Національна академія наук україни  інститут історії україни 
PDF просмотр
НазваниеНаціональна академія наук україни  інститут історії україни 
страница1/210
Дата конвертации21.02.2013
Размер3.54 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   210
http://history.org.ua
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анотований покажчик дисертацій,  
захищених у спеціалізованій вченій раді 
Інституту історії України  
Національної академії наук України 
(1991−2011 рр.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ – 2011 
 


 
http://history.org.ua
 
УДК 014 
ББК 91.322 
А 69 

 
Редакційна колегія: 
академік НАН України 
Смолій В. А. – головний редактор; 
доктор історичних наук, професор 
Гуржій О. І. – заступник головного редактора; 
доктор історичних наук, професор Пінчук Ю. А.; 
доктор історичних наук, професор Реєнт О. П.; 
Азарх І. С. – відповідальний секретар. 
Рецензенти: 
Борисенко В. Й. – доктор історичних наук, професор; 
Боряк Г. В. – доктор історичних наук, професор; 
Верба І. В. – доктор історичних наук, професор. 
А 69           Анотований  покажчик  дисертацій,  захищених  у  спеціалізованій  вченій  раді  Інституту 
історії  України  Національної  академії  наук  України (1991–2011 рр.) / уклад.:  Л.  І. 
Синявська, О. З. Силка, І. С. Азарх. – К. : Інститут історії України НАН України, 2011. – 
440 с. 
Бібліографічний 
покажчик 
містить 
відомості 
про 
захищені 
у 
спеціалізованій  вченій  раді  Інституту  історії  України  НАН  України  за 
1991–2011  рр.  дисертації  на  здобуття  вчених  ступенів  кандидата  та  доктора 
історичних  наук  за  трьома  спеціальностями: 07.00.01 – «Історія  України», 
07.00.02 – «Всесвітня  історія», 07.00.06 – «Історіографія,  джерелознавство  та 
спеціальні історичні дисципліни». 
Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів. 
УДК 014 
ББК 
91.322
Рекомендовано до друку Вченою радою 
Інституту історії України НАН України 
(протокол № 6 від 16 червня 2011 року) 
ISBN 978-966-02-6279-9 © 
Інститут історії України 
НАН України, 2011 
Підписано до друку 13.12.2011 р. Формат 70х100/16. 
Ум. друк. арк. 36,75. Обл. вид. арк. 32,00. 
Наклад 300 прим. Зам. 54. 2011 р. 
Поліграф. д-ця Ін-ту історії України НАН України. 
Київ-1, вул. Грушевського, 4. 

 
http://history.org.ua
ЗМІСТ 
 
ВІД УКЛАДАЧІВ ................................................................................................................. 4 
Гуржій О. І. СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА В 1991–2011 РР. ................................ 5 
І. ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК .................................................................................. 9 
1991 рік .................................................................................................................................. 9 
1992 рік ................................................................................................................................ 14 
1993 рік ................................................................................................................................ 18 
1994 рік ................................................................................................................................ 22 
1995 рік ................................................................................................................................ 28 
1996 рік ................................................................................................................................ 35 
1997 рік ................................................................................................................................ 47 
1998 рік ................................................................................................................................ 56 
1999 рік ................................................................................................................................ 65 
2000 рік ................................................................................................................................ 73 
2001 рік ................................................................................................................................ 83 
2002 рік ................................................................................................................................ 94 
2003 рік .............................................................................................................................. 104 
2004 рік .............................................................................................................................. 113 
2005 рік .............................................................................................................................. 126 
2006 рік .............................................................................................................................. 142 
2007 рік .............................................................................................................................. 154 
2008 рік .............................................................................................................................. 164 
2009 рік .............................................................................................................................. 176 
2010 рік .............................................................................................................................. 189 
2011 рік .............................................................................................................................. 201 
ІІ. СИСТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ  
ТА НАУКОВИМ СТУПЕНЕМ ........................................................................................ 210 
07.00.01 – «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»..................................................................................... 210 
Кандидатські дисертації ................................................................................................... 210 
Докторські дисертації....................................................................................................... 308 
07.00.02 – «ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ»................................................................................ 346 
Кандидатські дисертації ................................................................................................... 346 
Докторські дисертації....................................................................................................... 365 
07.00.06 – «ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ 
ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ».......................................................................................... 378 
Кандидатські дисертації ................................................................................................... 378 
Докторські дисертації....................................................................................................... 400 
АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК ДИСЕРТАНТІВ.............................................................. 411 
АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК НАУКОВИХ КЕРІВНИКІВ 
ТА КОНСУЛЬТАНТІВ ДИСЕРТАЦІЙ........................................................................... 417 
АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК ОПОНЕНТІВ ДИСЕРТАЦІЙ........................................ 420 
ПЕРЕЛІК УСТАНОВ ТА НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ................................................ 427 
СПИСОК ОСНОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ............................................................................ 431 
ДОДАТОК. Члени спеціалізованої вченої ради ............................................................. 433 
 

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   210

Похожие:

Національна академія наук україни  інститут історії україни  iconНаціональна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького на правах рукопису Стефанчук Руслан Олексійович
Академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки І техніки України
Національна академія наук україни  інститут історії україни  iconКиїв національна академія наук україни національний науково-природничий музей національної академії наук україни українське герпетологічне товариство інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена нану матеріали першої конференції

Національна академія наук україни  інститут історії україни  iconВ ы х о д и т   4   р а з а   в   г о д Киев Національна Академія медичних наук України Міністерство охорони здоров’я України Наукове медичне товариство геронтологів І геріатрів України
Государственное учреждение “Институт геронтологии им. Д. Ф. Чеботарева намн украины”
Національна академія наук україни  інститут історії україни  iconНаціональна академія наук україни інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного 
Любінська Л. Г.,  кагало О. О.,  скібіцька Н. В.  Національний  природний  парк   Подільські 
Національна академія наук україни  інститут історії україни  iconНаціональна  академія наук україни
Автографи на книжках з колекції рідкісних  видань Національної бібліотеки України 
Національна академія наук україни  інститут історії україни  iconНаціональна  академія  наук  україни 
Нан  України  в 2007 р.  До  Щорічника  the National Academy of Sciences of Ukraine in the 
Національна академія наук україни  інститут історії україни  icon  національна академія наук україни 
Конференція  «Лашкарьовські  читання»  проводиться  для  молодих  вчених  України  з  метою 
Національна академія наук україни  інститут історії україни  iconНаціональна академія наук україни

Національна академія наук україни  інститут історії україни  iconНаціональна академія наук україни
Софійського собору в ХІ ст.  
Національна академія наук україни  інститут історії україни  iconНаціональна академія наук україни
Из наблюдений над текстом Киевской летописи  по Ипатьевскому списку 
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница