доля України за ра-
дянських часів – епохи тоталітарного наступу на право незалежності і 
самоідентифікації цілого народу. Через те епіцентром українознавчих 
студій Наталі Кузякіної був передусім ґрунтовний і різнобічний ана-
ліз кожної з одинадцяти п’єс видатного драматурга, їх поетикальних 
особливостей, що сформували якісний стрибок від традиції до нова-
торства. І він не обмежувався контекстом лише національної літерату-
ри, але визначав інноваційних рух світової культури, в яку органічно 
вписувалася українська література. У короткий відрізок куцих свобод 
за часу хрущовської відлиги Наталя Кузякіна не тільки встигла опану-
вати матеріали з Херсонського обласного архіву, зібрати свідчення Ча-
плинського й Олешківського середовища письменника (його одноліт-
ків, друзів дитинства і ранньої юності, в тім числі і побратима Івана 
 Дніпровського, що знав багато про Куліша, його задуми, особливості 
душевної і духовної організації, навіть про потаємну любов одесько-
го періоду життя), але й вивершити літературо-мистецтвознавчу дило-
гію «Драматург Микола Куліш» і «П’єси Миколи Куліша: літературна 
і сценічна історія». Остання монографія готувалася як докторська дис-
ертація, та наступило різке суспільне похолодання – і дослідниці до-
велося пригальмувати вихід книги на один рік, щоб встигнути захис-
тити дисертацію на іншу тему – «Драматург і театральний критик Іван 
 Кочерга». В Україні захист навіть на таку нейтральну тему відбутися 
не міг, бо Н.Кузякіна, як і Михайлина  Коцюбинська, Іван  Дзюба, Іван 
 Світличний, як і митці-шістдесятники, знаходилася в зоні пересліду-
вання і негласного контролю, що закінчувався безробіттям. Але енер-
гійна праця не припинялася ні на хвилину. Інтенсивність її була шо-
куючою  для  метрів  радянського  літературознавства:  у  проміжку  ви-
ходу  двох  книг («Драматург  Іван  Кочерга.  Життя.  П’єси.  Вистави»  і 
«П’єси Миколи Куліша»), а це були 1968 і 1970 р., у Москві 1969 за-
хистила докторську дисертацію, одним із опонентів якої був академік 
М.П. Бажан.
Та цим успішне кулішезнавче студіювання не закінчилося. Це був 
лише перший етап в осягненні теми всього життя. Другий етап збігся з 
третім у ХХ ст. відродженням української культури – у 80-х – 90-х рр. 
Саме тоді з’явилася з-під її пера злива публікацій, що характеризува-

8
Наталя Кузякіна 
ла різні сторони короткого, але питомого життя Миколи  Куліша у мис-
тецтві Слова й українського театру європейського рівня. Недарма Ку-
ліша називали українським  Шекспіром. І хоч Наталя Кузякіна не лю-
била таких порівнянь, згідно з якими одного письменника пояснювали 
через іншого, але внутрішня переконаність, що так воно і є, спрямову-
вала наукову енергію в нове русло дослідження невідомих сторінок лі-
тературного життя, осяяного генієм Куліша.
Особливості серії статей, яка з’явилася під час другого рівня осяг-
нення творчості драматурга, полягали не стільки у відмові від попе-
редніх оцінок в рецепції й інтерпретації, часто вимушених поступок 
заради  публікації  книг  періоду 60-х  і 70-х  рр.,  у  подоланні  прямого 
і  негласного  встановлення  меж  дозволеного,  які  доводилося  всіляко 
обходити  й  уникати,  щоб  бути  почутою  в  інтелектуальному  просто-
рі, не скутому соцреалістичною кригою. І публікації Наталі Кузякіної 
таки  значно  вплинули  на  розвиток  неупередженого,  вільного  літера-
турознавства, спрямованого не на партійні приписи, а на воскресіння 
духовного спадку письменника за логікою художньої переконливості 
текстів,  за  їх  естетичною  цінністю,  за  новаторськими  мистецькими 
відкриттями.  І  цей  ретельний  обробіток  української  наукової  ниви 
прислужився добрим ґрунтом  не тільки для власного удосконалення 
кулішезнавчих студій, як і вивчення усієї української драматургії, по-
чинаючи  від  Лесі   Українки,  але  й  для  введення  у  літературознавчий 
обіг фактів про долю україніки із прихованих архівів КДБ, що відкри-
вають очі на процеси українізації/контрукраїнізації та її трагічних на-
слідків, на потоптання національних талантів заради утопічної кому-
ністичної ідеї та утворення новітньої імперії. І дослідниця, всупереч 
пóступкам,  була  почута  інтелектуалами,  які  цікавилися  українською 
історією  і  культурою.  Ще  студентом  почув  і  зрозумів  духовну  шко-
лу Н.Кузякіної Валерій  Шевчук, який у листі до майбутньої дружини 
(від 9.ІХ–1963р.) писав: «Купив книжку Н.Кузякіної «Нариси з історії 
української радянської драматургії (1936–1960)». Там є цілий ряд пре-
цікавих сторінок. Це та сама авторка, що написала книгу про Куліша 
М.  Загалом  книга  «витримана»,  але  часто  вона  над  цим  так  крас-
номовно  печеться  і  так  натякає,  що  я  дивуюся,  як  її  не  підрізали  в 
певних місцях. В багатьох місцях
 вона надзвичайно чесна. А це в нас 
рідкість.
 Або чесний і дурний, або розумний і нечесний» (Курсив і 
підкреслення моє. – В.С.).
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   274

Похожие:

3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця iconПоздравляю еще раз всех с днем Святого Валентина. Хоть праз- учитель географии
Святого Валентина покрыта тайной. Однако мы знаем, что февраль довольно  Владимировна – учитель 
3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця icon«величие   нации  И  степень  ее  духовного развития  можно  определить  по   тому,   как  эта  нация  обращается  С  животными»    (Ìàõàòìà Ãàíäè)
Величие   нации  И  степень  ее  духовного развития  можно  определить  по   тому,  
3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця icon     Они стали первопроходцами космических далей, открыв для человечества путь к звездам: Юрий Гагарин, Герман Титов, Валентина Терешкова, Алексей Леонов
Юрий Гагарин, Герман Титов, Валентина Терешкова, Алексей Леонов, Светлана Савицкая, Нейл Армстронг Список героев космоса за последние...
3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця iconВарчук Валентина. Василь Стефаник. 

3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця iconЭто не только отсутствие болезней, но и состояние полного физического, духовного и социального благополучия. В большей степени здоровье человека зависит от
Здоровье – это не только отсутствие болезней, но и состояние полного физического, духовного и социального благополучия. В большей...
3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця iconОтвечает адвокат
Дыру в потолке на кухне от  на оплаченные счета. – Ежемесячно  – возражает Валентина Маркеловна. 
3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця iconВалентина ХолопоВа Но и мелодия - лЮБоВЬ  владимир спиваков москва Альтекс 2010
Вступление: Сердце Музыканта   6
3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця iconНовости школы 
От лица всей нашей редакции хотим поздравить вас с Днѐм Святого Валентина и пожелать 
3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця iconПарящие квадрациклы захватывают дух!
Собираетесь ли Вы праздновать День святого Валентина и какие подарки  подготовили любимым?
3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця iconРуководство для терапевтов 
Исцеление от культов: Помощь жертвам психологического и духовного насилия. /Под ред. 
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница