збірник наукових праць  Асоціації докторів наук державного управління :  спеціальний випуск 
PDF просмотр
Название  збірник наукових праць  Асоціації докторів наук державного управління :  спеціальний випуск 
страница1/258
Дата конвертации24.02.2013
Размер3.52 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   258


НаціоНальНа академія державНого управліННя
при президеНтові україНи
асоціація докторів наук з державного управління
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ:
теорія та практика
 
збірник наукових праць 
Асоціації докторів наук державного управління : 
спеціальний випуск 
Харків
видавництво “докНаукдержупр”
2011

удк 351:342: 321: 316
ББк 67
а 87
Рекомендовано до друку Вченою Радою Національної академії державного управління при 
Президентові України, протокол № 180/3-2.1  от 28.04.2011 г.
Редакційна колегія:
Василь Мартиненко, д.держ.упр., проф. – 
Сергій Серьогін, д.держ.упр., проф.; 
головний редактор;
Світлана Хаджирадєва, д.держ.упр., проф.;
Юрій Куц, д.держ.упр., проф. – 
заступник головного редактора;
Юрій Шаров, д.держ.упр., проф. 
Олександр Радченко, д.держ.упр., доц. –  
Едуард Афонін, д.соц.н., проф.;
відповідальний секретар;
Марія Пірен, д.соц.н., проф.;
Володимир Бабаєв, д.держ.упр., проф.;
Юрій Сурмін, д.соц.н., проф.;
Валерій Бакуменко, д.держ.упр., проф.;
Микола Головатий, д.політ.н, проф.;
Наталія Гончарук, д.держ.упр., доц.;
Валентина Гошовська, д.політ.н., проф;
Андрій Дєгтяр, д.держ.упр., проф.;
Олександр Соснін, д.політ.н., проф.;
Ніна Діденко, д.держ.упр., доц.; 
Сергій Телешун, д.політ.н., проф.;
Олена Долгальова, д.держ.упр., проф.;
Юрій Шайгородський, д.політ.н.;
Дмитро Карамишев, д.держ.упр., доц.; 
Леонід Шкляр, д.політ.н., проф.
Олексій Крюков, д.держ.упр., проф.; 
Олег Лазор, д.держ.упр., проф.; 
Олег Амосов, д. е. н., проф.;
Микола Латинін, д.держ.упр., проф.; 
Бадирхан Дадашев, д. е. н., доц.;
Наталія Липовська, д.держ.упр., доц.; 
Вячеслав Дорофієнко, д. е. н., проф.;
Валентина Мамонова, д.держ.упр., проф.; 
Галина Одінцова, д. е. н., проф.;
Олександр Мельников, д.держ.упр., проф.; 
Олександр Поважний, д. е. н., проф.;
Тетяна Пахомова, д.держ.упр., проф.; 
Світлана Черемісіна, д. е. н., доц.
Постановою президії ВАК України від 30 березня 2011 р. № 1-05/3 «Про внесення періодичних 
друкованих  наукових  фахових  видань  до  нового  переліку  наукових  фахових  видань  України» 
збірник наукових праць «Публічне управління: теорія та практика» включений до Переліку на-
укових фахових видань України в галузі науки «Державне управління»
П 88   Публічне управління : теорія та практика : збірник наукових праць 
асоціації  докторів  наук  з  державного  управління  :  Спеціальний  ви-
пуск.  – Х. : вид-во “докНаукдержупр”, 2011. – 354 с.
      Статті спеціального випуску містять основні доповіді другого теоретико-методологічного 
семінару  з  міжнародною  участю  «архетипіка  і  державне  управління»,  котрий  відбувся 
23-30  січня  2011  р.  в  м.  Наама  Бей  (Шарм-ель-Шейх,  Єгипет).  зміст  доповідей  носить 
міждисциплінарний характер і висвітлює проблеми демократичного державотворення, що по-
стають  у  сфері  публічного  управління  та  суспільної  політики.  в  них  с  позицій  архетипіки 
розглядаються теоретичні, методологічні та науково-практичні аспекти теорії та історії дер-
жавного управління, місцевого самоврядування, формування та функціонування механізмів 
державного управління, служби в органах державної влади та місцевого самоврядування. 
для  науковців,  державних  службовців,  політиків,  викладачів,  слухачів  і  студентів,  які 
цікавляться проблемами публічного управління та суспільної політики.
удк 342: 321: 316
ББк 67
© асоціація докторів наук з державного управління, 2011
2
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   258

Похожие:

  збірник наукових праць  Асоціації докторів наук державного управління :  спеціальний випуск  icon  Іванович  -  доктор  філософських  наук,  кандидат  наук  з  державного  управління,  доцент,  завідувач  кафедри  державного  управління  Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.  Малімон  
«Психологія  управління».  Розроблений  у  відповідності  з  робочою  програмою  навчальної  дисципліни,  чинним 
  збірник наукових праць  Асоціації докторів наук державного управління :  спеціальний випуск  icon«Харківський Політехнічний Інститут» 
...
  збірник наукових праць  Асоціації докторів наук державного управління :  спеціальний випуск  iconЬний університет кафедра зарубіжної літератури від бароко до постмодернізму збірник наукових праць випуск xii дніпропетровськ Видавництво Дніпропетровського університету 2008
Днепропетровского  национального  университета  включает  статьи  историко-теоретического  и 
  збірник наукових праць  Асоціації докторів наук державного управління :  спеціальний випуск  iconЗбірник наукових праць
...
  збірник наукових праць  Асоціації докторів наук державного управління :  спеціальний випуск  iconНаукових праць
Мартинюк М. Т. – доктор педагогічних наук, професор, ректор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
  збірник наукових праць  Асоціації докторів наук державного управління :  спеціальний випуск  iconНаукових праць
Мартинюк М. Т. – доктор педагогічних наук, професор, ректор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
  збірник наукових праць  Асоціації докторів наук державного управління :  спеціальний випуск  iconДругого модерну: проблема перевизначення понять суспільствознавчого дискурсу Збірник наукових праць Луганськ дз „лну імені Тараса Шевченка” 2009
Рущенко І. П. – доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології Харківського національного університету внутрішніх...
  збірник наукових праць  Асоціації докторів наук державного управління :  спеціальний випуск  icon" Південний архів" (Збірник наукових праць. Філологічні науки) 
Заголовком нашей статьи послужило восклицание М. Горького из письма к В. Розанову 
  збірник наукових праць  Асоціації докторів наук державного управління :  спеціальний випуск  iconСерія: Наукові публікації сторінки друку 2008 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса 2009
Сторінки друку-2008: бібліографічний покажчик наукових праць співробітників / уклад. О. В. Будякова, І. Г. Влащенкова, Л. Л. Кузяк,...
  збірник наукових праць  Асоціації докторів наук державного управління :  спеціальний випуск  iconІіі Регіональна наукова конференція аспірантів і студентів 
...
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница