3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця
PDF просмотр
Название3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця
страница5/274
Дата конвертации03.10.2012
Размер3.68 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   274

Валентина Саєнко.  Траєкторія духовного злету науковця
11
Аж ніяк не домовляючись (адже щоденники В.Винниченка були 
закритою  зоною,  як  і  він  сам,  – політичний  еміґрант,  який  ще  за 
життя  диктатора  написав  роман  «Слово  за  тобою,  Сталіне»),  відо-
мий  митець  і  літературознавець  прийшли  до  однакових  висновків 
щодо  «генеральського»  місця  драмороба  Олександра   Корнійчука  в 
українській літературі ХХ ст. Здавалось би, непередбачуваний і див-
ний збіг думок таких різних людей, як Наталя Кузякіна і Володимир 
 Винниченко, одностайність їхніх оцінок і критеріїв, але абсолютно 
прогнозований з погляду вболівань за долю українського мистецтва 
і його достойного рівня, забезпеченого не партійними вказівками чи 
кон’юнктурою, а талановитістю й естетичною досконалістю. І хіба 
такий збіг чи не найкраща похвала на адресу дослідниці, що не по-
грішила проти істини, поклавши своє життя на вивчення творчості 
Миколи   Куліша  і  не  побоявшись  Корнійчукової  розправи.  У  такій 
імпровізованій полеміці pro і contra О. Корнійчука як «найвидатні-
шого драматурга XX століття» позиція літературознавця Наталі Ку-
зякіної виявилася аналогічною до думок Володимира  Винниченка. 
І хіба це не промовистий факт, що в II половині XX віку вітчизняна 
наука виявила і добрий смак у виборі об’єктів дослідження, і точно 
окреслену гуманітарну ауру нації, осмислену через код культури, в 
її дзеркалі.
Своєю  толерантністю  й  інтелігентністю,  ерудицією,  і  духо-
вною  наповненістю,  і  щедрістю  Наталя  Борисівна  належала  до 
літературознавців-неокласиків:  Миколи   Зерова,  Михайла   Драй-
Хмари, Освальда  Бургардта, Павла  Филиповича, Максима  Рильсько-
го... Тому її наукова продукція не лише тяжіла до цієї питомої шко-
ли філологічної науки, але й репрезентуючих україністику таланови-
тих досліджень Олександра  Білецького й Леоніда  Новиченка, Івана 
 Світличного і Леоніда  Коваленка, Івана  Денисюка і Маргарити  Ма-
линовської, Миколи  Жулинського і Михайла  Наєнка, Михайлини  Ко-
цюбинської і Михайла  Яценка, Ніни  Крутікової і Віталія  Дончика, Іє-
ремії  Айзенштока й Олександра  Дея, Ігоря  Дзеверіна і Юрія  Бараба-
ша, Сергія  Плачинди і Ростислава  Міщука, Стефанії  Андрусів і Ми-
коли  Ільницького, Івана  Дорошенка і Леоніли  Міщенко, Теофіла  Ко-
маринця і Василя  Лесика, Василя  Лесина і Романа  Гром’яка – власне, 
до всіх пріоритетних напрямків і їх творчих ініціатив, що з’явилися 
на видноколі літературознавства II половини XX віку. Від неокласи-
ків до науковців-шістдесятників і тих, хто підхопив їх ідеї, пролягла 

12
Наталя Кузякіна 
лінія, яка визначає піднесення ерудиції, оволодіння новою методоло-
гією, культу освіченості не лише в одній вузькій галузі знання, а сту-
дійну зосередженість на системності у підході до витворів мистецтва 
і  парадигмальних  законів  його  розвитку,  з  одного  боку,  і  мікроана-
лізі поетики, – з другого. Спрацьовував ключ, який у сонеті «Само-
означення» Микола  Зеров застосував для аналізу неокласичного на-
пряму і власного поетичного кредо, сформулювавши його в декіль-
кох рядках: «Ми – тугі бібліофаги, і мудрість наша – шафа книжко-
ва», маючи на увазі, що «пожирання книг» – єдино можливий спо-
сіб інтерпретації і розуміння тексту, як і літературного процесу в ці-
лому, всіх тих іманентних законів, йому властивих, і змін, які в ньо-
му відбуваються.
Саме ці принципи літературознавчої праці були органічно засво-
єні Наталею Кузякіною поруч із серйозним заглибленням у лінгвіс-
тичні студії, щоб якомога яскравіше і повноцінніше викласти резуль-
тати  своїх  досліджень  на  рівні  вербального  вираження,  точності  і 
краси  словесного  оформлення  діалектики  думок,  що  репрезентува-
ли пошук істини, відкривали глибини сугестивного впливу справж-
ньої літератури на читача, онтологічні якості мистецтва, філософські 
й  морально-етичні  універсали,  як  невидимі  причали  духовності,  за 
Ліною  Костенко.
Саме тому є ряд суджень і посилань на праці Наталі Кузякіної у до-
слідженнях багатьох учених. Все, що робила дослідниця, носило пе-
чать фундаментальності, заглиблення в теоретичні аспекти, що орга-
нічно узгоджувалися з прискіпливим мікроаналізом і виваженою тек-
стуальною  роботою,  з  широкою  інтерпретаційною  палітрою.  Це  ро-
бить праці Н.Б.Кузякіної воістину проблемними, відкриттями в сфе-
рі пізнання змісту і форми мистецьких явищ. Приваблює в її досвіді 
науковця взаємопроникнення філософсько-літературознавчих начал і 
лінгвістичної залюбленості в слово як першоелемент художнього тек-
сту, його вічної краси. Саме тому авторитет ученого був і є непересіч-
ним  у  галузі  специфіки  драматургії,  персоналій  митців  ХХ  ст.  і  фе-
номенологічного  вивчення  класиків  української  літератури,  аспектів 
поетики (загальної, функціональної й індивідуальної), питань стилю 
і  дискурсивних  манер,  досліджень  у  сфері  діалогічності  літератури, 
взаємодії життєвої і художньої правди. Отже, наукові постулати вче-
ного служать не лише практиці навчання філології, але й письменни-
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   274

Похожие:

3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця iconПоздравляю еще раз всех с днем Святого Валентина. Хоть праз- учитель географии
Святого Валентина покрыта тайной. Однако мы знаем, что февраль довольно  Владимировна – учитель 
3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця icon«величие   нации  И  степень  ее  духовного развития  можно  определить  по   тому,   как  эта  нация  обращается  С  животными»    (Ìàõàòìà Ãàíäè)
Величие   нации  И  степень  ее  духовного развития  можно  определить  по   тому,  
3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця icon     Они стали первопроходцами космических далей, открыв для человечества путь к звездам: Юрий Гагарин, Герман Титов, Валентина Терешкова, Алексей Леонов
Юрий Гагарин, Герман Титов, Валентина Терешкова, Алексей Леонов, Светлана Савицкая, Нейл Армстронг Список героев космоса за последние...
3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця iconВарчук Валентина. Василь Стефаник. 

3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця iconЭто не только отсутствие болезней, но и состояние полного физического, духовного и социального благополучия. В большей степени здоровье человека зависит от
Здоровье – это не только отсутствие болезней, но и состояние полного физического, духовного и социального благополучия. В большей...
3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця iconОтвечает адвокат
Дыру в потолке на кухне от  на оплаченные счета. – Ежемесячно  – возражает Валентина Маркеловна. 
3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця iconВалентина ХолопоВа Но и мелодия - лЮБоВЬ  владимир спиваков москва Альтекс 2010
Вступление: Сердце Музыканта   6
3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця iconНовости школы 
От лица всей нашей редакции хотим поздравить вас с Днѐм Святого Валентина и пожелать 
3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця iconПарящие квадрациклы захватывают дух!
Собираетесь ли Вы праздновать День святого Валентина и какие подарки  подготовили любимым?
3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця iconРуководство для терапевтов 
Исцеление от культов: Помощь жертвам психологического и духовного насилия. /Под ред. 
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница