Uniwersytet warmiсsko-mazurski W olsztynie
PDF просмотр
НазваниеUniwersytet warmiсsko-mazurski W olsztynie
страница1/89
Дата конвертации10.03.2013
Размер1.17 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   89
UNIWERSYTET WARMIСSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
UNIVERSITY OF WARMIA AND MAZURY IN OLSZTYN
Acta
Neophilologica
X
WYDAWNICTWO
UNIWERSYTETU  WARMIСSKO-MAZURSKIEGO
OLSZTYN 2008

Rada Programowa
Franciszek Apanowicz, Anna Bednarczyk, Jуzef Darski, Wіadimir Griesznych,
Aleksander Kiklewicz,  Joanna Kokot, Ewa Nikadem-Malinowska,
Jolanta Miturska-Bojanowska, Grzegorz Ojcewicz (przewodnicz№cy),
Heinrich Pfandl, Jurij Pradid, Stanisіaw Puppel, Klaus Steinke,
Ewa Їebrowska, Aleksander Їoіkowski, Bogusіaw Їyіko
Recenzenci
  Franciszek Apanowicz, Jan Czykwin,  Adam Faіowski, Jуzef Grabarek,
Ludmiіa Jankowska, Roman Kalisz, Wojciech Kubiсski, David Malcolm,
Zoja Nowoїenowa, Bogusіaw Їyіko
Sekretarz redakcji
Joanna Orzechowska
e-mail: joanao@wp.pl
Adres redakcji
Uniwersytet Warmiсsko-Mazurski w Olsztynie
Instytut Neofilologii
ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn,
tel. fax (0-89) 527 58 47, (0-89) 524 63 69
http://human.uwm.edu.pl/slowianie/actaa.htm
Projekt okіadki
Barbara Lis-Romaсczukowa
Redakcja wydawnicza
Maіgorzata Kubacka
ISSN 1509-1619
© Copyright by Wydawnictwo UWM • Olsztyn 2008
Wydawnictwo UWM
ul. Jana Heweliusza 14, 10-718 Olsztyn
tel. (0-89) 523 36 61, fax (0-89) 523 34 38
www.uwm.edu.pl/wydawnictwo/
e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
Nakіad 130 egz. Ark. wyd. 14; ark. druk. 12
Druk: Zakіad Poligraficzny UWM w Olsztynie, zam. 562

Spis treњci
3
SPIS TREЊCI
Jкzykoznawstwo i glottodydaktyka
Любовь Савёлова, Наречные экспликаторы культурно значимой информации в русском
языке ......................................................................................................................................... 5
Jolanta Miturska-Bojanowska, Nomina personae мутационного характера в современном
русском языке ......................................................................................................................... 13
Александр Антипов, Морфонологические модели номинативной деривации (к проблеме
функций деривационной морфонологии русского языка) .................................................. 21
Алла Камалова, Погода и её концептуализация в русском языке ............................................. 31
Ewa Kujawska-Lis, Translation of Biblical References in Literary and Non-literary Texts .......... 37
Marek Krawiec, English Words in the Talk of Polish Teenagers. A Review of Sociolinguistic
Aspects ..................................................................................................................................... 51
Joanna Nawacka, Charakterystyka semantyczna i strukturalna frazeologizmуw nominuj№cych
koncepty miіoњci, erotyki i seksu we wspуіczesnym rosyjskim їargonie mіodzieїowym ......... 63
Monika Piotrowska-Mazurowska, O frazeologizmach we wspуіczesnym rosyjskim їargonie
narkomanуw ............................................................................................................................ 71
Светлана Смирнова, Лексикографическое описание слова „святой” ...................................... 79
Jarosіaw Dovhopolyj, Zagadnienia jкzykoznawstwa jako terapia w przypadku przemкczenia ..... 91
Людмила Савенкова, Элективный курс «Русские пословицы и вопросы общей
паремиологии»: содержание и методика преподавания ......................................................... 103
Literaturoznawstwo i kulturoznawstwo
Wiera Bieіousowa, „На зеркало неча пенять...” (к истории одного взаимоотношения) ..... 113
Аэлита Бaзилевская,  Два аспекта темы детства в рассказах А.П. Чехова ........................ 119
Iwona Anna Ndiaye, Dom – Ojczyzna w emigracyjnej poezji M. Cwietajewej ............................ 139
Andrzej Pilipowicz, Der Regen – Metapher der Einsamkeit. Eine Studie ьber R.M. Rilkes
„Einsamkeit”  und K.K. Baczyсskis „Deszcze” ................................................................... 147
Darius Langhoff, The Murders in the Rue Morgue: Neurosis ....................................................... 161
Эда Добровецкая, Карнавализация и диалогизм в современной музыке ................................ 169
Александр Лошаков, Проблема сверхтекста в отечественной филологии .......................... 181
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   89

Похожие:

Uniwersytet warmiсsko-mazurski W olsztynie iconUniwersytet warmiсsko-mazurski W olsztynie

Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница