Национален филмов център
PDF просмотр
НазваниеНационален филмов център
страница3/33
Дата конвертации03.03.2013
Размер2.07 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   3329 ФЕСТИВАЛ НА БЪЛГАРСКИЯ
ЖУРИ
29th BULGARIAN FEATURE FILM
ИГРАЛЕН ФИЛМ  „ЗЛАТНА РОЗА”
FESTIVAL  GOLDEN ROSE
ИВАН НИЧЕВ e завършил кинорежисура в Лодз,
IVAN NICHEV graduated in Film Directing at the Lodz
Полша. След това за кратко е режисьор в Студия
Film School, Poland. Then for a while he was director
за късометражни филми и театър в Полша.
at the Shorts and Theatre Studio in Poland. 
След завръщането си в България работи в СИФ
After returning to Bulgaria he worked at the Boyana
“Бояна”. През 1991 г. основава продуцентската
Feature Film Studio. In 1991, he opened the
фирма “Синемаскоп – И. Ничев”, която ръководи и
Cinemascope – I. Nichev Production Company, running
до днес. Професор, преподавател по кинорежису-
it to this day. Professor at the National Academy of
ра в Националната Академия за театър и кино. 
Theatre and Film Arts (NATFA).
Член на Европейската Академия за кино от 1997 г.
Since 1997 he has been a member of the European Film
Филмите му “Звезди в косите, сълзи в очите”
Academy.
(1977), “Черните лебеди” (1984), “1952 – Иван и Александра”
His films Stars in the Hair, Tears in the Eyes (1977); The Black Swans
(1989), “След края на света” (1998), “Пътуване към Йеруса-
(1984);  1952 – Ivan and Alexandra (1989);  After the End of the
лим” (2003) са многократно награждавани  и с многобройни
World (1998); Journey to Jerusalem (2003) have won a number of
участия във фестивали и кинофоруми.
awards at many film festivals and events.
Двукратен носител на наградата “Златна Роза” за най-
Twice awarded the Golden Rose: Best Film for 1952 – Ivan and
добър филм “1952 – Иван и Александра” и за режисура на фил-
Alexandra and Best Director for After the End of the World .
ма “След края на света”. В момента работи над новия си
At present, his new work Concert for Survivors is in production.
филм “Концерт за оцелелите”.
СЕВДА ШИШМАНОВА е журналист с професиона-
SEVDA SHISHMANOVA is Bulgarian journalist with
лен опит в новините, актуалните и публицис-
practical experience in Television and Radio program-
тични предавания на БНТ като репортер, меж-
making. Reporter, commentator and international
дународен кореспондент, коментатор, ръково-
correspondent at the Bulgarian National Television and
дител на екип и автор на документални филми,
Economedia Press Group. Specialized in Film Directing
сред които “Берлускони – заложеният успех”
with a significant background in documentary
(1994), “Северен Ирак – ничия земя” (1995), “Власт-
productions and in work as an international affairs
та Русия” (1995), “11 Януари 1997” (1997), “Надежда
correspondent. Vocational training at BBC World
по скалата на Рихтер” (1999), “Би Би Си – прове-
Service. Among her documentaries are: Berlusconi: The
рено” (2000), “Незавършилата война” (2001), “Па-
Pawn Success (1994); North Iraq: No Man’s Land (1995);
кистан в сянката на войната” (2001), “Изборът на война-
The Power Russia (1995);  Bulgaria: 1/11/1997 The Real Revolution
та” (2002), “База: Афганистан/Пакистан” (2008), “Сто
(1997);  In the Hope by Richter Scale (1999);  BBC – Verification
години самота” (2009). 
(2000);  The Unfinished War (Macedonians Unsolved Albanian
Започва журналистческата си кариера в БНР. Има професи-
Problem) (2001);  Pakistan: The Shadow of the War (2001);  The
онални специализации в BBC World Service. Завършва режи-
Choice of War (2002);  Afghanistan Unveiled (2006);  The Base:
сура на документално кино след значителен опит като ав-
Pakistan/Afghanistan (2008); One Hundred Years of Solitude (The
тор на документални филми. Специализира игрална и те-
Big Read Format) (2009). In 2002 won the SAIS–Novartis
левизионна режисура. 
International Journalism Award 2001 of the John Hopkins
През 2002 г. получава наградата “SAIS-Novartis” за междуна-
University. Her documentary The Unfinished War has been
родна журналистика на американския  университет “Джон
nominated in top 10 for international journalism achievements
Хопкинс”, Вашингтон. Филмът “Незавършилата война” е
2001. 
обявен за едно от десетте най-добри журналистически
Member of the Management Board of the BNT 2004/2010. 
постижения в света за 2001 г.
Член на Управителния съвет на БНТ 2004–2010 г.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

Похожие:

Национален филмов център iconНа Чешкия център – общо място за театър
Документация” на Театралния институт Прага за помощта и съдействието, които ни оказа при съставянето на този брой. 
Национален филмов център iconСвятое крещение и просвещение великой руси
...
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница