Some of the theoretical and practical aspects of linguistics are researched, and main attention is concentrated 
PDF просмотр
Название  Some of the theoretical and practical aspects of linguistics are researched, and main attention is concentrated 
страница1/57
Дата конвертации13.03.2013
Размер1.12 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57
В І С Н И К  
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
 
ISSN 1728-242Х 
 
 СХІДНІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 16/2010 
Засновано 1997 року 
 
 
 
Розглядаються  деякі  теоретичні  та  практичні  аспекти  мовознавства,  головна  увага  зосереджена  на 
таких розділах, як загальна лексикологія, морфологія, стилістика, етимологія тощо китайської, японської, 
корейської,  турецької  та  перської  мов.  У  розділі  "Літературознавство"  розглядаються  питання  історії,  су-

часного стану і перспектив розвитку літератур народів Сходу в діахронічному і стилістичному аспектах. 
Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів та студентів. 
 
Some of the theoretical and practical aspects of linguistics are researched, and main attention is concentrated 

upon such units such as general lexicology, morphology, stylistics, etymology etc., of the Chinese, Japanese, 
Korean, Turkish and Persian languages. The ‘Literature studies’ section discusses such problems as history; 
present the current state and future development of the Oriental literature in diachronic and stylistic aspects. 
For teachers, researches, post graduate students and students. 
 
 

 
 
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ РЕДАКТОР 
Г. Ф. Семенюк , д-р. філол. наук, проф. 
 
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ 

І. П. Бондаренко, д-р філол. наук, проф. (заст. відп. ред.); А. О. Букрі-
єнко,  канд.  філол.  наук;  І. О.  Голубовська,  д-р  філол.  наук,  доц.; 

Л. В. Грицик,  д-р  філол.  наук,  проф.;  А. М.  Емірова,  д-р  філол.  наук, 
проф.; Н. С. Ісаєва, канд. філол. наук.; Кім Сук Вон, канд. філол. наук, 
доц.; Н. А. Кірносова, канд. філол. наук, доц.; Т. Ф. Маленька, канд. фі-
лол. наук, доц.; Л. В. Матвєєва, д-р іст. наук, проф.; А. М. Меметов, д-р 
філол. наук, проф.; Ю. Л. Мосенкіс, д-р. філол. наук, доц.; В. С. Рибал-

кін,  д-р  філол.  наук,  проф.;  В. М.  Підвойний,  канд.  філол.  наук,  доц.; 
А. Г.  Рижков,  канд.  філол.  наук;  О. С.  Снитко,  д-р  філол.  наук,  проф.; 
С. В. Сорокін,  канд.  філол.  наук,  доц.;  К. М.  Тищенко,  д-р  філол.  наук, 
проф.; К. Ю. Комісаров, канд. філол. наук. (відп. секр.). 

 
Адреса редколегії 01601, 
Київ-601, б-р Тараса Шевченка, 14, Інститут філології 
 (044) 239 33 86, 239 31 17 
 
Затверджено 
Вченою радою Інституту філології 
21.12.09 року (протокол № 5) 
 

Атестовано 
Вищою атестаційною комісією України. 
Постанова Президії ВАК України 
№ 1-05/6 від 12.06.02 
 

Зареєстровано 
Міністерством інформації України. 
Свідоцтво про державну реєстрацію КІ № 251 від 31.10.97 
 

Засновник та видавець 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет". 

 
Свідоцтво внесено до Державного реєстру 
ДК № 1103 від 31.10.02 
 

Адреса видавця 01601, 
Київ-601, б-р Т.Шевченка, 14, кімн. 43 
 (044) 239 31 72, 239 32 22; факс 239 31 28 
 
 
 
 

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2010 
 

ЗМІСТ 
 
МОВОЗНАВСТВО 
 
Л. Богдан 
Структурно-семантичні особливості японської дитячої ономатопоетичної лексики ...................................................................................4 
 
І. Дрига 
Редакції мови караманлійських пам’яток ........................................................................................................................................................7 
 
Н. Ісаєва 
Стилістичні особливості епістолярної прози Сань Мао...............................................................................................................................14 
 
Т. Комарницька 
Критерії розмежування полісемії та омонімії у сучасній японській юридичній термінології .....................................................................16 
 
О. Кшановський 
Словозмінні категорії в системі морфологічного типу сучасної перської мови .........................................................................................19 
 
А. Рижков 
Словотвірні моделі двокомпонентних термінів-композитів галузі права корейської мови .......................................................................22 
 
Т. Терещенко 
Простір як невербальний засіб комунікації: функціональний аспект 
(на матеріалі сучасної турецької розмовної мови).......................................................................................................................................27 
 
Г. Халимоненко 
Походження терміна "бунчук" ........................................................................................................................................................................30 
 
М. Шуть 
Відображення ґендерних уявлень у пареміях китайської мови ..................................................................................................................32 
 
І. Яремчук 
Концепт "кохання" у поетичній картині світу  Форуг Фаррохзад 
(на матеріалі віршів  збірки "Полонянка") .....................................................................................................................................................35 
 
 
 
 
ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 
 
 
З. Алієва 
Троянди й виноград (до проблеми етнічних взаємин) ................................................................................................................................. 39 
 
О. Козоріз, Є. Передибайло 
Сюжети українських та китайських казок, образи головних героїв (порівняльний аналіз)........................................................................ 41 
 
А. Сломчинська 
Макама як оригінальний еклектичний жанр арабської літератури ............................................................................................................. 42 
 
К. Цутида 
История перевода "Повести о Гэндзи".......................................................................................................................................................... 49 
 
Я. Шекера 
Художня образність сунської поезії в жанрі ци: до проблеми методології дослідження жанру................................................................ 54 
 
К. Шпорт 
Твори кіпрських ашугів: минуле та сучасне .................................................................................................................................................. 57 
 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57

Похожие:

  Some of the theoretical and practical aspects of linguistics are researched, and main attention is concentrated  iconFor almost four centuries the attention of the researchers of the Church history has been 

  Some of the theoretical and practical aspects of linguistics are researched, and main attention is concentrated  iconPractical ten tutor notes   

  Some of the theoretical and practical aspects of linguistics are researched, and main attention is concentrated  iconОбщие вопросы освоения окраинных и внутренних морей
Российской федерации / general aspects of development of marginal and inland seas of russian federation
  Some of the theoretical and practical aspects of linguistics are researched, and main attention is concentrated  iconСовременного русского и турецкого языков
Важной составляющей данной катего- is the sex (male / female). Particular attention is paid to 
  Some of the theoretical and practical aspects of linguistics are researched, and main attention is concentrated  iconPractical stylistics 
Тема: язык русского фольклора. Тексты: сказки "Лисичка-сестричка и волк", "Сказка 
  Some of the theoretical and practical aspects of linguistics are researched, and main attention is concentrated  iconСтр.   А. Соя. Зло. Верстка анс. О. м. 15. 04. 2010. 2BL E \\main\d\alex\azbuka\soja 3\2

  Some of the theoretical and practical aspects of linguistics are researched, and main attention is concentrated  iconНомера / The main topic of the issue
Научный журнал Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии
  Some of the theoretical and practical aspects of linguistics are researched, and main attention is concentrated  iconНомера / The main topic of the issue
Научный журнал Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии
  Some of the theoretical and practical aspects of linguistics are researched, and main attention is concentrated  iconДмитрия Зимина «Династия»
Эта  реорганизация  предпринята  The main change for Dynasty in 2007 was the  для того, чтобы обеспечить стратегическую 
  Some of the theoretical and practical aspects of linguistics are researched, and main attention is concentrated  icon  The  main  psychological  experience  and  the  source  of  painful  sence  of  ambivalence  for  young  polish  prose  of  1990th  was  
Ностальгическая карта, семейный миф, пространство-палимпсест, граница между системами, цельность / раздвоенность самоощущения 
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница