Конспект лекций;   
PDF просмотр
НазваниеКонспект лекций;   
страница3/70
Дата конвертации02.10.2012
Размер0.76 Mb.
ТипКонспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   70

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В. Г. Таранов 
Программа и робочая программа 
учебной дисциплины 
«ГЕОТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И РЕКОНСТРУКЦИИ» 
  6 
 

ВСТУП 
Вивчення дисципліни “Геотехнічне супроводження нового будівництва та 
реконструкції”  необхідно  для  майбутніх  інженерів  спеціальності  "Промислове 
та  цивільне  будівництво",  оскільки  проектування  і  будівництво  об’єктів 
підземного  простору завжди  потребує знання особливостей  поведінки  грунтів, 
що  окружають  підземну  споруду,  а  також  розповсюдження  напружень  та 
деформацій в усьому грунтовому масиві в цілому.  
Основна  мета  дисципліни  –  Фахівець,  підготовлений  до  професійної 
діяльності в області геотехніки підземної урбаністики з метою вирішення задач, 
спрямованих  на  проектування,  будівництво,  експлуатацію  і  реконструкцію 
підземної інфраструктури мегаполісів і міст. 
Програму  навчальної  дисципліни  "Геотехнічне  супроводження  нового 
будівництва та реконструкції” розроблено на основі: 
-  ГСВОУ  МОНУ  Освітньо-кваліфікаційної  характеристики  рівнів 
спеціаліст  та  магістр,  напряму  підготовки  -  0921  Будівництво,  спеціальність – 
7.092101,8.092101  Промислове  та  цивільне  будівництво,  яку  затверджено 
Наказом Міносвіти і науки України від 04.06.2004 р. №452; 
- ГСВОУ МОНУ Освітньо-професійна підготовка  спеціаліста та магістра, 
напряму  підготовки  -  0921  Будівництво,  спеціальність  –  7.092101,  8.092101 
Промислове та цивільне будівництво, 2007р. 
-  СВО  ХНАМГ  Навчальний  план  підготовки  спеціаліста  за  напрямом 
підготовки  -  0921  Будівництво,  спеціальність  –  7.092101  Промислове  та 
цивільне будівництво, спеціалізація “Геотехніка підземної урбаністики”, 2009р. 
Програму  навчальної  дисципліни  "Геотехнічне  супроводження  нового 
будівництва  та  реконструкції”  ухвалено  кафедрою  механіки  ґрунтів, 
фундаментів  та  інженерної  геології  протокол  від  7  червня  2007р.  та  Вченою 
радою  містобудівельного  факультету,  протокол  №10  від  30  червня  2007  р.; 
погоджено випусковою кафедрою Будівельних конструкцій. 
  7 

1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1.1.  Мета  вивчення:  Опанування  основами  проектування,  будівництва, 
експлуатації,  ремонту  та  реконструкції  підземних  конструкцій  будівель  і 
споруд (за ОПП). 
Предмет  дисципліни:  Грунти,  конструкції  та  об’єкти  підземного 
простору. 
Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 
Перелік
Перелік
 дисциплін, вивчення яки х 
 дисциплін, на які безпосередньо 
безпосередньо
спирається
 спирається на дану 
 вивчення даної дисципліни 
дисципліну 
Підземна урбаністика 
Інженерна геодезія 
Інженерна геологія 
Будівельні матеріали 
Будівельна механіка та механіка грунтів 
Організація і технологія будівельних робіт 
Будівельні конструкції  
 
 
1.2. Інформаційний обсяг(зміст) дисципліни  
Модуль 1. Геотехнічне супроводження реконструкції міст (4 кр./144 години) 
Змістові модулі (ЗМ): 
ЗМ 1.1 Підземний простір міст і його освоєння (2,0 / 72) 
Навчальні елементи: 
1. Стан нормативної бази: Єврокод-7, ДБН В.1.2-5-2007. 
2. Перший ступінь геотехнічного супроводу. 
3. Другий ступінь геотехнічного супроводу. 
4. Підсилення та реконструкція основ і фундаментів. 
ЗМ1.2 Геотехнічне будівництво (2,0 / 72) 
Навчальні елементи 
1. Підтоплення і захист підземних споруд. 
2. Армування грунтів.  
3. Будівельна екологія. 
4. Сейсмостійкість основ будівель. 
  8 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   70

Похожие:

Конспект лекций;    iconКонспект  лекций  в терминах и определениях 
...
Конспект лекций;    iconКафедра электронных и квантовых приборов квантовые приборы конспект лекций
Конспект лекций предназначен для бакалавров факультета фф по направлению 5 522 200 "Телекоммуникации"
Конспект лекций;    iconКонспект лекций составил|сдает|: преподаватель С. М. Замятин Вступ Цель преподавания дисциплины «Компьютерные сети и телекоммуникации»
Конспект лекций составлен|составной| на основе Образовательно профессиональной программы подготовки специалиста за направлением “Менеджмент”...
Конспект лекций;    iconКонспект лекций Человеко-машинное взаимодействие Рыбинск 2010 Цикл лекций по разработке интерфейсов
Взаимодействие пользователя с системой (не только компьютерной) состоит из семи шагов
Конспект лекций;    iconПисьменный Д. Т. Конспект лекций по теории вероятностей, математической статистике и случайным процессам. 3-е изд
Письменный Д. Т. Конспект лекций по теории вероятностей, математической статистике и случайным процессам. 3-е изд. М.: Айрис-пресс,...
Конспект лекций;    iconКонспект лекций 

Конспект лекций;    iconКонспект лекций   по дисциплине 

Конспект лекций;    icon  Конспект лекций по дисциплине 
Аннотация  2 
Конспект лекций;    iconКонспект лекций 
Государственное образовательное учреждение  высшего профессионального образования 
Конспект лекций;    iconКонспект лекций
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница