Соціально-економічний
PDF просмотр
НазваниеСоціально-економічний
страница1/321
Дата конвертации30.09.2012
Размер2.86 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   321
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
СЕКЦІЯ СУСПІЛЬНИХ І ГУМАНІТАРНИХ НАУК
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
СТАН УКРАЇНИ: НАСЛІДКИ
ДЛЯ НАРОДУ ТА ДЕРЖАВИ
Національна доповідь
Київ 2009

УДК 33 (477) + 304 (477)
ББК У9 (4Укр) 0 + С5?32
За загальною редакцією
В. М. Гейця, А. І. Даниленка, М. Г. Жулинського,          
Е. М. Лібанової, О. С. Онищенка
Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та
С5?32 держави: національна доповідь / за заг. ред. В. М. Гейця [та ін.]. –
К. : НВЦ НБУВ, 2009. – 687 с.
ISBN 978-966-02-5465-7
Здійснено комплексний аналіз стану та визначальних тенденцій економічного,
соціального, політико-правового та гуманітарного розвитку України у світлі загроз і
ризиків, пов'язаних у тому числі з кризовими процесами в сучасному світі.
Висвітлено макроекономічні зміни, трансформації реального сектору економіки,
небезпеки у сфері енергетики, екології. Значну увагу приділено проблемам
досягнення ефективного державного управління, подолання політичної кризи,
стабілізації фінансового сектору, розвитку діалогу влади, бізнесу та громадянського
суспільства, трансформації соціогуманітарної сфери.
Авторами доповіді запропоновано бачення стратегії, шляхів і механізмів
подолання системної кризи та виведення країни на орієнтири динамічного
зростання. Вирішення соціально-економічних проблем органічно пов'язано зі
збереженням і зміцненням демографічного потенціалу, пріоритетами людського
розвитку, завданнями консолідації української політичної нації і формування
цілісного соціогуманітарного простору України.
Праця є першою із серії запланованих Національною академією наук України
щорічних доповідей з ключових проблем соціально-економічного, суспільно-
політичного та культурного поступу сучасної України. 
Розраховано на політикум, управлінську та наукову еліту України, усіх, хто
причетний до розроблення та прийняття відповідальних політичних і управлінських
рішень.
ББК У9 (4Укр) 0
ISBN 978-966-02-5465-7
© НАН України; НБУВ, 2009

ВСТУП


З відновленням незалежності Україна отримала шанс до-
сить швидко перетворитися в одну з найрозвиненіших країн Централь-
ної та Східної Європи. Водночас ризики швидкої втрати своїх переваг
(достатньо розвинена промисловість, зокрема такі сучасні виробницт-
ва, як авіа- і ракетобудування, системи космічного управління, високий
рівень освіченості населення, високий науково-технічний потенціал,
можливості для динамічного розвитку сільського господарства тощо)
були значними. Україна більше ніж інші колишні республіки була інте-
грована в єдиний народногосподарський комплекс СРСР, значна части-
на її економіки працювала на військово-промисловий потенціал, а осно-
вні фонди мали великий ступінь зносу, деякі з них були двічі чи навіть
тричі амортизованими. Тому створення збалансованого господарського
комплексу на ринкових засадах передбачало не тільки зміну функціона-
льних зв’язків, а й кардинальну реструктуризацію економіки, інше роз-
міщення продуктивних сил. Це вимагало чітко окресленої стратегії пе-
ретворень, реалістичного плану дій, тривалого часу та значних ресурсів.
Необхідними передумовами суспільно-політичних та економіч-
них зрушень мали стати розбудова ефективної системи державного
управління, формування дієздатного і відповідального політичного кла-
су, створення нової якості влади в Україні. Тільки на такій основі могла
утвердитись легітимність влади, сформуватися суспільна атмосфера,
сприятлива для модернізації країни.
Як відомо, економіка Заходу до сучасної її структури рухалася
від дрібної приватної власності до великої, від вільної конкуренції і ві-
льного ціноутворення до монополії та запровадження механізмів дер-
жавного регулювання. Економіка ж України, максимально удержавлена
й зарегульована, мала рухатись у протилежному напрямі. Відповідно
ключовим елементом ринкових трансформацій в Україні мусило стати
розуміння їх інверсійного характеру порівняно з класичним процесом.
Цю особливість не було враховано в рекомендаціях західних фахівців і
реальних перетвореннях, тому наслідки запроваджуваних заходів часто
були протилежними очікуванням.
Таким чином, через низку об’єктивних і суб’єктивних факторів
шанси України швидко наблизитись до розвинених країн були втрачені,
а ризики нівелювання своїх переваг значною мірою проявилися. 
Національна доповідь
5
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   321

Похожие:

Соціально-економічний iconКиївський національний економічний університет 

Соціально-економічний iconНауково
КВ № 8503 від 04. 03. 04  економічний розвиток країни ЯК наслідок економічного зростання 
Соціально-економічний iconРостовський державний економічний університет 
Праці  Одинадцятої  міжнародної  наукової  конференції  студентів  та  молодих  учених  
Соціально-економічний iconРостовський державний економічний університет 
Праці  Одинадцятої  міжнародної  наукової  конференції  студентів  та  молодих  учених  
Соціально-економічний iconМіністерство освіти І науки україни 
«управління розвитком      соціально-економічних    систем: теорія ТА    практика» 
Соціально-економічний icon  “управління розвитком соціально- економічних систем: глобалізація, 
Праці  Одинадцятої  міжнародної  наукової  конференції  студентів  та  молодих  учених  
Соціально-економічний icon  міністерство освіти І науки,  молоді ТА спорту україни  донецький національний університет  економічний факультет  рада молодих вчених економічного  факультету 
Праці  Дванадцятої  всеукраїнської  наукової  конференції  студентів  та  молодих  учених  
Соціально-економічний iconПро виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Веселівського району за 9 місяців 2011 року Інвестиційна політика І будівництво
Районною державною адміністрацією проводилася робота, що спрямована на реалізацію інвестиційної політики та покращення інвестиційного...
Соціально-економічний icon1 0305 Філологія 030502 – Англійська мова та література
Опп, яка забезпечує одночасне здобуття повної вищої освіти за спеціальністю та кваліфікацією. Освітньо-професійна програма підготовки...
Соціально-економічний iconМіністерство освіти та науки України  Донецький національний університет  Єреванський державний університет  Тбіліський державний університет  Філіал рдгу, м. Домодедово  Ростовський державний економічний університет  
Праці  Одинадцятої  міжнародної  наукової  конференції  студентів  та  молодих  учених  
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница