25 августа, в преддверии Дня Конституции, в актовом  зале заводоуправления «АрселорМиттал Темиртау»  прошло торжественное вручение почетных грамот  членам народно-демократической партии «Нур Отан»,  принимающим активное участие в общественной жизни  комбината
Скачать 42.17 Kb.
PDF просмотр
Название25 августа, в преддверии Дня Конституции, в актовом  зале заводоуправления «АрселорМиттал Темиртау»  прошло торжественное вручение почетных грамот  членам народно-демократической партии «Нур Отан»,  принимающим активное участие в общественной жизни  комбината
Дата конвертации22.02.2013
Размер42.17 Kb.
ТипДокументы

25 августа, в преддверии Дня Конституции, в актовом 
зале заводоуправления «АрселорМиттал Темиртау» 
прошло торжественное вручение почетных грамот 
членам народно-демократической партии «Нур Отан», 
принимающим активное участие в общественной жизни 
комбината.
члена политсовета НДП «Нур Отан», 
директоров были награждены
областного политсовета, председателя 
В. Адякин, О. Камзабаев и В. Щерба. 
филиала НДП «Нур Отан» в 
«АрселорМиттал Темиртау», получили 
- Год 20-летия независимости 
В. Басин, С. Избасаров, Т. Искаков,
Республики Казахстан - 
М. Койшибаев, А. Миников, Д. Павлов, 
знаменательный в жизни нашей страны. 
А. Салимбаев. Почетными грамотами 
Сейчас мы уже можем подводить итоги, 
- говорит Кульжан Нагыметовна. - 
НДП «Нур Отан» от Карагандинской 
Большой вклад в жизнь республики, 
областной партийной организации 
города и комбината вносят наши 
награждены: К. Абильдинов,
металлурги, руководители, специалисты 
Н. Высоцкая, Ж. Дюсембаев,
АО «АрселорМиттал Темиртау». И 
20-летний юбилей независимости 
Вот уже много лет Казахстан в 
О. Макаев, М. Нурсеитов, Н. Рябов,
в преддверии Дня Конституции по 
Республики Казахстан является 
своем развитии идет рука об руку с 
У. Шакентаев. 
поручению центрального аппарата НДП 
знаменательной датой для страны. 
народно-демократической партией 
Грамотами филиала НДП «Нур Отан» 
«Нур Отан» мне выпала честь вручить 
В жизни отдельного человека 20 лет 
«Нур Отан», которая активно 
работающих в АО «АрселорМиттал 
почетные грамоты членам партии, 
- это большой срок, но для истории 
участвует в общественной жизни 
Темиртау» отмечены Б. Ашмарин и
работающим в АО «АрселорМиттал 
государства данная цифра не так 
страны. 
А. Полонник.
Темиртау», которые принимают 
уж и велика. Но все-таки позволяет 
активное участие в общественной 
подводить какие-то первые итоги и 
Почетные награды из рук Кульжан 
Особым знаком НДП «Нур Отан» 
жизни не только комбината, но и 
нацеливаться на будущие вершины. 
Нагыметовны Кыстаубаевой, почетного 
«Белсендi қызыметi үшін» на совете 
города. 


Жоба жайы
31 тамыз 2011 жылы. № 35
Үздік жобалар
үздіксіз дайын шаршы өнім құю 
машинасы құрылысы жүріп жатқан 
Аймақ басшысы Серік 
алаңға қарай бұрды. № 3 үздіксіз 
Нығметұлы Ахметов 
дайын өнім құятын машинаның 
облыстағы бірнеше 
құрылыс жобасы 2010 жылдың тамыз 
маңызды деген нысандарды 
айында басталып, қаңтар айында 
аралап, ондағы құрылыс 
жер жұмыстары қолға алынған еді. 
жұмыстары қалай жалғасып 
Бүгінде олар жоспардың 90 пайызын 
жатқандығымен арнайы 
орындады. Іргетасы қаланып, 
танысты. Солардың бірі 
жабдықтарды монтаждау жалғасты. 
"АрселорМиттал Теміртау" 
Монтаж жұмыстары биыл қыркүйекте 
компаниясы үшін аса 
аяқталып, жобаны толық бітіру қараша 
маңызды саналатын № 
айына белгіленген. Үздіксіз дайын 
2 домна пеші мен № 3 
өнім құю машинасы жылына 1200 
тонна өнім алуға, сортты өндірісті ғана 
үздіксіз дайын шаршы 
қамтамасыз етіп қоймай, нарыққа 
өнім құю машинасының 
қосымша 800 мың тонна дайын өнім 
құрылыстары.
шығаруға мүмкіндік береді. Сондай-
ақ, конвертер цехының өнімділігін 
1 миллион 200 мың тоннаға дейін 
Облыс басшысы Серік Ахметов 
жеткізіп, 100 жұмыс орнын қамтамасыз 
металлургиялық комбинатқа келіп 
етеді. Аталмыш құрылым Түркияда 
жетісімен, алдымен № 2 домна пешінің 
жасалған, машинаның көлемі 1600 
қайта құрастыру құрылысы қалай 
тонна. Теміртауда әзірге 800 тоннасы 
жалғасып жатқандығымен танысуды 
еді. Жобаның бірегейлігі - барлық 
жұмыстар мықтап қолға алынған. 
тұр. Тамыз айында жабдықтау толық 
бастады. № 2 домна пешінің құрлысын 
пештерге батыс елдерінде жасалып 
Мұндағы басты жауапты мердігер 
аяқталады деп есептелуде. №3 
қайта жөндеп шығару "АрселорМиттал 
шыққан, жиынтығы жоғары сапалы 
кәсіпорын «Уралдомнаремонт». 
үздіксіз дайын өнім құятын машинаның 
Теміртау" компаниясы үшін аса 
заманауи озық үлгідегі жабдықтардың 
Шойын құймаларын құйып, және 
құрлысын «Имсталькон» мердігер 
ауқымды, әрі бағалы жобаның бірі. 
орнатылуында. Негізгі жұмыстар 
оларды аршу үшін жаңа аз габаритті 
фирмасы орындауда. № 3 үздіксіз 
Бұл жоба металлургиялық комбинатта 
бункерлі эстакадада атқарылуда. 
машинаның құрылысы жүруде. Электр 
дайын өнім құятын машинаның 
өндірілер болаттың мөлшерін 
Монтаж жұмысының 90 пайыздан 
сүзгілер қоршаған ортаны ластайтын 
іске қосылуы, тек металлургиялық 
жылына алты миллион тоннаға 
артығы орындалды. Ауа жылытқышта 
шығарындылардан тазартатын болады. 
комбинаттың ғана емес, Қазақстанның 
жеткізу бағдарламасы бойынша 
жұмыстар қызу жалғасуда. Төртінші 
Астаушалар шойын және шлактарды 
экономиалық ошағына айналған 
жүзеге асырылып жатыр. Домна 
және жетінші ауа жылытқыштар 
арылтып, газ сүзіліп тазартылады. 
Теміртау үшін де аса маңызды. Мұнда 
пешін қайта құру шешімін компания 
толығымен әзір тұр. Қазір алтыншы 
Домна газы бу өндіруге қолданылмақ. 
қолданылып жатқан жабдықтар мен 
басшылығы 2009 жылы қабылдаған 
ауа жылытқыш пен футеровкалық 
Бұдан әрі аймақ басшысы ат басын 
технология озық үлгідегілер. 
Қамқорлық
Кеншілерге үлкен сый айту қиын. Ал, алдағы  осыған дейін кеншілердің 
күндері өзге шахтерлеріміздің 
оқу орталығы болғанмен, 
дендері сау болып, 
«АрселорМиттал Теміртау» 
отбастарына аман оралулары 
компаниясы басшылығы 
үшін, қашанда білімімізді 
бәрін жаңадан тұрғызып 
жетілдіріп, күнделікті оқу 
Кеншілерге кәсіби төл мерекелері қарсаңында тартымды тарту. 
салып шығуды ниет еткен. 
үстінде болу керектігі тағы 
«АрселорМиттал Теміртау» компаниясының бас директоры доктор Франк 
Кеншілердің мамандығы үнемі 
бар. Сондықтан айтарым, 
Паннир мен Қазақстанның ТЖМ министрі Владимир Божконың арасында 
тұрақты жетілдіріп отыруды 
осындай ашылып жатқан оқу 
2008 жылы жасалған меморандум бойынша, Қарағандыда шахтерлердің 
талап етеді. Себебі, кен 
орталығы олқылықтардың 
жаңа оқу орталығы салынып, салтанатты жағдайда ашылды. 
жұмыстарын сапалы орындау 
орнын толтырып, білімімізді 
ең бастысы жұмысшының жеке 
жетілдіріп, ғылымды игеру 
бас қауіпсіздігі үшін қажет. 
«АрселорМиттал Теміртау» 
арқылы шахтаның бар 
«Шахтер оқу орталығының» 
компаниясы әлеуметтік 
егжей-тегжейлі қыр-сырын 
директоры Бахтияр 
жағынан қорғалған, белді 
меңгереміз деп сенем».
Хасановтың айтуынша, 
кәсіпорын екендігін еліміздің 
бәрі басынан аяғына дейін 
Бұдан әрі салтанатты 
Төтенше жағдайлар 
жасалып шыққан. Өздеріңіз 
ашылуға қатысқан көмір 
министрлігімен жасалған 
көріп тұрғандай мұнда 
департаментінің директоры 
меморандум бойынша жаңадан 
бәрі заманауи озық үлгіде 
Жақан Мұқамеджанов бір ауыз 
салынған «Шахтерлер оқу 
жабдықталған. Осында 
лебізін жеткізді. «Ардақты 
орталығының» ашылуымен 
кеншілер білімдерін жетілдіріп, 
әріптестер, құрметті доктор 
тағы бір мәрте дәлелдеді. 
оқудан өтеді. Үш зертхана, 
Франк Паннир мырза. Әрине, 
Салтанатты ашылуға 
тоғыз оқыту аудиториясы, 
біздің қазіргі жағдайымыз 
компанияның бас директоры 
соның екеуі 28 компьютермен 
онша мәз емес екені белгілі. 
доктор Франк Паниирмен бірге 
жабдықталған. Оқыту 
Мереке де осы қайғылы 
бір топ атқа мінерлер қатысты. 
бағдарламасы электрондық, 
жағдаймен тұспа-тұс 
Ашылу салтанатына келген 
әрі компьютерлендірілген. 
келгені көңілге қаяу салады. 
«АрселорМиттал Теміртау» 
Штатта жиырмадан астам 
Шынында, компанияның бас 
білікті ұстаздар қызмет етсе, 
АҚ-ның бас директоры 
директоры айтқандайын, 
соның сыртында, зейнеттегі 
доктор Франк Паннир мырза 
қауіпсіздік шарасын күшейтіп, 
тәжірбиесі аса мол ұстаздарды 
алдымен құттықтау сөзін 
өмірімізді сақтау үшін үнемі 
да шақыртып, оқыту 
алды. «Құрметті әріптестер, 
тоқтаусыз оқу керек. Біліктілік 
қарастырылған. Оқытудың бәрі 
қымбатты шахтерлер, 
бар жерде жазатайым 
де арнайы жабдықтар арқылы 
алдымен бәріңізді, соның 
жағдайдың алдын тиып 
іс-тәжірбиемен ұштастырыла 
ішінде қазіргі күні забойда 
отыруға жол ашылмақ. Мына 
отырып үйретілмек. 
жұмыс жасап жатқан 
бүгінгі ашылып жатқан оқу 
«АрселорМиттал Теміртау» 
кеншілерді мерекелеріңізбен 
орталығы көкейіміздегі осы 
компаниясы оқу орталығының 
құттықтап өткім келеді, 
бір мақсатты жүзеге асыруға 
құрылысына 1,5 миллион 
алайда өкнішке орай, осы 
пайдасын тигзері сөзсіз 
АҚШ долларын жұмсады. Ал 
кәсіби мерекелеріңізбен бірге 
деп үміттенем». Бұдан әрі 
жалпы соңғы төрт жылдың 
шахтада болған қайғылы 
мәртебелі меймандар «Шахтер 
жүзінде компания басшылығы 
жағдай бәрімізді де есеңгіретіп 
оқу орталығын» салтанатты 
шахталардағы инвестициялық 
тастады. Мемлекеттік 
жағдайда ашып, бәрі ғимарат 
жобаларға 400 миллион 
комиссия қазір барлығын 
ішімен танысуға бет алды. Сөз 
доллар көлеміндегі қаржыны 
анықтау үстінде, әзір кесіп 
орайында айта кету керек, 
құйған.
96-99-10 - "тікелей желі" корпоративтік коммуникациясы. Біз сіздердің хаттарыңызды мына мекен-жайда күтеміз: Теміртау қ-сы, Республика д-лы, 1


Мамандығым - мақтанышым
Іске сәт
Шойынмен шыңдалған «АрселорМиттал Теміртау » АҚ жазатайым жағдайдың алдын алып, жарақаттану 
көрсеткішін нөлдік деңгейге жеткізуге бағытталған саясатын еңгізуді бір сәтке де 
тоқтатқан емес. Керісінше, компанияның еңбекті қорғау және техникалық қауіпсіздік 
«Бұл кәсіп ұнамаса, мұнда бір сәтке де қалмас едім. 
жөніндегі басқармасы «АрселорМитталдың» өзге кәсіпорындарында осы бағытта 
Көңіліңе жақпаған, одан жан рахатын ала алмаған 
атқарылып жатқан шараларынан іс-тәжірбие жинақтап, кәсіпорынға еңгізуде. Солардың 
қызметте тұрақтап тұру мүмкін емес. Көрікші 
бірі - «Қызыл сарышаян» пилоттық жобасы. 
мамандығы мен үшін ең сүйікті кәсіп». 
«Жақсы орын адамды емес, жақсы адам орынды 
Қауіпсіздікті сақта!
келістіреді». Осы бір ауыз сөз «АрселорМиттал Теміртау» 
АҚ-ның домна пешінде аға көрікші болып жиырма жылдан 
астам уақыт 
«Қызыл сарышаян» жобасы алдымен 
т.б. «Қызыл сарышаяндардың» міндетіне үрке 
бойы тер төгіп 
«АрселорМитталдың» Африка елдеріндегі 
қарап, басында түсністік танытпаған мердігер 
келе жатқан 
кәсіпорындарда еңгізілген. Пилоттық 
кәсіпорындардың жұмысшылары болғаны да 
Николай 
жобаның көздеген мақсаты - металлургиялық 
жасырын емес. Алайда, көз көріп, бой үйренген 
Викторович 
комбинаттың аумағында жұмыс жасайтын 
соң, әрі олардң міндеті біреуді жазалау емес, 
Качуринге 
мердігер кәсіпорындардың жұмысшылары 
жұмысшылардың еңбек қауіпсіздігін қадағалап, 
қатысты 
жүктелген міндетті ешбір жарақатсыз, жазатайым 
жеке бас қауіпсіздікті сақтауларын қадағалау 
айтылғандай. 
жағдайсыз орындап шығуын қадағалау, бақылау. 
екендігін білген соң, жағдай басқаша бағытқа 
Жиырма 
«АрселорМиттал Теміртау» кәсіпорнында 
өзгерген. Күніне онға жуық ережеге сәйкессіздік 
жылда, бір 
аталмыш пилоттық жобаны қолға алып, 
пен техникалық қауіпсіздік нормаларына сай 
адамның 
артынан командалас әріптестерін баулып келе 
келмейтін жағдайларды анықтап, бірден сол 
ғұмырына 
жатқандардың бірі - Максим Зубов. «Қызыл 
жерде мәселені шешуге тырысады. Ал егер 
татитындай 
сарышаян» жобасы жазда ғана қолға алынғанмен,  мердігер кәсіпорынның бір жұмысшысы «қызыл 
мәнді еңбек 
сарышаяндардың» ескертуін 
жолынан өткен Николай, металлургиялық комбинатқа 
құлағына ілмесе, оны бірнеше мәрте 
алғаш қызметке көрікші болып емес, бірінші қаңылтыр 
қайталаса, тиісінше қолданылар жаза 
қақтау цехының дәнекерлеушісі мамандығымен 
да қатаң болады. Алдымен ескерту 
орналасқан еді. Алғашқы еңбек жолы шойын шаһарында 
хаттамасы толтырылып, бір данасы 
қалай басталғанын аға көрікші былайша еске алады: 
мердігер кәсіпорын басшысына, енді 
«Металлургиялық комбинаттың бірінші қаңылтыр қақтау 
бір данасы техникалық қауіпсіздік 
цехында дәнекерлеуші болып қызмет атқарып жүргенде 
басқармасына жөнелтіледі. Жиі 
Отан алдындағы борышымды өтеуге шақырды. Әскери 
тәртіп бұзып, өз өміріне ғана емес, 
борышымды өткеріп келген соң, досым домна пешіне 
өзгелердің де денсаулықтарына 
жұмыс істеуге кел деп ұсыныс тастады. Сосын келіп бәрін 
қауіп төндіруші үш рет ескерту алған 
көзбен көріп, бақылап жүрдім. Жалпы көрікші болам 
соң, металлургиялық комбинаттың 
деушіні бірден қызметке алмайтын, алдымен ұзақ уақыт 
аумағына кіруге рұқсат беретін 
тексеріп, қаншалықты шыдамды екендігіңді сынайтын. 
құжатынан қағылады. Ал мас күйінде 
Менде бір жарым жыл түрлі құю машиналарында 
жұмысқа келетіндер болса, оларды 
еңбектендім». Домна пеші - бірнеше қабатты, биік, өте 
бірден орнынан босатады. Екі 
күрделі металлургиялық агрегат. Ол жердегі үдеріс бір 
аптаның шінде «қызыл сарышаяндар» 
сәтке де тоқтатылмайды. Күндіз-түні қозғалыста. Бір рет 
елуге жуық техникалық қауіпсіздік 
іске қосылған пеш бірнеше жыл бойы тоқтаусыз қызмет 
ережесіне кереғар жағдайды 
атқарады. Домна өндірісінде домна пешінің көрікшілері 
анықтаған. Бәрінен бұрын мердігер 
кеншіден темір кенін бірінші қабылдап алушылар. Домна 
кәсіпорындардың жұмысшылары 
цехындағы өзге жұмысшылардың одан әргі еңбегі өнімді 
көбіне-көп биікткте жұмыс жасағанда 
болуы көрікшілерге тікелей қатысты. Жұмыс аса ауыр, 
металлургиялық комбинаттың аумағында 
сақтандыру белбеуін тақпайды, жеке бас 
бейнеті көп, әрі жоғары температурада атқарылады. 
нақты іс-жоспарларын құрып, жұмысын бастап 
қауіпсіздік қорғану заттарын қолданбайды, 
Шойын мен шлакты өндіуде температура мың жарым 
кеткендеріне бір айға жуық уақыт болып қалды. 
қауіпті аумақтарды қоршамайды, айнласындағы 
градусқа дейін қызады. Сол себепті көрікші ең алдымен 
Қазір сегіз «Қызыл сарышаяндар» мердігер 
қауіпсіздік шараларына селқостық танытады. 
дені сау, күш-жігері сарқылмаған, шыдамды жан болуы тиіс. 
кәсіпорындардың жұмысы жүріп жатқан 
«Қызыл сарышаян» пилоттық жобасы қазіргі аз 
«Адам баласы бәріне де үйренеді. Егер үйретушің мықты 
обьектілерді қоруда. Солардың бірі № 2 домна 
уақыт ішінде мердігер кәсіпорындар бойынша 
болса, әрі қарым-қабілетін жетіп тұрса, алынбайтын қамал 
пешінің қайта құрастыру жұмысы, үшінші үздіксіз 
атқарған жұмыстарын ақтап отыр, сондықтан да 
жоқ. Тіпті алғаш домна пешінде жұмысымды бастаған күнім 
дайын өнім құю машинасы құрылысы және 
басшылық аталмыш жобаны жетілдірмек ниетте. 
әлі есімде. Өйткені мамырдың бірінші жұлдызы болатын. 
Күн шақырайып ысып тұр, ал шойын мен болат балқып 
жатқан жерде жағдайдың қандай екенін өзіңіз шамалай 
Өндіріс
беріңіз. Сол кезде денемнің бір қабат терісі сыпырылғандай 
сезіндім» - дейді аға көрікші Николай Качурин. Көрікшінің 
жұмысы бригада болып атқарылады. Өйткені уақытты 
ұтымды пайдаланып, технологиялық үдерісте қорытпа 
Жаңа қазандық 
шойын мен шлакты домна пешінде қорыту керек. Көрікші 
тез қимылдап, жіті қырағылық таныта білуі тиіс. Осы 
қасиет болмаса, жақсы көрікші атануды қойып, домна 
құрылысы басталды
пешінде құрышпен бірге біте қайнасу әсте мүмкін емес. 
Аға көрікші Качуриннің бойында осы қасиеттердің 
дарығанына күмін жоқ. Мұны әріптестері де растап отыр. 
«АрселорМиттал Теміртау» 
электр энергиясының көлемін 
қайда жіберілері белгісіз болған 
Константин Гулин, «АрселорМиттал Теміртау» АҚ № 4 
компаниясында тағы бір 
ұлғайту мақсатында 2010 
домна газы ендігі жерде өте 
домна пешінің өндіріс шебері: «Жұмысқа белсенді, жауапты 
сәтті жоба іске асырылуда. 
жылдың желтоқсан айында 
тиімді түрде кәдеге жарамақшы. 
қызметкер. Жиырма жылдан бері онымен әріптес болып 
Металлургиялық 
жаңа қазандықтың құрылысы 
Домна пешіндегі газды жағар 
келем. Сол аралықта тек жоғары қабілетімен көзге түсіп, 
комбинаттың бу қуаты 
басталған. Қазандық домна 
отын ретінде пайдалану 
қызметтестер арасында беделге ие болды. Бес жылдан 
цехында домна пешінің 
пешінен шыққан газбен 
арқылы, одан коксохим өндірісі 
бері аға көрікші, бригада басқаруда басшылық қабілетін 
газымен жұмыс жасайтын, 
жұмыс жасайды. Өңдірілген 
мен домна цехтарына қажетті 
шыңдап жүр. Николай жайында бір ауыз жаман сөз айта 
әрі кәсіпорынды бу және 
шикізат бу қуатын қажет 
тонналаған буды алуға зор 
алмаймын». «АрселорМиттал Теміртау» Ақ домна пешінің 
электр энергиясымен 
ететін цехтардың барлығын 
мүмкіндік туады. Осыдан-
көрікшілері арасында өткен кәсіби шеберлік байқауына ең 
қамтамасыз ететін 
толық қамтамасыз етуге 
ақ, жобаның экологиялық 
мықты, ер мінезді және жігерлі, білікті мамандар қатысты. 
қазандықтың құрылысы 
жетеді деп есептелінуде. Ал 
талапқа сай келетіндігін аңғару 
Сайыскерлерден оза шауып, ыстық металдың көркін 
салынуда.
металлургиялық комбинаттағы 
қиынға соқпайды. Қазандық 
қыздыра білген Николай Викторович Качурин жеңімпаз 
Бүгінгі таңда металлургиялық 
бу қуатымен жұмыс жасайтын 
евростандарт талабына сай 
деп танылады. Игорь Тихонов, «АрселорМиттал Теміртау» 
комбинттың қуаттылығы 
цехтарды атап өтер болсақ, 
салынуда, ол экологиялық 
АҚ домна пешінің көрікшісі: «Николай Викторовичты бала 
артқан сайын, бу және электр 
коксохим өндірісі, домна цехы, 
ереженің бар пунктеріне жауап 
күнімнен білем. Екеуміз бірге өсіп ер жеттік, қызметке 
энергиясына деген қажеттілік 
екінші, үшінші қаңылтыр қақтау 
бере алады. Бүгінде басты 
де бір мезгілде келіп орналастық. Содан бері осы домна 
артуда. Себебі, комбинаттың 
цехы және бумен жөндеу 
мердігер кәсіпорын анықталды. 
цехында жиырма жылдан астам уақыт әріптес атанып 
жыл сайыңғы өндіістік уқаты 
цехтары. Жаңа қазандық тың 
Кәсіпорын негізгі жұмыстарды 
келеміз. Николай адамгершілігі мол, мінезі жағымды, 
артып келе жатқандығын 
құрылысы сәтті аяқталса, 
аяқтап, енді фундаментті 
мәрт жігіт. Бригадасы да оны осы мінезі үшін құрметтеп, 
ескерсек, бірінші және екінші 
кәсіпорындағы, әсіресе, қыс 
құю құрылыс жұмыстарын 
сыйлайды. Ұжымда бірліктің, татулықтың болуына 
жылу электр орталықтарының 
мезгілінде жетіспей басшылықты  жалғастыруда. Жобаға 
ұйытқы болып келеді. Адам ретінде жоғары бағалаймын». 
қамтамасыз етіп отырған жылу 
әбігерге салатын буды толық 
қолданылатын жабдықтардың 
Бос уақытында футбол ойнап, суда жүзіп, «шыныққан 
электр қуаттары аздық етпек. 
қамтуға жол ашпақ. Тағы бір 
барлығы дерлік жеткізіліп, екі 
шымыр болады» деген қағиданы ұстанса, отбасында үш 
Басшылық осыны ескеріп, кеңесе  тиімділігі қазандық домна 
қазандық құрылыс алаңына 
баласына өнеге көрсетер қамқоршы әкесі, асыл жарының 
келе бу қуаты цехында жаңа 
пешінің газмен жұмыс жасайды. 
қойылып үлгерілген. Аталмыш 
мақтанышы. «Кәсібінің шебері» атанған Николай Качурин 
қазандықтың құрылысын салуды  Осыған дейін металлургиялық 
ойға алған жоба алдағы жылдың 
өзге әріптестеріне үлгі боларлықтай. Жарқырап, шоғы 
қолға алды. Бу қуаты цехының 
комбинатта аса көп мөлшерде 
ақпан айында толық аяқталып, 
көкке атқан отпен арпалысып, шойын мен болат балқыту 
басшысы Сергей Глазовтың 
өндіріліп, жиі артық қалып, 
іске қосылуы күтілуде. 
жігіттің төресіне тән кәсіп екені сөзсіз. 
мәлімдеуінше, комбинаттағы 
Айқарма бетті әзірлеген Ардақ ЗҰЛХАЖАВ
"АрселорМиттал" кәсіпорындарындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес қызметінің "тікелей желісі": 96-09-09. E-mail: Hotlinetemirtau@arcelormittal.com
Новости группы компаний ArcelorMittal 
Похожие:

25 августа, в преддверии Дня Конституции, в актовом  зале заводоуправления «АрселорМиттал Темиртау»  прошло торжественное вручение почетных грамот  членам народно-демократической партии «Нур Отан»,  принимающим активное участие в общественной жизни  комбината iconЗадача современной культу- все, от властей до телевиде- в  общественной  жизни 
Мне кажется, что главная  и  радостно  эксплуатируют  ратура,  активное  участие 
25 августа, в преддверии Дня Конституции, в актовом  зале заводоуправления «АрселорМиттал Темиртау»  прошло торжественное вручение почетных грамот  членам народно-демократической партии «Нур Отан»,  принимающим активное участие в общественной жизни  комбината iconВ городе москве
Фестиваль науки в городе Москве. Московский Фестиваль науки станет центральным событием I всероссийского Фестиваля науки. Торжественное...
25 августа, в преддверии Дня Конституции, в актовом  зале заводоуправления «АрселорМиттал Темиртау»  прошло торжественное вручение почетных грамот  членам народно-демократической партии «Нур Отан»,  принимающим активное участие в общественной жизни  комбината iconВ минувшую пятницу в актовом зале двгму состоялось торжественное заседание ученого совета, посвященное присвоению звания Почетного профессора Дальневосточного
Почетного профессора Дальневосточного государственного медицинского университета Борису Залмановичу Сиротину – Заслуженному деятелю...
25 августа, в преддверии Дня Конституции, в актовом  зале заводоуправления «АрселорМиттал Темиртау»  прошло торжественное вручение почетных грамот  членам народно-демократической партии «Нур Отан»,  принимающим активное участие в общественной жизни  комбината iconПрограмма праздника была очень насыщенной и состояла из нескольких этапов. Т оржественное открытие прошло в актовом зале техникума. Здесь перед ребятами выступила библиотекарь Бойко Е. Г. Ее очень интересный и содержательный рассказ «Из глубины веков»
Ноябрь в Юрюзанском техникуме оказался богатым на разнообразные мероприятия и праздники. Но самым значимым событием стало посвящение...
25 августа, в преддверии Дня Конституции, в актовом  зале заводоуправления «АрселорМиттал Темиртау»  прошло торжественное вручение почетных грамот  членам народно-демократической партии «Нур Отан»,  принимающим активное участие в общественной жизни  комбината iconЗаконодательное Собрание Калужской области
Почётных званий «Заслуженный работник сферы бытового обслуживания Калужской области», грамот
25 августа, в преддверии Дня Конституции, в актовом  зале заводоуправления «АрселорМиттал Темиртау»  прошло торжественное вручение почетных грамот  членам народно-демократической партии «Нур Отан»,  принимающим активное участие в общественной жизни  комбината iconКонкурс проводится в актовом зале. Оформление: эмблема конкурса в виде нотного стана со скрипичным ключом и надписью «Музыкальная семья»
К участию в конкурсе допускаются все желающие, составляющие команду из трех человек (двое взрослых и один ребенок). Принцип родства...
25 августа, в преддверии Дня Конституции, в актовом  зале заводоуправления «АрселорМиттал Темиртау»  прошло торжественное вручение почетных грамот  членам народно-демократической партии «Нур Отан»,  принимающим активное участие в общественной жизни  комбината iconЗаседание суда состоится в актовом зале в 14. 30  Главный судья: Меркулова Галина Анатольевна 

25 августа, в преддверии Дня Конституции, в актовом  зале заводоуправления «АрселорМиттал Темиртау»  прошло торжественное вручение почетных грамот  членам народно-демократической партии «Нур Отан»,  принимающим активное участие в общественной жизни  комбината iconПлан основных мероприятий, проводимых с 1 по 31 июля 2012 года Наименование мероприятия
Формат участия Губернатора, Главы города Ульяновска и Главы администрации города Ульяновска (приветствие, вручение грамот, наград,...
25 августа, в преддверии Дня Конституции, в актовом  зале заводоуправления «АрселорМиттал Темиртау»  прошло торжественное вручение почетных грамот  членам народно-демократической партии «Нур Отан»,  принимающим активное участие в общественной жизни  комбината iconКрепкий
В актовом зале снова звучит мелодия песенки «Мы начинаем квн». 23 апреля – день финальной 
25 августа, в преддверии Дня Конституции, в актовом  зале заводоуправления «АрселорМиттал Темиртау»  прошло торжественное вручение почетных грамот  членам народно-демократической партии «Нур Отан»,  принимающим активное участие в общественной жизни  комбината iconПлан проведения 4 этапа акции «Роди патриота в День России» «Семейные традиции и праздники» (12. 12. 2011-12. 01. 2012) по Тереньгульскому району
В программе: приветственное слово Главы администрации, торжественное вручение паспортов, концертная программа
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница