3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця
PDF просмотр
Название3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця
страница7/274
Дата конвертации03.10.2012
Размер3.68 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   274

Валентина Саєнко.  Траєкторія духовного злету науковця
15
сів  історії,  Наталя  Кузякіна  за  короткий  відрізок  часу,  що  припав  на 
другий період її кулішезнавчих студій, відкрила безцінні архівні доку-
менти, проникла в їх суть і донесла до широкого загалу: через те свої 
знахідки про українську літературу в сховищах КДБ вона публікувала 
в найрізноманітніших газетах – переважно російських, щоб біль Укра-
їни та її синів дійшов і до малоросів, і до кондових шовіністів.
Але головна заслуга полягала в тому, що дослідниця здійснила вда-
лий вихід української теми на світову арену. У світ вийшла 1995 року 
книга «Theatre in the Solovki PRISON CAMP» у знаменитому англій-
ському видавництві «Harwood Academic Publishers», яка 2009 була ви-
друкувана в Санкт-Петербурзі з післямовою сина  Бориса мовою ори-
гіналу під назвою «Театр на Соловках. 1933–1937» (вид-во «Дмитрий 
 Буланин»). Чи багато таких прикладів виходу українського Слова і тра-
гедії покоління Розстріляного Відродження, правди про соловецький 
концтабір,  де  було  знищено  цвіт  національної  культури, – виходу  за 
межі – в світовій практиці, не говорячи вже про нашу історію? Мабуть, 
лише одиниці. І мало хто, не гонячись за реґаліями, міг би з власної 
волі і власним коштом їздити на Соловки, збирати скупі розповіді тих, 
хто  вибрався  живим  з  лабет  радянського  концтабору,  факт  до  факту 
складаючи мозаїчну картину життя української інтеліґенції за колючим 
дротом. Навряд чи хто б наважився заночувати в камері-спецізоляторі, 
де мучився Микола  Куліш більше двох років, щоб через власне серце 
пропустити  фантасмагоричні  відчуття  письменника  і  достовірно,  на 
рівні  психологічного  роману  передати  страждання  ґеніального  пись-
менника,  позбавленого  елементарного  спілкування,  відлученого  від 
найголовнішого, на що було запрограмовано його покликання, – твор-
чості. На підґрунті ретельного вивчення скупої соловецької періодики, 
не  знищених  офіційних  документів  про  соловецькі  «правила»  і  долі 
окремих людей (зокрема, про жінок на Соловках) з’явилися такі уні-
кальні і фундаментальні за фактажем праці (документ → реставрація 
психології діячів української культури на останній межі → досліджен-
ня внутрішнього світу → аналіз листування →  синтез спостережень 
про особливості творчості → доля цілої України в ХХ ст.), як насичені 
болем статті «Несподіваний сюжет: із слідчої справи Миколи Куліша», 
«За  соловецким  пределом», «Ув’язнений  за  суворою  ізоляцією…:  з 
роздумів над долею Миколи Куліша», «Микола Куліш: фрагмент нео-
публікованої книги», «Щедре літо Миколи Куліша», «За соловецькою 

а, 
16
Наталя Кузякіна 
ця 
о-
межею: листи М.Зерова, М.Куліша, Г.Епіка, В.Підмогильного (тридцяті 
», 
роки)». Правдивість, яку найбільше цінувала дослідниця в творчості дра-
и-
матурга, була характеристичною рисою її публікацій, що мали таланови-
е-
те продовження у підсумковій 600-сторінковій книзі «Життєпис Миколи 
як 
Куліша», рукопис якої 16 років зберігався у Києво-Могилянській Акаде-
ла 
мії. Нарешті, книга вийшла під назвою «Траєкторії доль» (Київ: Темпора, 
є 
2010. – 640 с.) і буде, безперечно,  востребуваною і прочитаною в Україні 
рії 
та за її межами поколінням тих, хто, як і Куліш, «не желал возвращения 
ри 
Украины назад, в историческое небытие (до гасла «единой, неделимой»), 
а-
в состояние подкормки для других культур»? Та й зараз чи є кращі книги, 
го 
ніж «Драматург Микола Куліш», «П’єси Миколи Куліша» і «Траєкторії 
ри 
доль»? Без перебільшення – високе місце драматурга в історії української 
у-
культури захищене авторитетом і системною працею Н.Б.Кузякіної. Хоч 
іх 
тут  Кулішеві  поталанило!..  Бо  глибоке  проникнення  в  специфіку  його 
о-
творчості,  повернення  Україні  його  письменницької  й  людської  долі  в 
ів 
контексті сучасних і попередніх здобутків культури – безпрецедентне за 
ез 
широтою і виваженістю аналізу й синтезу. Та постать Миколи Куліша ви-
го 
глядала б одинокою без контексту української літератури ХХ ст. і попере-
дніх епох, без залучення знань із зарубіжної драматургії, експериментів у 
сфері естонського, латвійського, грузинського, литовського, російського 
театрів і загальних процесів поступу мистецтва, типологічних сходжень 
і розбіжностей його визначаючих. Через те феномен українського драма-
турга було пропущено через рентґен універсального знання про культуру 
творчості і неординарність таланту.
Окремою  графою  у  кулішезнавстві  записано  одеський  контекст 
письменника.  Про  це  фундаментальна  стаття  «Микола  Куліш  в  Оде-
сі», в якій топос причорноморського міста зі своєрідністю культурно-
го ландшафту окреслено так чітко, що дослідники одесики навряд чи 
обійдуть цю публікацію з головною ідеєю виразності української скла-
дової  в  непересічному  обличчі  мегаполісу.  Тут  є  така  достеменність 
описів європейської за стилем забудови архітектури, багатонаціональ-
ної за звучанням мов культури, за специфікою поведінки степовика-
українця, що звик до широких просторів і волі, до згуків стихії моря, 
що витворили галерею національних типів і передусім характерників. 
Досліджуючи одеський період життя і творчості Миколи Куліша, ав-
торка ряду статей з одесики не проминула ролі Одеського (Новоросій-
ського) (тепер – національного) університету у долі письменника, який 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   274

Похожие:

3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця iconПоздравляю еще раз всех с днем Святого Валентина. Хоть праз- учитель географии
Святого Валентина покрыта тайной. Однако мы знаем, что февраль довольно  Владимировна – учитель 
3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця icon«величие   нации  И  степень  ее  духовного развития  можно  определить  по   тому,   как  эта  нация  обращается  С  животными»    (Ìàõàòìà Ãàíäè)
Величие   нации  И  степень  ее  духовного развития  можно  определить  по   тому,  
3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця icon     Они стали первопроходцами космических далей, открыв для человечества путь к звездам: Юрий Гагарин, Герман Титов, Валентина Терешкова, Алексей Леонов
Юрий Гагарин, Герман Титов, Валентина Терешкова, Алексей Леонов, Светлана Савицкая, Нейл Армстронг Список героев космоса за последние...
3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця iconВарчук Валентина. Василь Стефаник. 

3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця iconЭто не только отсутствие болезней, но и состояние полного физического, духовного и социального благополучия. В большей степени здоровье человека зависит от
Здоровье – это не только отсутствие болезней, но и состояние полного физического, духовного и социального благополучия. В большей...
3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця iconОтвечает адвокат
Дыру в потолке на кухне от  на оплаченные счета. – Ежемесячно  – возражает Валентина Маркеловна. 
3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця iconВалентина ХолопоВа Но и мелодия - лЮБоВЬ  владимир спиваков москва Альтекс 2010
Вступление: Сердце Музыканта   6
3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця iconНовости школы 
От лица всей нашей редакции хотим поздравить вас с Днѐм Святого Валентина и пожелать 
3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця iconПарящие квадрациклы захватывают дух!
Собираетесь ли Вы праздновать День святого Валентина и какие подарки  подготовили любимым?
3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця iconРуководство для терапевтов 
Исцеление от культов: Помощь жертвам психологического и духовного насилия. /Под ред. 
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница