3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця
PDF просмотр
Название3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця
страница6/274
Дата конвертации03.10.2012
Размер3.68 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   274

Валентина Саєнко.  Траєкторія духовного злету науковця
13
кам, які дослухалися раніше (за життя професора) і нині та й робити-
муть це пізніше до поважного голосу дослідниці, що резонує в її кни-
гах і питомих студіях. 
Піднесення кулішезнавства на вищий рівень сталося завдяки пере-
прочитанню п’єс, глибшому проникненню у підтекст, детальному ви-
вченню специфіки літературного життя 20–30-х рр. і участі драматурга 
у Гарті, Урбіно, ВАПЛІТЕ, його співпраці з видатним режисером Ле-
сем Курбасом. Та головне – це розуміння того, що не все відомо про 
сутність культурного розвитку за часів Розстріляного Відродження. Бо 
більша частка фактів і матеріалів про дух епохи і долю кожного з мит-
ців, що її представляли, була захована в архівах КДБ і малодоступних 
сховищах. І щоб вибудувати арґументовану концепцію того, як нищи-
лися паростки національного й інтелектуального відродження, Ната-
ля Кузякіна почала інтенсивно працювати в архівах, виносячи на світ 
Божий унікальні факти, що прояснювали не тільки причини і наслідки 
штучних голодоморів 1921–1923 і 32–33 років, спрямованих на Укра-
їну, на тотальне загублення її творчого й інтелектуального ядра, тра-
гічний  вплив  ідеологічних  фальшивок  на  одурманення  громадськос-
ті  і  ревізування  народних  інституцій.  У  першу  чергу  це  були  приго-
ломшливі свідчення цілеспрямованого руйнування духовних ціннос-
тей, культурної деґрадації, якими оперувала радянська влада. Невідо-
мі факти відкривалися дослідниці і під час неодноразового відвідання 
Соловків, опрацювання архівів СЛОНу, газет і доступних в’язням за-
собів масової інформації, спогадів учасників цієї трагічної епопеї, над-
рукованих переважно у закордонних виданнях. 
Унаслідок цієї величезної і трудної для серця і розуму роботи було 
встановлено не лише час і місце загибелі найкращих українських пись-
менників; створено ряд навчальних кінофільмів «Моя адреса – Солов-
ки»; опубліковано книжку «Архівні сторінки…», складену із серії вра-
жаючих документів, зокрема заяви  Куліша  Єжову, що була не тільки 
чесною сповіддю перед потомками, але й доказом опору системі зне-
цінення  людини,  здійсненого  м’ятежним  талантом  на  останній  межі 
загибелі геніального покоління патріотів України. Це дало змогу з до-
казами в руках доводити злочинність політики геноциду і денаціона-
лізації українства, запровадженої більшовизмом. Недарма у передмо-
ві «Від автора-укладача» до книги “Архівні сторінки…”» Наталя Ку-
зякіна вмотивувала значущість архівних знахідок не тільки для пере-

14
Наталя Кузякіна 
оцінки культурних процесів ХХ ст., але й для здобуття життєвих уро-
ків: «Кулиш  в  «Заявлении»  пришел  к  выводу:  роковая  страсть  к  со-
чинительству – первопричина его житейских бед, а то, что он писал 
по-украински, т.е. был националистом в глазах центральной власти, 
– решающее гибельное обстоятельство.
 В чем был мой национализм? 
– спрашивает он. И отвечает: в языке. Дикая, но для советской иде-
ологии  нормальная  подмена  понятий:  национальное  становится 
националистическим.

Надо заметить, что в кругу извращенных понятий о национальном 
и националистическом многие живут и по сегодняшний день. 
Может быть и поэтому погружение в мир прошлого будет полезным. 
История учит, повторяла Леся  Украинка, что она ничему не учит. Но 
человек, к сожалению, непредсказуемый ученик. Временами упрямый 
и нерадивый, не внемлющий голосу разума и призывам добросерде-
чия. Похоже, что тогда мадам История берет в руки розги»*. 
За  долею  Миколи   Куліша  дослідниця  бачила  трагедію  цілого  на-
роду України і мала змогу написати про це відкрито в «Архівних сто-
рінках»: «За годы советской власти не один всеуничтожающий ис-
торический каток прошелся по Украине не один раз
. В результате 
этого абсолютное большинство частных архивов погибло. То, что по-
является  теперь  в  публикациях – лишь  крохи  сравнительно  с  богат-
ством эпохи, когда телефон был еще признаком роскоши, и люди до-
верчиво открывались в письмах. 
Грозное  время  перешерстило  и  государственные  хранилища. 
Здесь  размер  потерь  невозможно  даже  представить.  Можно  только 
догадываться,  сколько  бесценных  документов  превратилось  в  пепел, 
оседавший летом 1941 над центром Киева и других городов.
Нравственная  картина  жизни  Украины  во  всех  ее  социальных  и 
национальных прослойках во многом закрыта. Вот почему так доро-
ги любые архивные находки, в которых мы слышим живые человечес-
кие голоса»
1.
Саме тому, прислухаючись і до живих людських голосів, і до голо-
* До збірки «Архівні сторінки», окрім літературних портретів Миколи Хвильового, на-
писаних Іваном Дніпровським, увійшли стенограма зустрічі Сталіна з українськими пись-
менниками, коментар Н.Кузякіної «Голос из подвала» до «Заяви» М.Куліша Єжову. Оскіль-
ки ці документи подаються мовою оригіналу (російською), то й від «Автора-составителя» 
написано відповідно.
1 Архівні сторінки. – К.: Національна асоціація українознавців, 1992. – С.12.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   274

Похожие:

3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця iconПоздравляю еще раз всех с днем Святого Валентина. Хоть праз- учитель географии
Святого Валентина покрыта тайной. Однако мы знаем, что февраль довольно  Владимировна – учитель 
3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця icon«величие   нации  И  степень  ее  духовного развития  можно  определить  по   тому,   как  эта  нация  обращается  С  животными»    (Ìàõàòìà Ãàíäè)
Величие   нации  И  степень  ее  духовного развития  можно  определить  по   тому,  
3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця icon     Они стали первопроходцами космических далей, открыв для человечества путь к звездам: Юрий Гагарин, Герман Титов, Валентина Терешкова, Алексей Леонов
Юрий Гагарин, Герман Титов, Валентина Терешкова, Алексей Леонов, Светлана Савицкая, Нейл Армстронг Список героев космоса за последние...
3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця iconВарчук Валентина. Василь Стефаник. 

3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця iconЭто не только отсутствие болезней, но и состояние полного физического, духовного и социального благополучия. В большей степени здоровье человека зависит от
Здоровье – это не только отсутствие болезней, но и состояние полного физического, духовного и социального благополучия. В большей...
3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця iconОтвечает адвокат
Дыру в потолке на кухне от  на оплаченные счета. – Ежемесячно  – возражает Валентина Маркеловна. 
3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця iconВалентина ХолопоВа Но и мелодия - лЮБоВЬ  владимир спиваков москва Альтекс 2010
Вступление: Сердце Музыканта   6
3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця iconНовости школы 
От лица всей нашей редакции хотим поздравить вас с Днѐм Святого Валентина и пожелать 
3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця iconПарящие квадрациклы захватывают дух!
Собираетесь ли Вы праздновать День святого Валентина и какие подарки  подготовили любимым?
3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця iconРуководство для терапевтов 
Исцеление от культов: Помощь жертвам психологического и духовного насилия. /Под ред. 
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница