3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця
PDF просмотр
Название3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця
страница4/274
Дата конвертации03.10.2012
Размер3.68 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   274

Валентина Саєнко.  Траєкторія духовного злету науковця
9
І це не поодинокий випадок сприйняття й високої оцінки дослід-
ницької праці, але  концептуальне зближення чесного служіння Слову 
і Науці про любов до Слова. Рідкісне сполучення чесності і розуму як 
принцип, яким вимірюється повнота і глибина аналізу без кон’юнктури 
і  спрощень,  притаманне  дослідницькому  таланту  Наталі  Кузякі-
ної, було ознакою рівня критичної культури, що не піддавалася коро-
зії часу, згідно з яким право на похвальне слово мали письменники-
владці,  письменники-високопосадовці.  Тим  часом  Н.Б.Кузякіна  слу-
жила науці, а не прислужувала чиновникам від літератури, а тому оби-
рала як об’єкт дослідження письменників, які своєю творчістю мані-
фестували прорив України на рівень європеїзму.
І  щоб  не  бути  голослівним,  слід  навести  приклад  тієї  пріоритет-
ності  напряму  дослідження,  яку  надавала,  скажімо,  Наталя  Кузякіна 
у  вивченні  драматургії  Миколи   Куліша  і  Володимира   Винниченка,  а 
не Олександра  Корнійчука. І за це її в радянські часи переслідували, 
позбавляли роботи і виживали з України, але її безкомпромісний ви-
бір  був  правильним,  як  показує  історія  питання  і  два  витяги  з  доку-
ментів, створених абсолютно незалежно один від одного, але химер-
но взаємопов’язаних.
Перший – фрагмент підвальної статті «З хибних позицій» Дмитра 
 Шлапака,  присвяченої  другій  книзі  «Нарисів  української  радянської 
драматургії». Одним із аргументів розгромних інвектив автора значної 
за обсягом публікації є те, що «помилковість ідейно-естетичних пози-
цій Н. Кузякіної, упередженість її суджень і оцінок виразно проступа-
ють при розгляді нею конкретної картини розвитку української драма-
тургії в цілому і творчості окремих драматургів. Вона побіжно силку-
ється розв’язати чи не весь комплекс питань драматургічної творчості: 
конфліктність, жанри, стильові напрямки, традиції і новаторство тощо. 
Але загальна хибна концепція автора «Нарисів» не дає змоги вірно ро-
зібратися в цих питаннях... ратування за різноманітність творчих шкіл 
у драматургії обертається зухвалим прагненням розвінчати творчу ма-
неру деяких провідних драматургів, передусім О. Корнійчука. Незапе-
речно, що високоідейна і художньо-майстерна драматургія О. Корній-
чука – видатне явище... Драматургія О. Корнійчука не тільки правдиво 
змальовує корінні процеси радянської дійсності, відтворює прекрасні 
образи борців за соціалізм і комунізм, але й не раз сміливо передбача-
ла нові шляхи в розвитку нашого суспільства. Між тим, Н. Кузякіна, 

10
Наталя Кузякіна 
вдаючись до різних маніпуляцій і догматичних розміркувань про окре-
мі елементи художньої форми, повторюючи зади свавільно-естетської 
критики, силкується кинути тінь на оптимістичну атмосферу, життєву 
правдивість і художню самобутність ряду п’єс О. Корнійчука»1.  
Така  упереджена  точка  зору  Д.  Шлапака  на  літературознавчий 
підхід  Наталі  Кузякіної,  звісно,  на  цьому  не  обривається,  але  легко, 
глибоко  і  несподівано  спростовується  у  «Щоденнику»  Володимира 
 Винниченка.  Щоб  розібратися  в  істині,  варто  навести  цитату  з  що-
денникового запису 24 березня 1943 р.: «В радіо і в газетах пройшла 
звістка, що Корнійчук і його жінка одержали по Сталінській премії і 
по 100000 карбованців... Крім того, «Верховний Совет» (читай: Ста-
лін) призначив  Корнійчука (мабуть, самого, без жінки) на посаду за-
ступника комісара закордонних справ СССР. Отже, виникає натураль-
не  питання  в  людей,  які  не  знають  ні  Корнійчука,  ні  його  жінки,  ні 
його творів: за що саме людину так щедро оцінено? Може бути кілька 
можливостей: 1) великий літературний талант і великі політичні поза-
державні здібності; 2) нелітературні політичні здібності і велике «под-
халімство»; 3) великі літературні й політичні здібності й подхалімство; 
4)  малі  літературні  здібності  й  подхалімство  індивідуальне; 5) под-
халімство  національне  (вихваляння  Москви  й  плазування  перед  на-
ціональною  насилою).  Можуть  бути  ще  й  інші  комбінації,  але  голо-
вне таке питання напрошується: якщо Корнійчук національно свідома 
людина, якщо національні форми розвитку українського народу йому 
дорогі, якщо він твердо їх захищає, то, значить, Москва це цінує пози-
тивно і так високо? Чи вона цінить якраз протилежні якості в Корній-
чука і за це його нагороджує»2. І далі 21 січня 1944 року В. Винниченко 
розвиває діалог з радіоспікерами, які коментують «історичну подію» в 
СРСР так: «На комісара закордонних справ України призначено Кор-
нійчука, автора п’єси «Богдан Хмельницький». Завдання для дітей мо-
лодшого віку: українець, якого Москва призначає міністром закордон-
них справ України, в якому дусі повинен був написати п’єсу «Богдан 
Хмельницький»? І навпаки: письменник, який написав п’єсу «Богдан 
Хмельницький», що дуже сподобалась Москві, який він повинен бути 
українець?»3. 
1 Шлапак Дмитро. З хибних позицій // Радянська культура. – 1964. – 15 березня (№21). 
– С.2.
2 Винниченко Володимир. Щоденники (1938-1945) // Слово і Час. – 2000. – №10. – С.86.
3 Винниченко Володимир. Щоденники (1938-1945) // Слово і Час. – 2000. – №10. – С.87.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   274

Похожие:

3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця iconПоздравляю еще раз всех с днем Святого Валентина. Хоть праз- учитель географии
Святого Валентина покрыта тайной. Однако мы знаем, что февраль довольно  Владимировна – учитель 
3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця icon«величие   нации  И  степень  ее  духовного развития  можно  определить  по   тому,   как  эта  нация  обращается  С  животными»    (Ìàõàòìà Ãàíäè)
Величие   нации  И  степень  ее  духовного развития  можно  определить  по   тому,  
3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця icon     Они стали первопроходцами космических далей, открыв для человечества путь к звездам: Юрий Гагарин, Герман Титов, Валентина Терешкова, Алексей Леонов
Юрий Гагарин, Герман Титов, Валентина Терешкова, Алексей Леонов, Светлана Савицкая, Нейл Армстронг Список героев космоса за последние...
3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця iconВарчук Валентина. Василь Стефаник. 

3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця iconЭто не только отсутствие болезней, но и состояние полного физического, духовного и социального благополучия. В большей степени здоровье человека зависит от
Здоровье – это не только отсутствие болезней, но и состояние полного физического, духовного и социального благополучия. В большей...
3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця iconОтвечает адвокат
Дыру в потолке на кухне от  на оплаченные счета. – Ежемесячно  – возражает Валентина Маркеловна. 
3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця iconВалентина ХолопоВа Но и мелодия - лЮБоВЬ  владимир спиваков москва Альтекс 2010
Вступление: Сердце Музыканта   6
3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця iconНовости школы 
От лица всей нашей редакции хотим поздравить вас с Днѐм Святого Валентина и пожелать 
3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця iconПарящие квадрациклы захватывают дух!
Собираетесь ли Вы праздновать День святого Валентина и какие подарки  подготовили любимым?
3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця iconРуководство для терапевтов 
Исцеление от культов: Помощь жертвам психологического и духовного насилия. /Под ред. 
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница