Зборнік навуковых артыкулаў  Студэнцкага навуковага таварыства  факультэта гісторыі І сацыялогіі  Грду iмя Я. Купалы Гродна Грду імя Я. Купалы 2011 pawet net
PDF просмотр
НазваниеЗборнік навуковых артыкулаў  Студэнцкага навуковага таварыства  факультэта гісторыі І сацыялогіі  Грду iмя Я. Купалы Гродна Грду імя Я. Купалы 2011 pawet net
страница1/142
Дата конвертации07.03.2013
Размер2.33 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   142

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
УСТАНОВА АДУКАЦЫІ
«ГРОДЗЕНСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ
ІМЯ ЯНКІ КУПАЛЫ»
Рэха мінуўшчыны
Зборнік навуковых артыкулаў 
Студэнцкага навуковага таварыства 
факультэта гісторыі і сацыялогіі 
ГрДУ iмя Я. Купалы
Гродна
ГрДУ імя Я. Купалы
2011
pawet.net

УДК 93/94
ББК 63.3(0)
      Р 96
Рэдкалегія:
А.С. Горны, старшыня СНТ факультэта гісторыі і сацыялогіі ГрДУ імя Янкі  Купалы;
А.М. Загідулін, кандыдат гістарычных навук, намеснік дэкана па навуцы факультэта гісторыі і сацыялогіі             
ГрДУ імя Янкі Купалы;
А.І. Мялешка, кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры ўсеагульнай гісторыі ГрДУ імя Янкі Купалы.
Рэцэнзенты:
Нечухрын А.М., доктар гістарычных навук, прафесар (ГрДУ);
Сцяцкевіч П.Т., кандыдат гістарычных навук, асістэнт (ГДАУ).
Рэкамендавана Саветам факультэта гісторыі і сацыялогіі ГрДУ імя Янкі Купалы.
Отпечатано в ООО «КолоритПак». Лиц. №02330/0494260 от 19.05.2009г. Зак. №14, тираж 24 экз.
Рэха мінуўшчыны : зб. навук. арт. / рэдкал.: А.С. Горны [і інш.]. – Гродна: ГрДУ імя Я. Купалы,   2011 –  283c.                               
У  зборніку  прадстаўлены  навуковыя  артыкулы  студэнтаў  факультэта  гісторыі  і  сацыялогіі  ГрДУ  імя  Янкі 
Купалы,  а  таксама  студэнтаў  гістарычных  факультэтаў  БДУ  і  БрДУ  імя  А.С.  Пушкіна,  у  якіх  асвятляюцца 
актуальныя праблемы айчыннай і ўсеагульнай гісторыі, у тым ліку пытанні археалогіі, гендернай гісторыі 
і  гістарычнага  краязнаўства.  Адрасавана  навуковым  супрацоўнікам,  выкладчыкам  сярэдніх  і  вышэйшых 
навучальных устаноў, аспірантам, магістрантам, студэнтам,  усім, хто цікавіцца гісторыяй. 
УДК 93/94
ББК 63.3(0)
© Установа адукацыі 
«Гродзенскі дзяржаўны
ўніверсітэт імя Янкі Купалы», 2011

                 
                                                                                                                                                                                                                                          
ПРАДМОВА
                   У 2010 г. пабачыў свет першы выпуск зборніка навуковых артыкулаў “Рэха мінуўшчыны”. Пад вокладкай гэтага 
зборніка знайшлі сваё месца рознабаковыя навуковыя напрацоўкі гарадзенскіх студэнтаў-гісторыкаў, прысвечаныя самым 
розным  пытанням  сусветнай  і  беларускай  гісторыі.  Гісторыя  косаўскага  канфлікта,  рэлігійныя  пытанні  ў  дзейнасці 
Беларускага пасольскага клубу, гістарычныя погляды Вацлава Ластоўскага, дзейнасць пажарнай каманды ў Гродне ў ХІХ ст. 
– вось няпоўны пералік тых праблем, якія разглядаліся на старонках “Рэха мінуўшчыны”. Выданне зборніка было сустрэта 
даволі  станоўчымі  водгукамі  як  з  боку  студэнтаў,  так  і  прафесійных  гісторыкаў,  што  і  абумовіла  неабходнасць  працягу 
праекта  Студэнцкага  навуковага  таварыства  факультэта  гісторыі  і  сацыялогіі  ГрДУ  імя  Янкі  Купалы  ў  далейшым.  Тая 
абмежаванасць магчымасцяў публікацыі вынікаў сваіх адкрыццяў і даследаванняў, якая сёння мае месца           
ў студэнцкай навуцы, яшчэ больш падштурхнула нас да дасягнення сваёй мэты.
І вось вы трымаеце ў руках другі выпуск нашага гадавіка. У параўнанні з мінулым выпускам значна пашырыўся 
тэматычны  спектр  дасланых  артыкулаў,  што  прадвызначыла  з'яўленне  новых  раздзелаў.  Як  і  планавалася  раней,  з'явіўся 
раздзел “Археалогія”, дзе змяшчаюцца артыкулы адпаведнай тэматыкі. Працы па аналізу палітычнай сітуацыі ў сучасным 
свеце і ў Беларусі склалі асноўную частку новага раздзела пад назвай “Палітычны лікбез”. Спецыяльна для гэтага выпуска быў 
створаны асобны раздзел для даследаванняў па гендернай гісторыі. Актуальнасць і перспектыўнасць такога падыходу пры 
вывучэнні мінулага не выклікае сёння ні ў каго сумніву. 
У  астатніх  раздзелах  таксама  пашырылася  колькасць  артыкулаў  і  іх  тэматычная  разнастайнасць.  Студэнты  Г. 
Радзюль,  А.  Пікаловіч,  А.  Весялуха,  М.  Супрон  і  інш.  працягнулі  распрацоўваць  тыя  пытанні,  якія  закранулі  ў  першым 
выпуску.
Акрамя тэматыкі, пашырыўся і геаграфічны дыяпазон аўтараў “Рэха мінуўшчыны”. На прапановы прыняць удзел у 
выданні  другога  выпуска  шчыра  адгукнуліся  студэнты  з  Мінска  (Беларускі  дзяржаўны  ўніверсітэт)  і  Брэста  (Брэсцкі 
дзяржаўны ўніверсітэт імя А. Пушкіна). На наш адрас была даслана вялікая колькасць артыкулаў з гэтых гарадоў, што яшчэ 
раз пацвярджае і адлюстроўвае тую навуковую прагу, якую мае супольнасць студэнтаў-гісторыкаў краіны. Спадзяюся, што 
гэты вопыт студэнцкай інтэграцыі не будзе пакладзены на пыльную паліцу нашымі будучымі спадкаемцамі, а будзе з кожным 
годам развівацца і ўмацоўвацца.
Як заўсёды, хачу выказаць словы шчырай падзякі ўсім, хто спрычыніўся да выхаду другога выпуска зборніка “Рэха 
мінуўшчыны”. І перш за ўсё ўдзячнасць накіравана фундатарам, якія матэрыяльна дапамаглі рэалізаваць усе нашыя памкнені. 
Гэта ПУП «Арэгон», ПУП «Аграрыум» і кампанія «Белветагра», якая таксама ўнесла значную лепту ў выданне зборніка. 
Можам вас запэўніць, што вашыя інвестыцыі ў моладзевы капітал не згінуць бясследна і выльюцца ў значныя дывідэнды для 
нашага грамадства, краіны, для ўсяго свету. 
Выказваю  падзяку  кіраўніцтву  факультэта  гісторыі  і  сацыялогіі  ГрДУ  імя  Янкі  Купалы,  якое  дапамагала 
Студэнцкаму  навуковаму  таварыству  ў  выданні  зборніка,  а  таксама  ўсім  аўтарам,  якія  падалі  свае  артыкулы  ў  “Рэха 
мінуўшчыны”. Сапраўды ўсе мы робім вялікую справу – справу пошука праўды і адкрыцця таямніц нашай гісторыі. Дык 
давайце ж не будзем пакідаць гэтую справу і надалей!      
А. С. Горны,
старшыня СНТ
факультэта гісторыі і сацыялогіі
ГрДУ імя Янкі Купалы.
3
pawet.net
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   142

Похожие:

Зборнік навуковых артыкулаў  Студэнцкага навуковага таварыства  факультэта гісторыі І сацыялогіі  Грду iмя Я. Купалы Гродна Грду імя Я. Купалы 2011 pawet net iconЦэнтральная бібліятэка імя янкі купалы  інфармацыйна-бібліяграфічны аддзел 
Бюлетэнь  новых  паступленняў  iнфармуе  чытачоў  аб  новых  кнiгах,  якiя  паступiлi  ў 
Зборнік навуковых артыкулаў  Студэнцкага навуковага таварыства  факультэта гісторыі І сацыялогіі  Грду iмя Я. Купалы Гродна Грду імя Я. Купалы 2011 pawet net iconБеларусь,  доктара філалагічных навук, прафесара  Міхася Яўгенавіча  ЦікоЦкага Зборнік  навуковых прац Мінск  «Адукацыя І выхаванне»  2012
Афармленне. Руп «Выдавецтва      “Адукацыя І выхаванне”», 2012 Шаноўныя ўдзельнікі канферэнцыі!  
Зборнік навуковых артыкулаў  Студэнцкага навуковага таварыства  факультэта гісторыі І сацыялогіі  Грду iмя Я. Купалы Гродна Грду імя Я. Купалы 2011 pawet net iconРассказ: «Янка Купала в Печищах»
Я горжусь своим селом, чувство патриотизма переполняет мою душу. В суровые годы 1941-1942 годов, в то время, когда его Белоруссия...
Зборнік навуковых артыкулаў  Студэнцкага навуковага таварыства  факультэта гісторыі І сацыялогіі  Грду iмя Я. Купалы Гродна Грду імя Я. Купалы 2011 pawet net iconThe department for archives and records keeping 
...
Зборнік навуковых артыкулаў  Студэнцкага навуковага таварыства  факультэта гісторыі І сацыялогіі  Грду iмя Я. Купалы Гродна Грду імя Я. Купалы 2011 pawet net iconКнига практическое руководство по использованию комплексных методик, 
А. А. Блудов, В. В. Черныш Заикание net. Комплексное лечение заикания. - спб: Наука и Техника, 2011. - 
Зборнік навуковых артыкулаў  Студэнцкага навуковага таварыства  факультэта гісторыі І сацыялогіі  Грду iмя Я. Купалы Гродна Грду імя Я. Купалы 2011 pawet net iconДэкан філалагічнага факультэта бду, доктар філалагічных навук, прафесар І. С. Роўда; загадчык кафедры беларускай літаратуры і культуры філалагічнага
Ф19 крас. 2011 г., Мінск. У 2 ч. Ч. 2 / рэдкал. І. С. Роўда [і інш.]. — Мінск : Выд цэнтр бду, 
Зборнік навуковых артыкулаў  Студэнцкага навуковага таварыства  факультэта гісторыі І сацыялогіі  Грду iмя Я. Купалы Гродна Грду імя Я. Купалы 2011 pawet net iconМіністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
Ш70 канф. (Гродна, 13 - 14 лістап. 2008 г.) / рэдкал.: І. Крэнь, І. Папоў, Я. Роўба (адк
Зборнік навуковых артыкулаў  Студэнцкага навуковага таварыства  факультэта гісторыі І сацыялогіі  Грду iмя Я. Купалы Гродна Грду імя Я. Купалы 2011 pawet net iconВыдавец: уа “брэсцкi дзяржаўны унiверсiтэт iмя а. С. Пушкiна”

Зборнік навуковых артыкулаў  Студэнцкага навуковага таварыства  факультэта гісторыі І сацыялогіі  Грду iмя Я. Купалы Гродна Грду імя Я. Купалы 2011 pawet net iconThe department for archives and records keeping 
Пералік навуковых выданняў Рэспублікі Беларусь  для  апублікавання  вынікаў  дысертацыйных  даследаванняў 
Зборнік навуковых артыкулаў  Студэнцкага навуковага таварыства  факультэта гісторыі І сацыялогіі  Грду iмя Я. Купалы Гродна Грду імя Я. Купалы 2011 pawet net iconУнiверсiтэт №4 (59) газета брэсцкага дзяржаўнага унiверсiтэта iмя а. С. Пушкiна

Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница