3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця
PDF просмотр
Название3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця
страница8/274
Дата конвертации03.10.2012
Размер3.68 Mb.
ТипДокументы
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   274

Валентина Саєнко.  Траєкторія духовного злету науковця
17
став студентом історико-філологічного факультету напередодні І сві-
тової війни. Головний корпус на Дворянській, за описом Н.Кузякіною 
його старовинного вестибюлю з мармуровими сходами й старовинним 
годинником, справляє враження величного храму науки, в історію яко-
го вписав свою сторінку і Микола  Куліш. 
Діапазон  українознавчих  студій  професора  Кузякіної  був  вельми 
широкий і так само сконцентрований навколо імен і постатей літера-
турного процесу, що найповніше виражали оригінальність духовнос-
ті народу. Дослідниця не тільки високо цінувала літературознавчі пра-
ці Миколи Зерова, але й поезію неокласика, його лекторську майстер-
ність, толерантність і культуру поведінки, що були знаковими в епоху 
недовченості тих викладачів вищих навчальних закладів, які були про-
відниками настанов партії і свої наукові пошуки обмежували цитуван-
ням (до діла і без діла) праць марксистів-леніністів.
За авторитет для дослідниці правили такі письменники, як Іван  Ко-
черга,  Олександр   Довженко,  Василь   Мисик,  Борис   Антоненко-Дави-
дович; такі вчені, як В. Перетц, С. Маслов, О. Білецький, Г. В’язовський, 
Л. Новиченко,  І. Денисюк,  В. Фащенко,  що  мали  за  плечима  справжні 
університети знань і життєвого досвіду.
Прикметною пріоритетністю позначена творчість Лесі  Українки в 
україністичному  доробку  Н.Б.  Кузякіної.  У  студіюванні  поетичного 
театру, в оприлюдненні результатів дослідження авторка монографій 
«Леся Украинка и Александр Блок» і «Украинская драматургия начала 
ХХ века. Пути обновления (на материале драм Леси Украинки)» спе-
ціально пішла шляхом компаративістики і написала їх російською мо-
вою задля того, щоб міг прочитати і русист, і зарубіжник, усвідомив-
ши висновок про світовий рівень української літератури і талановитих 
пошуків митців у поетиці.
Науковим відкриттям стала монографія «Драматург Іван Кочерга. 
Життя. П’єси. Вистави» і цикл статей про творчість неголосного, але 
плодовитого й оригінального драматурга і театрального критика.
Отже,  україністика  була  природженою  працею  Наталі  Кузякіної. 
Через те вона так багато встигла зробити в цій галузі знань, при цьому 
продукувала чимало оригінальних ідей не тільки щодо творчості ре-
презентантів української культури ХХ ст., але й тих мистецьких про-
цесів,  що  характеризували  їх  специфіку  як  з  погляду  закономірнос-
тей історичного розвитку, естетичних досягнень, так і з точки зору на-

18
Наталя Кузякіна 
ціональної своєрідності. Та наукові праці дослідниці не були «сухар-
ним проізводством», як для Миколи  Зерова його витончені сонети. Чи 
не всі неупереджені критики її творчості (навіть ті, що були її ідеоло-
гічними опонентами) помічали стилістичну вишуканість її наукового 
дискурсу, що межував з художнім письмом. Через те блискуче викла-
дені ідеї і концептуальне бачення творчості письменників, які були ге-
роями її українознавчих розвідок, ставали набутком (і мусять продо-
вжувати ставати, бо дані праці треба републікувати, вилучаючи з жур-
налів,  збірників  і  газет,  щоб  не  залишилися  мертвим  капіталом)  не 
тільки  інтелектуально  налаштованих  читачів,  але  усіх  залюблених  в 
українське слово, в культуру українського народу. Бо свіжі думки і до-
слідницька логіка гармонійно сполучалися з бездоганним словесним 
оформленням. Своїм прозорим і ясним науковим стилем, без захара-
щеності терміновжитку, культурою мовної палітри, серед яких думкам 
було просторо, Наталя Кузякіна різко відрізнялася від багатьох літера-
турознавців другої половини ХХ ст. і навіть від деяких сучасних авто-
рів монографій, статей, рецензій. Їй вдалося поєднати високу культуру 
мислення, зумовлену начитаністю; працездатністю, успадкованою від 
батька, з культурою наукового вислову, його афористичністю і легкіс-
тю фрази, що западають у душу. Таким чином універсальність її зна-
ння  об’єкта  і  предмета  дослідження  ставали  набутком  інших,  досяг-
нувши статусу класики літературознавчого аналізу проблем драматур-
гії і театру і найпоказовіших для її розвитку імен і практики письмен-
ників. І цьому навчилася Н.Б.Кузякіна у своїх улюблених митців і вче-
них з різних країн. Як приклад широти і глибини мислення варто на-
вести розмисел авторки статті «Щедре літо Миколи  Куліша» про при-
чини завмирання українського театру 80-х років – розмисел, який так 
само актуальний для межі тисячоліть і початку ХХІ ст.: «Український 
театр на Наддніпрянщині, а з ним отже й Куліш, зараз майже не мають 
свого природного глядача. Міста України за повоєнні роки поспіль гу-
били його. Процес, який триває з прискоренням і досі. Загалом, куль-
турна традиція – ходити до театру (а треба чверть століття, щоб її тіль-
ки закласти!) на Україні ХХ віку не раз переривалась драматичними 
розривами історії. Нові хвилі втікачів із села сягали осереддя великих 
міст. Театр лишався без глядачів: там, на селі, їх вже не було (бо це ж, 
як правило, молодь); тут, у місті, – їх ще немає. Перехід з категорії «ще 
нема» до «вже є» довгий, бо він катастрофічно пов’язаний не просто 
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   274

Похожие:

3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця iconПоздравляю еще раз всех с днем Святого Валентина. Хоть праз- учитель географии
Святого Валентина покрыта тайной. Однако мы знаем, что февраль довольно  Владимировна – учитель 
3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця icon«величие   нации  И  степень  ее  духовного развития  можно  определить  по   тому,   как  эта  нация  обращается  С  животными»    (Ìàõàòìà Ãàíäè)
Величие   нации  И  степень  ее  духовного развития  можно  определить  по   тому,  
3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця icon     Они стали первопроходцами космических далей, открыв для человечества путь к звездам: Юрий Гагарин, Герман Титов, Валентина Терешкова, Алексей Леонов
Юрий Гагарин, Герман Титов, Валентина Терешкова, Алексей Леонов, Светлана Савицкая, Нейл Армстронг Список героев космоса за последние...
3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця iconВарчук Валентина. Василь Стефаник. 

3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця iconЭто не только отсутствие болезней, но и состояние полного физического, духовного и социального благополучия. В большей степени здоровье человека зависит от
Здоровье – это не только отсутствие болезней, но и состояние полного физического, духовного и социального благополучия. В большей...
3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця iconОтвечает адвокат
Дыру в потолке на кухне от  на оплаченные счета. – Ежемесячно  – возражает Валентина Маркеловна. 
3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця iconВалентина ХолопоВа Но и мелодия - лЮБоВЬ  владимир спиваков москва Альтекс 2010
Вступление: Сердце Музыканта   6
3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця iconНовости школы 
От лица всей нашей редакции хотим поздравить вас с Днѐм Святого Валентина и пожелать 
3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця iconПарящие квадрациклы захватывают дух!
Собираетесь ли Вы праздновать День святого Валентина и какие подарки  подготовили любимым?
3 Валентина Саєнко траєкторія духовного злету науковця iconРуководство для терапевтов 
Исцеление от культов: Помощь жертвам психологического и духовного насилия. /Под ред. 
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница